Kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu

Osobe koje su u vladinim ili nevladinim organizacijama, kao i u različitim tipovima privatnih i državnih kompanija zadužene za odnose sa javnošću, to jest obavljaju funkciju PR menadžera označene su kao ciljna grupa kojoj je namenjen stručni seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu. U tu skupinu se takođe ubrajaju i oni koji u malim, srednjim ili velikim firmama, bilo da one deluju samo na domaćem ili i na inostranom tržištu obavljaju poslove koji su direktno ili indirektno povezani sa marketingom i korporativnim komunikacijama. Treba dodati i da će teme koje obuhvata naznačeni program biti svakako zanimljive i veoma korisne svim preduzetnicima ili vlasnicima kompanija, kao i onima koji tek počinju sopstveni biznis.

Osobe koje su zainteresovane za pomenutu edukaciju trebalo bi da se za to na odgovarajući način prijave i da ovlašćenom licu navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, da pozovu telefonom ili da pošalju odgovarajuću poruku na mejl adresu organizatora. Nakon toga, sprovešće se zvanični upis na obuku, kome su svi prijavljeni obavezni da prisustvuju i da tada nadležnom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Potrebni zvanični spisi, kao i tačno vreme i mesto sprovođenja pomenute procedure svim kandidatima će biti na vreme naznačeni.

Prilikom upisa od polaznika će se tražiti i da navedu na koji način bi želeli da prate nastavu, s obzirom na to da je ponuđeno nekoliko različitih opcija. Tako se pojedinačni kandidati mogu obučavati na klasičan način, odnosno dolaziti u najbližu poslovnicu navedene institucije i u tamošnjim prostorijama pratiti frontalna predavanja stručnjaka, uz korišćenje svih savremenih sredstava rada. Njihov izbor takođe može biti i online kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, kada časove prate preko interneta. U tu svrhu, naravno koriste svoje računare, te je neophodno da na njih blagovremeno instaliraju specijalnu vrstu softvera, koji će im omogućiti da rade na ovakav način. Ovo nije težak postupak, pa gotovo svi polaznici uspevaju da ga obave samostalno, ali je svakako za one kojima bude potrebna pomoć u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena odgovarajuća tehnička podrška.


Bilo da se odluče za klasični ili online rad, kandidati koji su prijavljeni kao fizička lica mogu da se obučavaju u grupi, odnosno da nastavu prate sa još nekoliko drugih polaznika. Veličina grupe je, zapravo vrlo precizno određena, budući da ona predstavlja bitan uslov uspešnog obrazovnog rada. Tako kandidati koji odaberu ovaj pristup moraju da znaju da je ponekad potrebno sačekati izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, jer je za to neophodno najmanje četvoro prijavljenih. U njenom sastavu, takođe ne može da bude više od 8 polaznika, jer bi u takvoj situaciji bilo nemoguće garantovati za kvalitet edukacije. Nijedan član grupe neće moći da, na osnovu svojih potreba traži utvrđivanje raspored rada, pošto je predviđeno da vreme startovanja programa, termine i učestalost održavanja časova odredi koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora.

Kandidatima koji bi želeli da se edukuju u paru namenjena je poluindividualna obuka i kurs - - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, kada dvoje polaznika funkcionišu kao partneri, međusobno se pomažu i razmenjuju iskustva i informacije. To je, naime najjednostavniji oblik grupnog rada, koji istovremeno trenira kandidate za ispoljavanje maksimalne tolerancije prema stavovima druge osobe, uz postojano zastupanje svog sopstvenog mišljenja. Ovo dvoje prijavljenih imaju priliku da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije dogovaraju oko svega što se odnosi na organizaciju rada, te tako preciziraju datum početka edukacije, vreme i ritam održavanja časova koje će svi moći da prihvate.

Osobe koje su sklone samostalnom radu mogu da traže da nadležni predavač samo njih podučava, odnosno da se edukuju u skladu sa principima individualne nastave. Tada će moći da tok edukacije maksimalno prilagode sopstvenim sposobnostima, brzini usvajanja znanja i generalno potrebama koje se odnose na organizaciju rada, budući da će takođe dobiti priliku da navedu kada im odgovara da edukacija počne, odnosno kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ove pojedinosti, naravno moraju da odgovaraju i ovlašćenom profesoru i koordinatoru za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, pošto se i oni tretiraju kao aktivni učesnici obrazovnog procesa.

Ukoliko ovu edukaciju žele da pohađaju zaposlenih u nekom preduzeću, sprovodi se korporativni seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, koji je moguće pratiti preko interneta, ali i uživo Treba istaći da svi koji se odluče za klasični tip časova mogu da odaberu mesto na kome će se edukovati, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije određene poslovnice naznačene obrazovne institucije, odgovarajući prostor u samoj kompaniji za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. O terminima i ritmu sprovođenja časova, kao i o datumu početka kompletnog programa dogovoriće se ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.Koje oblasti proučava kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu?

Imajući u vidu činjenicu da u savremenom biznisu online promovisanje proizvoda i usluga predstavlja ključni faktor njihovog proboja na tržište, potrebno je da se svi polaznici čim počne obuka i kurs - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu upoznaju sa suštinskim razlikama između tradicionalnog i savremenog načina reklamiranja i prezentovanja robe i usluga. Predavači će tako navesti da se digitalnim marketingom, zapravo kreira specijalni tip odnosa sa javnošću, za šta je od posebne važnosti naravno internet, upravo zbog ogromnog broja korisnika. Napomenuće prisutnima da internet marketing obuhvata više tipova, to jest SEM marketing (Search Engine Marketing), imejl marketing, kontent marketing, te afiliejt (affiliate) ili partnerski i social media marketing. Zatim će predavači istaći razlike između tradicionalnog i digitalnog marketinga, te napomenuti da prvi podrazumeva jednosmernu komunikaciju, obraćanje grupi korisnika, minimalno opštenje među kupcima, slabo upravljanje porukom, kao i visoku cenu, komplikovano prikupljanje podataka o ciljanoj grupi, koje uz to i mnogo košta, te složenu evaluaciju kampanja. Sa druge strane, profesori će objasniti da digitalni marketing obezbeđuje dvosmernu komunikaciju, da se obraća pojedinačnom korisniku, sprovodi stalnu komunikaciju sa kupcima, jasno i snažno upravljanje porukom, te da je moguće kontrolisati troškove marketinga, koji su inače vrlo mali. Dodaće i da je u ovom slučaju vrlo lako i jeftino prikupiti podatke o ciljanoj grupi, te da je evaluacija kampanja brza i daje vrlo precizne podatke.

U daljem toku edukacije biće reči o social media marketingu, to jest onome koji se sprovodi preko društvenih mreža. Predavači će nastojati da predstave prisutnima važnost pojavljivanja jednog brenda na ovakvim socijalnim medijima, a govoriće i o mogućnosti nadgledanja konverzacija koje se odnose na konkretni brend, lajkovanje, retvitovanje i komentarisanje sadržaja koji su sa njim povezani, kao i evidencije korisnika koji su zapratili konkretnu stranicu. Svi prisutni na predavanjima koja uključuje specijalizovani seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu biće upoznati i sa elementima dobre strategije internet prisusutva. Tako će naglasiti da je osnovno kreirati sopstveni web sajt, na koji će se, posredstvom društvenih mreža dovoditi posetioci. Ponekad je potrebno imati i više sajtova, a u svakom slučaju mora se izabrati odgovarajući broj internet domena. Prisutni će saznati i da je od velike važnosti da sajt bude pregledan, te da sadržaj koji se na njemu nudi bude koncipiran tako da zainteresuje korisnike. U tom smislu će predavači govoriti i o SEO optimizaciji (Search Engine Optimization), a posebnu pažnju će obratiti na SMO (Social Media Optimization), što predstavlja optimizaciju web sajta i sadržaja koji su na njemu prezentovani u cilju njihovog lakšeg deljenja preko društvenih mreža. Zatim će govoriti o načinima podsticanja korisnika da preduzmu neku konkretnu aktivnost, te objasniti šta je i čemu služi Conversion Rate, a osvrnuće se i na postupak reaktivacije i pojam online reputacije.

Na časovima koji slede govoriće se o socijalnim medijima i o načinima prezentovanja sadržaja na svakom od njih. Predavači će napomenuti da se oni dele na personalne, mreže za deljenje sadržaja, za ostavljanje recenzija, diskusione forume, blogove i mikroblogove, te bookmarking sajtove, mreže zasnovane na interesovanjima i one namenjene elektronskoj trgovini. Istaći će da su u marketinškom pogledu najznačajnije personalne, odnosno mreže za razvijanje odnosa, budući da omogućavaju direktno povezivanje sa korisnicima, te temeljnu izgradnju konkretnog brenda i pribavljanje povratnih informacija. U ovakve mreže, recimo spadaju Twitter i Facebook. Kandidati će saznati i da su za promovisanje proizvoda ili usluga veoma korisne i mreže za deljenje sadržaja, poput YouTube - a, Instagrama ili Snapchat - a pošto ih koristi izuzetno veliki broj ljudi. Predavači će objasniti i da su za marketing veoma važne i mreže za ostavljanje recenzija, budući da ih mnogi koriste kako bi pročitali mišljenja drugih ljudi o proizvodu koji im je potreban.

Dok traje kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu prisutnima će biti predstavljeni načini osmišljavanja sadržaja za društvene medije. Ovlašćeni stručnjaci će ih upoznati sa osnovnim principima dobrih promotivnih kampanja na društvenim mrežama, čiji je cilj da se konkretni brend upamti i izdvoji od ostalih iz iste kategorije. Naglasiće da je u tom cilju potrebno pravilno odrediti ciljnu grupu, osmisliti kreativan i zanimljiv sadržaj i pronaći načine za dobijanje povratnih informacije od korisnika. U tu svrhu nužno je angažovati adekvatne stručnjake, obezbediti materijalna sredstva, odabrati dobre ključne reči, zatim osmisliti dobar vizuelni nastup i definisati marketinšku strategiju u zavisnosti od karakteristika i namene konkretnog brenda. Profesori će se osvrnuti i na važnost viralnog marketinga, koji omogućuje da se neka poruka ili slogan širi velikom brzinom, te tako dopre do zaista mnogo korisnika. Objasniće i da se često u ovakvim kampanjama koriste poznate ličnosti, to jest njihova popularnost među članovima ciljane grupe, te zaključiti da je za uspešni digitalni marketing neophodno korisnicima ponuditi upečatljiv i kreativan sadržaj kojim će se dopreti do njihovih emocija.

Kandidatima će biti predstavljeni i primeri marketinških kampanja na društvenim mrežama, kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Tako će im se praktično ukazati na tipične greške i dobre poteze koji su doveli do njihove uspešnosti ili propasti, te će polaznici biti sasvim kadri da za svoje kompanije kreiraju efikasan nastup na socijalnim medijima.

U kojim terminima i gde se odvija obuka i kurs - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu?

Kandidati koji pohađaju predavanja kao zaposleni u nekoj firmi radiće prema rasporedu koji zajednički utvrde ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Ova službena lica definisaće, dakle kada tačno počinje korporativni seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, te kojim danima i u koliko sati će dotični polaznici imati časove, bez obzira da li se oni opredele za rad na standardni način ili preko interneta. Osobe koje budu radile u klasičnim učionicama moći će da se edukuju u najbližoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, ali i u okviru svog radnog prostora, te na svakom drugom mestu gde postoje adekvatni tehnički uslovi za valjano sprovođenje nastavnog procesa.

Pojedinačni polaznici koji se opredele za individualnu edukaciju moći će i da odrede kada dotični program startuje, kao i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja. Za to je, naravno neophodno da dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog koordinatora u okviru institucije organizatora, budući da se očekuje da svi učesnici u obrazovnom procesu budu zadovoljni predloženim planom delovanja. Ovi kandidati imaće i priliku da se tokom rada znatno osamostale, te da dosledno sprovode predviđene obrazovne ciljeve. Edukacija će maksimalno biti prilagođena njihovim sposobnostima i brzini učenja, s obzirom na to da će ovlašćeni predavač moći maksimalno da im se posveti i uvidi koji način rada im najviše odgovara.

Za one koji budu želeli da rade u društvu sprovešće se grupni kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, kada nastavu zajedno prati minimalno četvoro, a najviše osmoro kandidata. U takvoj atmosferi može se stvoriti kvalitetna interakcija među članovima grupe, a istovremeno pružiti šansa svakom od njih pojedinačno da se istakne u obrazovnom procesu i ostvari predviđeni napredak. Niko od njih neće moći da utiče na organizaciju rada tokom kursa, budući da je predviđeno da vreme početka programa, kao i termine časova i tempo rada uopšte odredi isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a da polaznici moraju taj plan da prihvate i slede ga do kraja obuke.

Oni koji ne žele da tokom nastave budu okruženi tako velikim brojem ljudi, a opet im ne prija potpuno samostalni rad mogu da se odluče za poluindividualni pristup, te da nastavu prate u paru. U takvoj situaciji data im je prilika da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko svih detalja obrazovnog procesa, pa tako naprave raspored rada koji će najlakše uklopiti u svoj ustaljeni dnevni ritam.

Bilo za koju od ponuđenih opcija da se opredele, pojedinačni kandidati mogu da se edukuju na klasični način ili da njihov izbor bude online obuka i kurs - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu. Prva opcija podrazumeva časove koji se u utvrđenim terminima održavaju u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajućeg predstavništva organizatora, dok će oni koji odaberu drugu varijantu morati da se za pohađanje nastave pripreme na odgovarajući način, to jest da na svoj kompjuter blagovremeno instaliraju posebnu vrstu softvera. Najverovatnije će to uspeti samostalno da urade, jer postupak uopšte nije komplikovan, ali se svakako ukoliko budu imali nekih problema mogu obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Kako je organizovan seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu?

Da bi se omogućilo polaznicima da na adekvatan način prate nastavu, ponuđeno je nekoliko opcija za pohađanje predavanja, te za osobe koje su prijavljene kao pojedinci može da se sprovodi individualni kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu. Oni će imati priliku da tokom rada ostvare blisku komunikaciju sa svojim predavačem, postavljaju mu pitanja o svemu što im nije jasno, komentarišu i diskutuju u vezi sa konkretnom temom. Na taj način će profesor steći jasnu sliku o učinku svog rada, a sam kandidat će lakše moći da sagleda svoj napredak, budući da radi zasebno od drugih. Takođe će mu biti pružena prilika da definiše koji mu tempo rada najviše odgovara, kad bi želeo da ima časove i kog datuma je najbolje da edukacija startuje. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi njegov predavač i ovlašćeni koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, taj raspored će postati zvaničan i koristiće se tokom čitave obuke.

U ponudi je takođe i poluindividualna edukacija, kada jedan profesor radi sa dvoje polaznika. U toj situaciji takođe je moguće da se kandidati zajedno sa ostalim učesnicima u obrazovnom procesu, to jest sa ovlašćenim stručnjakom koji vodi program i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora dogovore u vezi sa vremenom početka kursa, terminima časova i ritmom delovanja, te tako naprave plan koji će svima biti po volji.

Kandidati koji se opredele za rad u grupi pohađaće nastavu zajedno sa još minimalno troje, a maksimalno sedmoro drugih polaznika. Ova grupna obuka i kurs - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu sprovodi se prema rasporedu koji definiše isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a sami polaznici na to nemaju nikakvog uticaja. Uzevši u obzir njihovu brojnost nije, zapravo moguće napraviti plan delovanja koji će istovremeno svima da odgovara, te je tako odlučeno da će taj posao biti prepušten nekome ko nije direktno uključen u nastavu, kako bi svi kandidati zadržali isti status i niko od njih ne bi bio povlašćen.

Bilo za koje socijalno okruženje tokom nastave da se odluče, pojedinačni polaznici mogu takođe da biraju između klasičnog i online obučavanja. Prvi model rada sprovodi se u svim poslovnicama, prema tačno definisanom nastavnom programu, dok edukacija preko interneta podrazumeva praćenje predavanja uz pomoć računara. U tu svrhu zainteresovani kandidati moraju da na svoj kompjuter, pre početka nastave instaliraju namenski softver, što je relativno jednostavno postupak i ne zahteva posebna informatička znanja. Ukoliko se ne snađu i ne uspeju to samostalno da urade, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Za zaposlene u određenoj firmi koji su zainteresovani za navedeni program organizuje se korporativni seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, koji polaznici mogu da prate takođe preko interneta ili uživo. Oni koji se odluče za drugu varijantu dolaziće u utvrđenim terminima u najbližu poslovnicu pomenute institucije ili će se edukovati u svom radnom prostoru, a mogu i da odaberu neku treću lokaciju, uz obavezan uslov da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obuke. Njihov raspored rada, to jest termine održavanja časova i tempo delovanja uopšte definisaće ovlašćeni predstavnik kompanije u koji rade i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko traje kurs i obuka - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu?

Ukupan nastavni fond koji je predviđen za pomenutu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Oni će se sprovoditi u vidu dvočasa, u toku 4 dana, što znači da će čitava edukacija imati ritam 4 puta po 90 minuta.

Navedeni tempo rada važi isključivo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, s obzirom na to da u takvoj situaciji o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, a sami polaznici na to nemaju nikakvog uticaja.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava takođe će imati 8 školskih časova, ali će raspored njihovog rada možda biti drugačiji nego što je navedeno, budući da to zavisi od dogovora između osobe koja zvanično reprezentuje njihovu firmu i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora.

Polaznici koji se opredele za poluindividualni seminar - saznajte sve o digitalnom i social media marketingu, kao i oni koji nastavu budu pohađali pojedinačno takođe će raditi tokom pomenutih 360 minuta, ali tempo njihovog delovanja može da se bitno razlikuje od pomenutog. Tada će se, zapravo sami kandidati dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora u vezi sa terminima i ritmom rada.

Spisak gradova za kurs i obuku "Saznajte sve o digitalnom i social media marketingu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje