Kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku

Svi poslovni ljudi, ali isto tako i one osobe koje trenutno traže zaposlenje, a uz to imaju želju da savladaju veštine komunikacije na španskom jeziku, mogu da pohađaju specijalizovani kurs, koji u toku cele godine organizuje Akademija Oxford i i to u svim svojim poslovnicama. A one su osim u Beogradu, na nekoliko lokacija, te u Novom Sadu i Nišu, smeštene još i u Kragujevcu, Loznici, Mladenovcu i Valjevu, kao i u Kraljevu, Jagodini i Čačku, ali i u Ćupriji i u drugim gradovima naše zemlje.

Takođe je u našoj ponudi i online obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku, a tu vrstu nastave će zainteresovane osobe da prate preko interneta i to uz primenu softvera koji je za tu svrhu i načinjen. Naša institucija može i za kompanije koje su zainteresovane, da organizuje korporativni kurs, a u okviru koga će se određeni broj zaposlenih osposobiti za sve oblasti komunikacije na ovom jeziku.

Uslov da bi neko ko je zainteresovan mogao da pohađa ovu obuku jeste da nakon prijavljivanja uradi test provere znanja španskog jezika, ali na njemu mora da pokaže minimalno znanje koje je prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike definisano kao nivo B1, stim da nastavu može da pohađa i svako čije znanja ovog jezika odgovara bilo kom višem nivou, to jest B2, C1 ili C2, prema CEFR - u (The Common European Framework for languages).


Sobzirom na to da se po zahtevu organizuje i korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku, naglasićemo da se ta vrsta nastave najčešće sprovodi u grupama, ali da Akademija Oxford izlazi u susret zahtevima kompanija koje žele da ona bude organizovana na drugi način, tako da može da bude sprovedena po potrebi ne samo online i u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, već isto tako i u onim prostorijama koje za tu svrhu odredi klijent, odnosno konkretna kompanija.

Svi koji su zainteresovani, imaju mogućnost da se cele godine prijave za pohađanje, stim da se obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku organizuje prema tačno utvrđenom planu, a o čemu će svako od njih pojedinačno da dobije precizna obaveštenja. Ne samo da zainteresovani kandidati mogu da se prijave preko telefona jedne od poslovnica, već to mogu da učine i lično i preko mejla naše institucije, a tada je vrlo važno da napomenu u tom mejlu u kom gradu su zainteresovani da pohađaju obuku.

Nastava se sprovodi na tri načina, tako da svaki pojedinačni polaznik vrši odabir između individualne i poluindividualne, sa jedne i grupne, sa druge strane. Zapravo, poluindividualni i individualni kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku se organizuju drugačije od grupne vrste nastave, a razlikuje se i broj prisutnih polaznika. U jednoj grupi može da bude između njih četvoro i osmoro, dok je tokom poluindividualne nastave uvek prisutno dvoje ljudi u isto vreme, te je naravno individualna namenjena za pojedinačnog polaznika.Termine u kojima se nastava organizuje, kao i dinamiku kod grupne obuke, isključivo organizator može da definiše, dok polaznik i nadležno lice konkretne poslovnice, odnosno profesor, to sve određuju zajedno kada je u pitanju poluindividualna ili individualna nastava. Takođe je važno i da svi koji su zainteresovani znaju da se grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku ne može organizovati odmah nakon što oni izvrše prijavu, budući da se prvo mora grupa koju čini najmanji broj polaznika formirati, a bez obzira da li je u pitanju online obuka ili ona koju Akademija Oxford sprovodi u svojim poslovnicama.

Šta obuhvata kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku?

Ko god bude pohađao ovu obuku će na njenom početku od strane nadležnih predavača da dobije relevantne informacije o poslovnim običajima koji su prisutni na teritoriji Španije i generalno, zemljama u kojima se taj jezik govori, tako da će biti upoznati i sa kulturološkim razlikama koje su prisutne između Španaca i naših ljudi, a najpre u pogledu poslovne komunikacije. Nakon toga će predavači da se osvrnu i na važnost pravilnog pisanja CV - ja, ali i motivacionog pisma, čime će znatno olakšati onom polazniku koji ima želju da se zaposli u kompaniji u kojoj su članovi menadžerskog tima iz ove zemlje, to jest ukoliko treba da ide na razgovor za posao u nekoj firmi koja na području Španije posluje ili, pak u kojoj se među zaposlenima koristi ovaj jezik. Samim tim će im predavači ukazati i na određene greške koje kandidati prave prilikom razgovora za posao, te će ih svakako i posavetovati na koji način da ih izbegnu.

Predviđeno je da kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku obrađuje sve segmente koji podrazumevaju poslovno komuniciranje na konretnom jeziku, tako da osim što će prisutne naučiti kako se vodi prepiska preko mejla ili kroz pisma, odnosno kako se telefonski komunicira sa poslovnim partnerima koji se koriste španskim jezikom, isto tako će da ih nauče i na koji način se vodi sastanak, ali i kako se prezentuju različite usluge, to jest proizvodi tokom vođenja pregovora i generalno kako se treba ophoditi sa osobama kojima je ovo maternji jezik, a sa kojima se ostvaruje poslovna saradnja.

Moramo da naglasimo i to da predavači nastoje da za vreme trajanje nastave što bolje upute sve prisutne u veštine uspešne poslovne komunikacije na španskom jeziku, tako da je predviđeno i da oni prisustvuju različitim vežbama, a koje će im omogućiti da relativno lako savladaju predviđena znanja.

Svi prisutni će, takođe da nauče i na koji način se pišu izveštaji na ovom jeziku, ali i kako se izrađuju različite tabele, odnosno grafikoni i koliko je važno napisati kvalitetan poslovni izveštaj da bi poslovni partneri sa španskog govornog područja mogli da budu upućeni u sve detalje koji su važni.

Kada budu obrađivali oblast koja je vezana za telefonsku komunikaciju, prisutni će učestvovati u vežbi simuliranja telefonskog razgovora, tako da će naučiti prvo kako je potrebno predstaviti se, a zatim i ostaviti određenu poruku ili, pak zakazati sastanak, kao i sve ostale detalje koje uključuje komunikacija putem telefona sa partnerima iz Španije. Uz to će i da im objasne kako bi trebalo da odgovore na mail, ali i na koji način će ga sastaviti, ukoliko na primer šalju ponudu na španskom jeziku. A predavači će im objasniti i zbog čega je važno voditi računa o razlikama koje su prisutne između govornog i pisanog španskog jezika.

Nakon toga, kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku predviđa i onaj modul koji je vezan za savladavanje veština pregovaranja, a u okviru koga će se polaznici upoznati sa postupkom otvaranja pregovora, odnosno sa brojnim taktikama koje se za njihovo vođenje koriste, ali će polaznicima i detaljno objasniti na koji način se pregovara oko konkretnih uslova, bez obzira da li su u pitanju pregovori oko načina plaćanja ili generalno, načina poslovanja i slično. Tada će da nauče i kako se zaključuju pregovori, ali i na koji način je potrebno voditi ih, a da ne bi došlo do nejasnoća.

Profesori će objasniti prisutnima i kako se vodi poslovni sastanak, a kada su prisutne osobe sa španskog govornog područja, te će im ukazati i na različite tehnike koje se tom prilikom primenjuju, a uputiće ih i u najvažnije veštine koje su vezane za neverbalnu komunikaciju. Tom prilikom će naučiti kako je potrebno izvršiti prezentovanje dnevnog reda, odnosno kako se treba obraćati prisutnima da bi određeni poslovni sastanak bio što uspešniji, ali će polaznici svakako savladati i one veštine koje su vezane za sam postupak ugovaranja konkretnog sastanka. Takođe će prisutni da dobiju smernice i o tome kako se određeni sastanak treba otkazati, ako je potrebno, odnosno na koji način se može pomeriti vreme koje pre toga ugovoreno.

Pored svega toga, obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku obuhvata i onaj segment koji se odnosi na takozvanu socijalizaciju, a u okviru tog dela će prisutni, između ostalog da nauče na koji način je poželjno ostvariti poslovni kontakt sa govornicima španskog jezika, odnosno kako dočekati poslovne partnere iz ove zemlje.

U završnim delovima ove obuke predavači će uputiti sve prisutne u pravilan način za izradu prezentacija, tako da će oni imati u tom delu i praktičnu vežbu u okviru koje će se upoznati sa pravilnim načinom predstavljanja onoga što je predmet sastanka ili pregovora, a sa ciljem da se prisutnima na što bolji način prikaže ono što bi trebalo da kupe ili da se, možda prikaže poslovanje neke kompanije sa kojom treba da ostvare saradnju. Uz to će im omogućiti da se upoznaju i sa onim segmentom koji je vezan za dočekivanje poslovnih partnera, a kojima je španski maternji jezik, te sa vođenjem neformalnih i formalnih razgovora sa njima, odnosno upoznaće se i sa poželjnim modelom ponašanja prilikom poslovnih ručkova ili korporativnih događaja.

Po kom principu se organizuje kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku?

Budući da je u ponudi kako online obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku tako i klasičan način održavanja nastave, a koja se odvija u poslovnicama organizatora, to zapravo znači da svako ko je zainteresovan za pohađanje treba da jednu od njih izabere. A isto tako organizujemo i pohađanje ovog kursa u grupama, ali i individualno, kao i u paru (poluindividualna nastava), pa iz tog razloga očekujemo od svakog prijavljenog da se opredeli, a kako bismo mogli da mu damo adekvatne informacije, budući da se svi tipovi nastave koje sprovodimo organizuju prema drugačijem principu.

Onaj polaznik koji se bude odlučio za rad u paru ili koga interesuje individualni kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku automatski stiče pravo da datum početka, kao i dinamiku održavanja, ali isto tako i termine, usaglasi sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora ili, pak sa profesorom.

Grupna obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku se organizuje za više polaznika u isto vreme, to jest za njih četvoro najmanje, a osmoro najviše može da ih bude prisutno, pa se iz tog razloga prvo zahteva prijavljivanje dovoljnog broja osoba, kako bi grupa od minimalnog broja clanova mogla da se formira. A kada se taj zahtev bude ispunio, svi zainteresovani će dobiti informaciju od ovlašćenog lica organizatora i to ne samo o datumu početka, nego i o tačnim terminima kada će se grupni kurs organizovati, to jest o dinamici, uzevši u obzir da to kod ovog tipa nastave sve određuje organizator.

U obavezi smo da naglasimo i to da kompanijama nudimo mogućnost organizovanja ove obuke za njene zaposlene, a prema pravilima korporativnog kursa, te će zvaničnici kompanije o mestu organizovanja, to jest o načinu imati prilike da se sa ovlašćenim licem organizatora dogovore.

Kome je namenjena obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku?

Kako osobama koje su trenutno zaposlene, tako i svima onima koji su u potrazi za odgovarajućim zaposlenjem je namenjen kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku.

Ipak, da bi im bilo dozvoljeno da pohađaju nastavu, svi zainteresovani su obavezni da jezik poznaju na nivou B1, a usklađeno sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. A svakako će imati obavezu da urade i test provere znanja i to neposredno pre nego što počne obuka i kura poslovne komunikacije na španskom jeziku koju izaberu.

Kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku - trajanje

Grupna obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku, kao i individualna i poluindividualna nastava sadrže ukupno 32 školska časa.

Ali, kako se način njihovog sprovođenja razlikuje, to se lako može dogoditi da, recimo individualna ili poluindividualna nastava traje duže ili, pak kraće od grupne, jer će polaznik imati pravo da se dogovori i o dinamici, ali i o terminima sa nadležnim licem Akademije Oxford, odnosno sa profesorom.

Na kom mestu i kada se održava obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku?

Svi prijavljeni imaju mogućnost da se odluče između pohađanja nastave preko interneta i u poslovnicama Akademije Oxford, ali i između individualne, grupne i poluindividualne nastave. Ovo smo naglasili zato što se apsolutno sve one organizuje na specifičan način, tako da će polaznici imati prilike da dobiju jasne smernice o načinu njihovog organizovanja već prilikom upisa, a kada budu naveli koju vrstu kursa žele da pohađaju.

Sve ovo se odnosi i na online obuku i na onu koju zainteresovani pohađaju u našim poslovnicama, a kada je u pitanju korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku, način organizovanja, odnosno mesto isključivo zavisi od zahteva nadležnih u konkretnoj kompaniji. A svakako će ovlašćeno lice organizatora nastojati da ispuni zahteve i očekivanja te firme, kako bi ta vrsta obuke bila sprovedena maksimalno kvalitetno.

U obavezi smo da naglasimo da rad u grupama podrazumeva prisustvo najviše osmoro, a najmanje četvoro polaznika, ali i striktno određenu dinamiku i termine, koje oni svakako moraju da prihvate. Takođe se u tom slučaju zahteva prvo oformirljenje grupe od četvoro polaznika najmanje, dok je za ostala dva tipa nastave koja su u ponudi način organizovanja mnogo slobodniji. A pod tim mislimo na činjenicu da polaznik koga interesuje kako poluindividualni kurs i obuka poslovne komunikacije na španskom jeziku, tako i individualna nastava, dogovaraju sa profesorom ili ovlašćenim licem organizatora kada će izabrana vrsta nastave da počne i u kojim tačno terminima će se organizovati, to jest po kojoj dinamici.

Dodatne napomene:

  • prijavu može svaki zainteresovani kandidat da izvrši lično u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, to jest putem mejla ili broja telefona
  • dužan je svako ko se prijavljuje da uradi i ulazni test provere znanja španskog jezika, a kada mora da pokaže minimum nivo B1 njegovog poznavanja, u skladu sa odredbama CEFR - a (The Common European Framework for languages)
  • sva plaćanja na koja se obaveže pojedinačni polaznik, on je obavezan da u tačno navedenom roku ispuni i to u poslovnici u kojoj se obuka i kurs poslovne komunikacije na španskom jeziku sprovodi, odnosno u kojoj se vrši upis

Spisak gradova poslovne komunikacije na španskom jeziku

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje