Kurs i obuka za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža

Kada se uzme u obzir činjenica da je tema, koju obrađuje stručna obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža vrlo interesantna mnogima, to se može reći da bi edukaciji trebalo da pristupi svako koga ona interesuje. Svakako bi na prvom mestu valjalo da je prate vlasnici kompanija i to onih koje posluju u oblasti trgovine, a bez obzira da li spadaju u red manjih ili srednjih. Osim njih, pomenuta tema takođe može biti interesantna i menadžerima PR sektora, a i stručnjacima koji vode odeljenje marketinga, odnosno čija dužnost je vezana za sprovođenje marketinških kampanja u određenoj firmi.

Inače se navedena obuka može sprovoditi i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a svakako je mogu i fizička lica, odnosno pojedinci pratiti.

Ukoliko direktor, odnosno vlasnik ili nadležno lice neke firme iznese zahtev za sprovođenje korporativne obuke, treba da zna da će njegovi zahtevi tom prilikom biti ispoštovani u meri u kojoj je moguće. Naime, ovlašćeno lice jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford će u tom slučaju detalje, koji se odnose na sprovođenje nastave za zaposlene definisati u direktnom kontaktu sa nadležnim predstavnikom određenog preduzeća. Podrazumeva se da će oni zajedno precizirati kog datuma bi trebalo da počne korporativni kurs i obuka za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, te u kojim terminima će radnici pratiti predavanja i koliko bi uopšteno trebalo edukacija da traje, s obzirom na to da će definisati i dinamiku po kojoj će časovi biti održavani. Navedeni tip kursa može biti organizovan i online i u predstavništvu ove institucije, a u određenim slučajevima i u samoj kompaniji, ali samo ako karakteristike odabranog prostora budu odgovarale propisanim standardima.


Upis pojedinačnih polaznika na ovu edukaciju može da bude izvršen bilo kog radnog dana u toku kalendarske godine direktno u poslovnici organizatora. Od podataka će zainteresovano lice morati da navede najpre svoje ime i prezime, a onda i broj telefona, kao i datum rođenja. Sve ove informacije mogu biti poslate i na mejl ili date preko telefona.

Ovlašćeno lice institucije organizatora će svakog prijavljenog posle toga obavestiti o datumu zvaničnog upisa, a i o dokumentaciji koju će morati da dostavi. Obavezni smo da naglasimo i to da se lično prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata zahteva u momentu zvaničnog upisa.

A ili prilikom prijave ili upisa će svaki kandidat da navede kako će nastavu da pohađa, uzevši u obzir da može izabrati između klasične i online, odnosno poluindividualne, grupne i individualne.Da pojasnimo, prvo će izabrati na kojoj lokaciji mu više odgovara da pohađa specijazovani seminar za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, to jest da li će to učiniti po klasičnom principu, a u prostorijama određenog predstavništva institucije organizatora ili preko interneta. Posle toga će se opredeliti sa koliko polaznika će pohađati časove, budući da postoji mogućnost to da učini ili u paru ili u grupi, ali i samostalno.

Svakako da mora kompjuter, apsolutno svako ko se opredeli za praćenje časova onlajn da poseduje. Inače se taj tip edukacije će biti praćen uz korišćenje namenskog softvera, a neposredno pre početka će njega kandidat instalirati na svoj računar. Potrebno je da koristi i što stabilniju konekciju sa internetom, a da eventualno ne bi dolazilo ni do kakvog ometanja časova. Usluge članova tima, specijalizovanih za pružanje tehničke podrške su na raspolaganju svakom polazniku, koji bude u bilo kom momentu za njima imao potrebu.

Tačno je definisan broj osoba koje mogu da pohađaju svaku od navedenih vrsta edukacija, pa tako samo jedna osoba prati individualnu, a poluindividualna obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža je predviđena za dvoje kandidata.

Međutim da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti i to da postoje određene razlike u načinu sprovođenja svake od njih, a primarno vezano za to ko definiše termine održavanja predavanja, te dinamiku i datum početka konkretnog tipa edukacije.

Naime, prilikom sprovođenja individualne ili poluindividualne obuke će sve prethodno navedene detalje zajedno da definišu koordinator za nastavu, u jednoj od poslovnica ove institucije, kao i profesor, te jedan ili dvoje polaznika, a samo u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se bude kandidat odlučio.

Isključivo nadležno lice predstavništva konkretne institucije sve to određuje kod grupne nastave, a navedeno je i ograničenje vezano za njen početak. Naime, kreiranje grupe i to od minimalnog broja članova je uslov za početak tog tipa obuke, što će svakako biti naglašeno prijavljenima. Uz to se izmene ne smeju vršiti kod grupno kursa, tako da će svaki polaznik morati da se pridržava onih pravila, koja će prethodno pomenuto lice da odredi.

Speacijazovana obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža - nastavni program

Koliko je prisutnost na ovim mrežana na internetu bitna je prva tema koju će obraditi stručni kurs i obuka za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, a podrazumeva se da će predavači predstaviti prisutnima i statističke podatke o broju poseta ne samo društvenoj mreži Facebook, nego i ostalima.

Trebalo bi da akcenat ove specijazovane edukacije bude stavljen na postupak prodaje proizvoda različite vrste na taj način, a pre toga polaznicima mora biti objašnjeno i zbog čega je važno da se izvrše adekvatne pripreme za taj proces.

Zapravo će im profesori prvo predstaviti važnost kreiranja ciljeva, odnosno definisanje ciljne grupe, a tek posle toga će govoriti o samom sadržaju oglasa, odnosno postova na različitim društvenim mrežama. Primeri koji se smatraju uspešnim će biti u tom segmentu prezentovani kandidatima, te se takođe podrazumeva se da će se specijazovani seminar za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža pozabaviti i onima koji nisu baš naročito uspešni u prodaji. Upravo će na tim primerima polaznici i saznati zbog čega je važno da se sve prethodno pomenuto ispoštuje, a tom prilikom će se očekivati da kandidati odgovore zašto se prodaja tih lica ne smatra uspešnom, te da objasne predavačima gde su načinjeni propusti i na koji način bi oni, eventualno mogli da budu ispravljeni.

Komunikacija preko različitih društvenih mreža, a sa potencijalnim kupcima prezentovanih proizvoda je izuzetno bitna, tako da će njoj i biti naročita pažnja tokom ove edukacije posvećena. Profesori će objasniti kroz primere zašto je važno biti u neprekidnoj interakciji sa potencijalnim klijentima, a svakako će kandidatima objasniti i na koji način treba da reaguju na žalbe i tužbe. A i u tom delu će biti predstavljeni najbolji mogući primeri, sa jedne strane uspešne komunikacije, a sa druge neuspešne, što će posebno koristiti polaznicima ove edukacije, jer će moći lako da shvate na koji način bi oni u budućnosti trebalo sa svojim klijentima da komuniciraju.

U toku završnih predavanja će stručna obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža biti usmerena na praćenje statistike poseta, tako da će polaznici saznati i na koje informacije moraju naročito obratiti pažnju prilikom proučavanja analitike, to jest koji sve parametri ukazuju na uspešnost, odnosno neuspešnost prodaje.

Biće im detaljno objašnjeno i šta moraju da učine ukoliko prodajni proces ne napreduje tempom koji je očekivan, te se podrazumeva da će predavači dozvoliti prisutnima da postave pitanja u vezi sa navedenom temom. Naravno da će im razjasniti sve nedoumice, a posebno će se potruditi profesori da izaberu najbolje moguće primere, jer je dobro poznato da se na taj način mnogo brže i lakše usvajaju predviđena znanja.

U kojim terminima se održava kurs i obuka za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža i na kojoj lokaciji?

Prvo će morati svaki polaznik da se odluči koju od ponuđenih vrsta edukacije će pohađati, a na osnovu toga će biti informisan kako o terminima njenog sprovođenja, tako isto i o mestu na kome će biti organizovan stručni seminar za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža.

Pored individualne nastave, pojedinačni polaznici imaju pravo da pohađaju i nastavu u grupi, ali i da pristupe praćenju one, koja je označena kao poluindividualna.

Razlikuje se broj polaznika za svaku od navedenih obuka, pa tako dvoje njih pristupa poluindividualnoj, a samo jedna osoba ima pravo da pohađa individualnu.

Osnovna razlika nije samo u broju polaznika kojima će biti dozvoljeno prisustvo, već i u tome kome će biti prepušteno da odredi na koji način će predavanja da budu organizovana.

Nnajstrožija su pravila prema kojima se organizuje grupna obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, zato što njih određuje nadležni predstavnik poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Naime, koordinator za nastavu će definisati pravila, a u smislu da će odrediti datum početka edukacije, odnosno definisaće termine održavanja časova, kao i trajanje, pošto će precizirati i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo predviđeni broj časova da bude održan. Postoji samo jedno ograničenje vezano za početak grupne edukacije, a ono se odnosi na prijavu dovoljnog broja polaznika, budući da je naveden zvaničan zahtev da minimalni broj polaznika mora biti upisan, kako bi bila kreirana grupa u tom predstavništvu institucije organizatora. Neće biti ispunjeni zahtevi pojedinaca vezano za izmene niti jednog segmenta, već se sve u potpunosti prepušta nadležnom predstavniku poslovnice u kojoj bude bio ispunjen uslov za kreiranje grupe.

Kod individualne nastave se primenjuju potpuno ista pravila, kao i kada se organizuje poluindividualna, odnosno kada dvoje polaznika istovremeno treba da pohađaju predavanja. Velika je fleksibilnost prisutna u tom slučaju, zato što upravo jedan polaznik ili njih dvoje, a zajedno sa nadležnim licima određene poslovnice, odnosno sa koordinatorom za nastavu i predavačem, definišu na koji način će biti održavana predavanja, to jest kakvom dinamikom i u kojim terminima, a svakako određuju i kog datuma će onaj tip edukacije, koji odaberu da pohađaju početi.

Od volje svakog pojedinca zavisi i mesto održavanja nastave, pošto svako od njih bira između klasične i onlajn obuke. Sa bilo koje lokacije, a preko svog kompjutera će kandidatu biti omogućeno da prati časove online, s tim što je u obavezi da instalira softver na njega i da propisanu internet konekciju tom prilikom obezbedi. Budući da u svakoj poslovnici pomenute institucije postoji i tim stručnjaka, čije zaduženje se odnosi na pružanje tehničke podrške kandidatima, to znači da svako od njih ima mogućnost da ih na propisan način kontaktira i otkloni svaku poteškoću, koju ima ili u toku postupka instalacije softvera ili kada pristupa predavanjima na taj način.

U propisno opremljenim prostorijama svakog predstavništva ove institucije će biti organizovan klasičan vid edukacije, a podrazumeva se da će na osnovu odluke svakog kandidata, vezano za tip nastave, biti dogovoreno i u kojim terminima će on časove da pohađa.

S obzirom na to da se specijazovani kurs i obuka za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža može organizovati i isključivo za tačno definisani broj radnika u nekoj kompaniji, zainteresovani moraju znati da se korporativna nastava može održati i u njihovoj firmi. Ističemo da je promena mesta održavanja isključivo u tom slučaju dozvoljena, a ukoliko nadležna lica tog preduzeća obezbede propisane uslove. Edukacija namenjena isključivo zaposlenima će biti organizovana onakvom dinamikom i u onim terminima, koje će prethodno zajedno odrediti predstavnik te firme i institucije organizatora, a biće neophodno da oni definišu i tačan datum njenog početka.

Kako se sprovodi specijazovani seminar za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža?

Postoji nekoliko opcija za praćenje konkretnog kursa, a kada su polaznici fizička lica svakako se očekuje da svako od njih načini izbor između ponuđenih mogućnosti.

A budući da je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford i korporativna obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, to se pravila organizovanja donekle razlikuju u odnosu na nastavu koju treba pojedinačni polaznici da prate. Naime, pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da se organizator o načinu sprovođenja časova za zaposlene dogovara direktno sa vlasnikom firme, to jest sa osobom koja je u njoj za te poslove ovlašćena. Usaglasiće se oko datuma početka, a i oko dinamike sprovođenja časova i tačnih termina, te po potrebi i korporativna obuka će biti organizovana direktno u okviru zainteresovane kompanije. Bude li to želeo klijent, biće potrebno da ispoštuje sve zahteve koji se odnose na opremljenost i karakteristike samog prostora.

Pojedinci imaju mogućnost da časove prate ili u grupi, odnosno u paru ili u okviru individualne nastave, a kada samo jedan kandidat treba časove da pohađa.

Oni isto tako biraju i na kom mestu će da pohađaju ovu edukaciju, a ponuđena im je opcija da se kurs i obuka za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža organizuje direktno u poslovnici, ali i onlajn, a u kom slučaju kandidat može časove da prati sa bilo koje lokacije.

Neizostavno mora da ima računar svako ko se odluči online da predavanja pohađa, te da shodno pravilniku na njega instalira softver, koji će koristiti prilikom praćenja nastave. Što kvatetnija internet konekcija je poželjna, a da bi predavanja bila u skladu sa pravilima organizovana. Očekuje se da svaki polaznik, koji se ne snađe dobro ili prilikom pristupanja virtuelnim učionicama ili tokom samog procesa instalacije softvera, kontaktira najbliže predstavništvo organizatora i zatraži tehničku podršku, a koja je dostupna u apsolutno svakoj poslovnici te institucije.

Sasvim je svejedno da li kandidat odluči časove da pohađa online ili na uobičajen način, jer se oba tipa edukacije mogu organizovati kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu.

Precizno je određen broj kandidata kojima će biti dozvoljen pristup grupnoj nastavi. U skladu sa važećim pravilima, grupna obuka počinje tek nakon što minimalan broj polaznika bude prijavu i upis izvršio, odnosno pošto konkretna grupa bude bila kreirana. Polaznici će posle toga dobiti smernice o datumu početka nastave u grupi, zatim o dinamici prema kojoj će časovi biti organizovani i naravno, o terminima. Uz to će im biti napomenuto da promene neće biti izvršene, a ako neko od njih to bude izneo kao zvaničan zahtev.

Izuzev grupnog, može da bude organizovan i individualni seminar za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, kada časove pohađa jedna osoba, odnosno poluindividualna nastava, tokom koje bi trebalo dvoje kandidata da prisustvuje predavanjima. Ista su pravila koja se primenjuju kod oba pomenuta tipa edukacije, a zahtevi polaznika se u tom slučaju ispunjavaju u velikoj meri. Pod tim mislimo na činjenicu da bi oni trebalo o datumu početka one vrste nastave, koju odluče da prate, da se usaglase kako sa stručnjakom, koji će biti zadužen za njeno vođenje, tako isto i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru konkretnog predstavništva pomenute institucije. Trebalo bi da zajedno preciziraju i termine u kojima će časovi biti organizovani, a i trajanje, jer će definisati i u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni fond da bude održan.

Koliko je programom predviđeno da traje obuka i kurs za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža?

Ukoliko se javi potreba da specijazovani seminar za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža bude prilagođen radnicima, koji su u zainteresovanoj kompaniji zaposleni, tada će se njihov direktor ili ovlašćeni predstavnik o načinu raspoređivanja ukupnog fonda časova dogovoriti sa ovlašćenim licem odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Zato se i ne navodi unapred koliko bi trebalo korporativni kurs da traje.

Isto to se odnosi i na individualnu, odnosno na poluindividualnu nastavu, a koje treba da pohađaju pojedinačni polaznici. Naime, svako od njih bi trebalo da se o dinamici, ali i o ostalim segmentima organizacije dogovori sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, koje izabere za prijavljivanje, kao i sa predavačem koji će edukaciju voditi.

Jedino kada se sprovodi grupni kurs i obuka za poboljšanje prodaje preko društvenih mreža, nadležni u ovoj instituciji definišu dinamiku. Vrlo brzo nakon što se minimalni broj osoba prijavi u jednoj od poslovnica, koordinator će definisati po kakvoj tačno dinamici će časovi biti održani i o tome obavestiti sve koji su se prethodno upisali.

Spisak gradova za kurs i obuku "Poboljšanje prodaje preko društvenih mreža"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje