Kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema

Osobe kojima je namenjen kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema bi svakako trebalo da su upoznate sa primenom informaciono - komunikacionih tehnologija (ICT) u kompanijama različite strukture, a nevezano za to da li se radi o državnim ili privatnim firmama. Podrazumeva se da svako ko poseduje adekvatno znanje rada na računaru, a imao je priliku da se sa ovim tehnologijama makar na osnovnom nivou upozna, te sada želi da stekne dodatna znanja, ima mogućnost da prati ovu edukaciju.

Napominjemo da je svakome ko to želi, dozvoljeno da prijavu izvrši u radno vreme određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu i to lično, odnosno putem telefona, stim da u bilo kom trenutku može i na mail ove institucije da pošalje sve potrebne informacije kako bi se prijavio. Neophodno je da u poruci, izuzev imena i prezimena, odnosno datuma rođenja, svakako navede i infomracije za kontakt.

Kada bude bila izvršena prijava, svaki pojedinačni polaznik će imati obavezu da izabere između online i klasične nastave, ali je neophodno naglasiti da ako neko predavanja želi da prati preko interneta, on svakako mora imati računar, a budući da se nastava u tom slučaju sprovodi putem specijalnih virtuelnih učionica. Bitno je naglasiti i to da se očekuje od svih prijavljenih i da odaberu po kom principu će pratiti predavanja, uzevši u obzir da se osim grupne, organizuje i poluindividualna, kao i individualna obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema.


U potpunosti je dozvoljeno svakom pojedinačnom polazniku da pohađa onaj tip nastave koji želi, ali mora znati da postoje određena ograničenja i to primarno kada se sprovodi nastava za više polaznika, to jest grupna. A u tom slučaju je predviđeno da joj prisustvuje najmanje 4 osobe, dok je ujedno i definisan maksimalan broj polaznika koji je dozvoljeno u jednoj grupi, to jest njih osmoro, budući da je upravo to garant da će ona biti maksimalno kvalitetna. Kako je precizno definisan broj polaznika, tako je i određeno da se mora prvo najmanje njih četvoro prijaviti sa željom da prati ovakvu vrstu nastave, pa se tek posle toga može napraviti jedna grupa, odnosno može početi ova vrsta edukacije. Ističemo da predstavnik naše institucije u tom slučaju određuje ne samo tačan datum početka, nego i termine u kojima će se grupna nastava organizovati, te isto tako ima obavezu da definiše i prema kakvoj dinamici će to biti. Podrazumeva se da će polaznici koji budu izabrali nastavu da prate na taj način morati da se prilagode svemu navedenom, jer ne postoji mogućnost da dođe do izmene nijednog definisanog segmenta.

U ponudi je i poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, a način na koji se obe vrste nastave sprovode je sasvim isti i u potpunosti je prilagođen potrebama pojedinačnog polaznika. Stvar je u tome da je svakome ko se opredeli za praćenje časova po tom principu dozvoljeno da svaki segment organizacije definiše sa nadležnim predavačem, to jest sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu. Vrlo je važno da oni tada definišu kako termine u kojima će predavanja da budu organizovana, tako isto i tačan datum početka nastave, ali i dinamiku prema kojoj će da budu sprovedena predavanja.

Obaveza nam je da navedemo i informaciju da se u skladu sa potrebama, odnosno zahtevima svake kompanije može organizovati i korporativna obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema i to u potpunosti onako kako to bude želeo pojedinačni klijent. Tačnije, predviđeno je da se zvanično ovlašćeno lice u okviru kompanije klijenta o svim segmentima sprovođenja nastave za zaposlene dogovori direktno sa predstavnikom institucije organizatora o tome.Šta kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema izučava?

Sasvim je očekivano da postoji potreba da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, pošto je dobro poznato da su takozvani Public Key Infrastructure sistemi, odnosno skraćeno PKI sve češće zastupljeni u savremenom poslovanju. Podrazumeva se da će početak ove edukacije biti usmeren na objašnjenje šta se zapravo podrazumeva pod tehnologijom sistema sa javnim ključevima.

Nakon toga će predavači govoriti i o tome koliko je elektronsko poslovanje važno, ali i koje sve segmente ono obuhvata. A budući da se od svakog prijavljenog očekuje da poseduje makar osnovna znanja vezana za pomenute tehnologije, to se podrazumeva i da će prisutni shvatiti vrlo lako narednu oblast koju kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema uključuje, a koja je vezana za primenu kriptografskih sistema i to ne samo simetričnih, nego i onih asimetričnih. Zatim će profesori uputiti prisutne u sve komponente koje PKI aplikacije traže, odnosno predstaviće im i specijalnu vrstu dokumenata koja se u ovoj oblasti koriste. Isto tako će im objasniti i koje su to 4 osnovne kriptografske funkcije, a koje imaju primenu u elektronskom poslovanju, što znači da će biti govora kako o integritetu podataka, tako i o zaštiti njihove tajnosti, ali i o procesu autentikacije onih strana koje učestvuju u toj vrsti komunikacije, kao i o važnosti provere, jer su sistemi te vrste tako kreirani da ne nude mogućnost poništavanja odrađenih transakcija.

Isto tako će detaljno prisutnima biti objašnjeno i šta su to digitalni sertifikati, ali i koja je tačno njihova funkcija, a profesori će nakon toga objasniti i koja je funkcija takozvanog registracionog tela - skraćeno RA, odnosno sertifikacionog tela (CA).

Da bi neko ko bude imao interesovanje da pohađa ovu obuku mogao da primenjuje sva pravila koja se podrazumevaju u okviru primene PKI sistema, on mora znati i koje su to zakonske regulative prisutne na teritoriji naše zemlje vezano za elektronske sertifikate, kao i za digitalni potpis, ali će takođe saznati i na koji način se ti propisi regulišu na teritoriji Evrope, odnosno u zemljama koje pripadaju Evropskoj Uniji.

Budući da je u pitanju profesionalna obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, to će svi prisutni biti u obavezi da u okviru praktičnog dela koji je predviđen nastavnim programom, prođu čitav postupak dobijanja digitalnog sertifikata, odnosno digitalnog potpisa, a kako bi im bilo znatno jednostavnije da to znanje kasnije primene i u onoj firmi u kojoj su zaposleni. A isto tako je dobro da napomenemo i to da prilikom sprovođenja korporativne edukacije klijent ima pravo da zahteva od predavača da se praktičan deo maksimalno prilagodi oblasti poslovanja određene firme, te svakako to sve treba da naglasi neposredno pre početka nastave, to jest prilikom dogovora koji će imati sa predstavnikom određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Gde se održava kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema i kada?

Apsolutno svako ko vrši prijavljivanje za praćenje ovog kursa je obavezan da bude lično prisutan, a odmah zatim i da se opredeli gde će pratiti nastavu, to jest da li će to učiniti preko interneta ili u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Važno je naravno da osoba kojoj odgovara online obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema ima i sopstveni kompjuter, a na koji će tada morati da instalira i specijalnu vrstu softvera, kako bi se nesmetano pratila predavanja.

Kada polaznik bude izabrao na kom mestu će pohađati nastavu, on zatim ima obavezu i da odluči da li će to učiniti kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu, to jest da se opredeli sa koliko će osoba pohađati predavanja. Ističemo da najmanje 4 polaznika može da bude prisutno u okviru jedne grupe, dok je definisano prisustvo maksimalno 8 njih, a kod poluindividualne je predviđeno da dve osobe pohađaju časove, dok je naravno individualni kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema namenjen za praćenje samo jednog polaznika.

Osim što se razlikuje broj osoba koje pohađaju izabranu vrstu nastave, svakako je različit i princip njihovog sprovođenja, stim da se individualna i nastava u paru organizuju po istovetnom principu. U velikoj meri je u pitanju vrlo slobodan način organizovanja časova, jer je svakom zainteresovanom polazniku dozvoljeno da se detaljno dogovori sa predstavnikom institucije organizatora, kao i sa nadležnim predavačem u kojim terminima će časove da pohađa, to jest kog datuma će početi jedna ili druga vrsta nastave, ali i da precizira prema kojoj dinamici će predavanja da se sprovode.

A ako je u pitanju grupna obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, napominjemo da je osnovni zahtev za njen početak upravo vezan za kreiranje grupe, stim da je dovoljno najmanje četiri osobe da se prijavi da bi ona mogla da bude formirana. Najvažnije je naglasiti da ovlašćeno lice u instituciji organizatora posle toga određuje, kao prvo datum početka grupne vrste edukacije, a zatim i termine, te dinamiku sprovođenja časova. Bitno je da osobe koje se opredele da nastavi pristupaju na ovaj način znaju da se ne može ništa od navedenog izmeniti, pa ako im to iz nekog razloga ne bude odgovaralo, uvek postoji mogućnost da se opredele za nastavu u paru ili individualnu, jer su one mnogo fleksibilnije.

U situaciji kada neka kompanija želi da svojim zaposlenima omogući pohađanje ovakve vrste edukacije, sprovodi se korporativne kurs, a ta vrste nastave se organizuje na način koji je sličan onome koji podrazumeva individualna ili polu individualna nastava. Jednostavnije rečeno, ovlašćeni predstavnik konkretne firme tada treba da se dogovori sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice institucije organizatora apsolutno o svakom detalju, to jest treba da definiše i kada će se organizovati nastava, odnosno u kojim terminima i kakvom dinamikom. Ističemo da se korporativni kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema svakako može organizovati i na drugom mestu, to jest u prostoru koji će predstavnik institucije klijenta da odredi tom prilikom.

Kako se obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema organizuje?

U principu, način na koji se sprovodi specijalizovani kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema je zapravo prilično jednostavan, budući da sve praktično zavisi od pojedinačnog polaznika. Tačnije, on bira ne samo mesto sprovođenja nastave (u poslovnici organizatora ili preko interneta), nego odlučuje i o tome sa koliko će još osoba da prati nastavu, sobzirom na to da je osim grupne, u ponudi isto tako i individualna, ali i polu individualna, to jest obuka koju dve osobe istovremeno treba da pohađaju.

Svakako prilikom prijave i upisa, pojedinačni polaznik treba sve to da navede ovlašćenom predstavniku u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi mogao da dobije sve dodatne informacije.

Ako je njegova želja da nastavu prati potpuno samostalno, tada mu je na raspolaganju individualna obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, koja se sprovodi na potpuno isti način kao i nastava za dve osobe istovremeno, to jest poluindividualna. Zapravo svaki pojedinačni polaznik time stiče pravo da predavanja prati onom dinamikom i u onim terminima koji odgovaraju kako njemu, tako i njegovom profesoru, jer se generalno oni i dogovaraju oko svega toga. A podrazumeva se, takođe da oni treba da se usaglase i oko toga kog datuma će početi ili poluindividualna ili individualna nastava.

Potpuno suprotno od toga, grupni tip edukacije predviđa vrlo strogo definisana pravila, te institucija organizatora brine o tome u kojim terminima će se predavanja organizovati, to jest koliko će uopšteno grupni kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema da traje, jer ta institucija određuje i dinamiku. Jedino je definisano da se tačan datum početka rada u grupi određuje tek kada se glavni zahtev bude ostvario, to jest upravo onog trenutka kada se najmanje 4 osobe bude prijavilo za praćenje takve vrste nastave, budući da prvo mora da bude napravljena grupa da bi edukacija mogla da bude sprovedena. Ističemo da je sve strogo određeno, te da ako neki klijent želi možda da promeni termine, to neće moći da učini, a ukoliko se bude odlučio da predavanja prati u grupi.

Pored svih pomenutih načina edukacije, u ponudi naše institucije se naravno nalazi i korporativni kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, a što je primarno namenjeno licima koja su u nekoj firmi zaposlena. Samim tim što se ova vrsta edukacije organizuje isključivo po zahtevu klijenata, neophodno je da menadžment zainteresovane institucije navede kada bi mu odgovaralo da njegovi zaposleni počnu da prate nastavu, odnosno kojom dinamikom bi voleo da to bude, kao i u kojim tačno terminima. A izuzev toga je dopušteno da se ova vrsta nastave organizuje i van prostorija Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest u okviru kompanije klijenta, a o čemu će se on svakako sa predstavnikom naše institucije detaljno i dogovoriti.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema?

Ko god bude izabrao da edukaciju pohađa u grupi bi trebalo da zna da će grupna obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema zvanično trajati 5 dana, a budući da organizator u tom slučaju određuje dinamiku održavanja, ali isto tako i definiše termine, stim da datum određuje tek nakon kreiranja grupe. Svakoga od tih dana polaznici će imati nastavu koja će trajati ukupno 90 minuta, to jest po dva školska časa, uzevši u obzir da je 10 časova obuhvaćeno zvaničnim nastavnim programom po kome se ovaj kurs i organizuje.

A ukoliko neki polaznik želi da nastavu prati u formi individualne ili poluindividualne, tada je bitno da zna da organizator nema nikakvu mogućnost ranije da naglasi koliko će da traje konkretni kurs i obuka - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema. Jasno je da je osnovni razlog za to vezan za način sprovođenja tih tipova edukacije, jer zapravo pojedinačni polaznik sve segmente određuje u dogovoru sa profesorom, koji će biti dužan da vodi obuku, ali i sa zvanično ovlašćenim licem u poslovnici organizatora.

Apsolutno istovetan princip podrazumeva i korporativna obuka i kurs - pravni i tehnološki aspekti PKI sistema, ali tada svakako predstavnik institucije klijenta treba da sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford odredi sve detalje, pa samim tim i trajanje.

Spisak gradova - Pravni i tehnološki aspekti PKI sistema

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje