Kurs i obuka - šta je poreska optimizacija

U ciljnu grupu osoba kojima je kurs i obuka - šta je poreska optimizacija namenjena spadaju najpre računovođe i finansijski, odnosno poreski savetnici, ali i one osobe koje su zaposlene na radnom mestu menadžera finansija, te generalno svako ko u određenoj firmi obavlja poslove u odeljenju finansija. Ova edukacija bi trebalo da upozna sve zainteresovane sa brojnim tehnikama i metodama koje se primenjuju u oblasti finansijskih planiranja, a sa akcentom na poreskim, ali i da im omogući da steknu uvid u osnovne poreske propise, kako bi mogli da ih samostalno u praksi i primenjuju.

Sasvim je jasno da će oni na taj način steći dodatna znanja koja će im znatno olakšati rad, a uz sve to treba treba dodati i podatak da su predavači koji vode ovu obuku iskusni finansijski stručnjaci.

Pored toga što zainteresovane osobe imaju mogućnost da nastavu prate u jednoj od poslovnica organizatora, isto tako im je ponuđeno i da to učine preko interneta, ali je potrebno da tada imaju sopstveni računar. Ističemo da se online kurs i obuka - šta je poreska optimizacija može organizovati samo za osobe koje ispunjavaju navedeni uslov, te da je potrebno i da oni tada instaliraju posebnu vrstu softvera, a kako bi bili u mogućnosti da prate predavanja.


Uz to, svako ko se prijavljuje mora da zna da su u ponudi tri različita tipa nastave, to jest da je polaznik može pratiti samostalno i u paru, ali i da se sprovodi grupna obuka i kurs - šta je poreska optimizacija, a koja podrazumeva prisustvo više osoba (od najmanje četvoro do najviše osmoro polaznika).

Osnovni uslov koji mora biti ispunjen pre nego što bude počela grupna edukacija je vezan za formiranje grupe, budući da je neophodno da se minimum četvoro polaznika prijavi za njeno praćenje. A kada se to bude dogodilo, naša institucija, to jest njen ovlašćeni predstavnik će sve potrebne detalje da odredi (termini, datum početka i dinamika), a posle toga će naravno da sve prijavljene i obavesti.

Što se tiče nastave namenjene jednom polazniku, moramo napomenuti da se ona organizuje potpuno isto kao i poluindividualni kurs i obuka - šta je poreska optimizacija, tako da je u tom slučaju omogućeno svakom zainteresovanom kandidatu da predstavniku naše institucije naglasi prvo kog datuma bi voleo da jedna od tih vrsta edukacije počne, a zatim i u kojim terminima mu najviše odgovara da prati predavanja, te kojom dinamikom.

Moramo naglasiti i to da je u ponudi takođe i takozvana korporativna obuka, a ta vrsta nastave je na prvom mestu namenjena za osobe koje su u okviru zainteresovane kompanije zaposlene. A samim tim što se radi o posebnom tipu nastave, naša institucija omogućuje i vrlo fleksibilan princip sprovođenja za nju, jer se tada klijentu dozvoljava da sa našim predsednikom odredi svaki detalj vezan za organizaciju. Izuzev svih pomenutih načina sprovođenja, kod korporativne obuke važi pravilo i da može biti organizovana tako da je polaznici prate u prostorijama koje će zainteresovani klijent tada da odredi.

Kako se obuka i kurs - šta je poreska optimizacija organizuje u skladu sa odredbama programa naše institucije, a tokom cele kalendarske godine, to je zainteresovanima omogućeno i da prijavu izvrše kad god žele. Osim što mogu da nas kontaktiraju telefonskim putem, isto tako im je dozvoljeno da dođu u prostorije jedne od preko 20 poslovnica naše institucije i prijave se, a takođe mogu i da nam na zvaničnu mail adresu pošalju svoje podatke.Šta je kurs i obuka - šta je poreska optimizacija izučava?

Šta je to poreska optimizacija i na koji način se mora sprovoditi čitav proces poreskog planiranja jeste osnovna tema kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - šta je poreska optimizacija. Predavači će objasniti polaznicima zbog čega je važno da lica koja su za ove poslove zadužena u okviru neke organizacije brinu o primeni pravila vezanih za pomenuti proces, a takođe će im biti pojašnjeno i to kakav on ima uticaj generalno na poslovanje.

Istakli bismo činjenicu da kada se sprovodi korporativni kurs, predavači mogu na zahtev klijenta da izađu u susret, a u smislu da primere prilagode segmentu poslovanja određene kompanije, kako bi na taj način omogućili prisutnima da što bolje shvate ovu tematiku.

Isto tako će biti govora i o različitim metodama, odnosno o alatima koji se primenjuju prilikom sprovođenja poreskog planiranja, a na prvom mestu će prisutnima biti objašnjeno šta je to takozvano unutrašnje poresko planiranje. Nakon toga će profesor govoriti o osnovnim oblicima organizovanja, pa će i uporediti osobenosti koje ima preduzetnik i društvo sa ograničenom odgovornošću, to jest privredno društvo. Tom prilikom će na primerima biti pokazano koja je osnovna razlika između njih i na koji način se vrši izbor strukture određenog preduzeća u oblasti finansija, tako da će prisutni naučiti i kada je dobro primeniti sopstveni kapital, a kada je poželjno da to bude pozajmljeni.


Obuka i kurs - šta je poreska optimizacija će svakako biti usmerena i na oblast kupovine akcija, odnosno na onu koja je vezana za kupovinu imovine, a kojom prilikom će predavači detaljno objasniti koje su prednosti jedne, ako koje druge, te da li postoje nedostaci i koji su to. Prisutni će naučiti i šta je to takozvani operativni, odnosno finansijski lizing i da li je dobro primenjivati takve opcije. Podrazumeva se da će im biti objašnjeno i po kom principu funkcioniše strano ulaganje, a biće reči i o poreskom planiranju na međunarodnom nivou. Uz to će polaznici imati prilike da steknu osnovna znanja i o poreskoj optimizaciji u različitim zemljama, te će im takođe biti pojašnjeno i šta je to posrednička zemlja, to jest na koji način se vrši prenos prihoda preko nje.

Isto tako ova obuka podrazumeva upoznavanje polaznika sa EPS - om, odnosno sa efektivnom poreskom stopom, a u tom segmentu ćeprisutni morati i praktično da pokažu da su razumeli ono što će im predavači pojasniti, a vezano je za izračunavanje efektivne poreske stope, na osnovu koje se jasno može sagledati koliko je određena organizacija uspešna u oblasti upravljanja troškovima poreza na dobit konkretnog pravnog lica. Takođe će im biti vrlo detaljno objašnjeno šta je potrebno preduzeti da bi se postigla optimalna efektivna poreska stopa, to jest po kom principu funkcioniše poreska strategija sa ciljem što uspešnijeg poslovanja.

Naučiće i kako se upravlja različitim vrstama rizika, to jest na koji način se oni mogu izbeći i rešiti, a što bi svakako trebalo da rezultira bitnim smanjenjem konkretnih troškova u daljem poslovanju. Naravno, profesori koji su zaduženi da pomenuti kurs vode će govoriti i o svim onim faktorima koji se moraju analizirati kada se definiše efektivna poreska stopa. A pored svega pomenutog, kurs i obuka - šta je poreska optimizacija podrazumeva i deo vezan za izradu plana poreskih kredita, odnosno za korišćenje konkretnih poreski gubitaka, kao i upoznavanje sa osnovama analize u tom segmentu. A prisutnima će biti objašnjeno i šta je to plan poslovanja i na koji način se on mora analizirati da bi mogla da bude definisana očekivana efektivna poreska stopa. Tokom pomenutog kursa će se izučavati i poreska optimizacija u okviru obračuna zarada, ali i mnogih drugih prihoda zaposlenih, tako da će prisutni steći i osnovna znanja koja se na tu oblast odnose.

Gde se održava kurs i obuka - šta je poreska optimizacija i u kojim terminima?

Predviđeno je da se nastava organizuje u svakoj poslovnici naše institucije u kojoj se dovoljan broj osoba bude prijavilo, ali takođe možemo zainteresovanima da ponudimo i mogućnost praćenja edukacije preko interneta. Ukoliko nekoga bude interesovala baš online obuka i kurs - šta je poreska optimizacija, on mora da nastavu prati preko svog računara, to jest da prvo na njega instalira odgovarajući softver, a o čemu će tačne informacije svakako da dobije od ovlašćenog lica u poslovnici organizatora u kojoj se upisuje.

Najvažnije je da polaznici budu informisani da je prisutno pravilo vezano za ove obuke, a podrazumeva da se oni odlučuju između praćenja nastave u grupi, to jest u paru sa još jednim polaznikom ili potpuno individualno.

Kako se individualni i poluindividualni kurs i obuka - šta je poreska optimizacija organizuju po istovetnom principu, to ovom prilikom naglašavamo da osobe koje su zainteresovane za jednu od njih moraju da se pre početka, sa ovlašćenim licem naše poslovnice i onim profesorom koji će biti dužan da vodi konkretnu obuku, dogovore o svakom detalju koji je vezan za organizaciju. Zapravo bi oni u tom trenutku trebalo da definišu prvo datum kada će bilo individualna obuka ili poluindividualna da počne, a odmah zatim i da odrede kakvom dinamikom i u kojim tačno terminima će oni da prate predavanja.

A kod grupne nastave sve to određuje institucija organizatora, ali ne odmah prilikom prijavljivanja, budući da prvo mora da bude ispunjen i osnovni uslov za početak grupne nastave. Pre nego što detaljno objasnimo o čemu se radi, moramo naglasiti da je u pitanju takav tip edukacije koji uključuje prisustvo više osoba u isto vreme, to jest od četvoro do najviše njih osmoro, pa se stoga prvo mora dovoljan broj njih prijaviti, a tek onda organizator pristupa definisanju pomenutih detalja. Sasvim je jasno da će prijavljeni nakon određivanja svega toga i da budu informisani prvo o tome kada će grupna obuka i kurs - šta je poreska optimizacija da počne, a zatim i kada, to jest u kojim terminima će predavanja biti organizovana, te koliko će uopšteno trajati ta vrsta nastave, odnosno kakvom dinamikom je predviđeno da predavanja budu organizovana.

Naša institucija može u potpunosti profesionalno da odgovori i na zahtev svake kompanije koja želi da se njeni zaposleni edukuju za oblast koja je predmet pomenute obuke, pa sa tim u vezi moramo istaći i da se korporativni kurs i obuka - šta je poreska optimizacija sprovodi na svaki od do sada pomenutih načina, te da svakako klijent može i da zahteva da njegovi zaposleni nastavu pohađaju i u nekom drugom prostoru.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - šta je poreska optimizacija?

Svako ko bude izvršio prijavu za praćenje ove edukacije, ima takođe dužnost da upisu lično pristupi, te naravno da dostavi svu neophodnu dokumentaciju, ali i da se tog trenutka opredeli između praćenja nastave preko interneta i na klasičan način (u poslovnicama organizatora). A kada se organizuje online kurs i obuka - šta je poreska optimizacija, tada se od kandidata zahteva da poseduju računar, te će na njega svakako instalirati posebno dizajniran softver, kako bi mogli da prate predavanja.

Napominjemo da se ne samo klasična, nego i online nastava mogu pratiti kako individualno, tako i u grupi, ali i u paru, jer je u našoj zvaničnoj ponudi individualna, grupna i poluindividualna obuka. Princip njihovog sprovođenja se razlikuje, ali i broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju nastavi, tako da je i definisano da jednu grupu čini od 4 do 8 ljudi, te da individualnu nastavu uvek mora pratiti samo jedan polaznika, a poluindividualnu dvoje njih.

Generalno govoreći, grupni tip edukacije počinje tek nakon što se dovoljan broj osoba bude prijavio, to jest kada se bude napravila grupa, a koju će da čini minimum 4 osobe. Institucija organizatora nakon toga ima obavezu prvo da odredi tačan datum početka, ali i da isto tako definiše termine u kojima će se predava održavati, kao i dinamiku, a zatim treba da svakog prijavljenog o tome i obavesti.

Naglašavamo da se poluindividualna obuka i kurs - šta je poreska optimizacija organizuje na način koji je isti kao i kada je u pitanju nastava za pojedinačnog polaznika. A zapravo je u toj situaciji svakom zainteresovanom dozvoljeno da nastavu prati u onim terminima i onakvom dinamikom koju bude lično izabrao, to jest upravo onako kako se bude dogovorio sa nadležnim predavačem, stim da oni takođe zajedno moraju da definišu i tačan datum početka.

U situaciji kada neka kompanija želi da svoje zaposlene edukuje u konkretnoj oblasti, organizuje se i korporativni kurs i obuka - šta je poreska optimizacija, a izuzev svih pomenutih mogućnosti za njeno pohađanje, otvorena je i ona koja podrazumeva praćenje nastave u prostorijama zainteresovane kompanije.

Koliko će da traje kurs i obuka - šta je poreska optimizacija?

Četiri dana će ukupno da traje grupna obuka i kurs - šta je poreska optimizacija, uzevši u obzir da na dnevnoj osnovi polaznici imaju obavezu da pristupaju predavanjima u trajanju od po 2 do 3 školska časa, a 10 ih je zastupljeno u nastavnom fondu prema kome se pomenuta obuka i sprovodi.

Dužni smo da napomenemo i to da će svi prijavljeni informacije o tačnom datumu početka, kao i o terminima održavanja, te o dinamici, da dobiju po kreiranju jedne grupe i to od strane institucije organizatora.

Odgovor na pitanje koliko će da traje individualni kurs i obuka - šta je poreska optimizacija ili onaj tip nastave koji treba da prati dvoje polaznika (poluindividualna) ne može biti unapred dat, jer se to definiše između predavača, to jest koordinatora za nastavu i pojedinačnog polaznika i to isključivo nakon što bude bio završen zvanični upis.

Isto tako unapred se ne može odgovoriti ni na pitanje koliko će korporativna obuka i kurs - šta je poreska optimizacija da traje, budući da će klijent u tom slučaju navesti sve detalje vezane za organizaciju, a koje će naša institucija u najvećoj meri i ispoštovati.

Spisak gradova za - šta je poreska optimizacija

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje