Kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole

Zaposleni u preduzećima koja se bave spoljnom trgovinom, odnosno izvozom i uvozom su prvenstveno pozvani da specijalizovani seminar - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole prate, mada je u pitanju edukacija kojoj ima pravo da pristupi i svako fizičko lice koje ima želju da se upozna sa ovim postupkom.

Pošto budu izvršili prijavu, svi koji hoće ovu edukaciju da prate će se upisati, ali i definisati koji od svih ponuđenih načina organizacije nastave im najviše odgovara.

Naglašavamo da postoji mogućnost ličnog dolaska u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford zarad upisa, odnosno prijavljivanja preko telefona ili elektronskim putem. Svaki kandidat koji se za poslednju opciju bude opredelio je, svakako obavezan na konkretnu mail adresu da pošalje sve informacije o sebi i to ne samo ime i prezime, nego i tačan datum rođenja, ali i broj telefona, jer će brzo posle toga biti kontaktiran. Obavezan je predstavnik konkretne poslovnice organizatora da obavesti svakoga ko je izvršio prijavu o detaljima, vezano za princip sprovođenja nastave, ali i o samom procesu upisa, pošto on tada mora biti lično prisutan i doneti svu dokumentaciju koja se zahteva.


Dakle, postoji mogućnost da zainteresovani časove pohađa ili individualno ili u paru, a može da se opredeli i za grupni vid nastave, s tim što se svaka od njih organizuje kako u poslovnicama ove obrazovne institucije širom naše zemlje, tako i online.

Svakako je bitno naglasiti da pomenuta institucija, kada to neki klijent zahteva može da organizuje i korporativnu obuku. Uzevši u obzir da radnici neke kompanije tada pristupaju predavanjima, to se radi o specifičnom načinu organizacije, jer se praktično rečeno svi zahtevi klijenta ispunjavaju i to na što jednostavniji način. Klijent u dogovoru sa ovlašćenim licem određene poslovnice ove institucije određuje kog datuma će radnici početi da prate časove, te kojom brzinom će se oni odvijati i u kojim će to terminima biti, ali određuju i gde će biti nastava održana. Naime, za pojedinačne polaznike je predviđeno praćenje edukacije online ili u prostorijama one poslovnice organizatora koju oni izaberu, a kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole, može se mesto njenog održavanja i promeniti. Onaj klijent koji taj zahtev bude izneo, svakako se mora pridržavati svih pravila o kojima će biti informisan, a koja se tiču samog prostora i njegovih osobenosti.

Ističemo da svaki pojedinačni kandidat, koji odluči predavanja da pohađa online, u tu svrhu mora koristiti svoj računar, te je vrlo važno i da specijalnu vrstu softvera instalira neposredno pre nego što počne edukacija, koju odluči da prati. Tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške svim onim kandidatima, kojima je to neophodno, je na raspolaganju u svakom predstavništvu institucije organizatora.

Predavanja koja podrazumevaju klasični princip, se organizuju u tačno određenim terminima u prostorijama one poslovnice koju kandidat bude lično odabrao.

Sada je ostalo da naglasimo i to da se poluindividualna obuka i kurs - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole organizuje za dve osobe, dok od 4 najmanje do 8 najviše kandidata, treba da prisustvuje edukaciji koja se sprovodi u grupi, a individualnu nastavu isključivo sme samo jedan polaznik da pohađa.

Potpuno je istovetan način na koji se organizuje individualna i poluindividualna edukacija, s tim da je tom prilikom izuzetno veliki nivo slobode dat svakom zainteresovanom polazniku. Zapravo se radi o tome da će se svako od njih o dinamici održavanja, zatim o terminima i uopšteno, o datumu početka one vrste nastave koju želi da prati, dogovarati kako sa nadležnim predavačem, tako i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu, koji je zaposlen u onoj poslovnici organizatora koju kandidat prethodno bude kontaktirao kako bi izvršio prijavu i upis.

Iako je potpuno drugačiji princip po kome se grupni kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole sprovodi, svi zainteresovani za takav način praćenja nastave moraju imati na umu da se radi o izuzetno strogim pravilima, te da se sve zadate smernice maksimalno moraju ispoštovati, budući da se njihove izmene neće dopustiti. Kako je organizator predvideo da u jednoj grupi može biti tačno određeni broj ljudi, to je neizostavno važno da se najpre oformi ta grupa u određenom predstavništvu organizatora, a tek kada se to dogodi, zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice treba da pristupi definisanju način sprovođenja grupne nastave. Izuzev određivanja datuma njenog početka, važno je da on definiše i u skladu sa kakvom dinamikom će članovi te grupe pohađati časove, ali i da odredi u kojim terminima tačno će predavanja u tom slučaju da budu održavana.Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole?

Podrazumeva se da će uvodno predavanje ove edukacije biti posvećeno osnovnoj temi kojom se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole bavi, tako da će se detaljno svi prisutni upoznati sa samim pojmom, ali i sa preciznom definicijom naknadne carinske kontrole, a primarno sa pravnim aspektom tog procesa. Svakako će predavači prezentovati i konkretne zakonske odredbe, kojih se moraju svi učesnici pomenutog postupka maksimalno pridržavati.

Biće govora i o onome što se može svrstati u predmete takve vrste kontrole, ali i o samom carinskom postupku koji mora tom prilikom biti primenjen. Svakako će profesori da ukažu polaznicima ovog seminara i na pojam deklaracije, a podrazumeva se da će im detaljno objasniti i koje sve podatke konkretni dokument mora da sadrži, kako bi se sa pravnog aspekta smatrao u potpunosti validnim.

Prema nastavnom programu, predviđeno je da osobe koje budu odlučile da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole nauče i kako se mora izvršiti kontrola one deklaracije robe, koja je prethodno već prihvaćena. Zatim će pažnja biti posebno posvećena i svim onim pravilima koja se moraju poštovati nakon što se primeni postupak naknadne carinske kontrole.

Svakako će na primerima biti pokazano i kako se vodi zapisnik u tom slučaju, s tim da će prisutni morati i da pristupe praktičnom delu koji ova obuka podrazumeva. Naime, prvo će im teoretski biti objašnjeno kako se popunjava, u skladu sa pravilima Zapisnik naknadne carinske kontrole, a posle toga će oni biti obavezni da u skladu sa ponuđenim informacijama, samostalno popune konkretni zapisnik. Na taj način će i pokazati u kojoj meri su uspeli da prihvate znanja, koja su im tokom predavanja prezentovana od strane profesora.

Posebna pažnja će biti usmerena i na proces koji podrazumeva naknadnu kontrolu različitih dokumenata, koja u određenim situacijama konkretno pravno lice svakako mora da priloži. Tako će se, između ostalog polaznici ovog seminara upoznati i sa kontrolom Međunarodnog tovarnog lista (CMR tovarni list), ali i Jedinstvene carinske isprave (JCI), te sa takozvanim EUR dokumentima, a koja se vezuju za Protokol o prometu robe, s tim da će svakako biti reči i o ostalim dokumentima koja su vezana za postupak naknadne carinske kontrole.

Profesori koji budu bili zaduženi da ovaj specijalizovani kurs vode će posebno istaći i koliki rok je naveden zakonskim aktima, a vezano za postupak pomenute vrste kontrole.

Kako je u pitanju tema koja je usko stručna, to podrazumeva da će specijalizovani kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole ponuditi zainteresovanima mogućnost da u relativno kratkom roku, u potpunosti ovladaju celokupnim postupkom ove vrste kontrole. Iz tog razloga i napominjemo da bi vrlo brzo po završetku praćenja nastave, trebalo svi polaznici da mogu stečena znanja pravilno da implementiraju u svoj rad, a kako bi sasvim samostalno primenjivali konkretni postupak na različita dokumenta i to uz maksimalno poštovanje odredbi važećih zakona, kojima se ova oblast i reguliše.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole?

Primarno od odluke svakog prijavljenog polaznika isključivo i zavisi u kojim terminima, ali i gde se organizuje obuka i kurs - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole, pošto uopšteno govoreći on treba da izabere koji vid edukacije će da prati.

Uz mogućnost pohađanja nastave u grupi, a kada časovima prisustvuje između četvoro i osmoro polaznika, Obrazovni centar Akademije Oxford takođe sprovodi i takozvanu poluindividualnu edukaciju, kada dvoje polaznika prate predavanja, te je isto tako u ponudi i individualna nastava, a tom prilikom samo jedna osoba ima pravo časove da pohađa.

Ističemo da se nastava u grupi organizuje u skladu sa tačno definisanim pravilima, a zapravo koordinator za nastavu sve to određuje. Primarno mislimo na datum početka, a potom i na termine, te svakako na dinamiku, kojom će se nastava u grupi organizovati. Svakako moramo napomenuti da pre nego što sve to učini, koordinator za nastavu mora da bude siguran da je osnovni zahtev za početak te vrste edukacije ispunjen. A pod tim mislimo na prijavu najmanjeg broja polaznika u okviru konkretnog predstavništva ove institucije, pošto tek posle toga postoji mogućnost da se definišu detalji i generalno, da predavanja počnu. Obavezni smo da naglasimo i to da će svakom pojedinačnom polazniku biti naglašeno da se izmene u ovom slučaju uopšte ne dozvoljavaju, tako da je obaveza svakog kandidata da sve što navede organizator on u potpunosti i ispoštuje.

Sasvim je drugačiji način organizacije nastave koju treba da prati jedan ili dvoje polaznika, a primarno zato što se njima dozvoljava da se oko svega samostalno dogovore sa profesorom, te sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu, koji je zaposlen u onom predstavništvo organizatora u kome taj polaznik izvršava prijavu i upisuje se.

Potrebno je da svi zainteresovani znaju i to da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i specijalnu vrstu edukacije, a kojoj isključivo imaju pravo da pristupe radnici određene kompanije. Korporativni kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole se organizuje na prilično fleksibilan način, budući da ovlašćeno lice određene kompanije u tom slučaju sve definiše zajedno sa koordinatorom za nastavu i to bilo koje poslovnice pomenute institucije. Da pojasnimo, oni se usaglašavaju oko datuma početka i dinamike održavanja, odnosno oko termina a svako kome tako više odgovara, ima pravo od organizatora da zahteva i da njegovi zaposleni časove prate u okviru svoje matične kompanije. Moramo napomenuti da je to jedini vid edukacije koji ova institucija ima u ponudi, a koji dozvoljava promenu mesta održavanja. Da bi se korporativni kurs mogao organizovati prema važećim pravilima, naročito je važno da klijent sazna kako bi određeni prostor morao da bude opremljen, te da se svih tih smernica u potpunosti i pridržava.

Na koji način se stručna obuka i kurs - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole organizuje?

Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan, da bi pojedinačni kandidat mogao da dobije sve informacije koje se odnose na princip organizacije ovog seminara, podrazumeva da se on prvo samostalno mora opredeliti oko toga na koji način će nastavu da prati, jer navedena institucija u ponudi ima kako grupni seminar - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole, tako i poluindividualnu i individualnu edukaciju. A takođe je naglašeno i da se svaka od njih može organizovati kako u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto i online.

Očekuje se da svaki polaznik, koji želi časovima da pristupa online, u tu svrhu koristi i svoj računar, a podrazumeva se da će informacije o specijalnoj vrsti softvera koji na njega mora da instalira, biti dostupne blagovremeno svakom prijavljenom. Isto tako će mu biti ponuđena i opcija profesionalne tehničke podrške, uzevši u obzir da se u timu svake poslovnice navedene institucije, nalaze i lica koja su baš za to i specijalizovana.

Određeno je da najmanje 4 osobe imaju pravo da pohađaju grupni vid edukacije, te da se upravo toliko njih i mora prvo prijaviti, kako bi uopšte mogla da bude organizovana nastava u grupi, a organizator je odredio da najviše 8 kandidata ima pravo toj vrsti edukacije da prisustvuje. Ono što svako od njih mora imati na umu jeste da je i početak te vrste nastave, svakako uslovljen upravo kreiranjem grupe , a da nju mora da čini najmanje 4 člana. Tek nakon zvaničnog ispunjenja tog zahteva, ovlašćeni koordinator za nastavu može da pristupi određivanju dinamike održavanja, termina i datuma početka, a podrazumeva se da će se svaki prijavljeni pridržavati maksimalno svega što je od strane tog stručnog lica prethodno definisano. Najvažnije je da prijavljeni znaju da se uopšte ne dozvoljava vršiti nikakve izmene po njihovom zahtevu, tako da oni najjednostavnije rečeno, moraju prihvatiti sve to, a ukoliko se odluče časove baš u grupi da prate.

Dosta se razlikuje princip koji se primenjuje kada neko želi časove da pohađa u paru ili potpuno individualno. Zapravo svaki prijavljeni kandidat određuje zajedno sa kordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj se prijavio, ali i sa profesorom, koji bi trebalo tu vrstu edukacije da vodi, kako datum njenog početka, tako i dinamiku po kojoj će se časovi odvijati, ali isto tako oni zajedno definišu i termine.

Inače se u ponudi ove institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole, što je edukacija koja je namenjena tačno određenoj ciljnoj grupi, to jest zaposlenima u kompaniji koja i zahteva organizaciju ove edukacije. A o načinu na koji će se nastava organizovati se dogovaraju kako predstavnik konkretne poslovnice, tako isto i ovlašćeno lice zainteresovane kompanije. Ovde je naročito važno da bude naglašeno i to da svaki klijent ima apsolutno pravo da od organizatora zahteva da zaposleni časove prate u svojoj kompaniji, to jest na onom mestu koje će ovlašćeno lice u preduzeću klijenta tom prilikom da odredi. Posebno je važno da se pravila vezano za karakteristike i opremljenost konkretnog prostora u potpunosti, u tom slučaju ispoštuju.

Koliko treba da traje kurs i obuka - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole?

Samim tim što je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford vrlo obimna, te se organizuje kako individualni, tako i grupni i poluindividualni seminar - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole, to baš od odluke svakog polaznika i zavisi da li će on podatke vezano za trajanje odabrane edukacije dobiti od organizatora ili će ih samostalno dogovoriti sa ovlašćenim licima konkretnog predstavništva ove institucije.

Za poluindividualnu i individualnu edukaciju, ali i za korporativnu obuku je predviđen vrlo specifičan način organizacije, tako da ili pojedinačni polaznici ili zainteresovani klijent treba da, između ostalog sa koordinatorom za nastavu definišu trajanje konkretne vrste edukacije.

Međutim, nastava koja se organizuje za veći broj polaznika, odnosno u grupi uključuje određivanje kako trajanja, tako i datuma početka, ali i termina održavanja časova od strane ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. A sve to može da bude određeno isključivo nakon što se najmanji broj osoba u tom predstavništvu prijavi i pošto se kreira određena grupa.

U nastavnom programu u skladu sa čijim smernicama se organizuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte postupak naknadne carinske kontrole je 8 školskih časova. A budući da je, uopšteno govoreći, predviđeno da polaznici u grupi prate nastavu svakoga dana, koja će trajati po 2 školska časa (po 90 minuta predavanja), to znači da će oni ukupno 4 dana tu vrstu edukacije pohađati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte postupak naknadne carinske kontrole"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje