Kurs i obuka - Savladajte kreativnu ekonomiju

Direktor preduzeća bilo koje veličine, odnosno osoba koja je zaposlena na poziciji direktora sektora marketinga ili ljudskih resursa, kao i menadžeri angažovani u različitim sektorima, a primarno u odeljenju marketinga i računovodstva, bi trebalo da se upoznaju sa pojmom kreativne ekonomije, a kako bi ga što bolje primenjivali u praksi sa ciljem poboljšanja poslovanja.

Obuka i kurs - savladajte kreativnu ekonomiju će zainteresovanima omogućiti da savladaju različite tehnike koje spadaju u domen kreativne ekonomije, a kako bi mogli da ih što bolje primene u praksi. Svakako je važno da naglasimo da se edukacija sprovodi tokom godine i to prema tačno utvrđenom planu, te je dozvoljeno zainteresovanima da se prijave kad god to žele. Ne samo da mogu prijavu da izvrše elektronskim putem, već im je isto tako omogućeno i da lično dođu u prostorije izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford kako bi se prijavili, te naravno mogu da nas kontaktiraju i preko telefona.


Pored mogućnosti organizacije obuke za pojedinačne polaznike, u našoj ponudi se nalazi i korporativni kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju, a koja je specifična u tom smislu što je namenjena isključivo kompanijama, to jest licima koja one zapošljavaju. Svakako i za nju važi kao i za edukaciju namenjenu pojedinačnim polaznicima, da se nastava može pratiti ili u prostorijama jedne od naših poslovnica ili preko interneta, te se bira između grupne, individualne i poluindividualne nastave, ali moramo naglasiti i to da se korporativni kurs po zahtevu pojedinačnog klijenta može sprovesti i na nekom drugom mestu, a najpre u prostorijama koje nadležni u određenoj firmi budu odredili.

Dakle od svakoga ko vrši prijavu za praćenje ove obuke, osim što se zahteva da se opredeli između nastave online i one koja se sprovodi u okviru naših poslovnica, isto tako se traži i da navede na koji način će da pristupa predavanjima, to jest da li će to da učini individualno ili sa još jednim polaznikom, a kada se sprovodi poluindividualni kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju, te naravno može da se opredeli i za grupni tip nastave.

U principu poluindividualna edukacija se organizuje na isti način kao i nastava namenjena samo jednom polazniku, to jest individualna. A to znači da se nadležno lice poslovnice organizatora dogovara oko svega sa zainteresovanim polaznicima, to jest oni zajedno preciziraju datum početka, ali i termine održavanja, odnosno dinamiku.

Ali zato je kod grupne nastave sve određenom od strane institucije organizatora, pa se od zainteresovanih polaznika očekuje da se u potpunosti toga i pridržavaju. A pre nego što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude odredilo datum početka i termine održavanja, kao i dinamiku, mora se grupa od najmanje četvoro polaznika formirati. Zapravo to i jeste osnovni uslov za zvaničan početak nastave u grupi, a polaznici posle toga dobijaju sve potrebne informacije o pomenutim detaljima.Čime se bavi kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju?

Podrazumeva se da će početak ove obuke biti obeležen predstavljanjem pojma kreativna ekonomija, a kako bi polaznici mogli na što bolji način da prihvate sva znanja koja im može ponuditi ovaj specijalizovani kurs.

Osnovni princip po kome funkcioniše kreativna ekonomija je primarno vezan za građenje takozvane zdrave konkurencije, a sa ciljem maksimalnog poboljšanja efikasnosti poslovanja. Dakle, obuka i kurs - savladajte kreativnu ekonomiju prisutne upoznaje prvo sa pojmom zdrave konkurencije, to jest moći će da nauče na koji način je potrebno da funkcioniše poslovni proces da bi se, praktično rečeno konkurencija eliminisana. A tom prilikom će im biti objašnjeno i zbog čega određene kompanije ne posluju sa uspehom, te će im biti ukazano i na nepobitnu činjenicu da je najveća greška nastojanje da se konkurentska kompanija pobedi. U ovom segmentu će biti reči i o principima kreativne ekonomije koji su primenljivi u praksi, a predavači će prisutne upoznati i sa takozvanom poslovnom inteligencijom i njenim pravilima.

Zatim će da im bude detaljno objašnjeno i na koji način se pravila poslovne inteligencije primenjuju ne da bi se konkurencija pobedila, već da bi se celokupan poslovni proces u tolikoj meri poboljšao da bi u tom slučaju konkurencija praktično bila nevidljiva.


A da bi sve to moglo da bude sprovedeno u delo, neophodno je da se polaznici upoznaju i sa takozvanom strateškom cenom, to jest sa različitim načinima i metodama koje se primenjuju prilikom njenog određivanja. Isto tako će prisutnima biti objašnjeno i šta su to takozvani projektovani troškovi i na koji način se oni moraju održavati.

Uz to će predavači ponuditi prisutnima i različite primere iz prakse, a kako bi im ova materija bila što jasnija i prihvatljivija, te kako bi bili u mogućnosti da se po završetku ove obuke potpuno osamostale u primeni svih pravila koja podrazumeva kreativna ekonomija.

Svakako će kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju da učini dostupnim prisutnima i sve one informacije koje se odnose na različite poteškoće, a koje neosporno mogu da se jave kada se ovi principi budu primenjivali u praksi. Iskusni predavači će tom prilikom da objasne prisutnima i na koji način bi trebalo da na njih reaguju, to jest šta bi valjalo da učine da bi te prepreke što brže i lakše savladali.

Primenom pravila sa kojima će biti upoznati u toku trajanja ovog kursa, polaznici će imati mogućnost da se izbore na pravilan način sa konkurencijom, tako da će uspeti i da poboljšaju čitav poslovni proces, a istovremeno će biti u mogućnosti i da klijente učine još zadovoljnijim.

Kada se održava kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju i gde?

Sasvim očekivano, budući da je u ponudi ne samo online i klasična vrsta nastave, već i polu individualna, grupna i individualna obuka i kurs - savladajte kreativnu ekonomiju, termini i dinamika, odnosno mesto održavanja, kao i datum početka se razlikuju kod svake od ponuđenih vrsta edukacije.

Da budemo precizniji, svaki polaznik će kada bude vršio prijavu morati da definiše mesto održavanja, uzevši u obzir da treba da navede da li ga interesuje nastava preko interneta, a kada se iziskuje obavezno posedovanje računara ili će nastavu da prati u izabranoj poslovnici organizatora. Zatim se odlučiti na koji način će da prisustvuje edukaciji, to jest sa koliko polaznika, uzevši u obzir da to može da učini sa još jednom osobom, kada se organizuje poluindividualna nastava, te može biti prisutan samo on na predavanjima, a što je specifičnost individualnog tipa edukacije i svako ima mogućnost da predavanja pohađa sa određenim brojem polaznika (grupni kurs).

Primaran zahtev za početak grupnog tipa edukacije jeste prijavljivanje dovoljnog broja polaznika, a što je u tom slučaju minimum njih četvoro, sobzirom na to da jednu grupu čini od najmanje toliko do maksimalno osmoro ljudi. Kod ovog tipa edukacije sve detalje treba da definiše zvaničan organizator, to jest da nakon kreiranja grupe odredi kada će grupni kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju početi, a potom i da navede po kakvoj dinamici će se predavanja odvijati i u kojim terminima, a svaki prijavljeni polaznik će nakon toga biti informisan od strane organizatora o svemu ovome.

Termine održavanja, kao i datum početka, odnosno dinamiku po kojoj se sprovodi i individualni tip edukacije i poluindividualni, određuju zajedno pojedinačni polaznik i njegov profesor.

Kada je u pitanju nastava za lica koja su zaposlena u nekoj kompaniji, to jest korporativna obuka i kurs - savladajte kreativnu ekonomiju, princip organizacije je vrlo jednostavan, sobzirom na to da ovlašćeno lice te firme ima pravo da navede ne samo kada mu odgovara da nastava počne, već i u kojim terminima bi trebalo da se sprovodi, to jest koliko dugo bi trebalo da traje, pa čak može i da zahteva da se korporativni kurs sprovede na nekom drugom mestu.

Na koji način se kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju organizuje?

Obrazovni centar Akademije Oxford je specijalizovan i za klasičan tip edukacije, ali je svakako u ponudi i online obuka i kurs, te se pred svakog zainteresovanog polaznika stavlja mogućnost izbora.

Specifičnost oba tipa nastave se ogleda u činjenici da polaznici treba posle toga da izaberu i da li će je pohađati u paru, odnosno u grupi ili će se odlučiti za varijantu individualne nastave, uzevši u obzir da su sve one u ponudi ove institucije.

Broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju grupnoj nastavi je tačno određen i podrazumeva da ih maksimalno može biti 8, a najmanje ljudi potrebno za formiranje grupe, odnosno za početak ove vrste edukacije jeste njih četvoro. Dakle, pošto se dovoljan broj polaznika bude prijavio i bude bila kreirana jedna grupa, ovlašćena lica institucije organizatora određuju prvo datum kada će grupni vid edukacije da počne, a potom se usaglašavaju i oko dinamike održavanja, odnosno oko termina. Svakako čim to budu sve definisali, apsolutno svaki prijavljeni će biti vrlo precizno obavešten. Sve one osobe koje se opredele da nastavu prate na ovaj način treba da znaju i to da organizator ne može na njihov zahtev da promeni nijednu stavku, tako da bi oni u potpunosti trebalo da prihvate sve što je navedeno.

Ali zato polaznici koji budu izabrali da nastavu prate u paru ili kroz individualnu edukaciju, a kada predavanjima prisustvuje samo po jedan polaznik, imaju mogućnost da zahtevaju da se kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju koju budu izabrali odvija upravo onom dinamikom koja njima odgovara i u onim terminima kada bi najviše voleli da prate predavanja. Pored toga je važno istaći činjenicu da oni sa profesorima koji će da vode edukaciju, to jest sa predstavnicima naše institucije treba da se dogovore i oko datuma početka i to bilo individualne, bilo polu individualne nastave.

Ističemo i to da naša institucija u ponudi ima posebnu vrstu edukacije koja je namenjena za zainteresovane organizacije, a njihovi zaposleni tom prilikom mogu predavanja da prate na bilo koji od do sada navedenih načina, ali korporativna obuka i kurs - savladajte kreativnu ekonomiju može da bude sprovedena i u prostorijama određene kompanije, što sve zavisi od potreba i zahteva klijenta.

Koliko će da traje kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju?

Samim tim što je nastavnim planom i programom po kome se obuka i kurs - savladajte kreativnu ekonomiju organizuje predviđeno trajanje od 8 školskih časova. A to znači da grupni tip nastave traje ukupno četiri dana, jer je definisana dinamika od po 2 časa dnevno, to jest predavanja traju po 90 minuta na dnevnom nivou. Ovo smo naglasili isključivo zato što Obrazovni centar Akademije Oxford donosi odluku samo za sprovođenje ovog tipa nastave, te definiše po kojoj će se dinamici odvijati, odnosno u kojim terminima. A što se tiče određivanja datuma početka nastave u grupi, on isključivo zavisi od broja osoba koje su izvršile prijavu, jer se mora najmanje 4 ljudi prijaviti pre nego što bude bila formirana grupa.

Kako je način na koji se organizuje poluindividualni kurs i obuka - savladajte kreativnu ekonomiju i nastava za pojedinačnog polaznika, odnosno individualna, ali i korporativni tip edukacije potpuno isti, to napominjemo da organizator ni u kom slučaju ne može unapred da definiše koliko će svaka od pomenutih da traje. Preciznije rečeno, pojedinačni polaznik, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane kompanije (kada je u pitanju korporativna obuka) mora da definiše ne samo dinamiku održavanja, nego i termine, odnosno da se sa predstavnikom naše institucije dogovori o datumu kada će početi onaj tip edukacije koji bude izabrao da pohađa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte kreativnu ekonomiju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje