Kurs i obuka - upoznajte osnove mentoringa

Svi koji u svojim kompanijama zauzimaju istaknute pozicije mogu potencijalno dobiti zadatak da obuče nove zaposlene i uvedu ih u posao, te je stoga vrlo dobro da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte osnove mentoringa. Pomenutu edukaciju valjalo bi da isprate i stručni saradnici koji imaju odgovarajuću licencu, kao i osobe koje se nalaze na rukovodećim pozicijama u različitim sektorima. Preporučljivo je da se u navedeni program uključe i oni koji rukovode timovima, posredno ili neposredno učestvuju u timbildingu, kao i pojedinci koji bi iz određenih razloga želeli da prošire svoje poznavanje pomenute oblasti, a samim tim i povećaju uspešnost rada sa pripravnicima.

Zaposleni u nekom preduzeću koji žele da pohađaju ovaj kurs pratiće korporativnu nastavu i biti u prilici da rade na klasični način ili preko interneta. Oni koji se opredele za standardni tip obuke moći će da na časove dolaze u savremeno opremljene prostorije određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili pak da traže da se njihova edukacija organizuje u samoj kompaniji u kojoj rade, te na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Bilo za koju opciju da se odluče kandidati će raditi u skladu sa terminima koje budu zajednički odredili zvanični reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Pomenuta službena lica definisaće i datum startovanja celokupnog programa i uopšteni tempo rada, a polaznici, dakle moraju da ih se pridržavaju, bilo da predavanja prate online ili uživo.

Za pojedinačne kandidate je omogućeno pohađanje nastave na klasični način, kada će oni dolaziti na časove u najbližu poslovnicu pomenute institucije, u skladu sa rasporedom koji budu dobili. Tamo će se edukovati u prijatnom ambijentu i u prostorijama opremljenim prema zahtevima savremenog obrazovanja. Polaznici mogu da traže i da se za njih sprovede online obuka i kurs - upoznajte osnove mentoringa i da predavanja prate preko interneta, koristeći svoje kompjutere. Zbog toga su obavezni da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver, koji će im omogućiti da se obučavaju prema pomenutom savremenom principu. Postupak nije posebno komplikovan, te većina prijavljenih uspeva da ga obavi samostalno, ali oni koji budu želeli pomoć stručnjaka mogu da se svakog dana tokom radnog vremena obrate nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije.


Bilo da rade na standardni način ili preko interneta, ovi kandidati mogu da nastavu prate zajedno sa još nekoliko drugih osoba, odnosno da pohađaju grupni seminar. Tada će morati da se prilagode rasporedu koji definiše koordinator u određenoj poslovnici organizatora i neće moći da utiču na datum kada će obuka početi, kao ni na termine i učestalost održavanja predavanja. Veličina grupe definisana je vrlo preciznim pravilima, jer je to način da se garantuje za kvalitet njenog funkcionisanja. Tako će osobe koje se opredele za ovaj pristup ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi, odnosno dok se za to ne prijavi minimalni predviđeni broj kandidata, to jest njih četvoro. Takođe je zabranjeno da u okviru jedne grupe nastavu istovremeno prati više od osmoro polaznika, jer bi tada bilo teško održati i uspostaviti kvalitetnu interakciju među njima i garantovati svakom pojedincu da će ostvariti predviđeni obrazovni napredak.

Osobama koje ne žele da rade samostalno, a opet im ne prija vrlo dinamična grupna atmosfera namenjen je poluindividualni kurs i obuka - upoznajte osnove mentoringa, kada nastavu zajedno pohađa dvoje kandidata. Oni tokom ovog procesa podjednako dolaze do izražaja, prate interaktivna predavanja svog profesora, ali takođe mogu da i putem međusobne komunikacije razmene mišljenja, iskustva i ideje, pa da i na taj način proširuju svoja znanja. Budući da u ovom slučaju relativno mali broj osoba učestvuje u obrazovnom procesu, moguće je udovoljiti željama kandidata kada je u pitanju raspored po kome će se odvijati nastava. Oni će, dakle najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora da se dogovore u vezi sa tim i tako zajednički preciziraju kada će da počne da se sprovodi ovaj program, kao i kojim danima i u koliko sati će da se održavaju časovi.

Individualna edukacija namenjena je osobama koje žele da dobiju potpunu posvećenost nadležnog profesora i da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju tempom koji im najviše odgovara. Imajući u vidu da ovlašćeni stručnjak tokom ovog kursa podučava samo jednog polaznika, on može jasno da sagleda njegove sposobnosti, predznanje i brzinu kojom usvaja nove informacije, te da u skladu sa tim organizuje svoj predavački rad i omogući mu da postigne napredak prema predviđenom planu. S druge strane, kandidat ima jasnu sliku o onome što je ostvario i može tokom čitavog procesa da aktivno komunicira sa svojim profesorom, postavlja mu pitanja, traži objašnjenja spornih pojmova i, generalno iznosi svoje mišljenje u vezi sa oblašću koja se obrađuje. Takođe će mu biti omogućeno da naznači kad bi želeo da počne sa radom, kao i koji termini i tempo delovanja bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu i druge obaveze koje treba da ispuni. Ukoliko sa time budu saglasni ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora,traženi raspored će postati zvanično prihvaćen i prema njemu će se održavati nastava tokom čitave edukacije.

Svi koje žele da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte osnove mentoringa treba najpre da izvrše prijavljivanje, te da nadležnom službeniku naznače svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih obaveštenja. Sve to mogu da obave lično, u najbližem predstavništvu pomenute institucije, ali i da pošalju mejl na adresu organizatora sa pomenutim podacima, te da pozovu telefonom i saopšte ih ovlašćenom licu. Vrlo brzo zatim biće pozvani da dođu na upis, koji se održava u odgovarajućoj poslovnici organizatora i tada je obavezno lično prisustvo prijavljenih, kao i podnošenje određenih dokumenata. Kandidati će, naravno na vreme biti tačno informisani o zvaničnim spisima koje u tu svrhu treba da pribave, kako bi mogli blagovremeno da se pripreme.Koje oblasti izučava obuka i kurs - upoznajte osnove mentoringa?

Sve uspešne kompanije nastoje da najviše investiraju u svoje zaposlene, znajući da je to najisplativije na duge staze. Tako će stručni kurs i obuka - upoznajte osnove mentoringa početi detaljnim uvođenjem prisutnih u pomenutu temu, te će im predavači objasniti da je u pitanju jedan kompleksni proces podrške novim ili neiskusnim osobama u okviru određene organizacije. On takođe može da obuhvati i preduzetnike, a zajedničkim radom sa mentorom prevazilaze se problemi i pronalaze najpovoljnija rešenja. Zadatak mentora je da prenese svoje znanje i iskustvo kroz svrsishodne savete i uputstva, budući da je u savremenom svetu neophodno kontinuirano učenje i usavršavanje. Mentor se uglavnom nalazi na višoj poziciji od takozvanog mentija, to jest osobe koju uvodi u posao, a vrlo je važno da oba subjekta budu svesna svojih zadataka u okviru datog procesa, te da dobrovoljno uđu u mentorski odnos. Profesori će naglasiti da svrha naznačenih relacija nije samo razvoj i prenošenje stručnih znanja i veština, već i pružanje podrške, razvoj samopouzdanja i lakše uklapanje u radno okruženje. Samim tim se uspostavljaju bolji odnosi među zaposlenima, što doprinosi prijatnijoj radnoj atmosferi u kojoj neće biti teško ispunjavanje bilo kakvih zadataka.

Osobe koje budu pohađale seminar - upoznajte osnove mentoringa saznaće i kada je najbolje razvijati ovaj proces, kao i koga bi trebalo u njega uključiti, kako bi se postigli željeni rezultati. S tim u vezi nasležni stručnjaci će govoriti i o osobinama i veštinama uspešnog mentora, te istaći da to pre svega mora da bude pojedinac usmeren na razvoj druge osobe, ali i na sopstveno usavršavanje i napredovanje u pomenutom procesu. Kandidati će saznati da se u praksi javljaju različita očekivanja od mentora, što u velikoj meri zavisi od cilja konkretnog programa, a samim tim i mentorskog odnosa. Tako će profesori objasniti da mentor treba da uspostavi odnos poverenja sa mentijem, da mu daje sve potrebne instrukcije, predloge, savete i objašnjenja. Obaveza dobrog mentora je takođe i da obezbedi kontakte koji su potrebni mentiju, da mu ponudi odgovarajuću razvojnu podršku u toku određenog perioda, te da ispravno sagleda sve opcije koje se odnose na razvoj njegove karijere. On će davati savete, usmeravati i analizirati potrebne veštine, a uz to obezbeđivati mentiju povratne informacije, koje će takođe doprineti njegovom napretku.

Pre no što se obuka i kurs - upoznajte osnove mentoringa privede kraju ovlašćeni profesori će upoznati prisutne sa tehnikama i alatima koji se koriste u pomenutom procesu. Tako će biti reči o tehnici aktivnog slušanja i postavljanju odgovarajućih pitanja sa ciljem da se menti navede na nove načine razmišljanja i delovanja, te da se istrenira u suočavanju sa izazovima. Predavači će napomenuti da u procesu mentorstva mentori imaju priliku da utvrde svoju poziciju i unaprede ugled u datoj organizaciji, da prošire svoju mrežu kontakata, te da takođe rade na sopstvenom profesionalnom razvoju. S druge strane, mentiji stiču uvid u vlastite mogućnosti i, uz podršku mentora utvrđuju ciljeve sopstvenog razvoja i načine njihovog ostvarivanja. Oni imaju priliku i da usvoje određene veštine od svog mentora, što im može značajno olakšati uklapanje u novu poslovnu sredinu i profesionalno napredovanje.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka - upoznajte osnove mentoringa?

Polaznici koji nastavu pohađaju u statusu zaposlenih u određenom preduzeću radiće prema rasporedu koji zajednički definišu zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Oni će, dakle da odrede kada tačno počinje korporativni seminar - upoznajte osnove mentoringa, kao i termine i učestalost održavanja predavanja, bilo da se nastava odvija na standardni način ili online. Kandidati koji odluče da rade preko interneta moći će, dakle sami da odrede mesto na kome će pratiti predavanja, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere, dok ćosobe koje se opredele za klasičnu nastavu moći da biraju između moderno opremljenih prostorija najbliže poslovnice organizatora, odgovarajućeg prostora u samoj firmi za koju rade ili, pak neke treće lokacije koju sami odaberu, a na kojoj moraju postojati zadovoljavajući tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da prate nastavu uživo i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Osim toga, na raspolaganju im je online edukacija za koju moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog računara, a pre početka obuke na svoje kompjutere moraju da instaliraju tačno određenu vrstu softvera. To je relativno jednostavan informatički zadatak, pa se veruje da većina prosečnih polaznika može to da uradi samostalno, ali je organizator ipak svima koji se ne snađu obezbedio mogućnost kontaktiranja IT stručnjaka u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Kako u klasičnim tako i u virtuelnim učionicama časove mogu da pohađaju kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs - upoznajte osnove mentoringa. Ovi polaznici se edukuju nezavisno od ostalih, te samim tim mogu u velikoj meri da tok seminara prilagode svojim potrebama i mogućnostima. Biće u prilici da se lakše od drugih organizuju i pomenutu edukaciju prođu uz manje stresa i opterećenja. Tome značajno doprinosi činjenica da će moći da navedu kada žele da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najpogodnije da imaju predavanja. U vezi sa tim moraće da dobiju saglasnost svog profesora i zvaničnog predstavnika institucije organizatora, a ako se to desi celokupna edukacije će se odvijati prema rasporedu koji su polaznici naveli, te će tako moći da nove obaveze lakše uklope u svoj ustaljeni životni ritam i ispunjavanje ostalih dužnosti koje imaju. Nadležni predavač će nastojati da im omogući da napreduju tempom koji im najviše odgovara i da im prilagodi način izlaganja gradiva i ritam rada uopšte. To će ovim osobama omogućiti da brzo i lako postižu predviđene obrazovne ciljeve, a takođe će moći da se lakše od drugih organizuju i pomenutu edukaciju prođu uz manje stresa i opterećenja.

Poluindividualna obuka takođe se odvija prema rasporedu koji zajednički utvrde kandidati, nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Oni će da definišu vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova koji će svima da odgovaraju, a polaznicima če biti omogućeno i da tokom nastave komuniciraju sa svojim profesorom, ali i da međusobno razmenjuju iskustva i ideje, što će svakako da doprinese brzom postizanju predviđenih ciljeva.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka - upoznajte osnove mentoringa termine i učestalost održavanja predavanja, kao i vreme startovanja kompletnog programa odrediće koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije. Kandidati na to neće imati nikakvog uticaja, pošto nije moguće napraviti raspored kojim će svi članovi grupe podjednako da budu zadovoljni. Ovo je, naime način da svi oni budu stavljeni u isti položaj, jer u okviru grupe moraju imati jednaka prava i obaveze i niko ne sme da bude povlašćen. Nastavu na ovaj način zajedno može da prati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika, budući da je procenjeno da bi u prisustvu manjeg ili većeg broja ljudi bilo onemogućeno uspostavljanje i održavanje kvalitetne interakcija i odgovarajući napredak svakog pojedinca.

Po kom principu se sprovodi stručni seminar - upoznajte osnove mentoringa?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da predavanja prate uživo, odnosno da traže da se za njih sprovede klasična obuka i kurs - upoznajte osnove mentoringa. Tada će na časove u utvrđenim terminima da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i tamo prate predavanja osvedočenih eksperata, u prostorijama koje su odgovarajućih dimenzija i opremljene svim savremenim obrazovnim sredstvima. Na raspolaganju im je takođe i online seminar, kada nastavu prate preko interneta, ali su obavezni da se za to blagovremeno pripreme i da na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera. Za navedeni postupak dobiće sva potrebna uputstva, te će najverovatnije moći da ga obave potpuno samostalno. Ako se, pak ne svađu ili budu imali nekih pitanja, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici navedene institucije i dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Ovim kandidatima data je prilika i da odaberu svoje socijalno okruženje tokom edukacije, te tako oni mogu da rade nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Ukoliko se odluče za individualnu nastavu, biće jedini koje će ovlašćeni profesor da podučava, što će im naravno omogućiti da rade brzinom koja im najviše odgovara i da se o svemu dogovaraju sa svojim predavačem. Iako na prvi pogled tako izgleda, profesor ovde nije osnovni nosilac obrazovnog procesa, već se naprotiv sve prilagođava konkretnom kandidatu i nastoji se da mu se omogući da kroz pomenuti program prođe bez većih stresova i opterećenja, pa tako kvalitetno usvoji sva predviđena znanja i veštine. Nakon svake etape u radu nadležni stručnjak će komentarisati postignuto i eventualno podvući oblasti na kojima polaznik još treba da poradi, te mu davati smernice i sugestije za dalje usavršavanje. Budući da nemaju kome da se prilagođavaju, ovi kandidati mogu da navedu kada bi želeli da počnu sa obukom i koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu i ostale obaveze koje treba da ispune. Ako to bude prihvatljivo predavaču i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, predloženi raspored će postati validan i u skladu sa njim će se održavati nastava tokom čitavog programa.

Svi koji žele da pohađaju časove zajedno sa još jednim kolegom mogu da traže da se za njih sprovede poluindividualni kurs i obuka - upoznajte osnove mentoringa. To je zapravo najjednostavniji oblik grupnog delovanja u kome oba polaznika podjednako dolaze do izražaja, međusobno se pomažu i upućuju i tako zajednički ostvaruju predviđeni napredak. Oni takođe mogu da se najpre jedno sa drugim, a potom sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa, te tako definišu vreme i učestalost održavanja nastave, kao i termin za početak čitavog procesa kojim će svi biti jednako zadovoljni.

Osobe kojima prija rad u dinamičnoj atmosferi, kroz kontinuiranu aktivnost mogu da pohađaju grupni seminar - upoznajte osnove mentoringa. Kako pravila nalažu, tada časovima zajedno prisustvuje minimalno četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. U prisustvu manjeg ili većeg broja osoba ne bi moglo da se garantuje za kvalitet obrazovnog delovanja i adekvatni napredak svakog pojedinca. Svi koji se odluče za ovaj tip nastave moraju da znaju da neće imati nikakvog uticaja na raspored prema kome će se odvijati edukacija, pošto će vreme i ritam održavanja časova, kao i datum početka cele obuke da utvrdi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora. Od kandidata se očekuje da se tomr, uz manje ili veće ustupke, potpuno prilagode, jer raspored neće biti podložni izmenama sve do kraja sprovođenja programa.

Ukoliko se organizatoru obrate predstavnici ili rukovodstvo neke kompanije, sa željom da njihovi zaposleni pohađaju ovu nastavu, sprovešće se korporativni seminar - upoznajte osnove mentoringa. Tada polaznici mogu da se edukuju online, a imaju i opciju pohađanja klasičnih predavanja, kada mogu da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova. Dakle, mogu da dolaze u najbližu poslovnicu navedene obrazovne institucije, da traže da se nastava sprovodi u prostorijama njihove firme ili da za to odaberu neko drugo mesto na kome, međutim mora biti tehničkih uslova za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme kada će ovi kandidati početi sa obukom, termine njihovih časova i, generalno tempo rada zajedno će da utvrde osoba koju je za to zvanično ovlastila data kompanija i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - upoznajte osnove mentoringa?

Prema aktuelnom planu organizatora, ova edukacija sprovodi se kroz 8 školskih časova, što znači da ukupno traje 360 minuta. Takođe je naznačeno da će se dvočasi od po 90 minuta držati tokom 4 dana.

Ovaj tempo delovanja važi samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte osnove mentoringa, pošto u takvoj situaciji sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali će njihov raspored u dogovoru da definišu zvanični predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Oni koji odaberu individualni seminar - upoznajte osnove mentoringa, kao i osobe koje budu pratile poluindividualnu nastavu takođe će se obučavati tokom pomenutih 360 minuta, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa nadležnim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte osnove mentoringa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje