Kurs i obuka - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora

S obzirom na to da komunikaciju sa poreskim inspektorima u većini slučajeva imaju osobe, koje su zaposlene na rukovodećim pozicijama u odeljenju finansija, kao i računovođe, zato slobodno možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora primarno njima i namenjena. Svakako bi trebalo nastavu da pohađaju i oni stručnjaci, koji su zaduženi za poresko savetovanje, ali i svi oni kojima su znanja iz ove oblasti neophodna za rad.

Najpre je važno da zainteresovani izvrše zvaničnu prijavu za praćenje nastave, a posle toga i da u prostorije Obrazovnog centra Akademije Oxford dođu, kako bi prema pravilima bio sproveden upis. Svakako će biti potrebno da dostave i neophodnu dokumentaciju, a precizne informacije o zahtevanim dokumentima će im na vreme biti pružene.

Pored mogućnosti da osnovne podatke o sebi, kao što su ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona za kontakt dostave na mejl, te da se tako prijave, zainteresovani mogu isto tako i putem telefona ili lično prijavljivanje da izvrše.


Izuzev opcije koja uključuje organizaciju nastave za pojedinačne polaznike, ova institucija u ponudi ima i takozvani korporativni seminar - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora. Radnici određenog preduzeća tada pohađaju ovu edukaciju, a apsolutno svaki detalj koji se odnosi na njenu organizaciju će zajedno definisati nadležni u pomenutoj instituciji i u okviru zainteresovane firme. Moramo naglasiti da se edukacija za zaposlene od organizuje po istom principu kao i za pojedinačne polaznike, što znači da oni mogu pohađati časove u grupi, u paru ili individualno, a da svaka od tih vrsta edukacije može biti sprovedena online i na klasičan način, odnosno u poslovnicama pomenute institucije. Jedina razlika između njih jeste što se kod korporativne, a shodno zahtevima klijenata dozvoljava izmena lokacije, u smislu da radnici mogu u svojoj firmi časove da pohađaju. Naravno, prostor koji je za to predviđen mora biti opremljen onako kako je potrebno, a svakako će ovlašćeno lice određene poslovnice organizatora o tome šta on mora da sadrži, obavestiti osobu koja je u okviru zainteresovane firme za to zadužena. Inače se korporativna obuka organizuje onako kako se dogovore predstavnici i jedne i druge institucije, budući da se oni usaglašavaju kako oko datuma njenog početka, tako i oko trajanja i tačnih termina održavanja.

Kada je u pitanju kurs i obuka - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora za pojedinačne polaznike, od njih se očekuje da se prilikom upisa opredele za navedene opcije. Dakle, prvo će odlučiti da li im odgovara princip koji podrazumeva onlajn nastava sa jedne strane, odnosno klasična sa druge, a potom će izabrati između grupne, individualne i poluindividualne, koje se mogu sprovoditi na oba načina.

Da bi nastava mogla da bude sprovedena online, kandidat neizostavno mora posedovati računar, a potrebno je i korišćenje što stabilnije veze sa internetom. Uzevši u obzir da se preko online platforme sprovodi ta vrsta edukacije, biće potrebno da svaki prijavljeni dobije jasna uputstva o načinu njenog korišćenja.Jednostavan je princip po kome se organizuje klasična nastava, jer se podrazumeva da je svaki zainteresovani u obavezi časove da pohađa direktno u predstavništvu institucije, koja je zadužena za organizaciju kursa.

Broj polaznika u okviru poluindividualne nastave jeste njih dvoje, a u grupi ih sme biti prisutno između četvoro i osmoro, dok samo jedna osoba pohađa individualnu nastavu. Svakako se razlikuje i način njihove organizacije, pa će svaki prijavljeni izabrati upravo onaj koji mu najviše odgovara.

Za nastavu koju treba da prati jedan polaznik se predviđa isti princip organizacije kao i za poluindividualnu edukaciju, s tim što tada dvoje njih prisustvuje predavanjima. U pitanju je vrlo prost način sprovođenja, zato što se koordinator za nastavu, nadležni predavač i prijavljeni oko svega u tom slučaju dogovaraju. Tačnije, oni zajedno određuju kada bi trebalo jedna ili druga vrsta edukacije da počne, potom kojim tempom će se predavanja organizovati i svakako, u kojim će to da bude terminima.

Kako je tačno određeno koliko ljudi ima pravo da bude u jednoj grupi, to znači da grupna obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora uopšte ne može da počne sve dok se ne stekne uslov za nastanak grupe, to jest dok se 4 osobe najmanje za pohađanje te vrste edukacije ne prijave. Ovlašćeno lice predstavništva ove institucije, u kome se to bude desilo će vrlo brzo posle toga odrediti kog datuma će nastava da počne, u kojim terminima će se održavati časovi i kakvom dinamikom. Podrazumeva se da će precizno biti obavešten svaki prijavljeni o tome, a u slučaju da neko zahteva izmenu ma kog segmenta, mora znati da to princip organizacije grupne nastave ne dozvoljava.

Kojim temama se bavi stručni seminar - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora?

Svako je svestan da poseta inspektora, a naročito poreskog uopšte nije prijatna, te je iz tog razloga neophodno za nju se adekvatno pripremiti. Upravo zato se i organizuje specijalizovani kurs i obuka - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora, kako bi taj trenutak značajno bio olakšan u svakom smislu.

Svakako će predavači akcenat staviti na pripremu zahtevane dokumentacije, ali će nastojati i da prisutne detaljno upute u celokupan Postupak koji bi trebalo da sprovede poreski inspektor, kako ne bi bili neprijatno iznenađeni.

Sam početak kursa će biti usmeren na upoznavanje prisutnih sa tim kako bi trebalo jedan poreski inspektor da se pripremi za taj zadatak, a nakon toga će vrlo detaljno biti objašnjeno polaznicima i na koji način se ovlašćeno lice poreskog obveznika mora pripremiti za kontrolu.

Sem toga, stručna obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora će obraditi i temu koja se odnosi kako na prava poreskog obveznika vezano za kontrolu, tako isto i na ono što jeste njegova obaveza. Kroz simulaciju će biti prikazano kako je poželjno komunicirati sa nadležnim poreskim inspektorom tokom sprovođenja kontrole, a tom prilikom će učešće svakako uzeti i prisutni.

Sa kontrolom onih vrsta poreza, koje su u praksi najčešći će biti upoznati polaznici ove edukacije, a podrazumeva se da će im na primerima biti pokazano šta su takozvane kontrolne liste i koje podatke oni sadrže. Takođe će biti reči i o zapisnicima, a u koje nadležni poreski inspektori unose sve nepravilnosti koje su uočili tokom postupka provere.

Završni deo edukacije se odnosi na one korake, koje poreski obveznik mora preduzeti nakon utvrđivanja nepravilnosti, odnosno nakon završene poreske kontrole.

Inače je specijalizovani seminar - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora osmišljen primarno kao interaktivna nastava, što znači da prisutni imaju apsolutno pravo sva pitanja da upute predavačima, kako bi im tema kojom se edukacija bavi bila što jasnija. Očekuje se da svako od njih u potpunosti savlada navedenu oblast, tako da će moći u okviru svoje matične kompanije ta znanja i da primenjuje, te tako maksimalno olakša postupak provere od strane ovlašćenog poreskog inspektora.

Na kom mestu se obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora organizuje i u kojim terminima?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje klasičan seminar - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora, ali i nastavu online, to znači da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora između njih.

Ako se odluči da nastavu pohađa po klasičnom principu, to znači da prihvata obavezu da u prostorije jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford dolazi u dogovorenim terminima, te da tamo i prati časove.

Ističemo da se online edukacija organizuje preko specijalizovane internet platforme, a svakako je neophodno da kandidat tom prilikom koristi sopstveni računar. Takođe napominjemo da je poželjno i da postoji stabilna internet veza, kako ne bi došlo do smetnji prilikom pohađanja predavanja.

Organizator je predvideo da se i online i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri načina, jer je u ponudi i individualni i grupni, kao i poluindividualni kurs i obuka - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora. Iako postoji i razlika u načinu organizacije, činjenica je da je osnovna razlika između sva tri ponuđena tipa edukacije vezana za broj polaznika. Tako samo jedna osoba pristupa individualnoj nastavi, dok njih dvoje treba da pohađa poluindividualnu, a od četvoro do osmoro kandidata prati nastavu u grupi.

Moramo naglasiti da se poluindividualna i individualna edukacija organizuju prema istovetnom principu, a koji je vrlo fleksibilan. U tom slučaju će svaki kandidat imati slobodu da direktno sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, odnosno sa nadležnim predavačem definiše kako će se časovi odvijati. Zapravo je neophodno da se oni usaglase kako oko termina njihovog održavanja i dinamike, tako i oko datuma kada će izabrana vrsta edukacije početi.

Ukoliko nekoga interesuje grupna obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora, on mora biti obavešten da je to vrsta edukacije koja ne može početi sve do onog trenutka dok se zahtevani broj polaznika u jednoj od poslovnica ne prijavi, to jest dok se ne stekne uslov za kreiranje grupe. A sama činjenica da je organizator predvideo koliko tačno ljudi može pohađati taj tip nastave, ukazuje na to da se najmanje njih četvoro mora prijaviti, kako bi mogla da bude napravljena grupa. Princip organizacije te vrste edukacije podrazumeva da koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome se prethodno dovoljno kandidata prijavi, određuje kako će se nastava odvijati. Jednostavnije govoreći, on prvo donosi odluku o tačnom datumu početka grupne edukacije, zatim definiše po kakvoj dinamici će predavanja da budu organizovana i svakako određuje u kojim će to da bude terminima. Detaljne podatke o tome prosleđuje svakom prijavljenom ponaosob, uz napomenu da se zahtevi kandidata vezano za izmenu bilo kog segmenta ne mogu uzeti u obzir.

Izuzev edukacije koja je pojedinačnim polaznicima namenjena, u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije se nalazi i korporativni seminar - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora, a u kom slučaju časove pohađaju članovi tima određene kompanije. Organizator nastoji da u najvećoj mogućoj meri i zahteve klijenta tom prilikom ispuni, tako da omogućuje ovlašćenom predstavniku te firme da princip organizacije direktno definiše sa nadležnima u bilo kojoj poslovnici ove institucije. Uz to što će se oni usaglasiti oko datuma početka korporativne edukacije, zatim oko termina njenog održavanja i tačne dinamike, klijent ima pravo da zahteva i da njegovi zaposleni pohađaju predavanja na nekom drugom mestu, a prvenstveno se misli na njihovu kompaniju. Naravno da taj prostor mora biti propisno opremljen, te maksimalno zadovoljiti standarde i zahteve, tako da će klijent sve podatke o tome na vreme od organizatora da dobije.

Kako se sprovodi stručni kurs i obuka - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora?

Sem nastave koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i korporativni seminar - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora. Zapravo se radi o edukaciji, koja na prvom mestu radnicima nekog preduzeća namenjena, te je ujedno i jedina koja se može organizovati i na drugom mestu. Ukoliko klijent, odnosno ovlašćeni predstavnik te firme bude zahtevao od organizatora izmenu mesta održavanja, svakako će taj prostor morati prema pravilima da opremi, a dodatne informacije će mu na vreme biti na raspolaganju. Što se samog principa organizacije tiče, ona je prilično slobodna, jer se dozvoljava klijentima da se zajedno sa organizatorom dogovore oko apsolutno svakog detalja. Ne samo da će zajedno odrediti kog datuma bi trebalo korporativna obuka da počne, nego će se usaglasiti i oko termina njenog održavanja, kao i oko trajanja, odnosno dinamike.

Ona edukacija koju bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju, podrazumeva da svako od njih bira da li će nastavu pratiti u grupi, u paru ili samostalno, odnosno da li će joj pristupati preko interneta ili u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Primarno moramo naglasiti da je osnovna razlika između ponuđenih načina organizacije vezana za broj polaznika, pa tako od 4 i više može pratiti grupnu edukaciju, dok jedna osoba pristupa individualnoj, a dvoje polaznika polu individualnoj.

Grupna obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora uključuje prilično strog princip organizacije, jer u tom slučaju isključivo koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica pomenute institucije definiše kako će se ona odvijati, to jest određuje termine, datum početka i dinamiku. Međutim, ta vrsta nastave ne može da počne sve do onog trenutka dok osnovni zahtev ne bude bio ispunjen, a on podrazumeva prijavu minimum 4 osobe, jer je toliko njih neophodno da bi grupa bila kreirana. Posle toga će ovlašćeno lice konkretnog predstavništva na propisan način da obavesti sve prijavljene o detaljima, a svakom od njih će posebno biti naglašeno da se ne uzimaju u obzir zahtevi za izmenu ni termina, ni dinamike održavanja, kao ni datuma početka grupne nastave.

Mnogo je fleksibilniji način na koji se sprovodi nastava za jednog, odnosno dvoje polaznika, te se podrazumeva da će svako od njih imati pravo zajedno sa profesorom, kao i sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica ove institucije da definiše kako će se konkretni tip edukacije odvijati. Zapravo će se oni usaglasiti kako oko tačnog datuma početka, tako i oko trajanja, jer će precizirati i dinamiku održavanja, te svakako oko termina.

Prethodno smo naglasili da se svaka od tih vrsta edukacija, može pohađati i u skladu sa klasičnim principom, ali i onlajn, tako da će svaki prijavljeni izabrati šta mu više odgovara u momentu prijave i upisa.

Putem namenske internet platforme se organizuje online kurs i obuka - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora, a podrazumeva se da polaznik precizno biva obavešten o načinu njenog funkcionisanja. Takođe je iznet zvaničan zahtev, a pred svakoga ko želi predavanjima da pristupa na taj način, da mora imati sopstveni kompjuter, te da je neophodno korišćenje stabilne veze sa internetom, kako bi edukacija mogla nesmetano da bude praćena.

Dolazak u predstavništvo ove institucije, a u kome je polaznik prethodno izvršio kako prijavu, tako i upis jeste obavezno, ukoliko ga interesuje klasičan princip odvijanja nastave.

Koliko će da traje specijalizovani seminar - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora?

Trebalo bi da svi kandidati koje bude interesovala grupna obuka i kurs - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora, pohađaju nastavu u istom trajanju koje je obuhvaćeno nastavnim programom. Zapravo, informacije o preciznom trajanju unapred može da dobije isključivo polaznik koji želi časove da pohađa u grupi, jer samo u tom slučaju organizator definiše trajanje. Kako je prvo iznet zahtev za kreiranje grupe od najmanjeg broja članova, to automatski znači da će svaki kandidat tačne podatke o dinamici održavanja grupne nastave dobiti nakon ostvarenja konkretnog uslova, a svakako će biti informisan i o datumu njenog početka, ali i o terminima.

Drugačiji je princip po kome se sprovodi nastava za jednog, odnosno za dvoje polaznika, pa tako svako ko se odluči da je pohađa putem poluindividualne ili individualne, treba prethodno da se usaglasi sa ovlašćenim licem u izabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford kako oko dinamike, po kojoj će biti raspoređen predviđeni nastavni fond, tako i oko termina, te naravno oko datuma početka.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora, primenjuje se takođe slobodan princip organizacije. A to znači da ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća, treba da se sa nadležnima u konkretnoj poslovnici dogovori koliko će nastava za zaposlene trajati, to jest da precizira kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Svakako će se oni dogovoriti ne samo o dinamici, odnosno o trajanju, nego i o tome kog datuma će početi zaposleni da prate predavanja i u kojim terminima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Propisno se pripremite za posetu poreskog inspektora"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje