Kurs i obuka - sprovođenje postprodajnih aktivnosti

Svaki uspešan prodavac se od onoga koji je manje uspešan razlikuje po tome što vodi brigu o svojim kupcima, ali i po mnogo čemu drugom. A da bi svi zainteresovani koji se bave prodajom, bez obzira da li su zaposleni na poziciji prodavca ili menadžera prodaje, odnosno direktora prodaje u određenoj kompaniji, mogli da postanu vrhunski stručnjaci, potrebno je da nauče na koji način funkcionišu postprodajne aktivnosti.

Upravo sa tog stanovišta i polazi specijalizovani kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, a koji je zainteresovanima dostupan u toku cele godine širom naše zemlje, budući da organizator - Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija ima predstavništva.

Uz mogućnost da nastavu pohađaju direktno u prostorijama ove institucije, zainteresovanima je omogućeno i da edukaciju prate preko ličnog računara, a koji su u tom slučaju obavezni da poseduju. Online nastava podrazumeva praćenje predavanja preko takozvanih virtuelnih učionica, a od zainteresovanog polaznika se tada zahteva da neposredno pre nego što nastava bude počela, on na kompjuter instalira i softver, a koji je za tu svrhu i namenjen.


Budući da postoji dva načina pohađanja nastave, to se podrazumeva da će svaki prijavljeni kandidat morati predstavniku organizatora da navede kako će nastavu pratiti, ali je vrlo važno da zna i da to može da učini ili individualno ili sa još jednom osobom, kao i u formi grupne nastave.

Naravno da se svi ti tipovi edukacije organizuju po tačno utvrđenim principima, a koji se međusobno svakako razlikuju. Osnovna razlika između njih je najpre vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno prisustvo, dakle po jedna osoba prati individualnu nastavu, dok se poluindividualna obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti organizuje za dvoje polaznika, a u jednoj grupi je dozvoljeno prisustvo najviše osmoro ljudi, te ih minimum četvoro mora biti prisutno da bi se kreirala jedna grupa, a upravo to ima direktnog uticaja i na početak tog tipa edukacije.

Preciznije govoreći, kada se toliko osoba bude prijavilo, ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj je taj uslov ostvaren, određuje kako termine održavanja i datum početka, tako i dinamiku sprovođenja grupne edukacije, a zatim i obaveštava svakog prijavljenog pojedinačno o svemu tome. Kako je u pitanju vrlo strog princip sprovođenja nastave, to svi zainteresovani moraju da znaju da se ništa od pomenutog neće izmeniti, a ukoliko oni to budu tražili od organizatora, tako da u principu ovaj vid nastave treba, najpre prate one osobe koje imaju više slobodnog vremena.

Međutim, ako je neko zaposlen ili iz bilo kog razloga ne želi da prati nastavu na ovaj način, na raspolaganju mu je ili poluindividualni ili individualni kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti. Način njihove organizacije je potpuno isti, a u pitanju je u velikoj meri slobodan princip sprovođenja edukacije, jer svaki prijavljeni ima apsolutno pravo da u dogovoru kako sa koordinatorom za nastavu, tako i sa nadležnim profesorom, definiše prvo kada će poluindividualna ili individualna nastava da počne, a potom i koliko će da traje, odnosno kojom dinamikom će da se organizuje, kao i u kojim terminima.A u principu, sve to isto važi i kada se organizuje korporativni kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, što je ustvari poseban tip edukacije, a budući da je na prvom mestu namenjen kompanijama, to jest njihovim zaposlenima. Pored toga što će predstavnik firme klijenta da iznese zahteve koji se odnose na datum početka, dinamiku i termine održavanja ove vrste nastave, on treba da se sa ovlašćenim licem organizatora dogovori i o mestu njenog održavanja. Tačnije, poznato je da se u većini slučajeva korporativni kurs sprovodi tamo gde klijentu odgovara, a najpre u okviru konkretne kompanije.

U toku cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje, a na raspolaganju je lični dolazak u prostorije organizatora, stim da zainteresovani mogu odabranu poslovnicu da kontaktiraju i telefonskim putem. A ukoliko im nijedan od tih načina za prijavljivanje ne bude odgovarao, imaju pravo da pošalju prijavu i mejlom, a u kome će osim osnovnih podataka o sebi, to jest prezimena, imena i datuma rođenja, obavezno morati da navedu i broj telefona za kontakt.


Kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti - plan i program nastave

Sa brojnim osobenostima savremenog tržišta, a koje je naročito poznato po izuzetno jakoj konkurenciji će prvo da se bavi obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, a čiji je osnovni cilj da sve zainteresovane, bilo prodavce, bilo menadžere ili direktore prodaje, to jest svakoga ko ima želju da se upozna sa načinom na koji funkcioniše sprovođenje ovih aktivnosti upozna detaljno sa pravilnim načinom ophođenja sa svim klijentima, a kako bi imali izuzetno pozitivan učinak u daljem procesu prodaje. Dakle, profesori će govoriti i o tome koliko je važna briga o korisnicima, odnosno koliko je bitno da sistem prodaje bude pažljivo osmišljen, te da se svakom pojedinačnom kupcu pruži potrebna pažnja.

Isto tako će im pojasniti i koje sve benefite ima konkretna kompanija, a ako sprovodi postprodajne aktivnosti, to jest ako vodi adekvatnu brigu o svim klijentima. A tom prilikom će im prvo biti ukazano na to koliko se na taj način jača poverenje između firme, to jest određenog brenda i svakog pojedinačnog klijenta, a isto tako se i poboljšava konkretna usluga ili proizvod.

Budući da će tako da bude ostvaren pravilan kontakt sa klijentima, kompanija dobija i povratne informacije, a vezano za konkretnu uslugu ili proizvod. Sve to će imati takođe vrlo pozitivan uticaj na kvalitet onoga što se nudi, jer će određena firma tačno znati da li je i u kojoj meri kupac zadovoljan, to jest da li je određena usluga ispunila očekivanja klijenta.

Takođe će obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti da obuhvati i vrlo važnu oblast vezanu za sprovođenje ovih aktivnosti, a odnosi se na formiranje baze podataka, te će biti govora i o postupku sprovođenja anketa među klijentima. A tada će predavači da objasne prisutnima i na koji način bi trebalo da se izradi određena anketa, to jest kako se ona evoluira i na kraju, kako svi ti podaci dobijeni u anketama mogu da utiču na sam poslovni proces. Da bi učenici dobro utvrdili znanja iz ovog segmenta, predviđeno je da bude sproveden i praktični deo, a u kome će oni imati zadatak da sačine konkretnu anketu i to na osnovu informacija koje će im dati predavači.

Ako bude bio, na zahtev klijenata organizovan korporativni kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, svakako tada postoji mogućnost da predstavnik te firme iznese zahtev nadležnom predavaču da se anketa izrađuje u skladu sa potrebama poslovanja konkretne kompanije, to jest da se zahtevi prilagode određenom proizvodu ili, pak usluzi koju ta firma plasira. Predviđeno je da njeni zaposleni, to jest polaznici ovog kursa, u tom slučaju pripreme anketu u skladu sa tim informacijama i na taj način, oni u toku ove obuke stiču znanja koja će moći praktično odmah da primene u okviru kompanije koja ih zapošljava.

Svakako će prisutni da savladaju i osnove kako verbalne, tako i neverbalne komunikacije, a biće im objašnjeno i na koji način bi trebalo da funkcioniše komunikacija sa klijentima posle prodaje, to jest nakon pružene usluge i to bilo putem telefona ili u pisanoj formi, a primarno elektronskim putem. Prisutni će savladati i brojne tehnike koje će im omogućiti da klijent zadrži poverenje u njihov brend, a svakako će iskusni predavači i da im objasne šta se od njih očekuje da učine, kako bi određeni klijent i dalje nastavio da ima poverenje u njih.

Pored svega pomenutog, obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti će se osvrnuti i na različite načine kojima se može ukazati pažnja klijentu, a u smislu da se vrši njihovo nagrađivanje u pojedinim situacijama, to jest da im se za konkretne prilike šalju čestitke, na primer, ali će svakako biti reči i o drugim, manjim znacima pažnje koje je poželjno primenjivati u praksi.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti?

Svaki pojedinačni polaznik će, jednostavno rečeno da odredi gde i kada će da bude organizovana obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti. Da malo pojasnimo, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi kako klasična vrsta edukacije, a koja se odnosi na sprovođenje predavanja u sklopu poslovnica ove institucije, tako i online nastava. Budući da se ona organizuje preko interneta, a uz korišćenje kompjutera, to svaki polaznik koji se opredeli na taj način da pristupa predavanjima, svakako mora obezbediti i uređaj, ali i na njega blagovremeno instalirati posebnu vrstu softvera, uz čije korišćenje će biti u mogućnosti da prati nastavu.

Omogućeno je pohađanje edukacije u grupi, odnosno u paru, kao i samostalno, a što važi i za online i za klasičnu nastavu. Baš iz tog razloga ističemo da se svaki pojedinačni polaznik opredeljuje po kom principu će da pohađa edukaciju.

U slučaju da se opredeli za rad u grupi, na prvom mestu se od njega zahteva strpljenje, pošto grupni kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti počinje tek nakon zvaničnog ispunjenja osnovnog uslova. Tačnije, prvo mora najmanje četiri osobe da se za taj vid edukacije prijavi, da bi moglo da bude formirana grupa, a tek nakon toga ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora određuje prvo datum njenog početka, a zatim i dinamiku održavanja, to jest termine. U skladu sa pravilima, on obaveštava i sve prijavljene o tome, ali naglašavamo da se ništa od pomenutog na njihov zahtev ne može izmeniti.

Svakom polazniku kome pomenuti način organizacije nastave ne bude u potpunosti odgovarao, su na raspolaganju kako poluindividualna, tako i poluindividualna obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti. Radi se o slobodnijem načinu organizacije, a prvenstveno zato što je prepušteno pojedinačnom polazniku da se sa ovlašćenim licem u određenoj poslovnici organizatora i sa profesorom, a koji će voditi edukaciju, on i dogovori kako o njenom trajanju, odnosno o dinamici, tako i o terminima, ali i o datumu početka.

Isti je takav princip koji se poštuje prilikom organizacije korporativne nastave, samo što je tada omogućeno predstavniku konkretne firme, da odluči kada će njegovi zaposleni da pohađaju časove, odnosno kog datuma će da počne korporativni kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, ali i kojom dinamikom će se nastava organizovati. Trebalo bi da on sve to precizira dogovorom sa ovlašćenim predstavnikom naše institucije, a svakako može da zahteva i da se časovi organizuju u toj kompaniji.

Kako se organizuje obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti?

U velikoj meri je olakšan način sprovođenja ove edukacije pošto je, praktično govoreći sve prepušteno pojedinačnom polazniku, a vezano za način na koji se organizuje kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti. Stvar je u tome da on ima prvo izbor između online i klasične edukacije, a zatim i da treba da se opredeli između individualne i grupne, te poluindividualne nastave.

Prvo moramo objasniti šta je to klasična edukacija, a zatim i napomenuti da se od svakog polaznika koji se opredeli za praćenje nastave onlajn, zahteva da poseduje sopstveni računar, jer će njega i koristiti kako bi mogao da prati predavanja. Takođe je on obavezan i da pre početka sprovođenja ove vrste edukacije na konkretni uređaj i instalira određeni softver, a o svemu tome će detaljno i da bude informisan od strane ovlašćenog lica organizatora.

Dakle, pod pojmom klasična nastava se smatra onaj princip edukacije kada se ona organizuje direktno u poslovnicama organizatora, a za oba tipa edukacije je predviđeno kako sprovođenje predavanja za pojedinačnog polaznika, tako i za njih dvoje, odnosno za od četvoro do osmoro ljudi, a budući da je u ponudi kako individualna, tako i poluindividualna obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, ali i nastava koja se sprovodi u grupi.

U principu, ko god se bude opredelio da predavanja pohađa individualno, treba da zna da je princip sprovođenja te vrste nastave potpuno isti kao i kada se organizuje nastava namenjena za dvoje ljudi istovremeno, to jest poluindividualna. Od svakog prijavljenog u tom slučaju se očekuje da precizira apsolutno sve detalje sa ovlašćenim licem organizatora, to jest sa nadležnim predavačem. Preciznije rečeno, oni će morati da se dogovore kako oko datuma početka, tako i oko termina, odnosno dinamike održavanja izabranog tipa edukacija.

Sasvim suprotno od toga se organizuje grupni kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, a na prvom mestu zato što ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj se stvore uslovi za održavanje grupne nastave, treba da odrediti apsolutno svaki detalj, ali prvo mora da se prijavi najmanje četvoro ljudi koji žele nastavu da prate baš na taj način. Zapravo se najpre kreira grupa, a odmah zatim se pristupa i definisanju pomenutih detalja, tako da praktično rečeno zainteresovani polaznik ima obavezu jednostavno da prihvati sve to, a uzevši u obzir da se na njegov zahtev ne može izmeniti ni dinamika održavanja koja je definisana, ali ni datum početka, odnosno termini. Dakle, ako neko ima manje slobodnog vremena, definitivno je najbolji izbor ili poluindividualna ili individualna nastava.

Korporativna obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti je predviđena isključivo za zaposlene u okviru neke kompanije, te se može organizovati na zahtev. Najvažnije je da nadležno lice firme koja je za nju zainteresovana izvrši precizan dogovor sa predstavnikom institucije organizatora i to kako o terminima održavanja nastave, tako i o datumu njenog početka, odnosno o dinamici. Ističemo da ako postoji potreba za tim, ova edukacija može da bude sprovedena i na nekoj drugoj lokaciji.

Koliko će da traje kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti?

Definisanih 8 školskih časova nastavnog programa, a koliko ih sadrži obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti su raspoređeni tako da polaznici pohađaju nastavu svakoga dana i to u trajanju od po 90 minuta, to jest po dva školska časa, tako da obuka traje 4 dana. Međutim, ova informacija se odnosi samo na grupni tip edukacije, pošto u tom slučaju nadležno lice Obrazovnog centra Akademije Oxford odlučuje o terminima održavanja nastave, kao i o dinamici, stim da datum početka može da definiše tek kada se bude kreirala grupa u kojoj će se naći najmanji broj polaznika.

Svi oni kandidati koje zanima kako poluindividualni kurs i obuka za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, tako i nastava koju će samostalno da pohađaju, to jest individualna, neće imati mogućnost da dobiju informaciju koliko će bilo koja od njih da traje, pre nego što budu definisali sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora njenu dinamiku, to jest termine održavanja i datum početka, jer je takav princip organizacije i jedne i druge vrste edukacije.

A kako se na isti takav način organizuje i korporativna obuka i kurs za sprovođenje postprodajnih aktivnosti, to jest predstavnik kompanije koja hoće da njeni zaposleni nauče kako se vrše postprodajne aktivnosti, iznosi svoje zahteve ovlašćenom licu organizatora i to ne samo o trajanju, to jest o dinamici, već i od datuma početka, kao i o terminima u kojima će predavanja da budu sprovedena.

Spisak gradova za kurs i obuku "Sprovođenje postprodajnih aktivnosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje