Kurs i obuka - Šta je Employer branding?

Najvažnije je na samom početku da naglasimo da je specijalno osmišljena obuka i kurs - šta je Employer branding namenjena prvenstveno osobama koje su zaposlene na direktorskim pozicijama u različitim kompanijama, kao i svim onim stručnjacima čija je dužnost da vode odeljenje ljudskih resursa, odnosno marketinga. Ali je uopšteno ova edukacija namenjena svakome ko ima želju da se upozna sa pojmom Employer branding - a, jer time utiče pozitivno na kvalitet svoje radne biografije, budući da će po završetku pohađanja ovog kursa postati vlasnik i priznatog sertifikata o praćenju ove obuke, a koji će nesmetano moći da uvrsti u svoj CV.

Svi koji to žele mogu da kontaktiraju Obrazovni centar Akademije Oxford, to jest jednu od njegovih poslovnica putem telefona i tako izvrše prijavljivanje i to svakog dana u toku godine, ali naravno mogu svoje podatke da pošalju i preko zvanične mejl adrese, a svakako imaju pravo i da dođu direktno u predstavništvo ove obrazovne institucije kako bi izvršili prijavu. Isto tako je važno da istaknemo podatak da je svaki prijavljeni polaznik u obavezi da prilikom upisa dostavi svu neophodnu dokumentaciju, a o čemu će precizno biti informisan kada bude vršio prijavu, te je vrlo važno da bude tom prilikom i lično prisutan.

Očekuje se od svakog prijavljenog da definiše da li želi da nastavu prati preko interneta ili će da pohađa predavanja na onaj način koji se smatra klasičnim, a podrazumeva njihovo praćenje direktno u poslovnici organizatora. Posebno je bitno da naglasimo da se i jedna i druga vrste nastave organizuju u grupi, individualno ili za dvoje polaznika istovremeno, to jest kroz takozvanu poluindividualnu nastavu.


Naravno, svaka od njih podrazumeva različit broj polaznika, ali i drugačiji princip organizacije. Ako nekoga interesuje individualni ili poluindividualni kurs i obuka - šta je Employer branding, mora znati da je u pitanju vrlo slobodan načinu sprovođenja nastave. Svaki prijavljeni treba o terminima održavanja, odnosno datumu početka, kao i o dinamici da se dogovori sa zvaničnim predstavnikom naše institucije, to jest upravo sa onim profesorom koji će konkretnu vrstu nastave i da sprovodi.

U našoj ponudi je i korporativna obuka i kurs - šta je Employer branding, a koji se sprovodi na skoro isti takav način, budući da će predstavnik one kompanije čiji zaposleni bi trebalo da prate nastavu izneti zahteve ovlašćenom licu u poslovnici organizatora vezano za princip sprovođenja nastave. A trebalo bi da istaknemo i to da ste korporativna obuka, po potrebi može takođe organizovati i na nekom drugom mestu, poput na primer prostorija određene kompanije.

Kada je u pitanju rad u grupi, ko god je zainteresovan za takvu vrstu edukacije mora imati strpljenja, budući da se prvo iziskuje kreiranje grupe, a u kojoj mora da se nađe najmanji broj članova, što je u ovom slučaju četvoro, stim da ih osmoro najviše sme prisustvovati ovakvoj vrsti nastave. A kada pomenuti uslov bude bio zvanično realizovan, organizator uzima na sebe da definiše datum kada će grupni kurs i obuka - šta je Employer branding da počne, to jest da odredi tačne termine održavanja, kao i dinamiku. Svakako će odmah nakon toga i to na propisan način da obavesti svakoga ko je prijavu izvršio. Polaznici u ovom slučaju moraju imati na umu činjenicu da ništa od navedenog nije podložno promeni, tako da se od njih očekuje u potpunosti da prihvate ove uslove.Šta kurs i obuka - šta je Employer branding izučava?

Šta se podrazumeva pod odrednicom Employer branding je osnovno pitanje na koje obuka i kurs - šta je Employer branding prisutnima pruža odgovor. Iz tog razloga je i nastavnim programom predviđeno da se u toku uvodnog predavanja svi prisutni upoznaju sa definicijom ovog pojma, a kada će biti predstavljeno i značenje Employer branding strategije, tako da će polaznici dobiti jasne informacije i o principu njenog funkcionisanja. Biće govora i o različitim elementima koji su obuhvaćeni pomenutom strategijom, ali će prisutnima biti prikazani i mnogobrojni primeri iz prakse koji se smatraju uspešnim, a vezani su za primenu ove strategije.

Svakako će biti obuhvaćen i pojam kako eksterne, to jest komunikacije sa potrošačima, tako i interne komunikacije, a koja se primarno odvija između zaposlenih u okviru konkretne kompanije, kao i između njih i lica koja su im u toj firmi direktno nadređena. A sa bi mogla da bude pravilno inkrementirana Employer branding strategija, potrebno je da svi prisutni shvate da postoji razlika između interne, odnosno eksterne komunikacije sa jedne strane i one koja uključuje pravila ove strategije.

Profesori ce sa prisutnima preći korak po korak u okviru kreiranja te stragetije, stim da će i prisutni tada imati obavezu da je na osnovu jasnih informacija kreiraju. Zatim će se pristupiti analizi izvršenih radova, tako da će posebna pažnja biti ukazana i na greške, to jest propuste koji su tom prilikom učinjeni, a kako bi prisutni još bolje razumeli šta je potrebno da urade da bi ta strategija bila na pravilan način implementirana. Bitno je da istaknemo da se izrada Employer branding strategije može prilagoditi potrebama polaznika, a kada se sprovodi korporativni kurs i obuka - šta je Employer branding.


Značajan segment ove vrste brendinga je vezan primarno za komunikaciju između zaposlenih u oblasti ljudskih resursa, odnosno onih službenika koji posluju u oblasti marketinga, kao i onih koji su zaduženi za poslove u sektoru odnosa sa javnošću (Public relations), pa će i o tome biti reči za vreme trajanja ove obuke.

Inače se ovakav princip komunikacije svrstava u takozvane eksterne, a primarno je vezan za činjenicu koja se odnosi na doživljavanje konkretnog brenda od strane svih zaposlenih. Sa tim u vezi je potrebno sprovesti i određene aktivnosti, kako bi lica koja su u okviru određene firme zaposlena shvatila koliko je bitan njihov rad, odnosno u kojoj meri je važno da i oni cene određeni brend, da bi poslovanje išlo u pravom smeru.

Sa ciljem da sva znanja koja uključuje obuka i kurs - šta je Employer branding budu što bolje prihvaćena, omogućeno je prisutnima i da učestvuju u različitim vežbama koje su predavači vrlo pažljivo osmislili. Samim tim će svi polaznici da budu maksimalnog kvalitetno osposobljeni da primene u praksi sva pravila koja Employer branding podrazumeva, a što će se odraziti na kvalitet i onog odeljenja za čiji rad su zaduženi i celokupne kompanije u kojoj su zaposleni.

U kojim terminima i gde se održava kurs i obuka - šta je Employer branding?

Prilikom sprovođenja zvaničnog upisa se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da se opredeli ne samo između online i klasične nastave, nego i da odredi koji tip edukacije će pohađati.

Izuzev mogućnosti da predavanja prati u grupi, u kojoj je prisutno najviše osmoro, a najmanje četvoro polaznika, u ponudi je i poluindividualna obuka i kurs - šta je Employer branding, namenjen za dve osobe, odnosno individualna nastava koju će polaznik pratiti samostalno.

Posebno je važno naglasiti da se sprovodi i korporativni kurs, a koji treba da prate osobe zaposlene u nekoj kompaniji. Izuzev pomenutih mogućnosti, otvorena je i ona koja podrazumeva da takva vrsta obuke, na zahtev klijenata može da bude organizovana i u prostorijama koje če klijent u tom slučaju da odredi.

Kod individualne i poluindividualne nastave je princip organizacije takav da je prepušteno svakom polazniku pojedinačno da odredi ne samo kada će nastava da počne, nego i koliko će da traje, odnosno da definiše dinamiku. Isto tako će polaznik, ali u dogovoru sa nadležnim predavačem i sa predstavnikom naše institucije, da precizira i u kojim će tačno terminima ili individualna ili poluindividualna obuka i kurs - šta je Employer branding da bude organizovana.

Kako je kod nastave u grupi tačno određen broj osoba koje joj mogu prisustvovati, to se zahteva prvo da se minimum četvoro njih prijavi, to jest da se kreira jedna grupa, jer je to primaran uslov za početak nastave. Organizator je u tom slučaju dužan da odredi prvo kog datuma će tačno da počne grupna obuka, a potom treba i da definiše termine održavanja, kao i dinamiku. Ističemo da se sve to ne može promeniti ukoliko nekom polazniku ne odgovara, pa u tom slučaju ima mogućnost da se opredeli ili za poluindividualni ili za individualni kurs.

Kako se sprovodi obuka i kurs - šta je Employer branding?

Od svakog ko vrši prijavu se očekuje i da jasno navede da li ga interesuje online kurs i obuka - šta je Employer branding ili će, pak edukaciju da prati u prostorijama odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. A kada to bude učinio, važno je i da odabere između individualne, poluindividualne i grupne vrste nastave.

Princip sprovođenja za svaku od njih se razlikuje, ali se isto tako i broj prisutnih razlikuje, pa tako poluindividualnu prati dvoje njih, individualnu jedan polaznik, a grupnoj nastavi prisustvuje najviše 8 ljudi, stim da ih mora biti prisutno najmanje četvoro, kako bi taj tip nastave mogao da bude sproveden. Specifično je i to što institucija organizatora definiše kada će se grupna obuka organizovati, to jest kada će početi i u kojim terminima će da Budu sprovedena predavanja, ali i koliko će uopšteno da traje grupna obuka i kurs - šta je Employer branding, to jest kakvom dinamikom će biti organizovana nastava. A budući da organizator određuje sve pomenuto, svaki polaznik se obavezuje da to u potpunosti ispoštuje, jer do promena neće doći na zahtev polaznika.

Neko kome ne bude iz bilo kog razloga odgovarao takav princip organizacije ima mogućnost da se opredeli kako za individualnu, tako i za poluindividualnu obuku. Naime, u tom slučaju je omogućeno svakom prijavljenom da sa predstavnikom naše institucije usaglasi oko toga kada će ili individualni ili poluindividualni kurs da počne, to jest koliko će da traje i u kojim terminima će biti sprovedena predavanja.

Na gotovo isti takav način se organizuje i edukacija koja je namenjena za kompanije, to jest za njihove zaposlene, a klijent koji želi da bude sprovedena korporativna obuka bi svakako trebalo da apsolutno svaki detalj vezan za organizaciju definiše sa predstavnikom institucije organizatora.

Koliko će da traje kurs i obuka - šta je Employer branding?

Samo kada je u pitanju grupna obuka i kurs - šta je Employer branding može da bude tačno navedeno koliko će trajati, jer Obrazovni centar Akademije Oxford tada donosi odluku ne samo o trajanju, nego i po terminima održavanja, ali i o datumu početka, a koji određuje nakon ispunjenja zvaničnog uslova vezanog za formiranje grupe. Tako je određeno da 6 školskih časova nastavnog programa bude raspoređeno u tri dana, te da polaznici predavanja prate na dnevnoj osnovi 90 minuta, to jest po dva školska časa.

Oni polaznici kojima bude više odgovaralo da nastavu prate u formi poluindividualne ili individualne će tada dobiti priliku da dinamiku odrede dogovorom sa nadležnim licima naše poslovnice, kao i sa svojim profesorom. A isto tako će oni da se usaglase i oko datuma početka, kao i oko termina u kojima će se održavati predavanja.

Korporativni kurs i obuka - šta je Employer branding se organizuje vrlo slično tome, pa samim tim ne može takođe unapred da bude definisano koliko će da traje. Upravo o tome će se predstavnik zainteresovane institucije dogovoriti sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora, ali i o svim ostalim detaljima koji se tiču organizacije, kao što su na primer termini održavanja ili tačan datum početka.

Spisak gradova za kurs i obuku "Šta je Employer branding?"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje