Kurs i obuka - Steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju

Svaki pojedinac koji želi svoju poslovnu karijeru da nastavi u sektoru ljudskih resursa, odnosno onaj koji zbog prirode svog posla mora da stekne zvaničan sertifikat za ovo zanimanje bi trebalo navedenu edukaciju da pohađa.

A ne samo da se specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju organizuje za fizička lica, već se u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i nastava, koju će pohađati isključivo osobe zaposlene u određenoj firmi.

Postupak koji mora biti ispoštovan, ako neko želi da pohađa ovaj seminar je vrlo jednostavan i podrazumeva da najpre mora biti izvršena zvanična prijava, nakon čega će biti organizovano i upisivanje kandidata.


Zahteva se da osnovne informacije o sebi i to kako ime i prezime, tako isto i datum rođenja, te obavezno broj telefona dostavi svaki prijavljeni i to na jedan od tri načina. Dostupna je opcija zvaničnog prijavljivanja putem telefona ili na mejl adresu institucije organizatora, dok osobe kojima to više odgovara mogu i da u odabrano predstavništvo ove institucije lično dođu i izvrše prijavu.

Prema aktuelnim pravilima institucije organizatora, upis se organizuje samo ako je prijavljeni kandidati lično prisutan u tom momentu, tako da će to posebno biti naglašeno prilikom prijavljivanja svakom pojedincu. Podrazumeva se i da će zaposleni u instituciji organizatora svakoga od njih detaljno informisati o dokumentima, koja će biti u obavezi tada da donesu.

Uzevši u obzir da je ponudom ove institucije obuhvaćeno više tipova edukacija, svaki prijavljeni bi trebalo da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa preko interneta ili direktno u predstavništvu ove institucije, a kroz individualnu, poluindividualnu ili obuku u grupi.U slučaju da mu najviše odgovara opcija da specijalizovani seminar - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju pohađa online, biće obavezan svaki polaznik da to učini uz korišćenje sopstvenog kompjutera, a na njega će neposredno pre početka odabrane vrste edukacije morati i da instalira softver, koji će mu omogućiti da prati časove. Stabilna internet konekcija mora biti tom prilikom obezbeđena, a svakom kandidatu po potrebi će biti ponuđena i pomoć IT stručnjaka, ukoliko se ne bude najbolje snašao kako prilikom instalacije programa ili tako i kada bude trebalo da pristupi nastavi.

Što se tiče klasične edukacije, ona se organizuje direktno u izabranom predstavništvu ove specijalizovane obrazovne institucije.

Oba pomenuta tipa obuke se mogu pohađati kako putem individualne i grupne nastave, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu. A zapravo to podrazumeva da će svaki prijavljeni biti u obavezi da izabere kako će klasičnu ili online nastavu da pohađa.

Svako ko se bude opredelio da časove prati u grupi mora imati na umu činjenicu da taj tip edukacije ne može da bude organizovan, sve do momenta dok ne bude bio ostvaren osnovni zahtev, to jest dok grupa od najmanjeg broja članova u određenoj poslovnici ne bude bila kreirana. Potrebno je i da prijavu izvrši minimalan broj polaznika, da bi edukacija tog tipa mogla da bude održana. Koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije će posle toga odrediti kog datuma će obuka početi, ali i u kojim terminima će da budu organizovani časovi i koliko će kurs ukupno dana trajati, to jest prema kakvoj dinamici će biti organizovana predavanja. Da ne bi bilo nejasnoća, svaki pojedinačni polaznik će dobiti informacije o tome da se promene ne dopuštaju kod nastave u grupi, već se od prijavljenih očekuje da se pridržavaju apsolutno svega što prethodno koordinator bude definisao.

A u slučaju da izabere časove da pohađa individualno ili, pak u društvu još jednog kandidata, polaznik će imati mnogo više slobode u odlučivanju o principu organizacije časova. Zapravo će svako od njih u tom slučaju sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa predavačem, koji će voditi ili individualnu edukaciju ili poluindividualnu da se dogovori kako o datumu početka odabranog tipa nastave, tako isto i o dinamici, odnosno terminima održavanja časova.

Dostupna je i mogućnost da bude organizovan korporativni kurs i obuka - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju, a u kom slučaju se način sprovođenja nastave prilagođava zahtevima polaznika, odnosno zaposlenima u okviru kompanije koja je zainteresovana za njeno održavanje. Potrebno je napomenuti i to da se način održavanja časova u tom slučaju usklađuje sa zahtevima kako zaposlenih, tako isto i njihovih direktora, odnosno nadležnih, koji se o svemu dogovaraju sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Pored toga što moraju precizirati datum početka korporativnog seminara, oni će odrediti i u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju i koliko bi ukupno dana trebalo edukacija da traje, uzevši u obzir da će zajedno odlučiti i o tome kakvom dinamikom će se predavanja sprovoditi. Ako predstavnik kompanije klijenta bude procenio da je mnogo lakše njegovim radnicima da časove pohađaju u svojoj firmi, on to mora zvanično zahtevati od organizatora. Podrazumeva se da će i taj zahtev u potpunosti biti ostvaren, s tim što se nadležni u kompaniji klijenta obavezuju da izabrani prostor opreme onako kako je predviđeno, a da bi bez ikakvih smetnji časovi u njemu mogli da budu organizovani.

Plan i program obuke - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju

Trebalo bi da na samom početku ove edukacije polaznici budu informisani o tome čime se bave nadležni u sektoru ljudskih resursa, a nakon toga će specijalizovani seminar - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju da posveti pažnju upravo tom radnom mestu, kojom prilikom će prisutne informisati o zaduženjima i obavezama zaposlenih.

Predavači će nakon toga objasniti šta je to što dobrog saradnika u odeljenju ljudskih resursa razlikuje od drugih, te će im kroz pažljivo izabrane primere pojasniti kako bi trebalo svoja radna zaduženja da obavljaju.

Kako funkcioniše selekcija kandidata, te o čemu posebno treba voditi računa prilikom vođenja razgovora sa prijavljenima je naredna tema kojom će se ova edukacija takođe detaljno baviti. Biće obaveza svakog učesnika da pruži svoj doprinos prilikom simulacija realnih situacija, a u smislu da će morati da uzmu učešće ili kao ispitivači ili kao kandidati, koji se prijavljuju za posao. Na taj način će specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju omogućiti svakom polazniku da shvati zbog čega je važno obraćati pažnju i na najsitnije detalje prilikom razgovora za posao, a kako bi bio izabran najbolji mogući kandidat.

Takođe će biti predstavljene i osnovne odredbe trenutno aktuelnog zakona o radu Republike Srbije, a akcenat će tom prilikom biti stavljen na obaveze i prava poslodavaca, odnosno zaposlenih, jer je to izuzetno značajno za osobe koje rade na ovoj poziciji.

Trebalo bi napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford izlazi u susret zahtevima i onih klijenata, kojima tokom korporativna obuke više odgovara da njihovi zaposleni vide primere, koji su striktno vezani za njihovu matičnu kompaniju i oblasti njenog poslovanja. Naravno da je potrebno da nadležni u dotičnoj firmi zvanično iznesu zahtev da se primeri prilagode polaznicima.

Isto tako će biti govora i o tome kako se mora pristupati obučavanju zaposlenih, a kandidati će imati priliku da saznaju i zbog čega je važno da se radnici neprekidno usavršavaju. Profesori će objasniti i na koji način se pristupa planiranju edukacija, koje bi trebalo da budu organizovane za zaposlene, a polaznici će saznati i na koji način to utiče na razvoj njihovih sposobnosti.

Prema kakvom principu se vrši analiza radnih mesta je, takođe vrlo značajna tema kojom će se ova edukacija baviti. Nakon toga će specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju omogućiti polaznicima da nauče i na koji način se vrši procena radnog učinka zaposlenih, a u završnom delu edukacije će biti akcenat stavljen na važnost njihovog motivisanja, sa ciljem poboljšanja celokupnog radnog procesa, odnosno poslovanja samog preduzeća.

Na samom kraju ove specijalizovane obuke će biti omogućeno polaznicima da dobiju dodatne informacije, ukoliko su im potrebne, ali će se profesori potruditi i da im objasne, sve što možda nisu shvatili tokom prethodno održanih predavanja.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju?

Primarno u poslovnicama institucije organizatora se može pohađati specijalizovani seminar - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju, a u tom slučaju se predavanja organizuju na klasičan način.

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi i onlajn edukacija, a osoba koja se odluči za takav vid praćenja predavanja mora da obezbedi kako računar, tako isto i propisnu internet konekciju. Budući da se predavanja online pohađaju preko namenskog programa, njega polaznik u tom slučaju treba prvo da instalira, a dobiće svu neophodnu pomoć IT stručnjaka, ukoliko mu bude bila potrebna. Napominjemo da je proces instalacije programa, a preko koga se organizuje taj tip edukacije prilično jednostavan, ali da svaki kandidat, koji se ne bude najbolje snašao tom prilikom treba da kontaktira predstavništvo institucije organizatora i zatraži pomoć stručnjaka, zaposlenih u IT sektoru.

Samim tim što se kako klasična, tako i online edukacija mogu organizovati na tri načina, podrazumeva se da svaki prijavljeni kandidat treba da izabere da li mu više odgovara grupna obuka i kurs - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju ili poluindividualna, odnosno ona koju treba da pohađa samostalno, to jest takozvana individualna.

Izuzev razlike u broju polaznika, predviđen je i drugačiji princip organizacije za nastavu u grupi, sa jedne strane, a sa druge za individualnu i poluindividualnu.

Odluku o datumu početka obuke u grupi, kao i o terminima u kojima će biti održani časovi i o dinamici prema kojoj će se sprovoditi, donosi zvanično ovlašćeno lice određene poslovnice pomenute institucije, a sve što koordinator za nastavu odredi ne podleže promeni.

Fleksibilan je princip prema kome se organizuje i nastava za jednog i za dvoje polaznika, jer se upravo svakome od njih dozvoljava da u dogovoru sa koordinatorom određenog predstavništva i sa stručnim licem, koje će voditi konkretni tip edukacije definiše po kom principu će se časovi odvijati. A to znači da će se prijavljeni dogovarati kako u datumu početka bilo individualne edukacije, bilo poluindividualne, tako isto i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu, odnosno o trajanju.

Potrebno je istaći i informaciju da se u ponudi ove institucije nalazi i takozvani korporativni kurs i obuka - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju. Edukacija koju treba isključivo da pohađaju zaposleni u nekom preduzeću se organizuje prema dogovoru, koji će sklopiti nadležno lice institucije organizatora i zainteresovane firme, a po želji može da bude sprovedena i van prostorija konkretne poslovnice. Naime, u slučaju da direktor ili zvanično ovlašćeni predstavnik tog preduzeća proceni da njegovi zaposleni treba časove da pohađaju u svoj firmi, on to mora zvanično zahtevati od organizatora i obezbediti propisane uslove u izabranom prostoru. Inače će se edukacija namenjena zaposlenima organizovati u terminima, koje će pomenuta lica prethodno definisati, a oni će se dogovoriti i o datumu početka obuke, ali i o njenom trajanju, budući da imaju obavezu da odrede i na koji način će celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen.

Po kakvom principu se organizuje seminar - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju?

Baš zato što institucija organizatora u ponudi ima grupnu, poluindividualnu i individualnu nastavu, a da je predviđeno da se svaka pomenuta obuka i kurs - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju može pohađati onlajn i u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, navodi se da način sprovođenja predavanja zavisi od svakog pojedinačnog polaznika. Naime, od njega se očekuje da zaposlenima konkretnog predstavništva u trenutku upisa jasno navede kako će pohađati časove.

Potrebno je prvo da obezbedi kompjuter, svako ko odluči časove da pohađa online, a njegova je obaveza i da izvrši propisnu instalaciju specijalne vrste softvera na konkretni uređaj. Takođe je iznet zahtev da bude korišćena što stabilnija veza sa internetom, kako bi bez ikakvih poteškoća polaznik mogao predavanja da pohađa. U svakoj poslovnici ove specijalizovane obrazovne institucije su, pored mnogih drugih stručnjaka zaposleni i oni, koji pružaju tehničku podršku svim polaznicima, koji budu za tim imali potrebu, a bez obzira da li se ne snađu prilikom pristupanja časovima ili kada budu vršili instalaciju konkretnog programa.

Klasičan tip edukacije je onaj, koji podrazumeva sprovođenje časova u prostorijama poslovnice institucije organizatora u izabranom gradu.

Od svakog prijavljenog zavisi da li će nastavu pratiti samostalno ili u paru, odnosno u grupi, a osnovna razlika između njih se odnosi na broj osoba koje prisustvuju predavanjima. Naravno da samo jedan kandidat pohađa individualnu nastavu, dok je potrebno njih dvoje da prate poluindividualnu, a više ljudi može biti u okviru jedne grupe prisutno.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju, pravila su naročito slobodna, jer termine održavanja časova i datum početka nastave, odnosno trajanje definiše polaznik sa predavačem i ovlašćenim licem konkretnog predstavništva organizatora. Potpuno je isti princip koji se primenjuje, kada polaznika interesuje poluindividualna edukacija, s tim što u tom slučaju treba dvoje kandidata zajedno da se o pomenutim detaljima dogovaraju sa nadležnima u instituciji organizatora.

Mnogo su strožija pravila prema kojima se sprovodi grupna obuka, a prvenstveno zato što zvaničnu odluku i o datumu početka i o dinamici, odnosno terminima sprovođenja časova ima pravo da donese organizator, to jest zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu. Ipak, postoji nešto na šta ni on ne može da utiče, a odnosi se na zvaničan početak nastave u grupi. Naime, najpre minimalni broj polaznika prijaviti u određenom predstavništvu pomenute institucije, kako bi koordinator mogao da definiše na koji način će se časovi odvijati. Budući da su pravila izuzetno stroga, to se ne uzimaju u obzir zahtevi za promenama niti jednog segmenta, izneti od strane članova konkretne grupe.

Kada nadležni u bilo kojoj kompaniji procene da njihovi zaposleni treba da pohađaju ovu edukaciju, organizator će sprovesti takozvani korporativni seminar - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju. Taj tip edukacije podrazumeva mnogo fleksibilnija pravila, a to kog datuma će nastava početi, ali i gde će se odvijati i u kojim terminima, te koliko će ukupno dana trajati, zavisi isključivo od samog klijenta, to jest od nadležnih u konkretnom preduzeću. Da budemo precizni, upravo oni će se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovoriti oko svega toga, a postoji mogućnost i da časovi budu organizovani u firmi, čiji bi zaposleni trebalo da ih pohađaju, ali samo ukoliko klijent bude ispunio sve zakonom propisane zahteve, te omogućio svojim radnicima nesmetano praćenje predavanja.

Koliko traje obuka i kurs - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju?

Raspored predviđenog broja časova će biti dostupan prijavljenima vrlo brzo pošto prijavu bude izvršilo minimum četiri osoba, to jest nedugo nakon što bude bila kreirana jedna grupa u konkretnoj poslovnici, zato što je upravo to navedeno kao zvaničan zahtev za početak edukacije tog tipa.

Nasuprot tome, podatke o trajanju kako individualne, tako isto i nastave u paru polaznici dobijaju tek onog momenta kada se budu dogovorili sa nadležnim licima u odabranom predstavništvu institucije organizatora o dinamici, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja predavanja.

S obzirom na to da je i korporativni seminar - steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju u ponudi, a da je predviđeno nastava da bude organizovana prema dogovoru, koji sklope nadležno lice određenog predstavništva pomenute institucije i kompanije, čiji će zaposleni časove da prate, jer oni pored ostalog treba da preciziraju i kakvom će dinamikom nastava da bude sprovođena, informacije o trajanju su tek nakon toga dostupne polaznicima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za saradnika u HR odeljenju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje