Kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

S obzirom na to da se radi o specifičnoj oblasti, primarno je specijalizovani kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu namenjen osobama koje su vlasnici kompanija ili direktori, a edukaciju svakako treba da pohađaju menadžeri sektora. Isto tako je važno da napomenemo da bi nadležni u odeljenjima ljudskih resursa i finansija, takođe trebalo ovaj seminar da prate, ali i uopšteno svako lice kome je ova tema interesantna.

Kako Obrazovni centar Akademije Oxford, koji je i zvaničan organizator nastave, na više od 20 lokacija u celoj zemlji ima poslovnice, tako da se nastava organizuje u onoj u kojoj se steknu uslovi.

Postoji mogućnost organizacije nastave u grupi, poluindividualne, kao i individualne obuke i kursa - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu. Predviđeno je da njih pohađa dvoje polaznika u isto vreme, odnosno samo jedna osoba, a podrazumeva se da svaki prijavljeni bira koji tip nastave mu najviše odgovara.


Ističemo i to da institucija organizatora definiše na koji način će se sprovoditi grupna edukacija, to jest nakon prijavljivanja dovoljnog broja polaznika i formiranja grupe, precizira se kog datuma počinje, u kojim terminima će se predavanja odvijati i u skladu sa kakvom dinamikom. Sve što organizator bude odredio se ne sme promeniti, a ukoliko to neki polaznik bude eventualno zahtevao zvanično.

Znatno je jednostavniji princip koji se primenjuje kada se sprovode poluindividualna i individualna edukacija, zato što se u tom slučaju direktno dogovaraju o organizovanju nastave pojedinačni polaznik i nadležno lice u jednoj od poslovnica pomenute institucije.

Od izuzetnog značaja za sve zainteresovane jeste činjenica da se stručni seminar - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu može pohađati kako online, tako isto i direktno u predstavništvu ove institucije, odnosno prema klasičnom principu. Oba tipa edukacije se sprovode i za po jednog polaznika, odnosno za grupu ili za njih dvoje, s tim da se podrazumeva da lice koje se opredeli za online edukaciju treba da ima računar, a neophodno je da na njemu postoji stabilna veza sa internetom. Dodatne podatke o načinu funkcionisanja platforme za sprovođenje nastave na taj način će svaki prijavljeni da dobije, a od strane ovlašćenih lica institucije organizatora.Po zahtevu klijenata može da bude organizovan i korporativni kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, a zaposleni bilo koje firme su u tom slučaju polaznici edukacije. Princip sprovođenja tog tipa nastave je takav da se klijentu dopušta da iznese prvo sve zahteve, pa čak i one koji uključuju promenu mesta održavanja. Naime, isključivo se edukacija za zaposlene može sprovoditi na drugom mestu, a primarno mislimo na prostorije njihove kompanije, s tim što u tom slučaju moraju biti ispunjeni tačno definisani uslovi.

S obzirom na to da se edukacija organizuje, praktično govoreći u toku cele godine, dopušteno je da zainteresovani prijavu izvrše kad god žele. Svakako mogu prošetati do najbliže poslovnice ove institucije, a kako bi ovlašćenim licima ostavili osnovne podatke (ime i prezime, datum rođenja i broj telefona). Takođe, sve informacije koje se od njih zahtevaju mogu poslati i na mejl, ali je dozvoljena i mogućnost prijavljivanja telefonskim putem.

U skladu sa pravilima, upis se isključivo sme izvršiti uz lično prisustvo prijavljenog, a on je tada u obavezi da svu zahtevanu dokumentaciju priloži. Podrazumeva se da će ga ovlašćeno lice navedene institucije obavestiti o tome koja tačno dokumenta mora imati uz sebe u trenutku upisa.

Šta proučava kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu?

Kako je vrlo važno da sva ona lica, koja odlaze na službena putovanja i na teritoriji naše zemlje i van nje budu upoznata sa svojim obavezama vezano za zakon o porezu Republike Srbije, to podrazumeva da će specijalizovani seminar - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu početi temom koja je usmerena na samu definiciju ove odrednice. A tom prilikom će prisutni dobiti informacije o tome šta se tačno podrazumeva pod službenim putovanjem, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica.

Nakon toga će predavači govoriti o zakonima, kojima se uređuje najpre visina dnevnice za jednu i za drugu vrstu službenih putovanja, a posle toga će kandidatima objasniti koje sve vrste naknada u tom slučaju postoje i kako se uopšteno govoreći, obračunavaju troškovi puta.

Budući da svaka kompanija treba da reguliše ovaj aspekt rada, profesori će govoriti i o odlukama, odnosno o pravilnicima koje konkretni poslodavac mora doneti da bi sve bilo usklađeno sa aktuelnim zakonom.

Takođe će se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu baviti temom, koja je vezana za prekovremeni rad, te će polaznici naučiti kako je on zakonom regulisan i na koji način se utvrđuje šta se tačno smatra pod prekovremenim radom.

U drugom delu edukacije će profesori govoriti o papirologiji, a što se primarno odnosi na putne naloge, tako da će prisutni naučiti kako bi jedan takav dokument trebalo da izgleda prema zakonu, to jest biće im objašnjeno detaljno šta sve on treba da sadrži. Svakako će prisutnima pokazati i na primerima koji putni nalog je dobro sastavljen, a koji nije.

Sa stanovišta zakona će biti objašnjeno i kako se obračunava porez a u slučaju da zaposleni koristi automobil kompanije u kojoj radi za privatne svrhe, te će se fokus staviti na regulisanje različitih situacija, a primarno onih kada radnik treba da plati poslodavcu za korišćenje automobila po različitim osnovama.

Posle toga će se obrađivati ona tema, koja se tiče situacije kada zaposleno lice sopstveni automobil koristi prilikom putovanja, tako da će profesori govoriti o obračunu poreza u tom slučaju. Takođe će prisutnima biti objašnjeno i kako mogu tom prilikom da ostvare nadoknadu, odnosno po kom principu tada funkcioniše refundacija konkretnih troškova.

Svakako će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu da se bavi i temom, koja je usmerena na plaćanje poreza za ona lica koja nisu stalno zaposlena kod određenog poslodavca, te će uz primere biti objašnjeno kako se u tom slučaju regulišu različite nadoknade.

Uzevši u obzir da se radi o interaktivnoj edukaciji, to podrazumeva da će svi prisutni nakon izlaganja profesora biti u prilici da postavljaju pitanja, a u slučaju da eventualno imaju neke nedoumice vezano za temu kojom se konkretna obuka bavi.

Kada i gde se održava stručni seminar - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu?

Najpre moramo naglasiti da se specijalizovani kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu može organizovati kako za pojedinačne polaznike, tako i za zaposlene neke institucije.

Svi koji su zainteresovani, moraju znati da je njihova obaveza prvo da izaberu da li im odgovara princip koji podrazumeva individualna ili grupna nastava, a dostupna je i opcija koja uključuje prisustvo dve osobe predavanjima, koja se naziva poluindividualna.

Shodno pravilima, grupni seminar - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu tek posle toga može da počne, a tačan datum će odrediti ovlašćeno lice predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome je ostvaren uslov. Svakako će organizator definisati i tačne termine u kojima će predavanja biti organizovana, a preciziraće i po kojoj će to biti dinamici. O svemu tome će pojedinačne polaznike na tačno definisan način obavestiti, s tim da se od njih zahteva maksimalno poštovanje svega toga, jer se promene po zahtevu ne smeju izvršiti.

U slučaju da nekome više odgovara princip koji podrazumeva individualna, ali i poluindividualna nastava, moći će časove da pohađa u onim terminima i onom dinamikom, koja njemu najviše odgovara. Preciznije rečeno, on će se o tome i o datumu početka usaglasiti sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice organizatora.

Ističemo da se sva tri tipa edukacije mogu pohađati kako online, tako i po klasičnom principu. A to, takođe znači da prijavljeni samostalno odlučuje gde će tačno časovima prisustvovati, odnosno na koji način od ponuđenih.

Specijalizovana obuka i kurs - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu koja se organizuje na klasičan način, podrazumeva sprovođenje predavanja u prostorijama poslovnica navedene institucije.

Svaki polaznik koji želi nastavu da prati online, neophodno je da poseduje računar i pouzdanu vezu sa internetom. Predavanja se sprovode kroz takozvane virtuelne učionice, a podatke o načinu pristupanja njima i uopšteno, o funkcionisanju te vrste edukacije dobija svaki prijavljeni pojedinačno.

Kako se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, to posebno mora biti istaknuto da se u potpunosti tom prilikom vodi računa o potrebama i zahtevima klijenata. Ovlašćeno lice firme koja je zainteresovana, kao i predstavnik institucije organizatora odlučuju o tome kada će zaposleni početi da prate predavanja, kakvom dinamikom i u kojim terminima, a po potrebi može da bude promenjeno i mesto njenog održavanja. Tada je naročito važno da klijent obezbedi prostor sa tačno određenim karakteristikama, to jest da ispoštuje sve uslove, a ukoliko želi da njegovi zaposleni korporativni kurs prate u okviru svoje firme.

Kako se sprovodi obuka i kurs - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu?

Postoje dve opcije za lokaciju održavanja nastave, jer je u ponudi kako online kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, tako i mogućnost pohađanja edukacije prema klasičnom principu.

Podrazumeva se da će svaki prijavljeni u momentu upisa da navede gde želi da prati predavanja, a mora znati da je njegova obaveza ne samo da poseduje računar, ukoliko želi nastavu da prati online, već je neophodno i da bude obezbeđena stabilna internet veza. Svakako će ovlašćeni predstavnik poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se vrši upis, tog polaznika da informiše o načinu funkcionisanja specijalizovane online platforme, te generalno o tome kako se sprovodi nastava na taj način.

Pomenuta institucija dozvoljava i za online i za klasičnu edukaciju da budu organizovane na jedan od tri načina, jer se u zvaničnoj ponudi nalaze kako individualna, tako i grupna, odnosno poluindividualna obuka i kurs - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.

Osnovna razlika između njih je, naravno vezana za broj osoba kojima je omogućeno učešće, a postoje i određene razlike u načinu organizacije. Najpre da naglasimo da individualnu nastavu polaznik pohađa samostalno, dok ih u grupi može biti prisutno najviše osmoro, a najmanje četvoro, te da dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu edukaciju.

U skladu sa istim pravilima se sprovode individualna i poluindividualna nastava, a predviđeno je da časovi budu organizovani onako kako to preciziraju koordinator za nastavu određenog predstavništva i sam polaznik.

Ukoliko se neko odluči da specijalizovani seminar - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu pohađa u grupi, moraće da sačeka prijavljivanje minimum 4 osobe, jer je upravo oformljene grupe ujedno i uslov za početak tog tipa edukacije. Odmah nakon toga će predstavnik institucije organizatora da definiše ne samo kog datuma će nastava početi, nego i prema kakvoj dinamici će se predavanja odvijati i naravno u kojim terminima. Neće biti omogućeno menjati ništa od svega toga, a ako neko bude zahtevao, jer je u pitanju prilično strog princip sprovođenja kursa.

Još bi trebalo da naglasimo da ova institucija može, u skladu sa zahtevima da organizuje ovu edukaciju isključivo za zaposlene u nekom preduzeću. A kada se sprovodi takozvani korporativni kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu najpre se poštuju zahtevi klijenta, budući da se upravo on sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva institucije organizatora o svemu dogovara. Bitno je da naglasimo i to da samo kod korporativne edukacije važi pravilo o mogućnosti promene mesta njenog sprovođenja, jer ukoliko prostorije te firme odgovaraju zadatim uslovima, njeni zaposleni predavanja mogu i tu pratiti, a što opet sve zavisi od dogovora između pomenutih lica.

Koliko ukupno traje kurs i obuka - upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu?

Prema utvrđenom planu, ukupan nastavni fond za ovu edukaciju je isti, bez obzira na oblik nastave koji polaznik izabere.

Kada je u pitanju korporativni seminar za upoznavanje poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, o vremenu i ritmu održavanja časova će odlučivati koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime kompanije gde rade kandidati.

Oni koje budu radili individualno ili u paru imaće isti broj časova, ali se o svim detaljima obrazovnog procesa polaznici mogu dogovarati sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora. Zato naglašavamo da njihovo trajanje može biti i nešto duže od onoga koje je predviđeno za grupnu edukaciju, pa čak i kraće.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte poreske obaveze prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje