Kurs i obuka - postanite najbolji prodavac

Dokaz da mnogi ljudi koji smatraju da se neko ko se uspešno bavi prodajom zapravo rodio za to, jeste i posebno osmišljeni kurs i obuka - postanite najbolji prodavac kroz koji prolazi veliki broj polaznika, a koji po njegovom završetku zaista postaju uspešni u ovom poslu, odnosno najbolji prodavci i time pobijaju prethodno iznetu tvrdnju. Ono što je najvažnije, a sa čime će biti svi polaznici upoznati jeste da je talenat procentualno, zapravo vrlo mali u odnosu na rad i usavršavanje, tako da čak i kada završe pomenutu obuku neophodno je da vode računa o svom profesionalnom napretku u oblasti prodaje. Baš zato i navodimo da je pomenuti kurs prvenstveno namenjena svima koji su zainteresovani da usavrše prodajne veštine koje su već stekli, ali i onima koji poseduju neka znanja u oblasti prodaje, te sada žele da ih poboljšaju, a kako bi postali najbolji u poslu kojim se bave ili kojim žele da se bave u budućnosti.

Profesori koji su angažovani za sprovođenje ovog kursa imaju višegodišnje iskustvo u različitim tipovima prodaje, tako da će ne samo predviđena znanja preneti polaznicima, već i svoj iskustva iz prakse i tako im omogućiti da se što bolje pripreme za ovaj posao.

Osim što se kurs i obuka - postanite najbolji prodavac organizuje u svim poslovnicama koje Akademija Oxford ima u zemlji, isto tako je u ponudi i online kurs, a kada zainteresovani polaznici imaju mogućnost da nastavu pohađaju preko interneta, to jest putem softvera koji je za to i namenjen. Svakako, ako neka kompanija želi da omogući svojim zaposlenima da nauče na koji način mogu da poboljšaju svoje veštine prodaje, otvorena je mogućnost i da se pomenuti kurs sprovodi u prostorijama te firme, a koordinator za nastavu naše institucije će sa ovlašćenim licem određene kompanije precizirati detalje kako bi obuka bila organizovana onako kako to najviše odgovara polaznicima.


Uz to, u ponudi je i grupna, a zatim i poluindividualna, kao i individualna obuka i kurs - postanite najbolji prodavac, te bi svaki pojedinačni polaznik trebalo da navede koji od njih mu najviše odgovara, a kako bi mogao da dobije precizne informacije o načinu na koji se svaka od pomenutih vrsta nastave organizuje.

Preciznije rečeno, grupni kurs se bitno, po organizaciji razlikuje u odnosu na ostala dva, jer tada svaki polaznik mora da ispoštuje termine koje definiše organizator, te da se prikloni dinamici koja je isto tako unapred određena. A ovde organizator jedino ne može da odredi datum kada će ta vrsta nastave da počne, jer je neophodno da za to bude ispunjen uslov koji se odnosi na kreiranje grupe od najmanje četiri osobe koje žele da pohađaju tu vrstu nastave online ili u našim poslovnicama.

Poluindividualni ili individualni kurs i obuka - postanite najbolji prodavac može da počne onda kada to dogovore pojedinačni polaznik i nadležni predavač, a oni se dogovaraju i o svim ostalim segmentima i to prvenstveno definišu termin održavanja, to jest usaglašavaju dinamiku.Svi koji žele da savladaju veštine koji nudi obuka i kurs - postanite najbolji prodavac su pozvani da se prijave putem telefona jedne od poslovnica zvaničnog organizatora, a u njeno radno vremei to tokom cele godine. A otvorena je mogućnost i da prijavu izvrše lično, kao i da na mail pomenute institucije pošalju podatke za prijavu, koji moraju da uključuju i informaciju u kom gradu ih zanima da pohađaju pomenuti kurs.

Šta izučava kurs i obuka - postanite najbolji prodavac?

Mada se prvenstveno očekuje da prijavljeni polaznici imaju određena znanja iz oblasti prodaje, predavači će ih na samom početku ovog kursa svakako upoznati sa osnovama prodajnog procesa, a kako bi nakon toga mogli na što bolji način prisutnima da predstave sva znanja koja obuka i kurs - postanite najbolji prodavac podrazumeva.

Nakon toga će se osvrnuti i na osnovnu ideju koja je u oblasti prodaje prisutna, te će im objasniti i koliko je organizacija rada, ali i radnih zadataka i dostupnog vremena važna za poboljšanje procesa prodaje, odnosno pojasniće im i kako je potrebno ponašati se ukoliko neko ima strah od samog postupka prezentovanja određene usluge ili proizvoda.

Nastavni program prema čijim pravilima se kurs i obuka - postanite najbolji prodavac sprovodi predviđa i prezentovanje takozvanih formula uspeha, odnosno upoznavanje prisutnih sa svim onim veštinama koje moraju da savladaju da bi zaista postali vrhunski prodavci. Prvo će im predavači objasniti na koji način se definiše ciljna grupa, ali i kako se prilazi potencijalnom kupcu, te na koji način je moguće saznati šta je ono što je baš toj osobi potrebno i upravo mu tako i prezentovati konkretnu uslugu ili proizvoda. Biće reči i o važnosti postavljanja pitanja u pravom trenutku i na primeren način, a kako bi se izgradio odnos poverenja sa potencijalnim kupcem, što će posredno da dovede i do pozitivnog ishoda prodajnog procesa.

Sledi upoznavanje polaznika i sa načinima koji se koriste za sticanje poverenja kupaca, ali će im profesori isto tako pojasniti i šta je potrebno da učine da bi to poverenje zadržali. Uz brojne primere iz lične prakse će predavači prezentovati različite veštine koje bi svaki pojedinačni polaznik svakako trebalo da usvoji da bi postao vrhunski prodavac. Isto tako će nastojati i da ih uključe u kratkotrajne vežbe - simulacije različitih situacija, jer je dobro poznato da se uz takav način prezentovanja nastavnog programa sva znanja u značajnoj meri brže usvajaju.

Svi prisutni će, takođe da nauče i šta je to što vrhunskog prodavca razlikuje od onoga koji to nije, tako da će, između ostalog shvatiti i važnost neprekidne lične edukacije, odnosno vaspitanja i karaktera, ali će im biti pojašćeno i koliko je visok nivo samopouzdanja važan. Pažnja će biti usmerena i na važnost načina govora, to jest prezentovanja, tako da će obuka i kurs - postanite najbolji prodavac kroz primere omogućiti prisutnima da nauče koje fraze je poželjno koristiti, a koje apsolutno treba izbegavati. A upoznaće se i sa svim osobinama koje je poželjno da vrhunski prodavac ima, odnosno bolje razvije, kao što su na primer istrajnost, elokventnost i ubedljivost, ali i odgovornost.

Biće reči i o različitim tipovima prodaje, te će se prisutni upoznati i sa načinom na koji funkcioniše direktna ili takozvana prodaja jedan na jedan, odnosno naučiće na koji način se pristupa telefonskoj prodaji. Osim navedenog, svako koga bude zanimala obuka i kurs - postanite najbolji prodavac će imati prilike da čuje i koje su to najčešće greške koje osobe zadužene za prodaju usluga ili proizvoda često čine. Podrazumeva se da će vrsni predavači, čija je dužnost da ovaj kurs vode, svakako polaznicima detaljno objasniti i na koji način je moguće sve te greške izbeći ili, makar njihov negativan efekat svesti na minimum.

Kada i gde se održava kurs i obuka - postanite najbolji prodavac?

Prema odluci svakog pojedinačnog polaznika, a vezano za mesto pohađanja ove obuke, a zatim i za način njenog održavanja (poluindividualna, grupna ili individualna nastava) će zavisiti kada se obuka i kurs - postanite najbolji prodavac organizuje, odnosno u skladu sa kojom dinamikom i na koji način.

Zapravo, u ponudi je prvo online obuka, što znači da nju svaki pojedinačni polaznik prati preko računara, odnosno kroz virtuelne učionice, te je isto tako otvorena mogućnost i za njeno sprovođenje u našim poslovnicama. Naravno, ukoliko određena firma ima želju da pomenutu obuku pohađaju njeni zaposleni, ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora će precizirati sve detalje u tom slučaju i nesumnjivo izaći u susret zahtevima te kompanije.

A kada polaznik bude odlučio da li mu više odgovara online ili kurs i obuka - postanite najbolji prodavac koja se sprovodi u prostorijama naših poslovnica, onda ima obavezu takođe da se opredeli između poluindividualnie,individualne ili grupne nastave. Ali da bi mogao da donese odluku, mora da zna i da se način njihovog organizovanja razlikuje, kao i broj prisutnih polaznika, te da je individualna namenjena za po jednu osobu, poluindividualna nastava za dva polaznika, dok između četvoro i osmoro njih može da učestvuje u radu jedne grupe.

Termine održavanja određuje organizator, a koji takođe brine i o dinamici održavanja nastave, kada je u pitanju grupna obuka i kurs - postanite najbolji prodavac, tako da pojedinačni polaznik koji izvrši prijavu dobija informaciju o datumu njenog održavanja tek nakon što bude bio zvanično ispunjen osnovni uslov - formirana grupa od najmanje četvoro polaznika. Ali se zato individualni i poluindividualni kurs organizuje na sasvim drugačiji način, to jest tada se polaznik mora o datumu njegovog održavanja, kao i o dinamici, ali i o terminima dogovoriti sa onim profesorom koji je za njegovo vođenje nadležan.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - postanite najbolji prodavac?

Uz mogućnost da ovu obuku pohađa u našim prostorijama, svaki polaznik takođe može i da izabere online kurs, a kada će ga pratiti online, to jest putem takozvane virtuelne učionice. Pomenućemo i to da Akademija Oxford može da ispuni očekivanja kompanija koje žele da kurs i obuka - postanite najbolji prodavac bude organizovana u njihovim prostorijama za određeni broj zaposlenih, te će se svakako sa nadležnima u okviru te kompanije dogovoriti o svim potrebnim detaljima.

Inače, osobe koje izvrše prijavu na predviđen način treba i da izaberu jedan od tipova nastave koji je u ponudi, to jest da se opredele ili za grupnu ili za individualnu nastavu, a svakako mogu da se odluče i da pomenuti kurs pohađaju u paru, kada se on organizuje u skladu sa pravilima za poluindividualnu nastavu.

Princip po kome se grupna obuka i kurs - postanite najbolji prodavac organizuje je bitno različit od onoga na koji se individualna i poluindividualna obuka sprovode, pošto tada organizator donosi odluku o tačnim terminima kada će nastava da bude sprovedena, to jest o dinamici. Ali, postoji samo jedan detalj o kome organizator ne može da odlučuje i on je vezan za datum organizovanja, to jest početka rada u grupi, budući da je neophodno da bude ispunjen uslov za to. Genralno, taj uslov je vezan za kreiranje grupe, a podrazumeva da u njoj mora da bude prisutno isključivo četvoro polaznika najmanje, pa tek posle toga svi koji su se prijavili dobijaju precizna obaveštenja o detaljima.

Za poluindividualnu i individualnu obuku je specifično to što je svakom pojedinačnom polazniku dozvoljeno da se sa nadležnim predavačem dogovori o svemu i to kako o datumu održavanja, tako isto i o tome u kojim terminima će se kurs i obuka - postanite najbolji prodavac sprovoditi, ali i prema kojoj dinamici.

Koliko traje kurs i obuka - postanite najbolji prodavac?

Šestočasovna obuka i kurs - postanite najbolji prodavac je predviđeno da traje jedan dan, ali samo kada se polaznici odluče da nastavu pohađaju u grupi, u kojoj inače može da bude prisutno više polaznika, to jest od njih najmanje četvoro do najviše osmoro. A kako su ovde i termini i dinamika održavanja određeni prethodno od strane organizatora, o svemu tome će svaki polaznik biti upoznat kada se bude prijavilo najmanje njih četvoro zainteresovanih za pohađanje te vrste obuke.

A ukoliko neko izabere da pohađa individualnu ili poluindividualnu obuku, tada je čak moguće i da šest sati, koliko je određeno da kurs i obuka - postanite najbolji prodavac traje, budu raspoređeni u više dana, pošto se polaznici sa predavačima dogovaraju i oko dinamike i oko termina, pa čak i oko tačnog trajanja.

Spisak gradova - postanite najbolji prodavac

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje