Kurs i obuka - Smart electrical power systems

Sve više je u današnje vreme zastupljena proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, pa se javila potreba da se sve osobe koje imaju interesovanja za to osposobe da rade sa takozvanim pametnim električnim energetskim sistemima. Rukovodeći se aktuelnim trendovima, Obrazovni centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima i specijalizovanu vrstu edukacije, kroz koju će zainteresovani moći da nauče sve što je potrebno kako bi mogli ove sisteme i da koriste na najbolji mogući način.

Kako online, obuka i kurs - Smart electrical power systems se sprovodi i na klasičan način, a kada se nastava organizuje u svakoj od preko 20 naših poslovnica pomenute institucije, koje se nalaze u svim većim gradovima naše zemlje, kao i u brojnim manjim. Uz to je određeno i da se ovaj kurs organizuje na nekoliko načina, te tako polaznici vrše odabir između grupne, individualne i poluindividualne obuke.

Glavna razlika između njih je vezana za broj osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju, jer je definisano prisustvo od 4 do 8 osoba u jednoj grupi, a zatim je određeno i da njih dvoje treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, te po jedan polaznik pojedinačno mora da prati individualni kurs. A izuzev razlike u broju osoba koje prisustvuju određenom tipu nastave, postoji i bitna razlika u organizaciji i to sa jedne strane vezano za grupnu, a sa druge za individualnu i poluindividualnu nastavu, koje se sprovode po istom principu. Svaki polaznik koji se za jednu od njih dve bude opredelio će tada dobiti priliku da pohađa nastavu onda kada to njemu odgovara, jer je način organizacije takav da će se on sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu dogovoriti o svemu. Osim definisanja datuma početka, oni moraju da se dogovore i o dinamici, odnosno o terminima sprovođenja poluindividualne ili individualne nastave.


Grupni kurs i obuka - Smart electrical power systems uključuje potpuno drugačiji način sprovođenja, a koji je ujedno i mnogo rigorozniji od prethodno navedenog. Ovaj princip je takav da je u ruke organizatora stavljena odluka o terminima održavanja, kao i o dinamici, o čemu on obaveštava prijavljene tek nakon što se bude prijavilo dovoljno osoba koje žele da pohađaju ili klasičnu ili online nastavu u grupi. Tačnije, tek kada se napravi grupa u kojoj najmanje mora biti prisutno 4 polaznika, naša institucija će sve ovo definisati, te odrediti datum početka i zatim obavestiti sve koji su pre toga izvršili pprijavu.

A što se tiče samog prijavljivanja za praćenje bilo koje vrste nastave koju imamo u ponudi, to je dozvoljeno učiniti bilo kog dana tokom cele godine, tako da zainteresovani prijavu imaju pravo da izvrše preko mejla ili broja telefona jedne od naših poslovnica, ali im je omogućeno i da se prijave lično u izabranoj poslovnici organizatora.

Moramo naglasiti da je u našoj ponudi i korporativna obuka i kurs - Smart electrical power systems, a nastave se u tom slučaju sprovodi najčešće prema zahtevima kompanije koja za nju i ima interesovanje. Tada je predviđeno da se predstavnik te firme dogovori direktno sa onom osobom koja je u našoj poslovnici za to ovlašćena, o svemu što se odnosi na organizaciju, kao i o mestu na kome će taj tip edukacije da se sprovede, budući da pomenuti specijalizovani kurs može da bude organizovan i u bilo kojoj našoj poslovnici i u prostorijama koje klijent bude odredio, kao i preko interneta.Čime se bavi kurs i obuka - Smart electrical power systems?

Na prvom mestu mora da bude istaknuta informacija da je obuka i kurs - Smart electrical power systems, odnosno nastavni plan koji se tokom trajanja ove edukacije poštuje, osimšljen od svetski priznatih stručnjaka u navedenoj oblasti. A svakako je važno da polaznici imaju osnovna znanja koja se odnose na proizvodnju električne energije, kako bi bili u mogućnosti i da sa razumevanjem prate ovaj specijalizovani kurs.

Predviđeno je da predavači za vreme trajanja uvodnog predavanja sve prisutne upoznaju sa samim pojmom pametnih sistema za proizvodnju električne enegrije, odnosno sa odrednicom koja se odnosi na proizvodnju takve vrste energije, ali iz takozvanih obnovljivih izvora. Naglašavamo da će akcenat ovog kursa biti stavljen na korišćenje energije vetra, odnosno eolske i sunčeve energije, to jest solarne.

Upravo sa tim u vezi će se prisutni upoznati i sa pojmovima koji su na prvom mestu za ove tipove energija i vezani, a to se odnosi kako na solarne ploče i vetrenjače, tako i na specijalizovane farme vetrova, kao i na mnoge druge odrednice, a što će im sve sigurno biti od koristi za razumevanje konkretne materije.

Osnovni cilj ovog kursa jeste da sve koji su zainteresovani osposobi da iskoriste potencijal koji obnovljivi izvori energije imaju i to kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, a što će isključivo da zavisi od nivoa stručne spreme koju pojedinačni polaznik ima, odnosno od radnog mesta na kome je zaposlen.

Prisutni će tokom ove obuke da nauče i na koji način se konkretna energija može skladištiti, odnosno kako funkionišu različiti sistemi napajanja, a sa akcentom na onima koji se svrstavaju u složenije. Isto tako će profesori da im govore i o takozvanoj energetskoj elektronici, a upoznaće ih i sa postupkom rada elektrana različitih tipova.

Kurs i obuka - Smart electrical power systems obuhvata i oblast koja se odnosi na pojam energetske efikasnosti, a sa kojim će prisutni isto da budu detaljno upoznati. Zatim će im biti objašnjeno i na osnovu kojih parametara se može govoriti o njoj, to jest kako se uopšteno procenjuje da li je konkretni sistem za proizvodnju električne energije efikasan u energetskom pogledu ili nije.

Isto tako će profesori da govore i o nedostacima ovakvih izvora energije, a primarno se to odnosi na njihovu nestabilnost, budući da su pod uticajem spoljnih faktora, na koje čovek ne može da ima uticaja. A u tom delu je predviđeno da predavači objasne na mnogobrojnim primerima kako se na najbolji mogući način može iskoristiti konkretna vrsta energije, odnosno šta je potrebno učiniti da bi se barem donekle mogli otkloniti nedostaci koji su, generalno prisutni.

U toku predavanja će svakako polaznici moći da nauče i na koji način se vrši odabir za postavljanje takozvane farme vetrova, a biće im predočeno i da li na teritoriji naše zemlje takve pozicije postoje, te gde se nalaze. Svakako će imati priliku i da se kroz brojne primere koji su prisutni u različitim zemljama, uvere koliko je zastupljeno korišćenje energije vetra, ali i solarne.

Osim pomenutih oblasti, obuka i kurs - Smart electrical power systems obuhvata isto tako i onu koja se primarno odnosi na solarne ploče, te njihovu ugradnju i primenu u praksi. Isto kao i za eolsku energiju i njeno korišćenje, polaznici će i za primenu solarne energije dobiti jasne smernice, a biće upućeni i u najbolji način za otklanjanje eventualnih nedostataka koji su prilikom njenog korišćenja primećeni.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - Smart electrical power systems?

Kako se kurs i obuka - Smart electrical power systems sprovodi i preko interneta i na način koji se smatra uobičajenim, a kada zainteresovane osobe nastavu pohađaju u jednoj od poslovnica organizatora, te se i jedan i drugi vid edukacije koji imamo u ponudi sprovodi ili putem individualne ili grupne ili poluindividualne nastave, to je sasvim očekivano i da svi koji prijavu budu izvršili moraju da načine određeni izbor.

Ukoliko se budu odlučili za online kurs, moraće da ispune osnovni zahtev koji je vezan za posedovanje računara, jer se tada nastava organizuje upravo uz njegovo korišćenje.

A ako im najviše odgovara da predavanja prate samostalno ili u paru, to jest ako ih interesuje individualni ili poluindividualni kurs i obuka - Smart electrical power systems, onda bi trebalo da znaju da je prilično slobodan način na koji se sprovode i jedan i drugi tip nastave. Sloboda u ovom slučaju podrazumeva da svaki polaznik pojedinačno treba da se pre početka dogovori sa predstavnikom naše institucije i profesorom najpre oko datuma kada će nastava da počne, a da posle toga ima obavezu da sa njima definiše i sve ostalo što se tiče organizacije, što se na prvom mestu odnosi na dinamiku i termine održavanja.

Onaj polaznik kome ne bude odgovaralo da na opisani način prati nastavu, svakako može da se odluči da to učini sa određenim brojem drugih osoba, a kada se sprovodi grupna obuka i kurs - Smart electrical power systems. Naglasili bismo da je tada određeno da Obrazovni centar Akademije Oxford jedini ima pravo da odredi termine održavanja i dinamiku, ali vrlo je važno istaći činjenicu da nastava u grupi može da počne tek kada primarni uslov za to bude bio ostvaren, odnosno pošto se četiri osobe minimum bude za njeno pohađanje prijavilo, što se odnosi na oba tipa edukacije, to jest i na klasičnu i online.

Termini u kojima će biti održana korporativna obuka, ali i dinamika njenog sprovođenja, kao i datum početka, te mesto održavanja se definišu dogovorom između predstavnika firme koja želi da taj vid edukacije prate njeni zaposleni i osobe koja je u okviru naše institucije za to zvanično i ovlašćena.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - Smart electrical power systems?

Uslovljena je svaka osoba koja vrši prijavu da lično bude prisutna kada se bude organizovao upis, a u toj situaciji je izuzetno važno i da donese odluku na koji način će da prati nastavu, to jest koji vid edukacije, a kako bi mogla da bude o svemu informisana precizno.

Kako klasični, tako i online kurs i obuka - Smart electrical power systems je osnov ponude naše institucije, a neophodno je da svaki polaznik koji bude izabrao da predavanja prati preko interneta, u svakom slučaju ima i računar, pošto se tada nastava prati preko specijalnog softvera. Definisano je za oba tipa nastave da se sprovode na tri načina, tako da svako pojedinačno bira da li će da li će da joj prisustvuje kroz individualnu ili grupnu, odnosno putem poluindividualne nastave. Sasvim je vidljivo da je osnovna razlika između njih vezana za broj prisutnih polaznika, a što znači da jedna osoba prati individualnu, njih dvoje poluindividualnu nastavu, a najmanje ih četvoro može prisustvovati grupnoj, te najviše 8, ali se umnogome razlikuje i način organizovanja.

Nasuprot poluindividualne i individualne obuke, koje dopuštaju pojedinačnom polazniku da sa predavačem i ovlašćenim licem organizatora definiše sve što se tiče sprovođenja nastave (datum početka, termine održavanja i dinamiku), grupna obuka i kurs - Smart electrical power systems zahteva prvo prijavu dovoljnog broja polaznika, te kreiranje grupe od njih 4 najmanje. Ovaj vid edukacije uključuje i prihvatanje dinamike i termina održavanja, što sve određuje institucija organizatora, a prijavljeni dobijaju zvanično obaveštenje o datumu početka tek kada se osnovni zahtev za to ispuni, to jest onda kada se bude oformila grupa koja će da broji najmanje članova.

Prema dogovoru između nadležnih u kompaniji koja je zainteresovana i predstavnika organizatora se organizuje korporativni kurs i obuka - Smart electrical power systems. Obavezan nam je da naglasimo da se ovaj tip nastave može organizovati na pomenute načine, to jest ili online ili u jednoj od poslovnica naše institucije, a postoji mogućnost i da predavanja budu sprovedena u prostorijama koje će u tom slučaju klijent da odredi.

Koliko će da traje kurs i obuka - Smart electrical power systems?

Svakog dana u toku jedne radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka, će osobe koje odluče da nastavu prate u grupi prisustvovati predavanjima i to u trajanju od po 4 sata. A uzevši u obzir da je programom određeno ukupno 40 sati nastave, to navodimo da grupna obuka i kurs - Smart electrical power systems podrazumeva trajanje od dve sedmice. Svakako se mora prvo pričekati prijavljivanje minimalnog broja osoba potrebnih za nastanak jedne grupe (njih četvoro), a posle čega svi prijavljeni dobijaju sve informacije koje se odnose ne samo na tačan datum početka, nego i na termine, odnosno dinamiku održavanja.

Obrazovni centar Akademije Oxford ne može da odgovori na pitanje polaznika koliko će da traje poluindividualni, individualni ili korporativni kurs i obuka - Smart electrical power systems, a razlog za to je vezan isključivo za način sprovođenja svake od pomenutih vrsta nastave, jer je pojedinačni polaznik ili menadžment određene kompanije obavezan da sve detalje, pa i trajanje, to jest dinamiku dogovori direktno sa organizatorom.

Spisak gradova za kurs i obuku "Smart electrical power systems"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje