Kurs i obuka - Savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta

Podatak da se naročito na svetskim berzama može dobro zaraditi više nije tajna, ali da bi to neko mogao da učini, on mora od strane vrhunskih stručnjaka za tu oblast poslovanja da bude informisan o tome na koji način berzansko poslovanje funkcioniše, te da se upozna sa osnovama takozvanog investicionog menadžmenta.

Kako organizator edukacije nije naveo niti jedan zahtev, vezano za predznanje, koje polaznici moraju da poseduju, to smo slobodni da kažemo da je specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta namenjena svakom pojedincu, koji je zainteresovan da se sa tim temama detaljno upozna.

Nastava za pojedinačne polaznike se organizuje prema važećem planu i programu u toku cele godine, a iznet je zvaničan zahtev da se svako od njih prijavi prema pravilima, posle čega će biti organizovan i upis.


U dane kada je konkretno predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford otvoreno, kandidat može lično doći i prijaviti se, a važno je da navede kako svoje ime i prezime zaposlenom, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona. Prijava može biti izvršena i elektronski, kada sve pomenute podatke polaznik treba da pošalje na mejl adresu, a svakako može najbližu poslovnicu pomenute institucije da kontaktira i putem telefona.

Samo ako prethodno prijavljeni kandidat bude došao lično u odabrano predstavništvo institucije organizatora, biće zvanično izvršen upis, a svakako da će prethodno dobiti potrebne informacije i o dokumentaciji koja se tom prilikom od njega zahteva.

Osim za pojedinačne polaznike, u ponudi je i korporativni kurs i obuka - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta, što je nastava namenjena zaposlenima u okviru preduzeća različite strukture, veličine i delatnosti. O datumu početka edukacije, kao i o terminima održavanja časova i o dinamici se usaglašavaju ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme i institucije organizatora. Ako nadležno lice konkretne kompanije bude zahtevalo da njegovi radnici predavanja pohađaju u svojoj kompaniji, taj zahtev će svakako biti ostvaren samo ako budu propisani uslovi u potpunosti ispunjeni, a nadležna institucija organizatora će klijenta o svim neophodnim detaljima tada obavestiti.

Obavezni smo napomenuti i to da se edukacija namenjena pojedincima može pohađati na dva načina, odnosno kako onlajn, kada zainteresovani polaznik mora imati sopstveni računar, tako isto i direktno u namenskim prostorijama predstavništva institucije organizatora. Inače je pravilnikom određeno da se i klasična i edukacija koja se prati preko interneta mogu pohađati individualno, u paru ili u grupi. Zahvaljujući tako bogatoj ponudi će zainteresovani imati mogućnost da baš onako kako im odgovara pohađaju predavanja.

Trebalo bi da neposredno pre početka odabranog tipa edukacije polaznik, koji se opredeli da časove pohađa online, na svoj kompjuter instalira poseban tip programa, a svakako je naveden i zahtev za stabilnom internet vezom. U svakom predstavništvu navedene institucije rade i IT stručnjaci, koji će odgovoriti adekvatno na zahteve bilo kog kandidata, a ukoliko naiđe na problem prilikom pristupa nastavi onlajn, odnosno kada bude vršio instalaciju programa namenjenog praćenju časova.

Direktno u poslovnici u kojoj bude izvršio prijavu ili se upisao će polaznik, zainteresovan za klasičnu edukaciju pohađati predavanja.

A nakon što se bude opredelio gde želi nastavu da prati, potrebno je da svaki prijavljeni navede i da li mu više odgovara princip koji podrazumeva individualna, odnosno grupna ili edukacija koja se odvija u paru, pošto svaka od njih podrazumeva drugačija pravila organizacije, ali i različit broj polaznika.

Svi oni kandidati koje interesuje bilo individualni seminar - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta, bilo poluindividualni moraju znati da se oba tipa nastave organizuju na istovetan način, s tim što se razlikuje broj polaznika. Zapravo će jedna osoba ili dvoje njih, a isključivo u zavisnosti od toga za koji tip edukacije se opredele, morati da definišu kog datuma će obuka početi, odnosno kakvom dinamikom će časovi biti organizovani i u kojim terminima, a direktno sa osobama koje su u određenom predstavništvu pomenute institucije nadležne, odnosno sa predavačem i sa koordinator za nastavu. Praktično govoreći, oba tipa edukacije se odvijaju onako kako najviše odgovara prijavljenima.

Međutim ako neko želi da u grupi prati ovuj specijalizovani kurs, moraće da se povinuje pravilima koja definiše koordinator za nastavu i to u potpunosti, zato što ne postoji mogućnost da budu dozvoljene izmene. Po ispunjenju navedenog uslova će ovlašćeni koordinator odrediti ne samo datum početka grupne obuke, nego i tačne termine u kojima će časovi biti održani, te će svakako samostalno definisati dinamiku njihovog sprovođenja i o svemu tome obavestiti sve koji su prethodno prijavu i upis izvršili.Šta izučava obuka i kurs - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta?

Na koji način funkcioniše berza uopšteno je prva tema sa kojom će detaljno da bude upoznat svaki polaznik ove specijalizovane edukacije. A svakako će u toku uvodnog predavanja stručni kurs i obuka - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta biti usmeren na prezentovanje najvećih berzi u svetu i na njihove osnovne karakteristike.

Biće objašnjeno zatim prisutnima i koje poslove obavlja broker, te kako je potrebno sa njim pravilno komunicirati. Takođe će polaznici saznati i kako se prati tok akcija na berzi, odnosno na koji način se donosi odluka o njihovoj prodaji ili kupovini. Na primerima će biti pokazano koji se parametri moraju uzeti u obzir kada se akcije određene kompanije analiziraju, a da ne bi došlo do greške.

Uz to će svaki polaznik dobiti informacije i o tome šta su berzanski indeksi, a kroz primere će stručni seminar - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta omogućiti prisutnima da nauče i kako se oni pravilno čitaju, odnosno tumače.

Budući da je za uspeh u berzanskom poslovanju izuzetno značajno i izvršiti blagovremenu procenu bilo rasta, bilo pada akcija različitih kompanija, to se podrazumeva da će predavači posebnu pažnju posvetiti konkretnoj temi. Svakako će oni polaznicima objasniti i o čemu sve moraju da vode računa, kada konkretne akcije analiziraju.

Zatim će profesori govoriti o pojmu takozvanog investicionog menadžmenta, te će objasniti kako se on odražava na poslovanje same kompanije, odnosno na koji način se sve može uspešno upravljati investicijama.

U skladu sa programom prema kome se specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta odvija je predviđeno da polaznicima budu ponuđeni primeri iz prakse, a poseban akcenat će biti stavljen na greške koje se prilikom investiranja mogu dogoditi. Naravno da će biti reči i o rizicima koji se najčešće javljaju, kao i o tome šta se može preduzeti u praksi da bi oni bili svedeni na najmanju moguću meru.

Trebalo bi tokom završnog predavanja da polaznici uzmu učešće u diskusiji sa profesorom i ostalima, koji ovu edukaciju budu pohađali, a kako bi na taj način svi zajedno razjasnili eventualne nejasnoće o temama koje su prezentovane tokom predavanja.

Kada i gde se kurs i obuka - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta održava?

Bitno je da prvo svaki pojedinačni polaznik naveden zaposlenima u izabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford da li specijalizovani seminar - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta želi da pohađa u grupi ili u paru, odnosno da li mu više odgovara princip koji podrazumeva individualna nastava. A od njega se očekuje i da prilikom zvaničnog upisa odluči hoće li predavanja pohađati u predstavništvu ove institucije ili online, a sa različitih lokacija.

Poluindividualna nastava je poznata kao nastava u paru, uzevši u obzir da dve osobe treba da pohađaju predavanja u tom slučaju. Princip prema kome se ona organizuje je potpuno isti kao i onaj, koji se primenjuje kada edukaciji pristupa samo jedna osoba, odnosno kada se organizuje individualna obuka. Radi se o vrlo fleksibilnim pravilima, uzevši u obzir da svaki polaznik dobija dozvolu da se o datumu početka nastave, koju prethodno odluči da prati, dogovori sa nadležnim licem u izabranoj poslovnici organizatora i sa stručnjakom, koji će tu edukaciju i da vodi. Osim o datumu početka, oni će morati da se usaglase i o terminima u kojima će biti održani časovi, kao i o rasporedu, odnosno o dinamici po kojoj će se oni sprovoditi.

Drugačija se pravila primenjuju kada se organizuje grupna obuka i kurs - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta, zato što sve navedene detalje u tom slučaju definiše isključivo ovlašćeno lice institucije organizatora, to jest koordinator za nastavu u onoj poslovnici, u kojoj pre toga bude bio zvanično ispunjen uslov za početak te vrste edukacije. Jednostavnije rečeno, prvo mora da bude napravljena grupa u kojoj će se naći najmanje 4 osobe, pošto je toliko njih potrebno za njeno formiranje. Moramo posebno istaći informaciju da se ovaj tip edukacije organizuje po strogim pravilima, te da nije moguće vršiti izmene, što će svakom prijavljenom biti naročito naglašeno.

Budući da se i grupna i individualna, ali i poluindividualna obuka mogu pohađati i direktno u poslovnicama pomenute institucije, a prema klasičnom principu i online, podrazumeva se da će svaki prijavljeni odabrati kako mu više odgovara časovima da pristupa.

Neophodno je da ima sopstveni kompjuter svaki kandidat, koji bude izabrao opciju onlajn praćenja časova, a zahtevana je i stabilna internet veza. Pristup predavanjima u tom slučaju je moguć samo ako polaznik pre toga bude instalirao poseban tip programa na svoj kompjuter, u čemu će mu pomoći IT stručnjaci, koji su u svakom predstavništvu pomenute institucije zaposleni i spremni da zainteresovanima pruže neophodne savete, kako u vezi sa instalacijom programa, tako isto i u vezi sa načinom pohađanja predavanja preko interneta.

U slučaju da vlasnici kompanije procene da bi njihovim zaposlenima značilo da se upoznaju sa tematikom ove edukacije, može da bude organizovan korporativni kurs i obuka - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta. Predavanja se tada sprovode prema smernicama, koje budu definisali sa jedne strane nadležni u firmi klijenta, a sa druge nadležni u instituciji organizatora. Izuzev dogovora o tačnom datumu početka korporativnog seminara, oni bi trebalo da definišu kako dinamiku održavanja časova, tako isto i termine, ali i da preciziraju gde će zaposleni predavanja da prate. Moramo napomenuti da se samo prilikom organizacije časova za zaposlene dozvoljava izmena u tom segmentu, tako da će im biti pružena mogućnost da predavanja pohađaju i u prostorijama matičnog preduzeća, pod uslovom da on zadovoljava standarde kvaliteta, te da je opremljen svime što je potrebno za nesmetano sprovođenje predavanja.

Na koji način se stručni seminar - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta organizuje?

Za pojedinačne polaznike se nastava može organizovati, praktično rečeno upravo onako kako oni žele, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena kako klasična i online obuka i kurs - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta, tako isto i individualna, poluindividualna i grupna edukacija.

Da pojednostavimo, svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora da časove pohađa u prostorijama prethodno izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili preko interneta, a sa bilo koje lokacije. Oba tipa edukacije se mogu pratiti kako individualno i u grupi, tako isto i u paru, što podrazumeva da bi kandidat trebalo da samostalno odluči i na kom mestu će predavanja pohađati i na koji način.

Njegova je obaveza da instalira na sopstveni računar određeni tip programa, neposredno pre početka predavanja, ukoliko se odluči da časove prati online. U prostoru iz koga će časovima pristupati mora postojati stabilna internet veza, a u slučaju potrebe polaznik ima pravo da se obrati članovima tima konkretnog predstavništva pomenute institucije, koji će mu pružiti svu potrebnu pomoć kako prilikom instaliranja softvera, tako i u vezi sa pristupom časovima putem interneta.

Organizator je zvanično naveo zahtev da se najmanji broj polaznika prvo prijavi, da bi mogao da bude definisan početak grupnog kursa. A ustvari to znači da će koordinator za nastavu u najkraćem mogućem roku posle prijave četvoro ljudi u predstavništvu, u kome je on nadležan, odrediti kog datuma tačno će startovati grupni seminar - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta, odnosno kojim tempom će se odvijati predavanja i u kojim terminima. Svakom pojedinačnom polazniku će te informacije na vreme proslediti, a tom prilikom će napomenuti i da nema potrebe niko od njih da iznosi zahteve za promenama, jer to nije dozvoljeno kod nastave u grupi.

Svi oni polaznici koji ne mogu da se uklope u striktno definisane termine održavanja časova imaju na raspolaganju mogućnost da ih pohađaju ili sasvim samostalno ili sa još jednim polaznikom. Naglašavamo da se na isti način održavaju i individualna edukacija i takozvana poluindividualna, a reč je o vrlo slobodnom principu organizacije. Naime, u tom slučaju će ili jedan kandidat ili njih dvoje zajedno da se sa profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora dogovore kako oko termina održavanja časova i datuma početka, tako isto i oko rasporeda predavanja.

U svakom predstavništvu pomenute institucije može da bude organizovan i korporativni kurs i obuka - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta, što je tip edukacije striktno namenjen zaposlenima u firmama. Njihovi nadležni će imati obavezu da se sa ovlašćenim licem u ma kojoj poslovnici institucije organizatora dogovore ne samo o terminima i dinamici održavanja časova, odnosno o datumu početka te vrste nastave, nego i o mestu njenog održavanja. Stvar je u tome da samo korporativni seminar može u određenim slučajevima da bude sproveden i van prostorija pomenute institucije, a klijent se tom prilikom obavezuje da obezbedi propisane uslove za rad.

Koliko će obuka i kurs - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta da traje?

Institucija koja organizuje ovu specijalizovanu edukaciju može unapred da navede isključivo koliko tačno dana će trajati grupni seminar - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta, zato što je to predviđeno pravilima organizacije.

Sve detalje o rasporedu časova će dobiti prethodno prijavljeni kandidati u kratkom roku posle ostvarenja osnovnog zahteva za početak nastave u grupi, odnosno pošto se minimalan broj polaznika u tom predstavništvu zvanično prijavi.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju prilikom organizacije individualne nastave, odnosno one koja je okarakterisana kao nastava u paru, tako da će naknadno biti kandidatima dostupne informacije o trajanju svake od njih. Preciznije rečeno, zainteresovani za praćenje nastave na taj način bi trebalo da se usaglase oko dinamike održavanja časova kako sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto i sa stručnjakom koji će ili poluindividualni kurs ili individualni da vodi.

Pravila koja se poštuju kada je potrebno da bude organizovan korporativni kurs i obuka - savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta su, takođe prilično fleksibilna. Budući da je predviđeno pravilnikom pomenute institucije da se o načinu organizacije časova, a samim tim i u trajanju edukacije za radnike kompanija dogovaraju njihovi nadležni sa predstavnicima institucije organizatora, to će naknadno polaznicima biti dostupne informacije o tome koliko bi dana trebalo taj tip nastave da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove poslovanja na berzi i investicionog menadžmenta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje