Kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti

Svaki posao je morao krenuti od nečije ideje, a upravo je dobro osmišljena i realizovana ideja najbolji način da živite onako kako želite, jer kada neko nema ideju, on zapravo srlja iz posla u posao i, po nepisanom pravilu je uvek nezadovoljan svojim poslom. Ali se postavlja pitanje šta ako neko zaista ima dobru ideju za pokretanje posla?

Zato je tu kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti koja će na najbolji način da prezentuje čitav put od ideje do pokretanja sopstvenog biznisa, te koja će polaznicima omogućiti da se upoznaju i sa različitim koracima koje je potrebno preduzeti da bi se konkretna poslovna ideja zaista razvila i da bi neko mogao da uživa u plodovima svog rada. Iako će biti i onih ljudi koji, zbog celokupne ne tako povoljne finansijske situacije u našoj zemlji, neće verovati da je to uopšte moguće, ova obuka ima upravo za cilj da ih razuveri, jer će profesionalni predavači uspeti da na ovom petodnevnom krusu prezentuju polaznicima adekvatan način za pokretanje sopstvenog biznisa.

Osobe koje interesuje da pohađaju ovu obuku imaju pravo da se u radno vreme jedne od poslovnica Akademije Oxford prijave lično, a to mogu da učine i preko mejla ili broja telefona. Ako se budu odlučili za prijavljivanje preko mejla, a budući da se mejl šalje na zvaniču adresu organizatora, izuzev podataka za kontakt i ličnih informacija, to jest prezimena, imena i datuma rođenja, treba da u njemu napišu i u kom gradu će da se upišu, te pohađaju nastavu, uzevši u obzir da organizator u preko 20 gradova Srbije ima otvorena predstavništva.


Svakako moramo da naglasimo da se obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti organizuje za sve punoletne osobe koje imaju određenu poslovnu ideju, ali žele da saznaju na koji način mogu da je razviju, odnosno ostvare. U principu, polaznici mogu da budu i svi oni koji bi želeli da pokrenu sopstveni biznis, ali ne znaju na koji način, ali bi svakako trebalo da imaju makar neku sliku o tome čime bi želeli da se bave, jer će im to značajno olakšati savladavanje predviđenog gradiva.

Izuzev mogućnost da pomenutu obuku pohađaju preko interneta, to jest uz korišćenje namenskog softvera, svi zainteresovani mogu, naravno da je prate i u prostorijama one poslovnice koju budu lično izabrali. Od njih se očekuje da odluče da li će to da bude individualni ili poluindividualni, te grupni kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti, jer sve te tipove nastave organizujemo.

Individualna nastava se organizuje za po jednog polaznika, a za poluindividualni kurs je predviđeno prisustvo dve osobe, a između 4 i 8 polaznika je prisutno za vreme trajanja grupne nastave. Iako su primarno namenjene za različit broj polaznika, poluindividualna i individualna obuka se organizuju prema istom principu, jer se polaznici dogovaraju sa nadležnim licem naše poslovnice i profesorom koji je u tom slučaju nadležan oko svega. Naime, oni zajedno definišu prvo datum kada će individualna ili poluindividualna obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti da počne, a posle toga određuju zajedno i u kojim terminima će da bude organizovana nastava, kao i po kojoj dinamici će je pohađati.Grupni tip nastave se organizuje na sasvim drugačiji način, jer tada zainteresovani polaznici imaju dužnost da prihvate sve što definiše organizator, a što se na prvom mestu odnosi na termine održavanja časova i na njihovu dinamiku. Datum kada će grupni kurs da počne će biti naknadno definisan, to jest onog trenutka kada se bude oformila grupa. A to iziskuje prijavljivanje najmanje 4 polaznika, jer je to istovremeno i najmanji broj njih koji mogu da čine jednu grupu.

Postoji još jedna vrlo važna informacija, a ona može da bude zanimljiva različitim kompanijama koje posluju na teritoriji naše zemlje. U pitanju je korporativni kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti, a koji isto tako po zahtevu možemo da organizujemo i to za definisani broj polaznika koji su zaposleni u nekoj organizaciji, a predstavnik naše institucije i zainteresovane kompanije će precizirati detalje koji se odnose na sprovođenje te vrste nastave.

Šta izučava kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti?

Kako je u pitanju vrlo intenzivna obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti, koja će sigurno biti od velike koristi svakom polazniku, jer će mu pomoći da nauči na koji način zaista može, ako to želi da određenu poslovnu ideju sprovede u delo.

Iako će predavači da ispoštuju u potpunosti važeći nastavni program ovog kursa, poseban deo nastave će biti usmeren i na diskusiju svih prisutnih o različitim poslovnim idejama koje imaju. Baš zbog toga će polaznici imati priliku da uvide šta jednu ideju čini konstruktivnom i dobro osmišljenom, a šta je još potrebno promeniti u nekoj drugoj. Svakako će profesori nastojati i da kroz različite primere koje prikupe dodatno pojasne prisutnima sve detalje u vezi sa tim.

U toku uvodnog predavanja će se predavači osvrnuti i na sam pojam ideje sa poslovnog aspekta, te će svakako pojasniti polaznicima i na koji način od mnogih koje svi u određenom trenutku imamo, treba da izdvojimo upravo onu poslovnu ideju koju želimo da realizujemo. Tu će naučiti, pored ostalog i kako se vrši analiza određene poslovne ideje, odnosno koje sve segmente je potrebno analizirati da bi se došlo do zaključka koliko i da li je ona uopšte isplativa, te da li se realno može realizovati u određenom roku.

Kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti će obuhvatiti i segment koji je vezan za pojam brenda, odnosno stvaranja brenda, bez obzira da li je početak nekog posla vezan za neki proizvod ili uslugu, jer je ovo možda najvažniji detalj koji svakako treba sa puno pažnje i znanja isplanirati. Tada će polaznici naučiti i koje sve akcije treba preduzeti pre pokretanja posla, odnosno koji su to koraci koji svakako moraju biti ispoštovani da bi jednog dana konkretna ideja zaista mogla da se smatra brendom.

Svakako će prisutni dobiti priliku i da saznaju kako se vrši istraživanje tržišta, te na koji način se kreira ciljna grupa potrošača, ali i kako se pronalaze potencijalni korisnici usluga ili kupci proizvoda. Zatim će predavači da se osvrnu i na postupak istraživanja različitih tržišta, a polaznici će dobiti i osnovne smernice za izradu poslovnog plana, što će im sasvim sigurno pomoći prilikom pokretanja posla.

Sve osnovne aspekte poslovanja će pokriti nastavni plan prema čijim pravilima se i organizuje obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti, budući da će biti govora i o postupku istraživanja trendova koji su prisutni u okviru oblasti za koju je određena poslovna ideja vezana. A prisutni će se upoznati i sa osnovnim pravilima koja se odnose na komunikaciju sa potencijalnim kupcima ili klijentima, kao i sa postupkom predstavljanja određene usluge ili proizvoda, a nakon što svi početni koraci budu ispoštovani.

Očekuje se da svako ko bude prošao kroz ovaj kurs stekne sasvim dovoljno znanja i veština, te da nakon završetka može samostalno da ispoštuje sve navedene korake sa kojima će se upoznati, a kako bi što uspešnije razvio konkretnu poslovnu ideju i zaista pokrenuo sopstveni posao.

Kada i gde se održava kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti?

Uzevši u obzir da Akademija Oxford ima predstavništva u celoj zemlji i to, za sada na preko 20 lokacija, to svi zainteresovani mogu nastavu da pohađaju u svakoj od njih, a u kojoj postoji interesovanje. Naravno, u našoj zvaničnoj ponudi je i online obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti, a kada polaznici nastavu prate preko sopstvenog računara i to putem takozvanih virteulnih učionica.

Bez obzira za koju vrstu nastave da se polaznik odluči, odnosno na koji god način da želi da joj prisustvuje, treba da zna da to može da učini samostalno (individualna obuka), sa još jednim polaznikom (poluindividualna) ili u grupi, a kada kursu prisustvuje u isto vreme od 4 do 8 polaznika.

Poluindividualni kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti se sprovodi prema istom principu kao i individualni tip nastave, tako da svaki polaznik u toj situaciji ima obavezu da sa profesorom koji će da bude zadužen za vođenje ove obuke, te sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se upisuje, precizira kada će ta vrsta kursa da počne, te u kojim terminima i po kojoj dinamici će se organizovati.

Ipak, toliki nivo slobode ni u kom slučaju nemaju polaznici koji se budu opredelili za grupni vid nastave, već oni tada moraju da se u potpunosti prilagode dinamici i terminima njenog održavanja, a koje tada određuje naša institucija. Za ovu vrstu kursa je bitno napomenuti da je njegov početak svakako uslovljen prijavljivanjem dovoljnog broja polaznika, uzevši u obzir da prvo mora da se kreira jedna grupa, a u njoj najmanje mora da bude četvoro polaznika, pa tek posle toga svi prijavljeni bivaju obavešteni o terminima kada se grupna obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti sprovodi, odnosno dobijaju jasne informacije o dinamici, a koja tada mora u potpunosti da bude ispoštovana.

Isto je u našoj ponudi i korporativna obuka, koja je namenjena svim onim licima koja su u okviru neke kompanije zaposlena. Tada se predstavnik te organizacije mora usaglasiti oko mesta i načina održavanja, ali i oko svih ostalih detalja vezano za organizaciju korporativnog kursa sa predstavnikom Akademije Oxford.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti?

Osim što zainteresovani polaznici mogu da ovaj kurs pohađaju online, a uz pomoć namenskog softvera, oni takođe mogu da se opredele i za praćenje nastave u jednoj od naših poslovnica. Vrlo je važno da znaju i da se predstavništva Akademije Oxford, u ovom trenutku nalaze na preko 20 lokacija na teritoriji naše zemlje, tako da imaju zaista veliki izbor.

Od svakoga ko se prijavljuje se očekuje da navede da li ga interesuje grupni kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti ili je njegova odluka vezana za pohađanje individualne ili poluindividualne nastave, jer će zapravo od te odluke i da zavisi po kom principu se organizuje nastava.

Tačnije, isključivo se kod grupne nastave očekuje poštovanje uanpred zakazanih termina za održavanje ovog kursa, te polaznici koji se za nju opredele moraju da se u potpunosti pridržavaju dinamike, koja je isto tako prethodno određena. A tu vrstu kursa karakteriše i činjenica da ona podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro polaznika, pa se zato i uvek mora sačekati prijava dovoljnog broja njih za formiranje konkretne grupe.

Individualna, ali i poluindividualna obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti svakom zainteresovanom polazniku pruža mogućnost da definiše kako tačan datum početka, tako i termine, ali i dinamiku po kojoj će nastava da se održava i to treba da učine direktno sa svojim profesorom, a svakako treba zajedno da se dogovore oko svih detalja koji se odnose na način organizovanja jedne od ovih vrsta obuke.

Koliko traje kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti?

Petodnevna obuka i kurs - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti koju polaznici pohađaju u grupi podrazumeva i precizno određenu dinamiku, ali i termine održavanja, a o čemu se svi prijavljeni obaveštavaju zvanično i to tek kada se ispuni uslov za početak te vrste kursa (pošto se oformi grupa od najmanje 4 polaznika). Budući da ovaj kurs podrazumeva 30 radnih sati nastave, to vreme je kod grupne nastave podeljeno na 5 dana, tako da polaznici prate svakoga od tih dana po 6 sati predavanja, a uz predviđene pauze.

Ovo vreme može sasvim drugačije da bude raspoređeno kada se organizuje individualni ili poluindividualni kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti, jer polaznici u tom slučaju sa koordinatorom za nastavu i predavačem definišu termine, ali i datum početka i dinamiku održavanja. Zato i nije moguće precizno navesti koliko dana može da traje jedan od tih tipova kursa, budući da nekome odgovara da to završi u što kraćem roku, a neki polaznik ipak želi da svakoga dana prati predavanja po par sati.

Spisak gradova - kurs i obuka - pokrenite svoj posao: od ideje do stvarnosti

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje