Kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku

Bilo ko ko poseduje znanje italijanskog jezika koje odgovara B1 nivou i to prema odredbama Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, ima mogućnost za pohađanje obuke koja se organizuje kako preko interneta, isto tako i u svim poslovnicama Akademije Oxford.

Takođe, pomenuta institucija organizuje i korporativnu obuku i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku na zahtev kompanija, a kada nastava može da bude organizovana čak i u prostorijama određene firme, to jest tamo gde ona odredi. Isto tako je predviđeno da ovu obuku pohađaju i ljudi koji su zaposleni, ali i oni koji su u potrazi za adekvatnim zaposlenjem, odnosno svako ko ima želju da veštine poslovne komunikacije na navedenom jeziku poboljša. A budući da se nastava organizuje upravo na italijanskom jeziku, zato se i zahteva barem da svaki polaznik poseduje B1 nivo znanja, te će svakako biti podvrgnut neposredno pre početka i ispitivanju, to jest moraće da uradi ulazni test provere, a prema pravilima koja određuje CEFR (The Common European Framework for languages). Naglašavamo i da svaki polaznik koji italijanski jezik poznaje na višem nivou, naravno može da pohađa nastavu, jer će mu samim tim i biti znatno jednostavnije da je prati.

Kada pojedinačni polaznik bude izvršio odabir između dva pomenuta tipa nastave, on treba da se odluči i da li će da je pohađa u grupi, a kada može biti od četvoro do osmoro njih istovremeno prisutno, odnosno može da izabere i poluindividualnu nastavu, kao i individualnu.


Poluindividualni kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku i individualna nastava se razlikuju isključivo po broju polaznika koji mogu da budu prisutni, pošto je njih dvoje prisutno u okviru poluindividualne, a samo jedan prilikom održavanja individualne, stim da je način organizovanja potpuno isti. A to zapravo podrazumeva da polaznici koji se opredele za jednu od tih tipova obuke datum početka definišu sa profesorom koji će izvoditi kurs, ali isto tako oni zajedno dogovaraju i u kojim terminima će nastava da se sprovodi, kao i po kojoj dinamici.

Napominjemo i da je način na koji se grupna obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku sprovodi drugačiji, a u smislu što termine kada će da se održavaju predavanja, kao i dinamiku u tom slučaju mora da odredi organizator, ali i zato što datum početka zavisi od broja prijavljenih. Preciznije rečeno, zahteva se prvo da se 4 polaznika i to najmanje, prijavi za pohađanje, a bez obzira da li je u pitanju nastava koja se organizuje u jednoj od naših poslovnica ili ona koju polaznici želi da prate online. Posle toga se formira grupa, to jest definišu se dinamika i termini, te svaki pojedinačni polaznik dobija precizne informacije od organizatora o tome, kao što smo prethodno pomenuli.Koje oblasti obuhvata kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku?

Odredbama zvaničnog nastavnog programa koji u potpunosti poštuje obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku je predviđeno da se svi polaznici na početku upoznaju sa pravilima ponašanja u Italiji, a posebno sa pravilima koja se primenjuju u poslovnom svetu i to kada se u interakciju stupa sa osobama kojima je italijanski jezik maternji.

Da bi mogli da ostvare adekvatnu komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima koji se navedenim jezikom služe, neophodno je da polaznici nauče kako se piše motivaciono pismo i CV na ovom jeziku, što i jeste tema početne oblasti na ovom kursu. U principu, predavači će nastojati da prisutnima omoguće da se upoznaju sa svim aspektima poslovne komunikacije, tako da će biti reči o vođenju razgovora putem telefona, ali i lično, a zatim i o poslovnoj korespondenciji i to najpre preko mejla, odnosno o načinu zakazivanja sastanaka i sastavljanju poslovnih izveštaja, ali će vrlo važan segment zauzeti i izrada prezentacija za govornike italijanskog jezika, kao i pravila koja su vezana za uspešno pregovaranje.

Kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku se odnosi i na onaj segment koji se u stručnom rečniku definiše kao socijalizacija, a koji podrazumeva da će predavači prisutne naučiti na koji način je potrebno stupiti u kontakt sa govornicima italijanskog jezika, odnosno kako se treba ponašati kada stižu poslovni partneri iz ove zemlje, te kako je potrebno pristupiti upoznavanju, ali će takođe nastojati i da objasne kako funkcionišu formalni i neformalni razgovori, koji se uglavnom sprovode pre početka pregovora ili sastanka. Budući da se neretko poslovni partneri vode i u obilazak određene kompanije ili grada koji posećuju, profesori će nastojati da polaznicima predstave i veštine koje treba tom kom da koriste u komunikaciji, te će simulirati različite situacije. A pod tim se misli da će izvršiti prikaz situacije koja se odnosi na ponašanje, recimo u restoranu prilikom poslovnog ručka i u sličnim situacijama. Da bi svima koji prisustvuju ovoj obuci bila pružena adekvatna znanja iz navedenih oblasti, profesori će tamo gde je potrebno izvoditi i praktične vežbe, a to podrazumeva da će raditi prikaz različitih situacija u kojima će svakako učestvovati polaznici i tom prilikom će naučiti kako se treba ponašati i koja pravila treba slediti. Podrazumeva se i da će polaznici tada svakako načiniti određene greške, ali će profesori odmah da im ukažu na njih i objasne kako ih mogu izbeći u praksi.

Naučiće i kako se izrađuju izveštaji, stim da će profesori uglavnom usmeriti pažnju na one poslovne izveštaje koji se najčešće primenjuju u praksi. A ukoliko određena kompanija zahteva da bude organizovana korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku, njen menadžment ima pravo da zahteva i da se pažnja u ovom segmentu usmeri na specifični tip izveštaja koji izrađuje upravo ta firma.

Predavači će takođe objasniti prisutnima i na koji način funkcioniše komuniciranje putem telefona, odnosno kako bi trebalo da se predstavi, zakaže sastanak ili eventualno posetu konkretnoj firmi. Takođe će u tom segmentu biti govora i o detaljima koji su vezani, na primer za način putovanja, odnosno dolaska do određenog grada ili kompanije, te će naučiti i kako se odlaže sastanak ili pomera vreme koje je zakazano i slične detalje koji su važni za telefonsku komunikaciju.

Pored toga će profesori uputiti polaznike u pravilan način pregovaranja na ovom jeziku, tako da će oni osim umeća otvaranja poslovnih pregovora, biti upoznati i sa različitim taktikama koje se tom prilikom primenjuju, te generalno sa vođenjem celokupnog pregovaračkog procesa, a posebnu pažnju će usmeriti i na pregovaranje oko specifičnih uslova, poput na primer cene ili plaćanja, te naučiti i kako je potrebno izražavati se, odnosno prezentovati uslove da ne bi došlo do nesporazuma, to jest na koji način se pristupa zatvaranju konkretnih pregovora. A tom prilikom će svakako prisutni učestvovati i u simulaciji pregovora između dve strane, te će im biti sve znatno jasnije.

Takođe će kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku ponuditi polaznicima i praktična znanja koja su vezana za prezentovanje ili poslovanja neke kompanije generalno ili usluge koja je predmet pregovora, odnosno proizvoda, a naučiće i na koji način se vodi poslovni sastanak sa partnerima kojima je italijanski jezik maternji. A to podrazumeva da će biti upoznati sa postupkom zakazivanja sastanka na različite načine (telefonom, mejlom ili lično), ali i sa prethodnim potvrđivanjem dogovora, te će predavači da im objasne i koje su to sve tehnike koje se primenjuju prilikom vođenja sastanaka, to jest na koji način je potrebno da se njime upravlja. Naučiće i kako se jasno izražavaju stavovi, ali i na koji način se prisutne osobe uključuju u razgovor, a da to bude u skladu sa poslovnom etikom. Uz sve to će naučiti i kako treba da izgleda pravilno napisan mejl, odnosno na koji način se odgovara na primljenu poruku elektronske pošte, te generalno kako funkcioniše komunikacija pisanim putem sa poslovnim partnerima iz Italije, ali i sa osobama koje su zaposlene u okviru određene firme, a kojima je to maternji jezik.

Kako se sprovodi kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku?

Akademija Oxford omogućuje svima koji su zainteresovani da prate kako online nastavu i to preko specijalnog softvera, tako isto i da pohađaju nastavu u jednoj od njenih poslovnica. U zvaničnoj ponudi je individualna obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku, a zatim i poluindividualna nastava i rad u grupama, tako da će svaki pojedinačni polaznik da se opredeli za jednu od njih.

Trebalo bi da zna svako ko odluči da pohađa nastavu u grupi, a što uključuje između četvoro i osmoro polaznika koji su prisutni, kao i tačno određene termine, ali i dinamiku koja je prethodno definisana od strane zvaničnog organizatora, on prvo mora da sačeka da bude kreirana grupa koja broji najmanje četiri polaznika, pa tek nakon toga dobija obaveštenje o detaljima od strane organizatora.

Ako nekoga interesuje individualni kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku ili mu više odgovara nastava u paru, to jest poluindividualna, on će se o datumu početka tada dogovoriti sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice, odnosno sa predavačem koji je zadužen za vođenje te vrste obuke. A isto tako, oni će morati da preciziraju i dinamiku održavanja konkretnog tipa kursa, kao i termine u kojima će se ta vrsta obuke organizovati.

Uz sve to, naša institucija svim zainteresovanim kompanijama nudi mogućnost da njeni zaposleni pohađaju ovaj kurs, a kada je u pitanju korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku, koji se može organizovati na nekoliko načina, to jest ili u prostorijama konkretne kompanije ili online ili u jednoj od poslovnica organizatora. A o svemu što se odnosi na organizaciju ove vrste kursa će se predstavnik Akademije Oxford i određene kompanije detaljno dogovoriti.

Kome je namenjen kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku?

Nevezano za to da li se neko koga obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku interesuje, trenutno nalazi u statusu zaposlenog ili nezaposlenog lica, on svakako mora da poznaje pomenuti jezik na nižem srednjem, to jest B 1 nivou po CEFR - u (The Common European Framework for languages). Upravo to i jeste jedini i osnovni uslov koji svaki zainteresovani polaznik mora da ispuni.

Koliko traje obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku?

Određeno je da kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku sadrži ukupno 32 školska časa, a koji su tačno raspoređeni, kada je u pitanju grupni tip nastave, budući da u toj situaciji zvanična institucija koja i organizuje ovaj kurs određuje u kojim terminima i prema kojoj tačno dinamici se ona sprovodi. A o svemu tome svi prijavljeni zainteresovani za pohađanje ovog tipa obuke dobijaju tačne informacije tek kada se bude jedna grupa od minimum 4 polaznika formirala.

Samim tim što poluindividualna obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku, kao i individualna vrsta nastave, podrazumevaju da se polaznici sa koordinatorom za nastavu i nadležnim predavačem dogovaraju i oko terminima održavanja predavanja i oko dinamike, može se desiti vrlo lako da taj tip nastave traje kraće ili možda, duže od onoga koji predviđa grupna vrsta obuke.

Gde i kada se organizuje obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku?

Širom Srbije, to jest u svakom gradu u kome Akademija Oxford ima zvanično otvoreno predstavništvo se sprovodi kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku za sve zainteresovane polaznike. A oni, takođe mogu da se opredele i da nastavu prate preko interneta, te se u ponudi usluga koje pružamo nalazi i korporativna obuka, što je vrsta nastave koja može da bude organizovana kao što je prethodno pomenuto, ali i u prostorijama koje odredi menadžment konkretne kompanije.

Generalno, princip organizovanja ovog kursa, to jest termini zavise samo od toga da li nekoga interesuje individualna ili grupna obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku, odnosno da li želi da pohađa poluindividualnu nastavu.

Naime, kod grupne obuke, koju pohađa od četvoro do osmoro polaznika istovremeno, termine određuje organizator, ali on takođe definiše i prema kojoj dinamici će se nastava organizovati, a to nije slučaj kod ostalih vrsta nastave. Zapravo, tada se polaznici ne samo o tome, nego i o datumu početka dogovaraju sa nadležnima u konkretnoj poslovnici organizatora.

Da bi grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na italijanskom jeziku uopšte i mogla da bude sprovedena, neophodno je da se najmanje 4 polaznika koji žele da je pohađaju bilo preko interneta, bilo u našem poslovnicama prijavi, što znači da prvo mora da bude formirana grupa, pa se o datumu početka i o tačnoj dinamici, kao i o terminima, svatko od prijavljenih pojedinačno obaveštava na za to propisan način.

Dodatne napomene:

  • prijavljivanje zainteresovane osobe mogu da izvrše cele godine direktno u jednoj od poslovnica organizatora, odnosno preko mejla ili broja telefona konkretne poslovnice
  • sve finansijske obaveze koje imaju polaznici vrše direktno u poslovnici u kojoj se upisuju, to jest u kojoj se sprovodi obuka i kurs poslovne komunikacije na italijanskom jeziku
  • od svakog prijavljenog se zahteva da pristupi rešavanju inicijalnog testa provere znanja italijanskog jezika, a tom prilikom on mora minimum da pokaže B1 nivo znanja i to prema onim pravilima koja definiše Zajednički evropski referentni okvir za jezike

Spisak gradova poslovne komunikacije na italijanskom jeziku

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje