Kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke

Neophodno je da zaposleni u svim onim kompanijama, koje se primarno bave izvozom i uvozom robe pohađaju stručni seminar - upoznajte carinske tranzitne postupke, jer će im savladavanje ove oblasti omogućiti da unaprede svoje poslovanje. Naravno da ona lica koja se bave špediterskim poslom, to jest svi koji su zaposleni u kompanijama, čije poslovanje je usmereno na spoljnu trgovinu, isto tako treba da se sa ovom oblašću upoznaju.

U okviru svake od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford se organizuje ovaj seminar i to u skladu sa uobičajenim principom, budući da se očekuje od svakog zainteresovanog da predavanjima prisustvuje u prostorijama izabranog predstavništvo organizatora. Potrebno je naglasiti i to da se u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije nalazi i online obuka, kandidati koji su za nju zainteresovani će časove u tom slučaju da pohađaju odakle god žele, jer će nastavu pratiti preko svog računara. Naravno, neophodno je i da svako od njih, a pre zvaničnog početka izabranog tipa edukacije, pravilno instalira i tačno određenu vrstu softvera, a podrazumeva se da će sve detalje u vezi sa tim, ali i potrebnu tehničku podršku dobiti svaki pojedinačni polaznik.

Važno je istaći i to da je predviđeno da se kako online, tako i klasična edukacija, mogu pohađati ili u grupi ili individualno ili u paru.


Najpre da napomenemo da se individualni kurs, isto kao i poluindividualna nastava, organizuju na prilično slobodan način, s tim da jedna osoba prati individualnu, a dvoje njih poluindividualnu nastavu. Važno je da u tom slučaju svaki pojedinačni polaznik zna da upravo on treba, a zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu predstavništva u kome se upisao, kao i sa predavačem, da se usaglasi oko toga kako će se predavanja u okviru jedne ili druge vrste edukacije odvijati. A uz definisanje datuma početka, predviđeno je i da se oni usaglase oko termina, u kojima će polaznici predavanja da pohađaju, ali isto tako i oko trajanja konkretnog tipa edukacije.

Tačno je određen broj osoba koje čine konkretnu grupu, a radi se o najmanje četvoro, pa do osmoro kandidata najviše. A da bi grupna obuka i kurs - upoznajte carinske tranzitne postupke zvanično počela, mora se na prvom mestu kreirati grupa, to jest neophodno je da se prijavi minimum 4 osobe, koje žele tu vrstu edukacije da pohađaju ili online ili u izabranoj poslovnici ove institucije. Isključivo nakon formiranja grupe će organizator, odnosno koordinator za nastavu te poslovnice odrediti i po kojim pravilima će se predavanja odvijati, to jest preciziraće kako datum početka nastave, tako i njeno trajanje, ali i termine u kojima će polaznici da prate časove. Naglašavamo da je u pitanju princip, koji je vrlo strog, tako da se ne ispunjavaju zahtevi apsolutno nijednog polaznika, a koji se odnose na izmene onoga što je koordinator definisao.

A u slučaju da je potrebno da ova obuka bude namenski organizovana za osobe koje su zaposlene u određenoj firmi, važno je da direktor, to jest zvanično ovlašćeno lice te kompanije odredi i to zajedno sa koordinatorom određene poslovnice, kako bi trebalo predavanja da budu organizovana. Pored toga što će oni precizirati termine održavanja časova i dinamiku, te odrediti i kog datuma korporativni kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke da počne, trebalo bi da se dogovore i gde će se nastava odvijati. Posebno je bitno napomenuti da je ustupak dozvoljen samo u ovom slučaju, te da se časovi mogu održati i u okviru prostorija, koje bude klijent odredio, ali konkretni prostor mora da zadovolji jasno definisane standarde.Nastavni plan stručnog kursa - upoznajte carinske tranzitne postupke

Osnovni uslov za razumevanje teme kojom je predviđeno da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte carinske tranzitne postupke bavi, svakako je poznavanje definicije ovih postupaka, što znači i da će profesori u toku uvodnog predavanja upravo tome posvetiti punu pažnju. Posle toga će objasniti prisutnima i po kom principu takozvani tranzitni carinski postupak treba da bude sproveden, a u skladu sa važećim pravilima. Svakako će polaznici ovog semianra da dobiju i sve potrebne informacije koje se odnose, generalno na postupak tranzita, te će biti detaljno upoznati i sa različitim oblicima, odnosno tipovima tranzita.

Sa ciljem da učesnici u ovom procesu nemaju dodatnih problema, predavači će prisutne da upoznaju i sa svim onim olakšicama, koje mogu tom prilikom da budu iskorišćene. Svakako će biti govora i o sredstvima koja se mroaju koristiti kao obezbeđenje tokom sprovođenja pomenutog postupka.

Uz to se podrazumeva i da će stručni seminar - upoznajte carinske tranzitne postupke obraditi temu koja se odnosi na implementaciju zakonskih akata u ovoj oblasti, s tim da će svaki učesnik imati priliku da nauči i koje su njegove obaveze, ali i prava u okviru tranzitnog carinskog postupka.

U okviru onog segmenta koji uključuje i praktičan rad, polaznici će biti detaljno upoznati sa postupkom vođenja evidencije, te će usvojena znanja imati obavezu da primene, kako bi adekvatno odgovorili na zahtev profesora. Pored toga, prredavači će im objasniti i koje sve metode obračuna je poželjno primenjivati, ali i kakve je analize potrebno sprovesti da bi se donela ispravna odluka u vezi sa procesom sprovođenja celokupnog tranzitnog postupka.

Jasno je da će polaznicima ove obuke detaljno biti objašnjeno i u kojim slučajevima se navedeni postupak primenjuje, ali i šta je sve potrebno učiniti da bi roba koja se izvozi iz naše zemlje ili u nju uvozi, to jest koja jednostavno prolazi kroz teritoriju Republike Srbije, što jednostavnije i brže bila obrađena, a u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama. Baš iz tog razloga će fokus pomenutog kursa da bude stavljen na značajno jednostavnije vođenja carinskog tranzitnog postupka, ali i na korišćenje olakšica koje su u pojedinim slučajevima dostupne.

Ne samo da će se polaznici ove edukacije upoznati sa olakšicama, koje su dostupne određenim pravnim licima, već će kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke, svakako da posveti pažnju i temi koja se odnosi na mogućnost da se konkretno pravno lice deklariše kao glavni obveznik u ovom postupku, te da tako ostvari značajnu prednost nad kompanijama iz te branše, ali će biti reči i o ostalim dostupnim mogućnostima koje utiču na umanjenje troškova, te na jednostavnije vođenje celokupnog postupka.

S obzirom na to da će se svaki polaznik pomenute edukacije detaljno upoznati i sa ovim procesom, ali i sa svim olakšicama koje su omogućene, on će ta znanja implementirati kasnije u poslovanje određene komapnije, čime će značajno uštedeti finansijska sredstva, ali i poboljšati kvalitet i efikasnost celokupnog poslovnog procesa u njoj.

Gde se i u kojim terminima organizuje stručni kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke?

Tek nakon što se svaki prijavljeni bude opredelio da li će online da pohađa edukaciju ili mu, ipak više odgovara klasična obuka i kurs - upoznajte carinske tranzitne postupke, biće mu i dostupne informacije o mestu održavanja nastave. A podatke o terminima će svakom kandidatu biti na raspolaganju pošto se bude opredelio između mogućnosti da nastavu prati individualno, u paru ili u grupi.

Najbitnije je da polaznici, koji se budu odlučili za praćenje nastave online na sopstveni kompjuter pravilno instaliraju posebno dizajniran softver za tu priliku. A s obzirom na to da u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford u svakom gradu postoji i specijalizovan tim stručnjaka, koji se brinu o pružanju tehničke podrške kandidatima, to znači da svako ko možda bude imao teškoća u toku samog procesa instalacije, treba njima i da se obrati.

Bez obzira na odluku odakle, odnosno gde će da pohađaju nastavu, svi prijavljeni se moraju opredeliti i između praćenja grupne, poluindividualne ili individualne edukacije.

Predviđeno je da najviše 8 polaznika prati časove u ovkiru grupne, a budući da je minimalan broj polaznika potrebnih za njeno formiranje četvoro, to upravo toliko njih prvo ima obavezu da se prijavi, kako bi grupni kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke zvanično mogao da počne. Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu one poslovnice u kojoj se najmanji broj polaznika bude prijavio, određuje sve što je vezano za sprovođenje nastave, to jest koliko će ona trajati, kada će početi i u kojim terminima će polaznici časove pohađati. A nakon što to bude sve odredio, koordinator će na za to propisan način, da obavesti sve koji su se prijavili zapraćenje grupnog tipa edukacije. Bitno je istaći da se zahtevi pojedinačnih polaznika, a koji se odnose na promenu termina održavanja ili recimo, datuma početka, svakako ne prihvataju, budući da se radi o striktno određenim pravilima.

Suprotno od toga, poluindividualni seminar - upoznajte carinske tranzitne postupke, koji podrazumeva prisustvo dvoje polaznika, se organizuje na vrlo jednostavan način. Potrebno je da se njih dvoje usaglase i to sa koordinatorom za nastavu, onog predstavništva u kome su se upisali i sa profesorom, kako će se časovi tačno organizovati. Primarno zajedno definišu datum početka, a zatim određuju i u kojim bi terminima bi trebalo da budu održani časovi, te svakako zajedno preciziraju i trajanje, jer je potrebno da odrede i u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana. A potpuno su ista i pravila koja se primenjuju prilikom organizacije individualne nastave, ali tada isključivo jedan prolaznik treba da prati predavanja.

Obavezni smo da naglasimo i to pomenuta institucija, svakako organizuje i korporativni seminar, a ako to bilo koji klijent bude zahtevao. S obzirom na to da radnici mnogih kompanija treba da savladaju ove postupke, sasvim je očekivano da se često javlja potreba da bude organizovana korporativna obuka i kurs - upoznajte carinske tranzitne postupke. Pravila su tada vrlo fleksibilna, pošto se svakom klijentu, to jest vlasniku neke firme ili njenom zvanično ovlašćenom predstavniku, pruža mogućnost da precizira sve detalje sa nadležnim licem u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe je bitno pomenuti i to da je samo kod korporativnog kursa dozvoljeno promeniti mesto održavanja nastave, a izabrani prostor mora biti opremljen u skladu sa važećim pravilima, a o kojima će na vreme svaki pojedinačni klijent da bude detaljno obavešten.

Kako se obuka i kurs - upoznajte carinske tranzitne postupke?

Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje svima koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke da nastavu prate baš po onom principu koji njima najviše odgovara. Naime, postoji mogućnost kako da se organizuje klasična edukacija, to jest da zainteresovani dolaze u prostorije određenog predstavništva organizatora, a da bi pohađali predavanja, tako i ona koja uključuje online nastavu. A od kandidata se tom prilikom zahteva da ispoštuje sva predviđena pravila, to jest da obezbedi kompjuter i da specijalni tip softvera instalira na njega. Svi oni polaznici koji odluče nastavu da pohađaju baš online, a ne uspeju pravilno taj softver da instaliraju na svoj računar, imaju mogućnost da se obrate stručnjacima koje pomenuta institucija zapošljava, a kako bi im bila pružena profesionalna pomoć.

Svakako je postavljen zahtev, koji bi trebalo da ispoštuje svaki zainteresovani, a on podrazumeva da nakon definisanja da li će časove da prati preko svog kompjutera ili online, treba da precizira i da li mu više odgovara grupni, individualni ili poluindividualni seminar - upoznajte carinske tranzitne postupke.

Najzahtevniji je način koji se primenjuje prilikom sprovođenja grupne edukacije, jer se mora napraviti najpre jedna grupa, u kojoj bi trebalo da se nađe minimalan broj članova, odnosno njih četvoro, s tim dam maksimum 8 kandidata treba da prisustvuje toj vrsti nastave. O svim detaljima u tom slučaju odlučuje koordinator za nastavu, tako da precizira kog datuma će predavanja početi, te kakvom brzinom i u kojim terminima će se odvijati. Sve to se, zatim prezentuje polaznicima, ali se posebna pažnja obraća na činjenicu da se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena tom prilikom.

Znatno je jednostavniji princip koji se primenjuje kada se organizuje individualna obuka, a koji je istovetan kao i onaj kojim se organizator rukovodi kada sprovodi poluindividualnu edukaciju. Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik, zajedno sa predavačem koji je nadležan, odnosno sa kordinatorom za nastavu u odabranom prestavništvu pomenute institucije definiše u kojim terminima će se predavanja organizovati, te kog datuma bi uopšteno trebalo konkretna edukacija da počne i koliko je predviđeno da traje.

Ona vrsta nastave koju bi trebalo radnici zaposleni u nekoj firmi da pohađaju, podrazumeva takođe prilično slobodan princip organizacije. Predstavnik zainteresovanog preduzeća će sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu izabrane poslovnice organizatora odrediti kog datuma će korporativni kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke zvanično početi, ali će svakako definisati i trajanje, odnosno termine sprovođenja časova za zaposlene. U odnosu na nastavu koju će pojedinačni polaznici da pohađaju, ova se razlikuje isključivo u tome što organizator dopušta da zaposleni prate predavanja i na drugom mestu, s tim da svakako mogu da se opredele i za online edukaciju, odnosno klasičnu. A ukoliko bude bila doneta odluka da se časovi organizuju u okviru te kompanije ili na drugoj lokaciji, biće vrlo važno i da se sva aktuelna pravila, koja se odnose na sam prostor maksimalno ispoštuju.

Koliko treba da traje kurs i obuka - upoznajte carinske tranzitne postupke?

U nastavnom programu po kome se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte carinske tranzitne postupke organizuje postoji ukupno 8 školskih časova. Kada je u pitanju grupna edukacija, tada koordinator za nastavu treba da odredi po kom principu će se časovi organizovati, a izuzev dinamike, on definiše i termine, kao i datum početka tog tipa edukacije. Za tu priliku je određena dinamika, koja na dnevnom nivou uključuje po 90 minuta predavanja, a to je, zapravo po dva školska časa, tako da bi članovi određene grupe trebalo ukupno četiri dana nastavu da prate. Međutim, obavezni smo da naglasimo i to da su ovi podaci validni samo kada je u pitanju edukacija koja se organizuje za grupu polaznika, a da se oni svakako mogu izmeniti u bilo kom trenutku, tako da će prijavljeni dobiti jasna obaveštenja odmah pošto se ostvari uslov za početak tog tipa nastave, to jest nakon što bude bila kreirana određena grupa u toj poslovnici.

Predviđeno je da one osobe koje žele predavanja da prate ili u paru ili samostalno definišu direktno sa profesorom, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, koliko će poluindividualna ili individualna edukacija da traje.

A isto tako je omogućeno svim onim klijentima, koje interesuje korporativni seminar - upoznajte carinske tranzitne postupke da se sa zvanično ovlašćenim licem u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovore koliko će zaposleni dugo nastavu da prate, to jest da preciziraju dinamiku kojom će se predavanja odvijati, ali će svakako odrediti i sve ostale segmente.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte carinske tranzitne postupke"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje