Kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu

Kako sručnjaci koji su specijalizovani za izradu i proizvodnju namenskih softvera za knjigovodstvo, tako i lica ovlašćena za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, bi najpre trebalo da prate seminar - savladajte proces obračuna poreza na imovinu. Podrazumeva se da ovu oblast treba da savladaju i zaposleni u knjigovodstvenim agencijama, ali i svi oni koji su u odeljenjima finansija u bilo kojoj kompaniji zaposleni.

Moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi svakako ima edukaciju koju bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju, ali i onu koja je specijalno osmišljena da bi je pratili zaposleni u nekom preduzeću. A isključivo kada se korporativni kurs održava, klijent ima pravo da zahteva promenu vezano za mesto na kome će zaposleni pratiti časove. Naime, izuzev mogućnosti da to bude u poslovnici ove institucije ili online, svakako postoji i ona koja podrazumeva organizaciju korporativne obuke u okviru zainteresovane kompanije, ali i na nekoj drugoj lokaciji, a koja može da ispuni tačno određene zahteve. Primenjuje se prilično slobodan princip organizacije kod te vrste edukacije, budući da ovlašćeni predstavnik organizatora treba da se kako o dinamici održavanja i datumu početka, tako i o terminima održavanja, usaglasi sa direktorom zainteresovanog preduzeća, to jest sa njegovim ovlašćenim predstavnikom.

A kod edukacije koju prate pojedinačni polaznici je predviđeno da se nastava može pohađati u okviru individualne, poluindividualne i grupne, te da je polaznici mogu pratiti ili online ili u izabranom predstavništvu institucije organizatora.


Najvažnije je da ima sopstveni kompjuter onaj polaznik koga interesuje online kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu, a da neposredno pre početka odabrane vrste edukacije, svakako treba pravilno da pristupi procesu instaliranja tačno određene vrste softvera. Kako stručnjaci koji su usmereni na pružanje tehničke podrške, onim polaznicima kojima je potrebno, rade u svakoj poslovnici ove institucije, to i navodimo da su im njihove usluge dostupne u svakom trenutku.

Svakako će prijavljeni morati da se opredele i da li će online, odnosno klasičnu edukaciju pohađati u grupi ili individualno, odnosno u paru. A uzevši u obzir da je organizator tačno odredio koliko polaznika treba da prati nastavu u grupi, to se zahteva da se minimalno 4 njih prijavi, kako bi grupni kurs mogao da počne. Zapravo se primenjuje prilično rigorozan princip organizacije, budući da nakon nastanka grupe, ovlašćeno lice te poslovnice treba samostalno da odredi u kojim terminima će polaznici da pohađaju predavanja, ali i kada će nastava da počne i koliko će, uopšteno da traje, to jest prema kakvoj dinamici svi članovi konkretne grupe časove treba da prate. Obavezni smo da naglasimo i to da maksimalno 8 ljudi u jednoj grupi ima pravo da bude prisutno, a da se promene svega što organizator bude odredio ne dozvoljavaju.

S obzirom na to da se individualna obuka i kurs - savladajte proces obračuna poreza na imovinu sprovodi prema istim pravilima, kao i edukacija koju treba dve osobe da prati, odnosno takozvana poluindividualna, to je i određeno da se svaki kandidat koji je zainteresovan časove po tom principu da pohađa, dogovara sa ovlašćenim licima organizatora kako će se nastava odvijati. Jednostavnije rečeno, svako od njih precizira kog datuma će časovi da počnu, te prema kakvoj dinamici će se odvijati, odnosno u kojim terminima, a sve to čini sa koordinatorom za nastavu u predsedništvu navedene obrazovne institucije u kome se prijavio, kao i sa nadležnim predavačem.Program stručne obuke - savladajte proces obračuna poreza na imovinu

Specijalizovana vrsta poreza je predmet proučavanja ovog seminara, tako da će u toku uvodnog predavanja kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu prvo da predstavi konkretne odredbe Zakona o porezu na imovinu Republike Srbije. Takođe će biti reči i o obavezi podnošenja propisane poreske prijave, ali i o svim detaljima koji se na obračun ove vrste poreza odnose.

Inače, u okviru samog poreza na imovinu, a prema odredbama ovog zakona se takođe nalazi i porez na prenos apsolutnih prava, kao i porez na nasleđe i poklon, tako da će se sa definicijom svakoga od njih detaljno upoznati polaznici ove obuke. A nakon toga će biti govora o predmetu oporezivanja, ali i o definisanju poreskog obveznika, koji mora navedenu vrstu poreza da obračuna i plati.

Podrazumeva se da će svaki polaznik ove obuke naučiti i šta je to osnovica poreza na imovinu za različite vrste nepokretnosti poreskog obveznika, odnosno po kom principu se obračunava vrednost konkretne nepokretnosti. Različiti primeri iz prakse će, svakako biti dostupni u tom delu, pa će na taj način i prisutni biti upoznati sa postupkom definisanja vrednosti nepokretnosti bilo koje vrste.

Isto tako će profesori govoriti i o postupku utvrđivanja osnovica ovog poreza, a u situaciji kada je predmet nepokretnosti stan ili kuća za stanovanje, odnosno različite vrste zemljišta (šumsko, građevinsko ili poljoprivredno), te kada se garaža ili garažno mesto smatra predmetom nepokretnosti, ali i u mnogim drugim slučajevima.

Takođe će specijalizovani kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu da obradi temu koja je vezana za utvrđivanje prosečne cene različitih nepokretnosti, a u zavisnosti od zone u kojoj se nalazi. A polaznici će naučiti i kolika je visina stope poreza na imovinu, to jest kako se ona plaća.

Predviđeno je da svaki učesnik ovog kursa bude upoznati i sa različitim oslobođenjima od plaćanja poreza, to jest sa situacijama u kojima je moguće iskoristiti dostupne poreske olakšice. A biće govora i o poreskim kreditima, ali će detaljno prisutni biti upoznati i sa postupkom određivanja poreza na nasleđe i poklon, u skladu sa aktuelnim Zakonom o porezima na imovinu Republike Srbije. Predviđeno je da u tom delu oni saznaju ko je, zapravo poreski obveznik koji je obavezan taj tip poreza da plati, a zatim i da saznaju kko se obračunava poreska osnovica, te koja je vrednost poreske stope, ali i koja su oslobođenja dostupna u konkretnom slučaju.

Završni deo ovog seminara će biti usmeren na obračun poreza na prenos apsolutnih prava, a tada će se prisutni upoznati sa svim onim situacijama kada se ta vrsta poreza mora platiti, odnosno kada postoje određene poreske olakšice. Naravno, da će predavači govoriti i o osnovicama poreza na prenos apsolutnih prava, ali će prisutnima biti prikazane i poreske stope, koje su u ovom slučaju dostupne.

Gde i kada se specijalizovani kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu?

Prvo i osnovno sa čime mora biti upoznat svaki polaznik, koji je zainteresovan pomenutu obuku da pohađa jeste da kako mesto održavanja, tako i termini u kojima se specijalizovana obuka i kurs - savladajte proces obračuna poreza na imovinu sprovodi, zavisi od toga kako njemu najviše odgovara časove da prati. Da budemo malo jasniji, organizator je predvideo da zainteresovani časove prate u okviru grupne, individualne ili poluindividualni edukacije, ali i da ima koju od njih pohađaju ili direktno u poslovnicama institucije koja je i zvaničan organizator, a putem klasične edukacije ili online.

Dakle, podatke o mestu sprovođenja nastave svaki pojedinačni polaznik dobija kada se između njih opredeli, s tim što mora znati da je uslovljen posedovanjem računara, ukoliko želi časove online da pohađa. Ali je takođe vrlo važno i da namenski softver na računar instalira, a pre nego što počne ona vrsta edukacije koju odabere da prati. U slučaju da se neko najbolje ne snađe tokom tog procesa, može da očekuje profesionalnu podršku, vezano za tehničke aspekte instalacije.

Kako smo prethodno naveli, na osnovu odluke svakog prijavljenog o vrsti nastave koju želi da prati, on i dobija podatke o terminima, ali i uopšteno o načinu sprovođenja te vrste nastave. Naime, grupni kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu se organizuje za tačno određeni broj polaznika, a u želji da obezbedi visok kvalitet edukacije, organizator naglašava da najviše 8 ljudi sme u okviru jedne grupe da bude prisutno. Međutim, najmanje je određeno da ih bude četvoro, pa samim tim je upravo to i navedeno kao osnovni zahtev za početak tog tipa edukacije. A pošto se toliki broj polaznika bude prijavio, koordinator za nastavu u toj poslovnici će moći da kreira jednu grupu, a svakako će prethodno polaznici da se opredele i hoće li grupnu edukaciju pratiti na klasičan način ili im više odgovara princip koji podrazumeva online nastava. Posle definisanja konkretne grupe, pomenuto lice precizira kog datuma bi predavanja trebalo da počnu, to jest u kojim terminima će biti održavana i u skladu sa kakvom dinamikom. Svaki prijavljeni dobija i zvanično obaveštenje o tome, a iznet je zahtev da se sve smernice dobijene od ovlašćenog lica konkretnog predstavništva organizatora moraju poštovati, budući da se izmene bilo koje vrste ne dozvoljavaju u tom slučaju.

Individualni vid edukacije treba da prati samo jedan polaznik, a nastava se organizuje na isti način kao i ona koju bi trebalo njih dvoje da prati, odnosno poluindividualna. Koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome se kandidati zainteresovani za jednu od njih budu zvanično prijavili i upisali, će zajedno sa svakim od njih pojedinačno i sa stručnim licem, koje će tu vrstu nastave sprovoditi, da se usaglasi prvo oko zvaničnog datuma početka, a potom i oko dinamike održavanja časova u okviru individualne ili poluindividualne edukacije, te o terminima.

Svakako moramo napomenuti i to da se u zavisnosti od zahteva klijenata može organizovati i korporativna obuka, a tada predavanjima isključivo imaju pravo da pristupe radnici koji su zaposleni u okviru određenog preduzeća. Samo korporativni seminar - savladajte proces obračuna poreza na imovinu u određenim situacijama može da bude organizovan i na drugačiji način, a u smislu da može da bude izmenjena lokacija u slučaju da se javi potreba. Vrlo je važno da zainteresovani klijent obezbedi mesto koje će biti opremljeno u skladu sa pravilima, a sa njima će ga prethodno koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici, svakako upoznati. A način na koji se pomenuta vrste edukacije sprovodi je specifičan, u tom smislu što će se svaki klijent o detaljima dogovarati direktno sa onom osobom, koja je u izabranom predstavništvu institucije organizatora upravo za te poslove i zvanično nadležna.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - savladajte proces obračuna poreza na imovinu?

Svaki će zvanično prijavljeni kandidat detaljno biti upoznat sa načinom na koji se specijalizovani kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu organizuje, te će mu biti objašnjeno i koje sve opcije su dostupne vezano za princip sprovođenja nastave, ali i odakle ima pravo da je pohađa.

Takođe imamo obavezu da napomenemo i to da se ova edukacija može ciljano sprovoditi za radnike neke kompanije, a princip koji se primenjuje prilikom organizacije korporativne obuke je gotovo istovetan kao kada se organizuje edukacija za jednog, odnosno za dvoje polaznika (individualna ili poluindividualna nastava). Definisano je da se ovlašćeno lice konkretne poslovnice, praktično govoreći o svim segmentima ove edukacije dogovara sa onom osobom koja za to ima ovlašćenja u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Ipak, potrebno je naglasiti da postoji samo jedan izuzetak upravo kod ove vrste edukacije, a on se odnosi na mesto njenog održavanja, budući da zaposleni mogu časove da pohađaju i online i u poslovnicama organizatora, ali ovom prilikom nastava može da bude organizovana i u njihovoj firmi ili na lokaciji koju odredi klijent. Naravno da izabrano mesto mora biti opremljeno u skladu sa aktuelnim pravilima, a obaveštenje o tome će dobiti svaki klijent pojedinačno.

Svakako se od polaznika zahteva da izaberu prvo da li će nastavu pratiti u paru (poluindividualna edukacija) ili u grupi (prisustvuje joj od 4 do 8 kandidata) ili potpuno samostalno.

U skladu sa istovetnim principom se organizuje indivdualna i poluindividualna obuka i kurs - savladajte proces obračuna poreza na imovinu, te tada zainteresovani kandidati određuju sve segmente direktno sa koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu organizatora u kome se i prijave, odnosno upišu, kao i sa stručnim licem, čije je zaduženje da izabranu vrstu edukacije vodi.

Apsolutno drugačiji princip se primenjuje kada neki polaznik želi časove da pohađa u grupi, a napominjemo da u jednoj grupi ima pravo da bude prisutno od 4 osobe najmanje, pa do 8 njih najviše. Isključivo predstavnik poslovnice organizatora u kojoj se kreira grupa, to jest prijavi minimalan broj polaznika, treba da odredi na koji način će se predavanja odvijati, to jest kada će početi, u kojim tačno terminima i prema kakvoj dinamici će da budu organizovana. Po prijemu obaveštenja o svemu tome, njihova je dužnost da slede te smernice, jer princip organizacije grupne edukacije ne uključuje vršenje nikakvih izmena, ukoliko to član neke grupe bude želeo.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka - savladajte proces obračuna poreza na imovinu?

Naglašeno je da isključivo oni kandidati koji budu želeli ovu edukaciju da pohađaju u grupi, od strane ovlašćenog lica određene poslovnice dobijaju podatke o njenom trajanju, uzevši u obzir da upravo koordinator za nastavu određuje kako trajanje, tako i termine njenog održavanja, ali i datum početka.

S obzirom na to da je organizator predvideo da polaznici u toku jednog dana imaju predavanja koja će trajati po 90 minuta, a to je zapravo po 2 školska časa, te da je uvršteno u nastavni program ukupno 8 školskih časova, to zapravo znači da će polaznici koji nastavu prate u grupi to činiti ukupno 4 dana.

Kako je predviđeno da se individualna i poluindividualna obuka i kurs - savladajte proces obračuna poreza na imovinu organizuju na drugačiji način, to se zapravo podrazumeva da će kandidati koji se za jednu od tih vrsta edukacije budu odlučili, biti u mogućnosti da definišu ne samo trajanje nastave sa koordinatorom i sa nadležnim predavačem, nego i da zajedno odrede kako datum njenog početka, tako i termine u kojima će zainteresovani da prate predavanja.

Ističemo da se i prilikom edukacije, koja je primarno namenjena radnicima u određenoj firmi, sprovod prilično slobodan način organizacije. A koordinator za nastavu jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i zvanično ovlašćeni predstavnik te firme će zajedno da odrede kako trajanje tog tipa edukacije, tako i termine, ali i datum kada će korporativni seminar - savladajte proces obračuna poreza na imovinu zvanično da počne.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte proces obračuna poreza na imovinu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje