Kurs i obuka - Postanite saradnik za poreze i druge javne prihode

Osnovno znanje vezano za obračun poreza je poželjno, ali nije stavljeno kao zahtev za pohađanje navedene obuke. Zapravo smo slobodni da kažemo da se specijalizovana obuka i kurs - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode preporučuje svakome, ko ima iz nekog razloga želju da upozna navedenu temu i tako stekne sertifikat za konkretnu radnu poziciju, a koji je od strane nadležnih institucija zvanično priznat.

Neophodno je da prvo svako zainteresovano lice izvrši prijavu za praćenje ove edukacije, kada je potrebno da osnovne informacije o sebi (prezime i ime, broj telefona i datum rođenja) pošalje ili na mejl adresu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili da ih zaposlenom u konkretnoj poslovnici izdiktira preko telefona, odnosno da to učini lično.

Budući da je propisano lično prisustvo svakog kandidata kada se izvršava upis, to će ih zaposleni informisati posebno o tome i navesti koja dokumenta su obavezni da donesu.


Trebalo bi da naglasimo i to da se osim za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, u ponudi nalazi i korporativni seminar - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode, što je tip nastave isključivo namenjen zaposlenima u nekoj firmi. Način na koji ta edukacija organizuje je fleksibilan, zato što je nadležnom licu konkretnog preduzeća dozvoljeno da definiše detalje o terminima i dinamici održavanja časova, odnosno o datumu početka korporativne obuke direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Svakako će oni zajedno precizno odrediti sve to i usaglasiti se oko tačnog mesta održavanja predavanja za zaposlene, jer samo u tom slučaju može doći do izmene. Ukoliko bude bilo potrebno da radnici časove prate u svojoj kompaniji, moraće njihovi nadležni da obezbede najbolje moguće uslove za rad, o čemu će prethodno dobiti sva obaveštenja od nadležnih u bilo kojoj poslovnici navedene institucije, koja i organizuje korporativni kurs.

Pojedinačni polaznici mogu odabrati između mogućnosti da dolaze direktno u predstavništvo ove institucije i na klasičan način pohađaju predavanja, odnosno da to učine preko sopstvenog računara. S obzirom na to da je u ponudi i onlajn edukacija, a da se ona može pratiti sa bilo koje lokacije, to podrazumeva da je klijent zainteresovan za nastavu tog tipa obavezan da obezbedi i računar i stabilnu vezu sa internetom. A da bi bez ikakvih poteškoća mogao da prati predavanja na taj način, moraće na vreme i da instalira namenski program, o čemu će dobiti sve potrebne informacije od nadležnih u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Naravno da će mu biti ponuđena i pomoć IT stručnjaka, ukoliko se ne snađe prilikom instalacije programa, odnosno pristupa časovima preko kompjutera.

Pravila su da se i online i klasična edukacija mogu pohađati kako individualno i u paru, tako isto i u formi grupne nastave, te se očekuje da svaki prijavljeni pojedinac odabere koji tip edukacije od navedenih mu najviše odgovara.Svako ko se opredeli da nastavu pohađa u paru, odnosno potpuno samostalno treba da zna da se na istovetan način organizuju individualni i poluindividualni kurs i obuka - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode. U pitanju je izuzetno jednostavno pravilo, jer je neophodno da se jedan ili dvoje polaznika, a u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se odluče, dogovore o načinu organizacije časova sa nadležnim licem odabrane poslovnice organizatora, kao i sa profesorom.

Zapravo se radi o tome da je nadležnost u tom slučaju prepuštena koordinatoru za nastavu, koji ima obavezu da definiše kako datum početka kursa, tako isto i dinamiku prema kojoj će časovi biti organizovani i termine. Inače konkretni tip edukacije ne može biti uopšte sproveden dok se ne ostvari osnovni uslov za to, odnosno dok se 4 lica najmanje ne bude prijavilo u jednoj od poslovnica ove institucije. Tek nakon toga će ovlašćeno lice da definiše sve navedeno i obavesti prijavljene, uz napomenu da nema mesta izmenama po njihovom zahtevu.

Kojim temama se bavi stručni kurs i obuka - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode?

Koje sve vrste poreza postoje i kojim zakonom su regulisane su prve informacije koje će polaznicima da omogući stručni seminar - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode.

Naravno da će profesori značajnu pažnju posvetiti i prezentovanju osnovnih odredbi zakona o porezu Republike Srbije, a kako bi mogli kasnije da ih pravilno primenjuju u svom radu.

Takođe će kandidati imati priliku da saznaju i na koji način se vodi poreska evidencija, odnosno kako se pristupa obračunu poreza u datom slučaju. A budući da je u pitanju vrlo kompleksna tema, profesori će nastojati da kroz primere pomognu prisutnima da je što bolje savladaju.

Kada po zahtevu klijenata bude organizovana korporativna obuka i kurs - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode, svi primeri mogu biti uzeti upravo iz oblasti u kojoj matična kompanija polaznika posluje, kako bi shvatanje navedene tematike bilo znatno olakšano.

Šta je to porez na dobit, odnosno po kojim pravilima mora biti izvršeno oporezivanje prihoda kod konkretnog pravnog lica je sledeća tema koju će profesori predstaviti, a govoriće i o porezu na imovinu i o postupku njegovog obračuna, odnosno evidentiranja.

Naučiće polaznici ove edukacije i kako se obračunava porez na dohodak, odnosno porez na dodatu vrednost.

Predviđeno je pravilnikom ove edukacije da polaznici budu upoznati i sa time kako se obračunavaju doprinosi za socijalno osiguranje, ali i na koji način se izrađuju poreske prijave. Trebalo bi da u tom segmentu specijalizovani kurs i obuka - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode omogući prisutnima adekvatne primere, kako bi odmah mogli da nauče na koji način se one popunjavaju prema pravilima i koje podatke moraju da sadrže. A isto tako će naučiti i kako da prema pravilima izvršavaju poreske obaveze.

Bilo koje pitanje je da prisutni imaju u vezi sa osnovnom temom ove edukacije i gradivom koje su im profesori prezentovali, moći će da ga upute u toku završnog predavanja, jer je tako predviđeno programom.

Na kom mestu i kada će biti održan specijalizovani seminar - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode?

Da bi bili informisani o detaljima vezano kako za lokaciju održavanja ove edukacije, tako isto i za termine, moraće da se opredele između mnogobrojnih ponuđenih opcija.

Stvar je u tome da se specijalizovana obuka i kurs - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode organizuje u okviru grupne, poluindividualne i individualne, a Obrazovni centar Akademije Oxford za svaku od njih omogućuje i klasičnu i online nastavu.

Različit je broj polaznika kod svih ponuđenih tipova edukacija, a u određenoj meri se razlikuje i princip organizacije. Iz tog razloga se i očekuje da svaki polaznik izabere upravo varijantu, koja na najbolji način može da ispuni njegova očekivanja.

Kada je u pitanju grupni seminar - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode, način organizacije ima pravo samo da definiše ovlašćeni predstavnik isključivo one poslovnice organizatora, u kojoj prijavu prethodno bude izvršilo najmanje 4 kandidata. Osnovni uslov za početak konkretnog tipa obuke jeste formiranje grupe, u kojoj mora biti najmanje toliko članova, a osmoro ih maksimalno može pohađati nastavu u grupi. Sve ono što koordinator tog predstavništva prethodno bude definisao ne podleže promenama, pa čak i ako to zahteva neko od prijavljenih, a o tome će svako od njih posebno i biti obavešten.

Sasvim je drugačiji način na koji se organizuje kako individualna, tako isto i poluindividualna edukacija, s tim što je osnovna razlika između njih vezana za broj polaznika. Zapravo jedan kandidat pristupa individualnoj, a dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu nastavu. Način na koji će biti organizovani časovi zavisi isključivo od polaznika, jer je njima dopušteno da se zajedno sa zvanično ovlašćenim licem poslovnice organizatora, ali i sa predavačem dogovori i kog datuma će izabrani vid nastave početi i u kojim terminima, te kakvom dinamikom će predavanja biti održavana.

S obzirom na to da je ova specijalizovana institucija omogućila da sva tri tipa edukacije budu organizovana na dva načina, to znači da polaznik treba da odluči da li mu više odgovara online obuka i kurs - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode ili edukacija koja se prema klasičnom principu odvija, odnosno u kvalitetno opremljenom prostoru same poslovnice.

Ako se opredeli za opciju praćenja časova preko interneta, polaznik mora na svoj računar da prethodno instalira softver, koji je namenjen praćenju nastave tog tipa. Zahteva se i da u odabranom prostoru postoji odlična konekcija sa internetom, jer će tako biti obezbeđen visok kvalitet edukacije. Inače u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije se nalazi i IT sektor, tako da se stručnjacima koji su u njemu zaposleni može obratiti svaki polaznik, kome bude bila potrebna njihova pomoć tokom instalacije programa ili za vreme organizacije te vrste edukacije.

Pored pojedinačnih polaznika, ovu edukaciju mogu da pohađaju i isključivo osobe, koje su u određenoj kompaniji zaposlene. S obzirom na to da se korporativna obuka održava po zahtevu, princip organizacije nastave je takav da se zahtevi direktora zainteresovanih kompanija ispunjavaju koliko god je to moguće. Predviđeno je da se nadležni institucije organizatora o načinu sprovođenja časova dogovaraju direktno sa vlasnicima preduzeća, čiji bi određeni broj radnika trebalo časove da pohađaju. A postoji mogućnost i da nastava tog tipa bude organizovana u samoj firmi, ali samo u slučaju da budu propisani uslovi za rad tada obezbeđeni.

Po kom principu se organizuje stručna obuka i kurs - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode?

Smernice o načinu organizacije časova će dobiti svaki pojedinačni polaznik, ali tek nakon što bude doneo odluku o tome koji tip edukacije će pohađati. Radi se o tome da se specijalizovani kurs i obuka - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode može pratiti u okviru grupne, poluindividualne i individualne nastave, a da Obrazovni centar Akademije Oxford svaku od njih može sprovesti i onlajn i na uobičajen način.

Polaznici koji se opredele da časove pohađaju sa određenim brojem drugih lica, a kroz grupnu nastavu, treba da imaju na umu da tada između četvoro i osmoro ljudi treba da bude prisutno. U tom slučaju će zvaničnu odluku o datumu početka edukacije, odnosno o terminima održavanja časova i o dinamici njihovog sprovođenja doneti zvanično ovlašćeno lice institucije organizatora. Inače se grupni vid edukacije može sprovesti samo ako se dovoljno polaznika bude prijavilo u konkretnom predstavništvu, to jest ako se bude oformila grupa od najmanje četvoro ljudi.

U velikoj meri su drugačija pravila prema kojima se organizuje i poluindividualni i individualni seminar - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode, a odluka o datumu početka nastave, odnosno o terminima održavanja časova i trajanju se prepušta polaznicima, uzevši u obzir da se svako od njih tada mora o navedenim detaljima dogovoriti sa nadležnim predavačem, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom konkretne poslovnice pomenute specijalizovane institucije.

S obzirom na to da se svaka od navedenih edukacija može pohađati na dva načina, očekuje se da polaznik izabere da li će časove pratiti direktno u poslovnici, a na klasičan način ili će se opredeliti za drugu opciju, koja uključuje praćenje nastave online.

Svaki kandidat koji bude izabrao drugu varijantu će morati predavanjima da pristupa preko ličnog kompjutera, a njegova je obaveza takođe i da instalira namenski program za pohađanje nastave online, te da konkretnom uređaju obezbedi korišćenje stabilne internet veze. Ukoliko neko bude imao poteškoće prilikom pristupa predavanjima ili ako bude želeo savet stručnjaka vezano za instalaciju softvera, može se obratiti članovima IT sektora svakog predstavništva institucije organizatora.

Osim nastave namenjene fizičkim licima, u ponudi organizatora se nalazi i korporativna obuka i kurs - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode. Nastava tog tipa se organizuje samo za radnike određene kompanije, a u tom slučaju se princip sprovođenja časova usaglašava sa njihovim zahtevima i potrebama. Naime, organizator maksimalno izlazi u susret zahtevima vlasnika preduzeća, tako da se oni sa nadležnima u bilo kojoj poslovnici ove institucije moraju dogovoriti oko termina održavanja časova, odnosno trajanja nastave i datuma njenog početka. Isto tako će oni ispuniti očekivanja onih klijenata, koji procene da je za njihove zaposlene mnogo bolja opcija časove da pohađaju na svom radnom mestu, ali se nastava na taj način može održati samo ako klijent bude optimalne uslove za rad osigurao.

Koliko će ukupno da traje kurs i obuka - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode?

U principu, podatke o trajanju edukacije mogu prethodno dobiti samo oni polaznici, koji odluče da pohađaju grupni seminar - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode, zato što o tome tada odlučuje organizator.

Naknadno će svaki prijavljeni dobiti informacije o rasporedu navedenog broja časova, zato što se prvo mora sačekati formiranje grupe od najmanjeg broja članova, a kako bi bio ispunjen uslov za početak te vrste nastave.

Nasuprot tome, poluindividualna i individualna edukacija mogu da traju i duže i kraće od navedenog, zato što se o dinamici održavanja predavanja svaki polaznik pojedinačno mora dogovoriti sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa predavačem.

Prethodno pomenuti princip se primenjuje i kada se organizuje korporativni kurs i obuka - postanite saradnik za poreze i druge javne prihode, s tim što tada nadležni u okviru zainteresovane kompanije dogovaraju detalje o trajanju, ali i o svim segmentima organizacije direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Postanite saradnik za poreze i druge javne prihode"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje