Kurs i obuka - Upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma

Lica koja su u firmama zadužena za oblast nabavki, a nevezano za to da li konkretna kompanija posluje u uslužnoj ili u nekoj drugoj delatnosti, su pozvana da pohađaju specijalizovani seminar - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma.

Osim mogućnosti da fizička lica, odnosno pojedinci prisustvuju nastavi, otvorena je i ona koja podrazumeva sprovođenje obuke, poznate kao korporativna. Tada se predavanja organizuju za određeni broj radnika nekog preduzeća. Jednostavan je princip po kome se ta vrsta nastave sprovodi, zato što se ovlašćenom predstavniku te firme dozvoljava da direktno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford odredi na koji način bi zaposleni trebalo da pristupaju časovima. Svakako će se dogovoriti i o terminima njihovog održavanja, odnosno o tačnoj dinamici, a definisaće i datum početka. Ono što razlikuje korporativni kurs od nastave namenjene pojedincima jeste činjenica da se on može održati i u samoj kompaniji, čiji zaposleni bi trebalo nastavu da prate. Obavezan je direktor tog preduzeća, odnosno njegov zvanično ovlašćeni predstavnik da se pridržava pravila vezano za opremljenost prostora, a sa čime će ga organizator svakako prethodno upoznati.

Prijava je obavezna za svako fizičko lice, koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma, a kojom prilikom mora osnovne informacije o sebi da dostavi na jedan od predviđenih načina. Pored toga što što ih može izdiktirati zaposlenima direktno u poslovnici, otvorena je mogućnost i da ih pošalje na mejl ili da kontaktira najbliže predstavništvo ove institucije putem telefona, te navede ne samo svoje ime i prezime, nego i datum rođenja, ali i broj telefona za kontakt.


U prostorijama određene poslovnice će nakon toga biti sproveden upis, a kome je svaki prijavljeni obavezan da prisustvuje. Informacije o dokumentima koja tada treba da donese će mu biti dostupne na vreme.

Inače se edukacija organizuje i u predstavništvima ove institucije u svakom gradu, a po klasičnom principu i online, što podrazumeva da se svaki prijavljeni mora samostalno odlučiti kako će predavanjima da pristupa.

Njegova je obaveza da obezbedi računar, ako ga interesuje praćenje časova online. Osim toga, moraće u odabranom prostoru da osigura i stabilnu internet konekciju, ali i da poseban tip softvera instalira na svoj računar. Sva neophodna profesionalna pomoć će biti dostupna zainteresovanima, uzevši u obzir da su i IT stručnjaci u poslovnicama pomenute institucije zaposleni.Isto tako je vrlo važno da se svaki prijavljeni odluči i da li mu više odgovara nastavu da prati samostalno, a kroz individualnu ili u paru, putem takozvane poluindividualne, s tim što je u ponudi ove institucije i grupna obuka i kurs - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma.

Najstrožiji je princip koji se poštuje prilikom organizovanja nastave za veći broj polaznika, odnosno za maksimalno njih osmoro, a najmanje četvoro. Koordinator za nastavu u predstavništvu institucije organizatora će odrediti i datum početka grupne nastave, ali i termine u kojima bi časovi morali da budu organizovani, te će precizno definisati i kakvom dinamikom će predavanja da budu sprovedena. A kada sve to bude definisano, on će obavestiti prijavljene, te je svakako očekivano, odnosno zahtevano da se oni svih tih pravila pridržavaju, pošto se promene ne dozvoljavaju kod te vrste obuke.

Jednostavniji je način na koji se organizuju individualna i poluindividualna edukacija, jer je tada upravo polaznicima dozvoljeno da zajedno sa ovlašćenim licem određene poslovnice i sa stručnjakom, koji bi trebalo poluindividualnu ili individualnu nastavu da vodi, odredi na koji način će časovi biti organizovani. Uz to što će odlučiti svi zajedno o tome kog datuma će nastava početi, oni će precizirati i termine održavanja časova, kao i dinamiku, a podrazumeva se da će definisati i u kojim terminima će predavanja da budu održavana.

Plan i program stručne obuke - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma

Šta se prema opšteprihvaćenoj definiciji smatra pod ovom vrstom sporazuma je prva tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma da upozna prisutne.

Profesori će posle toga objasniti i koje su to situacije, u kojima je ovo primenljivo, a svakako će detaljno pojasniti polaznicima ove edukacije na koji način je potrebno napraviti i zaključiti ugovor, a prema takozvanom okvirnom sporazumu.

Tom prilikom će na primerima objasniti kandidatima i koje su prednosti okvirnog sporazuma, a svakako će ukazati i na određene nedostatke. Na praktičnim primerima će im sve to predstaviti, a prilikom organizacije korporativna obuke ti primeri mogu biti uzeti i iz oblasti delovanja kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni.

Trebalo bi predavači da detaljno predstave različite tipove okvirnih sporazuma, uz obavezne primere iz prakse. Akcenat će specijalizovani seminar - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma staviti na primenu ove vrste sporazuma sa jednim dobavljačem, te sa svim aspektima koje on podrazumeva. Svakako će profesori ponuditi i primere, odnosno ukazati prisutnima na slučajeve kada se primena okvirnog sporazuma sa jednim dobavljačem pokazala dobrom, a kada ne tako dobro opcijom.

Podrazumeva se da će polaznici ove edukacije biti upoznati i sa sklapanjem okvirnog sporazuma, ali sa nekoliko dobavljača, te će i u tom slučaju profesori ukazati na dobre i loše aspekte takve poslovne saradnje.

Biće reči i o definisanju prava, odnosno obaveza u toj vrsti sporazuma, a svakako će predavači objasniti vrlo detaljno prisutnima i na koji način se na osnovu okvirnog sporazuma moraju zaključiti ugovori.

U skladu sa programom, po čijim pravilima se stručni kurs i obuka - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma organizuje, predviđeno je da polaznici saznaju i šta se smatra pod pojmom mini tendera, odnosno da saznaju šta je to ponovno otvaranje konkurencije i kako se uz poštovanje zakona mora postupati u takvim situacijama.

Nakon prezentovanih oblasti će profesori dozvoliti prisutnima da učestvuju u diskusiji, te da eventualno postavljaju pitanja vezano za tematiku, a kako bi razjasnili sve što ih je možda zbunilo ili im nije bilo u potpunosti jasno tokom predavanja.

Na kojoj lokaciji i kada se stručni kurs i obuka - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma održava?

Ne samo da postoji mogućnost pohađanja nastave u okviru prostorija svake od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, nego se specijalizovani seminar - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma može pohađati i online. Zato i napominjemo da lokacija održavanja zavisi samo od želje svakog prijavljenog polaznika.

Ipak, kada je potrebno organizovati korporativnu obuku, ona može da bude održana i na prethodno opisane načine i u samoj kompaniji, koja je zainteresovana da njeni zaposleni budu upoznati sa navedenom tematikom. Što se tiče načina organizacije korporativnog kursa, potrebno je da se ovlašćeni predstavnik institucije organizatora o svemu, pa i o mestu održavanja dogovori sa vlasnikom tog preduzeća ili sa zaposlenim, koji poseduje potrebna ovlašćenja. Uopšteno govoreći, oni će definisati i gde će časovi biti organizovani i u kojim terminima, odnosno prema kakvoj dinamici, te svakako kada će taj vid edukacije početi.

Pojedinačni polaznici koji se opredele da onlajn pristupaju časovima će to činiti preko sopstvenog računara, a sa bilo kog mesta, gde imaju stabilnu internet konekciju. Pomenuta vrsta nastave se organizuje uz korišćenje posebne vrste softvera, a koji će svaki polaznik pojedinačno biti u obavezi na kompjuter da instalira. Ističemo da IT stručnjaci, takođe čine tim svakog predstavništva ove obrazovne institucije, te će njihovi stručni saveti biti na raspolaganju svim onim polaznicima, koji budu imali problem ili prilikom pristupa nastavi online ili u toku instalacije namenskog softvera.

Za online i za klasičnu, odnosno nastavu koja se organizuje u prostorijama bilo koje poslovnice ove institucije je predviđeno pravilo da svaki polaznik treba da izabere hoće li je pratiti u grupi, u paru ili individualno.

Budući da se poluindividualna obuka i kurs - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma održava za dvoje polaznika istovremeno, to je predviđen takav vid organizacije da se od njih očekuje da preciziraju direktno sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice i sa predavačem na koji način će časovi tom prilikom biti organizovani. A to znači da je njihova obaveza da se zajedno usaglase i oko datuma početka poluindividualne edukacije i oko tačnih termina, u kojima će prisustvovati predavanjima i svakako oko trajanja, a uzevši u obzir da je neophodno da se usaglase i oko toga po kom principu, to jest kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana. Ističemo da sva pravila važe i kada se sprovodi individualna nastava, s tim što u tom slučaju samo jedan kandidat treba da prisustvuje predavanjima, pa se on samostalno i dogovara o svemu sa pomenutim licima.

S obzirom na to da je organizator predvideo koliko ljudi može prisustvovati grupnoj nastavi, to podrazumeva da se datum kada će početi grupni kurs i obuka - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma definiše tek pošto se minimalni broj polaznika prijavi u jednoj od poslovnica. Pravilnikom navedene institucije je predviđeno da će ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu definisati kako će se časovi odvijati. Da budemo precizni, kada bude bila kreirana grupa, on će odrediti i dinamiku sprovođenja časova i termine njihovog održavanja, ali će svakako precizirati i datum početka, o čemu će obavestiti sve prethodno prijavljene. A podrazumeva se da će oni sve to morati u potpunosti da prihvate, jer nije dozvoljeno vršenje apsolutno nikakvih izmena po zahtevu polaznika.

Po kom principu se organizuje specijalizovani seminar - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma?

Postoji nekoliko načina za praćenje ove edukacije, a kada je pohađaju fizička lica, odnosno pojedinačni polaznici.

Jednostavnije govoreći, u ponudi je online i klasična obuka i kurs - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma, a oba tipa edukacije mogu biti organizovana za grupu polaznika, za samo jednog od njih i u isto vreme je mogu pratiti dvoje zainteresovanih.

Naime, potrebno je da se svaki prijavljeni kandidat potpuno samostalno opredeli i na kom mestu će pratiti predavanja i sa koliko polaznika, tako da će moći da dobije sve neophodne informacije o detaljima vezano za sprovođenje izabranog tipa nastave.

Dakle, časove na prvom mestu može da pohađa na klasičan način, kada se oni održavaju u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

U slučaju da se opredeli za drugu opciju, odnosno ako želi da edukaciju pohađao online, podrazumeva se da će svoj računar u tu svrhu koristiti. Namenski softver će na njega samostalno instalirati svaki zainteresovani, a posebno je važno da prostor iz koga odluči časove onlajn da prati, poseduje stabilnu vezu sa internetom, kako bi polaznici mogli časove potpuno nesmetano da pohađaju. Članovi tima za tehničku podršku će zainteresovanima pružiti svu potrebnu pomoć, a bez obzira da li kandidat ima problem tokom same instalacije ili uopšteno kada pristupa nastavi.

Prethodno smo naveli da se stručni kurs i obuka - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma može organizovati za samo jednu osobu, za njih dvoje ili za grupu, te je očekivano da se svaki prijavljeni opredeli koja od ponuđenih varijanti mu najviše odgovara, odnosno koju vrstu nastave želi da pohađa.

Edukacija koju prati jedna osoba, to jest individualna se organizuje u skladu sa istim pravilima kao i poluindividualna, a ona su izuzetno slobodna. Ustvari se primarno misli na činjenicu da se dozvoljava svakom zainteresovanom da odluči kako će se odvijati predavanja koja želi da prati. Zapravo se podrazumeva da će se ili on samostalno ili njih dvoje istovremeno, a prilikom organizacije poluindividualne nastave, o datumu početka, dinamici održavanja i o terminima, usaglasiti kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa licem koje je u konkretnoj poslovnici za organizaciju nastave zaduženo.

Međutim, ako neko želi da u grupi pohađa predavanja, primarno mora prihvatiti činjenicu da ništa od njega ne zavisi. Stvar je u tome da će svako ko odluči nastavu da prati u grupi morati da prihvati uslove, koje će koordinator konkretne poslovnice definisati. Da budemo jasniji, neophodno je da grupa bude kreirana u toj poslovnici, da bi koordinator za nastavu odredio kog datuma će početi grupni seminar - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma, odnosno u kojim terminima će se časovi odvijati i kakvom dinamikom.

Ako je potrebno ovu obuku organizovati samo za radnike neke firme, podrazumeva se da će se o datumu početka korporativnog kursa, odnosno o dinamici održavanja časova i terminima usaglašavati nadležno lice određenog predstavništva i te kompanije. Dozvoljeno je čak da se korporativna obuka organizuje i u samom preduzeću, a ovlašćeni predstavnik institucije klijenta je dužan da obezbedi propisane uslove, kako bi radnici mogli na najbolji mogući način časove da pohađaju.

Koliko je predviđeno da stručna obuka i kurs - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma ukupno traje?

Uzevši u obzir da postoji nekoliko tipova edukacija u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, to se i njihovo trajanje razlikuje.

Podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat, ubrzo posle formiranja grupe u određenom predstavništvu, dobiti precizne informacije o tome kakvom dinamikom će biti časovi sprovedeni.

Način na koji se poluindividualna i individualna edukacija organizuju je drugačiji, što znači da će tačne podatke o trajanju, to jest o dinamici prema kojoj bi trebalo predavanja da budu sprovedena u tom slučaju, polaznici definisati sa nadležnima u konkretnoj poslovnici i sa profesorom.

U slučaju da je potrebno određeni broj zaposlenih da se informiše o ovoj temi, naglašavamo da se korporativni kurs i obuka - upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma održava baš onako kako to odgovara zaposlenima. O dinamici sprovođenja predavanja će se nadležni u instituciji organizatora i u zainteresovanoj kompaniji zajedno dogovoriti.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte prednosti i mane primene okvirnog sporazuma"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje