Kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije

S obzirom na to da je poznato da takozvana cirkularna ekonomija ima za cilj da objedini sistem upravljanja otpadom i ekonomski aspekt poslovanja, to sasvim slobodno možemo reći da je stručni kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije namenjen radnicima u onim preduzećima, koja na neki način imaju dodira sa postupkom upravljanja otpadom. Poželjno bi bilo da se u ovoj oblasti edukuju svi oni radnici koji su u direktnoj vezi sa različitim aspektima tog procesa, ali svakako i vlasnici kompanija, koje se primarno time bave. Uz sve to treba dodati i da je praćenje pomenute edukacije omogućeno svakome, ko je na neki način za konkretnu oblast i za upoznavanje sa njom zainteresovan.

Ne samo da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima nastavu, koja je namenjena pojedinačnim polaznicima, nego isto tako može da se pohvali činjenicom i da zainteresovanim klijentima pruža mogućnost da edukuje svoje zaposlene.

Svakako je važno da klijent, koji je za tu opciju zainteresovan bude informisan da se nastava za radnike njegovog preduzeća može organizovati prema svim pravilima, kao i ona koja je namenjena pojedincima. A pod tim mislimo da će upravo direktor kompanije, to jest osoba koja je u okviru nje za to ovlašćena, precizirati zajedno sa koordinatorom za nastavu da li će časovi biti organizovani za grupu polaznika, za pojedinca ili za njih dvoje, odnosno kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu. Isto tako će odrediti i da li će prethodno definisani broj njihovih radnika časove da pohađa u konkretnoj poslovnici institucije organizatora, odnosno onlajn ili, pak u kompaniji u kojoj su zaposleni. Bude li se dogodilo da klijent smatra najboljom opcijom poslednju koja je navedena, moraće i da ispoštuje sve što se samog prostora tiče, te da ga adekvatno opremi, jer je neophodno da se ispoštuje sve što se odnosi na propisane standarde, vezano za to kako bi trebalo odabrani prostor da bude opremljen, a da bi kandidatima bio obezbeđen adekvatan nivo edukacije.


Ističemo da pojedinci koji budu odlučili da pohađaju specijalizovani seminar - savladajte osnove cirkularne ekonomije treba da izaberu u trenutku upisa na koji način će to učiniti, budući da se nastava može pratiti kako po klasičnom principu, tako i onlajn, a svaka od njih može biti organizovana i za grupu kandidata, ali i za samo jedno lice, odnosno za istovremeno njih dvoje.

Da pojasnimo, i klasična i online nastava se mogu pohađati kako kroz grupnu i poluindividualnu, tako isto i prema pravilima koja uključuje individualna. Kada prethodno prijavljeni kandidat bude odabrao kako će predavanja pratiti, biće neophodno i da se opredeli između navedenih tipova edukacija.

U konkretnom predstavništvu ove institucije se organizuje klasičan tip nastave, a tada se očekuje da zainteresovano lice bude prisutno u prethodno određenim terminima. Ističemo da se putem takozvanih virtuelnih učionica može, isto tako pratiti ova edukacija, ali se zahteva da na svoj računar polaznik neposredno pre toga instalira softver, kako bi bio u prilici da bez ikakvih problema časovima pristupa. Iako slobodno možemo reći da se ne radi o naročito kompleksnom postupku, svakako se može dogoditi da neki polaznik ne uspe samostalno da instalira konkretni softver, te će mu tada biti omogućena pomoć profesionalaca, odnosno IT stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom. Prethodno je istaknuto da se i klasična i online obuka i kurs - savladajte osnove cirkularne ekonomije mogu organizovati za različiti broj polaznika, te tako svaki prijavljeni bira da li će časove pratiti kroz individualnu, poluindividualnu ili grupnu nastavu.Najbitnije je istaći da je osnovna razlika između njih vezana za broj osoba, koje bi trebalo predavanja da pohađaju, pa je tako organizator predvideo da dvoje polaznika pohađa poluindividualnu, jedna osoba individualnu nastavu i od četvoro do najviše osmoro njih da pristupa grupnoj.

Ista pravila se poštuju prilikom organizacije poluindividualne i individualne edukacije, a ona podrazumevaju maksimalnu fleksibilnost. Prvenstveno se misli na činjenicu da će pojedinačnim polaznicima biti data dozvola da sve detalje, koji se tiču organizacije predavanja oni odrede lično sa nadležnim licima konkretnog predstavništva institucije organizatora. Svakako će definisati i kog datuma bi trebalo da počne kako individualna, tako isto i poluindividualna nastava, ali i u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana i u kojim bi terminima bi trebalo polaznici da dolaze na časove.

Uzevši u obzir da je broj polaznika, koji čine jednu grupu vrlo jasno definisan, to se smatra osnovnim uslovom za zvaničan početak tog tipa edukacije. Predviđeno je da koordinator za nastavu, onog predstavništva pomenute institucije u kome najmanje toliko koliko kandidata izvrše prijavu, potom odredi kog datuma će nastava početi. Isto tako će on definisati i u kojim terminima će časovi da budu održani, odnosno u skladu sa kakvom dinamikom, to jest odrediće koliko bi trebalo ukupno grupna nastava da traje. Prethodno prijavljeni kandidati će biti informisani o tim detaljima, a naročito će im biti napomenuto da nema mesta nikakvim izmenama onoga što prethodno ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude definisalo.

Čime se kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije bavi?

Predviđeno je da u toku uvodnog predavanja predavači detaljno objasne prisutnima šta označava tačno pojam cirkularna ekonomija, čime se bavi i koje je polje njenog delovanja. Specijalizovani seminar - savladajte osnove cirkularne ekonomije će, svakako naročitu pažnju obratiti primere iz prakse, odnosno na postupak objedinjavanja sistema upravljanja otpadom i poslovanja određene kompanije u finansijskom smislu.

Podrazumeva se da će akcenat biti stavljen na primenu pravila ove ekonomije, a sa osnovnim ciljem da se obezbedi štednja konkretnih resursa, šta će automatski dovesti do umanjene cene konkretnog proizvoda.

Budući da se sve više pažnje obraća na zaštitu životne sredine, odnosno na umanjenje emisije ugljen dioksida, to će svakako specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove cirkularne ekonomije naročito biti usmerena i na tu temu. Polaznici će u tom delu, između ostalog saznati i na koji način je moguće postići smanjenje zagađenja životne sredine, odnosno šta je potrebno da preduzmu, kako bi poslovali društveno odgovorno i štedeli energiju.

Naravno da će predavači objasniti šta ste sa aspekta Zakona o zaštiti životne sredine smatra društveno odgovornim poslovanjem, ali će govoriti i o tome kako se odredbe tog zakona moraju primenjivati u poslovanju.

Potrebno je naglasiti i to da će predavači detaljno upoznati kandidate ne samo sa primenom cirkularne ekonomije, a sa aspekta finansija, nego će svakako objasniti i na koji način ona utiče na zaštitu životne sredine, odnosno na društvo u celini.

U toku sprovođenja korporativnog kursa, a kada predavanja prate samo radnici određenog preduzeća, profesori na zahtev njihovih nadležnih mogu odabrati one primere, koji su usklađeni sa poslovanjem konkretne kompanije. Ovo je moguće, naravno uraditi samo kod korporativne obuke, a tako će polaznicima biti pružena prilika da mnogo brže, odnosno lakše prezentovana znanja razumeju i naravno, počnu da ih primenjuju u svojoj kompaniji.

Biće reči i o osnovnim odredbama Zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije, ali i o pravilima koja važe na nivou država Evropske Unije vezano za tu oblast.

Svakako će specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije u toku završnog dela omogućiti polaznicima da prođu najpre teorijski, a posle toga i praktično kroz svaki korak, koji mora biti preduzet ukoliko određeno pravno lice, odnosno njegovi nadležni odluče da implementiraju pravila, koja podrazumeva cirkularna ekonomija. Posebno će biti govora o onim preduzećima, koja su već shvatila prednosti takvog načina poslovanja i uvrstila pravila cirkularne ekonomije u svoj radni proces.

Svaki kandidat će imati priliku i da zahteva odgovor na pitanja, koja možda nisu bila obrađena tokom edukacije, a kako bi u potpunosti razjasnio sve nedoumice, koje se odnose na primenu pravila cirkularne ekonomije u praksi. Trebalo bi da svaki polaznik konkretna znanja, a po završetku obuke može samostalno da primenjuje u praksi i time ostvari izuzetno pozitivan uticaj na poslovanje kompanije za čije vođenje je zadužen ili u kojoj je zaposlen.

Kada i gde se stručna obuka i kurs - savladajte osnove cirkularne ekonomije održava?

Izuzetno je važno da svako ko je zainteresovan za pohađanje ove edukacije zna da se nastava sprovodi kako za pojedince, tako i za zaposlene.

Isto tako je važno napomenuti da stručni seminar - savladajte osnove cirkularne ekonomije podrazumeva mogućnost praćenja kako nastave preko interneta, tako i u propisno opremljenim prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Zainteresovani pojedinci, takođe moraju znati i to da im ova institucija omogućuje predavanja da prate kako samostalno i u formi grupne nastave, tako isto i u paru, to jest kroz takozvanu poluindividualnu.

Princip koji se primenjuje prilikom organizacije onlajn edukacije je specifičan u tom smislu što se polazniku dozvoljava da je prati odakle god želi, budući da će on predavanjima pristupati preko online platforme, odnosno putem računara, koji svakako mora da poseduje tada. Podrazumeva se da specijalni softver mora na svoj računar da instalira, ali istovremeno je naročito važno da jaka internet veza postoji u prostoru iz koga polaznik odluči časovima da pristupa. S obzirom na to da tim za tehničku podršku postoji u apsolutno svakom predstavništvu institucije organizatora, podrazumeva se da će mu biti na raspolaganju kada bude bilo potrebno.

Klasičan princip sprovođenja nastave je vrlo jednostavan, te je važno da u prethodno zakazanom terminima svaki polaznik, koji odluči da tako časove pohađa bude prisutan u poslovnici ove institucije, a koju lično bude prethodno odabrao, te u njoj izvrši kako prijavu, tako i upis.

Moramo napomenuti da je institucija organizatora predvidela da se i klasična i online edukacija mogu pratiti na jedan od tri načina, tako da svaki prijavljeni kandidat ima mogućnost izbora između praćenja nastave u paru (poluindividualna), samostalno (individualna), kao i u grupi.

Kandidat koji se opredeli da predavanjima pristupa u društvo samo jednog polaznika bi trebalo da zna da se poluindividualni kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije organizuje na istovetan način kao i ona edukacija, koju bi trebalo samo jedan polaznik da pohađa, odnosno individualna. Zapravo je stvar u tome da je organizator predvideo prilično slobodna pravila organzacije, zato što svaki kandidat u tom slučaju ima slobodu da, zajedno sa predavačem i sa zvaničnim koordinatorom za nastavu precizno definiše kako datum početka edukacije, tako isto i dinamiku održavanja, odnosno termine.

Međutim, ukoliko se bude odlučio da časove prati sa određenim brojem polaznika, moraće prvo da pričeka da se dovoljan broj njih prijavi, te da se shodno pravilniku institucije organizatora oformi grupa. Praktično govoreći, u kratkom roku nakon prijavljivanja minimalnog broja osoba u jednoj od poslovnica, će ovlašćeni koordinator za nastavu precizirati ne samo datum početka grupne edukacije, nego će isto tako odrediti i termine održavanja, a trajanje se uopšteno definiše na nivou cele ove institucije. Naravno o dinamici prema kojoj bi trebalo predavanja tada da budu organizovana će svaki pojedinac precizno da bude obavešten i to vrlo brzo pošto bude bila kreirana grupa. Prilikom obaveštavanja će posebno biti naglašeno da se od prijavljenih očekuje da se svega, što organizator bude definisao pridržavaju, jer se promene ne smeju izvršiti, pa čak i ako to neki polaznik bude tražio, a jednostavno zato što institucija organizatora ne predviđa to u ovom slučaju.

Valjalo bi istaći i to da postoji mogućnost da ova institucija organizuje pomenutu edukaciju samo za tačno definisani broj radnika, koji su zaposleni u okviru nekog preduzeća. Ističemo da se tom prilikom organizuje korporativna obuka i kurs - savladajte osnove cirkularne ekonomije. Pravila su tada prilično jednostavna, jer zapravo njih definiše predstavnik zainteresovane kompanije, sa jedne strane i ovlašćeno lice izabrane poslovnice organizatora, sa druge. Predviđeno je, dakle da određeni broj zaposlenih nastavu pohađa ili u grupi ili prema pravilima individualne, odnosno poluindividualne, a što se mesta održavanja tiče, u ovom slučaju postoje tri opcije. Tačnije, zaposlenima je dozvoljeno da predavanja pohađaju na predviđene načine, odnosno onlajn ili u poslovnicama institucije organizatora, ali i u svom preduzeću. U slučaju da se njihovi nadležni opredele za treću opciju koja je ponuđena, podrazumeva se da će njihova obaveza biti da ispoštuju sva pravila, koja se odnose na sam prostor i na njegovu opremljenost.

Po kakvom principu se organizuje seminar - savladajte osnove cirkularne ekonomije?

Budući da se ova edukacija može pratiti na više načina i na više lokacija, sasvim je jasno da upravo od želje svakog prijavljenog zavisi kako će pohađati edukaciju.

Najpre napominjemo da se kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije prati ili preko interneta ili u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, a svakako će pojedinci izabrati da li će to učiniti u okviru grupne nastave, odnosno individualne ili poluindividualne.

Definisan je tačan minimalni i maksimalni broj polaznika u jednoj grupi. Pravila sprovođenja grupne edukacije su vrlo precizno određena i podrazumevaju da koordinator za nastavu mora definisati kada će ona početi, odnosno kojim tačno tempom će nastavni fond biti raspoređen i svakako u kojim terminima će časovima da pristupaju polaznici. Ono što jeste izuzetno značajno se odnosi na početak nastave u grupi, jer se uvek prvo mora sačekati ispunjenje osnovnog zahteva za kreiranje grupe, odnosno zvanična prijava najmanjeg broja polaznika.

Naravno da prijavljeni mogu odabrati i da predavanja pohađaju ili samostalno ili sa još jednim polaznikom, a napominjemo da se i individualna i poluindividualna obuka i kurs - savladajte osnove cirkularne ekonomije sprovode prema istim pravilima. Ona su mnogo jednostavnija nego kada nastavu pohađa veći broj polaznika, s obzirom na to da je omogućeno da se u tom slučaju kandidati direktno sa profesorom, koji bi trebalo konkretnu vrstu edukacije da vodi, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore oko svega što je vezano za princip organizacije. Prvenstveno mislimo na to da će precizirati kako datum početka, isto tako i termine održavanja, kao i trajanje, a u smislu to će morati da definišu u skladu sa kakvom tačno dinamikom će ukupan broj časova da se odvija.

Sama činjenica da ova institucija omogućuje praćenje nastave na dva načina, podrazumeva da bi svaki prijavljeni valjalo da se opredeli između mogućnosti da predavanjima pristupa ili preko svog računara ili u odabranom predstavništvu ove institucije, a kojom prilikom bi trebalo da predavanjima prisustvuje u terminima, koje će neposredno pre toga dogovoriti, sve u zavisnosti od odabranog tipa edukacije.

Za specijalizovani seminar - savladajte osnove cirkularne ekonomije koji se organizuje onlajn se podrazumeva da pojedinac može predavanja da prati, praktično odakle god želi, ali da bi to mogao da učini moraće, naravno da ima računar, te da na njega instalira softver, kako bi mu bilo omogućeno da bez ikakvih smetnji pristupa predavanjima. Moramo napomenuti da su u poslovnicama pomenute institucije zaposleni i stručnjaci, koji su u svakom trenutku raspoloženi da izađu u susret zahtevima prijavljenih, te im omoguće da reše određeni problem koji imaju vezano za instalaciju tog softvera. Posebno mora biti istaknuto da online edukacija može da bude organizovana ukoliko polaznik u odabranom prostoru ima propisanu internet konekciju.

Kada radnici neke firme imaju potrebu da se upoznaju sa ovom vrstom ekonomije, njima će na raspolaganju biti korporativna obuka. U tom slučaju se primenjuju relativno fleksibilna pravila, zato što se prepušta nadležnima i u instituciji organizatora i u toj firmi da se dogovore oko toga na koji tačno način će predviđeni broj zaposlenih časove da pohađa. A na prvom mestu mislimo da će oni morati da odrede kako termine u kojima će časovi biti organizovani i datum početka nastave, isto tako i dinamiku, odnosno trajanje, ali će svakako precizirati i na kom mestu će korporativna edukacija biti održana. Da ne bude zabune, dostupne su opcije praćenja nastave onlajn i u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora, ali samo kada se nastava sprovodi za zaposlene, ona može da bude organizovana i u njihovom preduzeću. Klijent koji bude to želeo će dobiti informacije o zahtevima koje mora da ispuni u vezi sa samim prostorom i njegovom sadržinom, a kako bi korporativna obuka bila u skladu sa važećim pravilima održana.

Koliko će kurs i obuka - savladajte osnove cirkularne ekonomije da traje?

Da bi polaznik dobio tačne informacije o tome koliko će trajati specijalizovani seminar - savladajte osnove cirkularne ekonomije, potrebno je da se odluči za praćenje nastave u grupi. Zapravo samo u tom slučaju organizator precizira trajanje, a prilikom sprovođenja individualne i poluindividualne nastave o tome se pojedinačni polaznik dogovara sa ovlašćenim licem Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa stručnjakom, čija će obaveza biti konkretni tip edukacije da vodi.

Prijavljeni kandidati će blagovremeno biti obavešteni o rasporedu ukupanog broja časova nastavnog fonda.

Poznato je da ova institucija u ponudi ima i nastavu, koja je primarno zaposlenima namenjena, s tim da informacije o tome koliko će trajati korporativna obuka i kurs - savladajte osnove cirkularne ekonomije, klijent definiše samostalno sa nadležnim licima u odabranom predstavništvu institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove cirkularne ekonomije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje