Kurs i obuka - Relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo

Praktično se ne zahteva da zainteresovani za pohađanje ove obuke imaju bilo kakvu predznanje o konkretnoj temi. Najjednostavnije bi bilo reći da specijalizovani seminar - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo može da pohađa svako, koga interesuje savladavanje ovih tehnika, a kako bi mogao da počne tim poslom da se bavi.

Inače je poznato da maseri vrlo lako mogu pronaći posao u struci, a posebno kada su u pitanju stručnjaci koji su specijalizovani za takozvanu relaks masažu. Naime, nije potrebno da kandidat prethodno ima diplomu medicinske struke, kao što je to slučaj sa određenim vrstama terapeutskih masaža, pa je samim tim i edukacija lakša i brža. Zato i jeste naglašeno da apsolutno svaki pojedinac, koga interesuje upoznavanje sa osnovama relax masaže ima pravo i da izvrši prijavu. Dodatna je prednost i to što ova edukacija uključuje i teorijski i praktično deo. Zapravo je akcenat i stavljen na praksu, a ona se organizuje i u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koga postoje uslovi za to i u prostorijama specijalizovanih salona sa kojima ova obrazovna institucija ima dugogodišnju saradnju. Naravno da će to sve biti precizirano sa svakim pojedinačnim polaznikom, zato što specijalizovana obuka i kurs - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo podrazumeva isključivo individualni tip edukacije.

Naročito moramo napomenuti da ukoliko se javi potreba i zahtev kandidata, pomenuta obrazovna institucija može organizovati i poluindividualnu i grupnu nastavu, ali u svakom slučaju prethodno neophodno da svaki kandidat taj zahtev navede nadležnima i sa njima detalje na vreme precizira.


Inače je vrlo važno i da od strane zainteresovanih bude izvršena prijava u skladu sa pravilima navedene institucije. Zapravo se očekuje da svaki kandidat tom prilikom kontaktira zaposlene u okviru bilo koje od preko 30 poslovnica, a koje se nalaze širom naše zemlje. Prijava podrazumeva dostavljanje osnovnih informacija o svakom kandidatu i to ili putem telefona ili direktno u prostorijama jedne od poslovnica, s tim što zainteresovani ima pravo i da na mejl pošalju podatke, koji su neophodni za prijavljivanje. A od njih se zahteva tada da navedu svoje ime i prezime, zatim broj telefona i datum rođenja.

Pošto zainteresovano lice bude izvršilo prijavu u skladu sa prethodno pomenutim pravilima, biće neophodno i da dođe u prostorije prethodno kontaktirane poslovnice i izvrši upis. Tom prilikom mora dostaviti i tačno određena dokumenta, a podrazumeva se da će pre toga svaki kandidat dobiti informacije o tome koja dokumenta mora dostaviti. Takođe je važno da lično bude svako od njih prisutan, kako bi bio izvršen upis u skladu sa važećim pravilnikom konkretne obrazovne institucije.

Kada budu vršili prijavu, svi kandidati će biti informisani i o tome da je u pitanju individualni kurs i obuka - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo, te da se organizuje u internim prostorijama praktični deo ove edukacije, odnosno u okviru konkretnog salona, sa kojim pomenuta obrazovna institucija u tom gradu ima neposrednu poslovnu saradnju. Ukoliko postoji mogućnost da i u okviru same poslovnice u odabranom gradu bude organizovana praksa, podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat i o tome biti informisan na vreme.

Šta će naučiti polaznici kursa - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo?

Da bi bilo koji zainteresovani kandidat bio u prilici da samostalno obavlja posao relaks masaže, on prvo mora biti upoznat sa njenim osnovama u teorijskom smislu. Ipak, moramo posebno naglasiti da je nastavnim programom, prema čijim pravilima će biti organizovan specijalizovani seminar - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo, naglašeno da akcenat nastave bude stavljen na praktičan deo. Kroz praksu, koje će biti organizovana u internim prostorijama, to jest u okviru specijalizovanog kozmetičkog salona, sa kojim Obrazovni centar Akademije Oxford ima vrlo uspešnu saradnju u određenom gradu, kandidati će biti u prilici da primene teorijska znanja, odnosno da nauče kako bi zaista trebalo da primenjuju prezentovane tehnike.

Koja je razlika između relaks masaže i terapeutske masaže je prvo pitanje, na koje će dobiti odgovor svaki polaznik ove specijalizovane edukacije. Predavači će se potruditi da objasne i zbog čega se opuštanje navodi kao osnovni cilj ove vrste masaže i koje bi tehnike trebalo primeniti, da taj cilj bude u potpunosti ispunjen.

U većini slučajeva relaks masaža se deli na parcijalnu i na masažu celog tela, tako da će detaljno svakom polazniku biti objašnjeno kako bi trebalo da budu primenjivane tehnike relax masaže na lice, zatim na vrat i grudni koš, a naučiće i kako funkcioniše relaks masaža abdomena i leđa, zatim ruku i nogu, kao i stopala i glave.

Naravno da će biti objašnjeno svakom polazniku ove edukacije i koje sve koristi imaju klijenti tokom ovog tretmana.

A u skladu sa programom je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo ponudi svakom polazniku pruži mogućnost da sazna da li je potrebno vršiti pripremu za ovaj tretman i šta je potrebno preduzeti da bi efekat relaks masaže bio potpun.

Uzevši u obzir da je u pitanju osnovni nivo ove edukacije, to znači da će predavač akcenat staviti na savladavanje najjednostavnijih tehnika, koje bi kasnije mogle da budu nadograđene kroz ostale specijalizovane edukacije.

Da ne bi došlo do bilo kakvih komplikacija tokom sprovođenja tehnika relaks masaže, potrebno je naročito obratiti pažnju na to da se ti tretmani uglavnom ne preporučuju trudnicama, a da se osobama sa određenim zdravstvenim problemima može dozvoliti ovaj tretman, ali uz adekvatne mere predostrožnosti. Uzevši u obzir da se primenjuju specijalna ulja i kreme tokom masaže, vrlo je važno i da maser dobije informacije od klijenta da li je alergičan na bilo koji sastojak tih sredstava, a svakako se relaks masaža ne preporučuje osobama koje imaju bilo kakve rane na određenom delu tela, koji će biti podvrgnut tretmanu.

Sve ono što predavač bude teorijski predstavio kroz predavanja će kandidatima biti prezentovano i praktično na modelu. Zatim će svaki polaznik imati priliku da samostalno primeni u praksi prethodno prezentovane osnovne tehnike relaks masaže. Podrazumeva se da će predavač u tom slučaju ukazati svakome od njih na propuste, ukoliko ih je bilo, te će i objasniti šta je potrebno da bude izmenjeno, da bi masaža bila profesionalno izvršena.

Napomenuli bismo još jednom da stručni kurs i obuka - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo podrazumeva organizaciju individualne nastave, tako da svaki kandidat ima u bilo kom trenutku, praktično rečeno, pravo da pita predavača ono što možda nije u potpunosti dobro razumeo. Na taj način će on već tokom edukacije razjasniti sve nedoumice, tako da će i moći u praksi bez ikakvih problema da primenjuje osnovne tehnike relaks masaže na najbolji mogući način.

Kada će biti organizovan stručni seminar - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo i gde?

S obzirom na to da je pravilnikom predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo bude organizovana u formi individualne nastave, odnosno da i teorijski i praktični deo edukacije pohađa samo jedno lice, to podrazumeva posebno fleksibilan princip organizacije.

Zapravo se radi o tome da će taj kandidat biti u obavezi da sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa nadležnim predavače definiše kog datuma će početi edukacija, odnosno u kojim terminima će biti organizovan teorijski i praktični deo nastave. Vrlo je važno da se oni tom prilikom usaglase i oko rasporeda predavanja, odnosno oko praktičnog dela nastave.

Jednostavno rečeno, individualna nastava se organizuje baš onako kako odgovara polazniku, to jest upravo onako kako on bude definisao sa nadležnima.

A što se tiče lokacije održavanja časova, ona prvenstveno zavisi od toga u kom gradu kandidat želi ovu stručnu obuku da pohađa. Da ne bi bilo zabune, napominjemo da stručni seminar - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo podrazumeva organizaciju predavanje o prostorijama izabrane poslovnice, dok će praksa uglavnom biti organizovana u internim prostorijama. Sve to znači da kandidat treba praktični deo nastave priamrno da pohađa u okviru onog salona, sa kojim pomenuta obrazovna institucija ima saradnju. Naravno da će blagovremeno svaki polaznik da dobije precizne informacije o lokaciji održavanja teorijskog dela nastave, ali i praktičnog.

Moramo napomenuti i to da konkretna obrazovna institucija u određenim gradovima nudi mogućnost zainteresovanima da časove pohađaju i u prostorijama konkretnog predstavništva, a ukoliko za to postoje uslovi. Svakako će prijavljeni kandidati da dobiju blagovremeno informaciju o tome i na kojoj lokaciji će biti organizovan teorijski deo nastave, a na kojoj praktični, kako bi se usaglasili oko svih neophodnih detalja.

S obzirom na to da individualni kurs i obuka - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo podrazumeva tako fleksibilan princip organizacije, gde se kandidat dogovara sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora i sa predavačem o svim detaljima, pa i o rasporedu časova, to svakako podrazumeva da će oni zajedno da se dogovore i oko toga koliko bi ukupno u konkretnom slučaju teorijski ili praktičan deo trebalo da traje.

Informacija da svaki kandidat, koji predviđeni broj časova u okviru teorijskog i praktičnog dela završi u kraćem roku od prethodnog definisanog, ima pravo da izađe i ranije na polaganje završnog ispita je izuzetno značajna za sve zainteresovane. Svakako se podrazumeva da će oni od strane nadležnih o tome već prilikom prijavljivanja i upisivanja da budu informisani.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo?

Zvaničnim programom je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo treba da traje ukupno tri meseca.

Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford navodi da je potrebno ukupno 30 sati da pohađa praktični i teorijski deo nastave svaki zainteresovani kandidat.

Prethodno smo već pomenuli da ja u pitanju individualna nastava, tako da svaki kandidat ima pravo da sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu navedene obrazovne institucije definiše kako će biti taj broj sati raspoređen. Da budemo precizni, vrlo lako se može dogoditi da nekome odgovara intenzivniji tip edukacije, tako da će završiti sa pohađanjem teorijskog i praktičnog dela nastave i u kraćem vremenskom periodu od navedenog. A u tom slučaju kandidat ima apsolutno pravo da vrlo brzo posle toga izađe na polaganje završnog ispita, kako je predviđeno pravilnikom pomenute obrazovne institucije.

Najbitnije je da svako, koga interesuje specijalizovani seminar - relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo zna da je u pitanju individualna nastava i da ima pravo da precizira detalje sa nadležnima u izabranoj poslovnici, to jest da će se sa njima dogovoriti ne samo oko rasporeda predavanja, nego i oko datuma početka, ali i o tome u kojim bi terminima trebalo i teorijski i praktični deo ove specijalizovane edukacije da bude organizovan.


Trajanje: 30 sati, 3 meseca

Cena: 40,000 RSD

NAPOMENA: kurs je trenutno dostupan u poslovnicama Akademija Oxford Subotica i Akademija Oxford Sombor

Spisak gradova za kurs i obuku "Relaks masaža, praksa u internim prostorijama - osnovni nivo"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje