Kurs i obuka - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada

Posebno bi tema kojom se primarno stručna obuka i kurs - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada bavi trebalo da bude interesantna investitorima u oblasti građevinarstva, odnosno onim stručnjacima koji se bave projektovanjem u građevinskoj industriji, ali i uopšteno rečeno svima koji su na neki način za građevinarstvo vezani, to jest kojima je konkretna tema zanimljiva iz nekog razloga.

Svakako je vrlo značajno naglasiti da ova edukacija može biti organizovana i u vidu korporativne nastave, a u kom slučaju će članovi tima nekog preduzeća da prate predavanja. Bitno je naglasiti da osim mogućnosti organizacije nastave onlajn i u okviru konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, samo kod tog tipa edukacije može da bude izmenjena lokacija. Prostor u okviru te kompanije mora biti opremljen prema važećim pravilima, a kako bi njeni zaposleni bili u mogućnosti da bez ikakvih smetnji nastavu prate. Podrazumeva se i da će ovlašćeno lice određenog predstavništva institucije organizatora da se o svim detaljima, koji se tiču načina sprovođenja odrediti dogovorom sa onim licem, koje je u toj firmi ovlašćeno za te poslove.

Prvo se zahteva od fizičkih lica da izvrše prijavljivanje za praćenje ove edukacije, što znači da tvoje podatke oni moraju dati zaposlenima, a što mogu učiniti na jedan od ponuđenih načina. Potrebno je da na mejl adresu pošalju datum svog rođenja, odnosno prezime i ime, kao i broj telefona, te isto tako imaju pravo i da ih izdiktiraju radnicima direktno u poslovnici ili, pak putem telefona.


U skladu sa važećim pravilnikom se organizuje upis nakon prijavljivanja, s tim što je dužnost svakog kandidata da bude prisutan lično tom prilikom. Na vreme će svaki prijavljeni biti precizno obavešten o svim dokumentima, koja je obavezan da pripremi i dostavi prilikom upisa.

A kako će tom prilikom prijavljeni dobiti podatke o ponudi ove institucije, tako će se i opredeliti između praćenja grupne, poluindividualne ili individualne nastave, odnosno klasične i online.

Istakli bismo i to da se grupni kurs i obuka - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada održava za tačno određeni broj kandidata. Koordinator za nastavu će odmah po kreiranju grupe od minimalnog broja članova odrediti precizan datum početka nastave, kao i termine održavanja časova i trajanje celokupnog kursa. O svemu tome će detaljno biti informisani prijavljeni kandidati, a njihova obaveza jeste da se pridržavaju toga, zato što izmene ne mogu da budu izvršene, u slučaju da to bude zahtevao neki polaznik.Pravila koja se primenjuju prilikom sprovođenja individualne ili poluindividualne nastave su svakako slobodnija, tako da će prijavljenima biti pružena prilika da definišu sve detalje sa organizatorom. Zapravo će oni da preciziraju kog datuma će početi poluindividualni seminar - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada ili individualna edukacija, te će sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa predavačem definisati i trajanje, odnosno dinamiku po kojoj će predavanja biti organizovana, kao i termine.

Nastavni plan stručne obuke - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada

Tačna definicija pojma energetske efikasnosti će prvo da bude prezentovana polaznicima konkretne edukacije, a nakon toga će specijalizovana obuka i kurs - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada biti usmerena na prezentovanje primene tog principa u praksi.

Svakako će polaznici saznati i na koji način je u našoj zemlji energetska efikasnost regulisana slovom zakona, a biće govora i o tome koji su zakoni, odnosno pravilavažeća na nivou cele Evropske Unije.

Tada će profesori predstaviti i osnovne odredbe trenutno aktuelnog zakona, odnosno Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada. Podrazumeva se da će biti dozvoljeno i prisutnima, da u slučaju nejasnoća postavi pitanje predavačima, a vezano za pravilnu primenu osnovnih odredbi tog zakona, to jest Pravilnika.

Da bi neko ko odluči da pohađa stručni seminar - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada, konkretnu temu mogao na najbolji mogući način da savlada, on mora da bude upoznat i sa pojmom takozvanog energetskog pasoša, odnosno elaborata. Upravo tome će značajan deo edukacije biti i posvećen, tako da je predviđeno da svaki kandidat nauči kako se izrađuje i energetski pasoš, ali i kako funkcioniše postupak izrade elaborata.

Naredni deo ove edukacije će biti usmeren na onaj postupak, koji je vezan za energetsku sanaciju zgrada, što znači da će predavači detaljno objasniti prisutnima kako on u praksi funkcioniše. Svakako se podrazumeva da će njima biti objašnjeno i na koji način se može unaprediti energetska efikasnost, te će saznati i koje je sve mere tada poželjno primeniti.

S obzirom na to da je ova tematika prilično složena, može se dogoditi da pojedinci imaju određene nedoumice, tako da će završni deo ove edukacije biti usmeren na diskusiju. Predviđeno je da tom prilikom prisutni pitaju predavače o svemu što im nije jasno, a odnosi se na energetsku efikasnost, odnosno na njeno unapređenje, kao i na sanaciju zgrada.

Na kojoj lokaciji i kada treba da bude održana stručni seminar - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada?

Izuzev mogućnosti da nastavu pohađaju u prostorijama onog predstavništva Obrazovnog centra Akademija Oxford, koje se u njihovom gradu nalazi, polaznici mogu da se odluče da i onlajn prate predavanja.

Ističemo da se online obuka i kurs - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada, praktično rečeno može pratiti sa različitih lokacija, uz uslov da polaznik ima obezbeđen računar i naravno, da je dostupna adekvatna veza sa internetom. Omogućena je i usluga profesionalne tehničke podrške, budući da prijavljeni imaju obavezu da neposredno pre početka odabranog tipa edukacije, a koji žele online da prate, izvrše i instalaciju propisanog softvera.

U skladu sa pravilima koja se poštuju u ovoj instituciji, pojedinačnim polaznicima će biti omogućen izbor između praćenja nastave u paru, u grupi i pojedinačno.

Uzevši u obzir da se grupni kurs i obuka - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada organizuje za tačno definisani broj polaznika, naročito je važno da se minimalni broj zvanično prijavi. Nakon kreiranja grupe od najmanjeg broja kandidata, predstavnik konkretne institucije je obavezan da odredi tačan princip održavanja časova. Zapravo to znači da će on definisati precizan datum početka grupne nastave, kao i termine u kojima će časovi u tom slučaju biti organizovani, ali će takođe precizirati i kakvom bi to trebalo da bude dinamikom.

Ona vrsta edukacije koju treba da pohađaju dvoje polaznika u isto vreme, ali i individualna nastava se sprovode u skladu sa istim pravilima. Ipak, neophodno je istaći i to da se zahtevi prijavljenih poštuju u najvećoj mogućoj meri, budući da je dozvoljeno svakom polazniku u tom slučaju da zajedno sa predavačem, te sa koordinator odredi na koji način će biti organizovana predavanja. Sem definisanja termina njihovog održavanja, predviđeno je da se oni usaglase kako oko tačnog datuma početka ili poluindividualne ili individualne nastave, tako isto i oko trajanja, to jest dinamike sprovođenja časova.

Zvanična ponuda navedene institucije uključuje i mogućnost da, u skladu sa zahtevima klijenta bude organizovan i korporativni seminar - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada. A podrazumeva se da će direktor kompanije, odnosno lice koje poseduje adekvatna ovlašćenja odrediti u tom slučaju zajedno sa nadležnima u odabranoj poslovnici organizatora kako će predavanja da budu održana. Pod tim, zapravo mislimo na činjenicu da oni moraju precizirati i kog datuma će korporativna obuka da počne i prema kakvoj dinamici će radnici pratiti predavanja, a svakako će definisati i u kojim će terminima oni biti održani. S obzirom na to da je u pitanju specifična ciljna grupa polaznika, te da imaju manjak slobodnog vremena, jasno je zbog čega organizator izlazi u susret zahtevima vezano za promenu lokacije održavanja kursa. Svakako je naglašeno da klijent mora ispoštovati zahteve vezano za sam prostor, to jest za njegovu opremljenost, a ovlašćeno lice će ga detaljno o tome informisati.

Kako će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada?

Ne samo da zainteresovani imaju pravo u brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford da pohađaju ovu edukaciju, nego isto tako stručni kurs i obuka - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada može da bude organizovana isključivo za radnike, koji su u određenoj firmi zaposleni.

U tom slučaju se na zahtev klijenta sprovodi korporativna edukacija, a o apsolutno svakom detalju da se usaglase ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme, sa jedne strane, te koordinator za nastavu u instituciji organizatora, sa druge. U principu, oni bi trebalo da se dogovore kako oko datuma početka korporativne obuke, odnosno termina održavanja, tako isto i oko dinamike po kojoj će časovi biti organizovani, ali i oko precizne lokacije na kojoj će biti sprovedena nastava. Pod tim mislimo na činjenicu da se korporativni kurs smatra jedinim tipom edukacije, koji može na nešto drugačiji način da bude održan, a u smislu da može biti izmenjeno mesto na kome će predavanja radnici da prate. Svakako postoji mogućnost da to učine ili online ili u predstavništvu ove institucije, a po potrebi čak i u okviru svog preduzeća. Ukoliko neki klijent izrazi želju da njegovi radnici predavanja pohađaju baš u okviru konkretne firme, biće obavezan i da obezbedi adekvatne uslove za rad.

Izuzev online, stručni seminar - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada za pojedinačne polaznike se može organizovati i na uobičajen način, odnosno u propisno opremljenim prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije.

Kandidat koji se opredeli da predavanja prati onlajn će to učiniti uz korišćenje ličnog kompjutera, a neposredno pre nego što poluindividualna, grupna ili individualna nastave budu počele, moraće i da instalira pravilno na njega propisani softver. Ovlašćeno lice institucije organizatora će svakog pojedinca informisati o postupku instalacije, a na raspolaganju će mu u tom slučaju biti i mogućnost da zatraži pomoć od brojnih IT stručnjaka, koje ova institucija takođe zapošljava.

Naročito je važno naglasiti i to da svaki prijavljeni bira između mogućnosti da klasičnu ili online edukaciju pohađa u društvu još jedne osobe, odnosno u grupi ili samostalno.

Kako se poluindividualna obuka i kurs - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada sprovodi za dvoje kandidata, to će se oni zajedno sa profesorom, koji će tu vrstu edukacije voditi i sa zvanično ovlašćenim licem određenog predstavništva dogovoriti oko datuma početka nastave, ali i oko dinamike njenog sprovođenja, kao i oko termina. Potrebno je da kažemo i to da se na potpuno isti način organizuje i individualna edukacija, ali u tom slučaju samo jedna osoba treba da pristupi predavanjima, te da se sa pomenutim licima dogovori oko potrebnih detalja.

Ovlašćeni predstavnik će definisati i dinamiku održavanja časova i termine, kao i datum početka, s tim što će to učiniti nedugo nakon zvaničnog kreiranja grupe od najmanjeg broja članova. Uzevši u obzir da je pravilnikom ove institucije definisano da se sve to mora maksimalno poštovati, to organizator uopšte neće uzimati u razmatranje zahteve polaznika vezano za promenama.

Koliko traje kurs i obuka - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada?

Odmah moramo istaći da nije moguće navesti koliko će ukupno da traje ni individualni seminar - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada, a ni nastava koju treba da pohađa dvoje polaznika, odnosno ona koju nazivamo poluindividualnom. O preciznoj dinamici sprovođenja nastavnog programa će se, u tom slučaju usaglasiti pojedinačni polaznici sa nadležnim stručnjacima konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Međutim, taj princip ne važi kod grupne edukacije, već organizator tom prilikom samostalno određuje koliko će dana trajati specijalizovani kurs. Detaljni podaci o rasporedu predviđenog nastavnog fonda će biti dostupni prijavljenima u relativno kratkom roku, pošto se u toj poslovnici bude dovoljno polaznika prijavilo i oformila grupa.

Kada bude bio iznet zahtev da se sprovede ova edukacija samo za radnike nekog preduzeća, njegov ovlašćeni predstavnik u direktnom dogovoru sa nadležnima određene poslovnice precizira koliko će tačno trajati korporativni kurs i obuka - steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada, to jest oni zajedno određuju po kom principu će predviđeni fond nastave i na koliko dana da bude raspoređen.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite osnovna znanja o energetskoj efikasnosti i sanaciji zgrada"

Kurs i obuka - energetska efikasnost
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje