Kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa

Osnovni cilj svakog uspešnog prodavca je da što veći broj potencijalnih kupaca pretvori u stvarne, te je zbog toga izneta najtoplija preporuka da se svi koji obavljaju neke poslove, direktno ili indirektno vezane za trgovinu priključe nastavi koju će dok traje kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa držati najeminentniji stručnjaci za navedenu oblast. To znači da su, zapravo dobrodošli svi koji žele da unaprede svoja znanja i na taj način postignu izuzetne rezultate na polju prodaje. Na taj način će poboljšati poslovanje svoje kompanije, ali i svoj način rada učiniti efikasnijim i uspešnijim, što će doprineti razvoju samopouzdanja i zadovoljstva postignutim.

Oni koji žele da pohađaju pomenutu edukaciju moraju najpre da se za to prijave ovlašćenom licu i to preko telefona, putem mejla ili dolaskom u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford. Tom prilikom potrebno je da zainteresovana osoba navede svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a kada se završi registracija prijavljenih sprovešće se upis na obuku. Ova procedura se vrši u određenoj poslovnici organizatora i naznačen je zahtev da tada svi prijavljeni budu lično prisutni i nadležnom službeniku predaju određenu dokumentaciju. Svi zvanični spisi koje je potrebno pribaviti biće kandidatima na vreme naznačeni, a takođe će dobiti informacije i o vremenu i tačnom mestu sprovođenja upisa.

Pre nego što nastava počne, polaznici će biti zamoljeni da navedu na koji način im odgovara da prate predavanja, budući da je organizator za to ponudio nekoliko mogućnosti.


Osobe koji su na edukaciju prijavljene kao radnici nekog preduzeća imaju priliku da se obučavaju preko interneta, ali i uživo, no treba naznačiti da ukoliko se korporativni seminar - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa sprovodi na klasični način kandidati mogu da časove prate u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice pomenute institucije, ali i u okviru prostora gde rade, te na svakom drugom mestu koje zadovoljava predviđene tehničke kriterijume za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Pre nego što se precizira gde će se nastava izvoditi, ovlašćeni predstavnik institucije organizatora će lice koje reprezentuje firmu u kojoj rade polaznici obavestiti o svim uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi se predavanja nesmetano odvijala. Naznačena službena lica će se, takođe dogovoriti i u vezi sa rasporedom rada, to jest preciziraće kada edukacija počinje, kao i kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici da imaju predavanja.

Pojedinačni kandidati mogu nastavu da prate u paru, odnosno da odaberu poluindividualni pristup. Oni će, dakle tokom čitave edukacije imati priliku da sa svojim partnerom razmenjuju mišljenja i iskustva i da nova znanja usvajaju i kroz tu vrstu komunikacije. Takođe će im biti pružena prilika da navedu koji im raspored rada najviše odgovara, a onda će u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora zajednički utvrditi termine i učestalost sprovođenja časova, kao i datum za početak kompletnog programa.

Osobe koje žele da rade samostalno i smatraju da se na taj način postižu najbolji rezultati mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa. Tada će moći da u velikoj meri utiču na organizaciju rada, te da naznače kada bi želeli da nastava počne i koji termini i učestalost sprovođenja predavanja bi se najbolje uklopili u njihov način života. No, da bi taj plan postao validan, moraju ga prihvatiti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije. Ukoliko se to dogodi, kandidat koji se obučava na ovakav način biće u prilici da nove obaveze lakše ukomponuje sa ispunjavanjem ostalih dužnosti, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. U svakom slučaju, čak i ako budu bile potrebne neke modifikacije u rasporedu, nastojaće se da se zahtevi dotičnog polaznika što je moguće više uvaže i da mu se u tom smislu izađe u susret.

Za ove kandidate postoji i mogućnost organizovanja grupne nastave, kada najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih zajedno prisustvuje predavanjima. Naznačeni broj članova grupe se mora strogo poštovati, jer se smatra da sa manje ili više osoba nije moguće ostvariti dovoljno bogatu komunikaciju u kojoj će svaki polaznik pronaći svoje mesto i ostvariti individualni napredak. Oni koji se odluče za ovaj pristup moraju da znaju i da će biti obavezni da prihvate raspored rada koji će napraviti ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Polaznicima neće biti omogućeno da iznose svoje zahteve vezane za termine i ritam sprovođenja časova, kao ni za vreme početka edukacije jer jednostavno nije moguće svima istovremeno u tom smislu udovoljiti, a niko ne sme biti privilegovan i izdvajan u donosu na ostale.

Bilo za koju od pomenutih opcije da se odluče, kandidati koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da rade na klasični način ili da njihov izbor bude online kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa. U prvoj varijanti imaće obavezu da u odgovarajućim terminima dolaze u najbližu poslovnicu navedene obrazovne institucije i tamo prate predavanja u vrlo prijatnoj atmosferi, u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim zahtevima savremenog obrazovanja. U drugom slučaju časove će pohađati preko interneta, a uz pomoć svojih računara, te su stoga obavezni da na njih, pre početka nastave instaliraju specijalnu vrstu softvera. To je postupak koji većina polaznika uspe da obavi bez ičije pomoći, budući da je prilično jednostavan, ali je svakako za one kojima bude potrebna pomoć ili koji budu želeli još nešto da pitaju obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora, gde rade vrhunski informatički stručnjaci.Čime se bavi stručni seminar - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa?

Planiranje prodaje predstavlja suštinski preduslov njenog rasta, te će upravo pričom o ovoj aktivnosti početi sprcijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa. Nadležni predavači će govoriti o predviđanju prodaje, koje predstavlja prvi segment planiranja, a obavlja se putem ispitivanja, testiranja tržišta i procene menadžera. Zatim će prisutnima biti predstavljene različiti načini planiranja prodaje, te će stručnjaci objasniti da se metodom korelacije detektuje povezanost između ostvarene prodaje i spoljašnjih i unutrašnjih faktora koji na to utiču, a naznačiće i kako se primenjuje metoda vremenske serije i ona koja se odnosi na dinamičko modeliranje. Predavači će polaznicima naznačiti razliku između taktičkog i operativnog planiranja prodajnih aktivnosti, ali će se osvrnuti i na tehnike koje se u ovom postupku koriste.

U procesu prodaje veoma je važno opskrbiti se relevantnim informacijama, koje se između ostalog odnose na interesovanja klijenata, njihove potrebe, kao i načine koji im pogoduju za ispunjavanje istih. Shodno tome, predavači će detaljno uputiti prisutne u načine dolaženja do bitnih podataka, koji će im pomoći da poboljšaju prodaju i stvore armiju zadovoljnih potrošača, koji će im se uvek sa radošću vraćati.

Da bi se prodaja intenzivirala i postala u svakom smislu uspešnija, neophodno je imati potrošače, to jest stvarne osobe koje žele da daju svoj novac za proizvode i usluge koji se nude. Stoga je potrebno na odgovarajući način sprovesti pripremu, kako bi se kupci pridobili i identifikovala određena ciljna grupa, na koju će prvenstveno biti usmereno delovanje jedne kompanije. Tako će polaznici saznati da je neophodno najpre sprovesti interna istraživanja u vezi sa trenutnim stanjem protoka klijenata i eventualnim teškoćama u njihovom pridobijanju. Takođe bi bilo dobro izračunati broj potrebnih potencijalnih mušterija, te ciljati na ono što bi njima bilo važno u ispunjavanju potreba i zahteva.

Dok traje kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa kandidati će biti upoznati i sa različitim načinima sprovođenja takozvanog prospektinga, odnosno traženja klijenata. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da je u pitanju skup dobro osmišljenih i isplaniranih radnji, koje imaju za cilj zaključenje ugovora o prodaji. Informisaće polaznike i koji se pristup preporučuje u kontaktu sa potencijalnim kupcima, te se osvrnuti na korisne fraze i način govora koji se tada koriste radi postizanja odgovarajućeg efekta. Osim toga, upozoriće prisutne na broj kontakata koji je potrebno da ostvare kako bi postigli željeni rezultat, a koji nikako ne bi trebalo da ih obeshrabri, jer je prospekting jedan kontinuiran proces i svakako na dugoročnom planu, ako se sprovede kako treba, daje vidljive rezultate.

U okviru navedene teme, kandidatima će biti naglašeno da dobri prodavci zapravo sve vreme tragaju za potencijalnim kupcima, te da ih mogu identifikovati na osnovu nekoliko pokazatelja, od kojih su najvažniji potrebe samih mušterija, platežna sposobnost, te ovlašćenja i mogućnosti za kupovinu. Do takvih informacija može se dolaziti preko poznanika, prijatelja, drugih prodavaca, bivših kupaca, ali i posredstvom snabdevača, zaposlenih u svojoj kompaniji, te korišćenjem društvenih i profesionalnih kontakata. Profesori će takođe istaći neophodnost zadržavanja aktuelnih kupaca, jer je vrlo izvesno da će oni, ukoliko su zadovoljni davati drugima svoje preporuke. Uz to će napomenuti da je potrebno periodično pregledati baze podataka koje se odnose na bivše kupce i kontaktirati one koji bi mogli ponovo da se aktiviraju. Stručnjaci će takođe preporučiti polaznicima da se u procesu pronalaženja kupaca svakako koriste mogućnošću da ih zadovoljne mušterije dalje preporučuju, ali i da u tu svrhu angažuju uticajne osobe ili javne ličnosti. Biće reči i o tehnikama pronalaženja kupaca putem telefonskih poziva ili angažovanjem takozvanih posmatrača, koji za određenu naknadu dovode mušterije ili one koji mogu da utiču na njih.

Svi koji prate specijalizovani seminar - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa biće upućeni u načine vođenja poslovnog razgovora, kojim zapravo i postižu ono što žele. U vezi sa tim će profesori istaći važnost prethodne pripreme koju odgovorni prodavac treba valjano da obavi, to jest da pregleda istoriju odnosa sa datim kupcem, ukoliko nije reč o nekom sasvim novom, te da proveri šta je to što njega zapravo najviše interesuje. Takođe će sprovesti detaljnu analizu marketinških i prodajnih ciljeva potencijalne mušterije i proceniti svoju aktuelnu prodavačku poziciju. Prisutni će saznati i da većine potencijalnih kupaca, kako istraživanja pokazuju, odluku o tome da li će saslušati do kraja prodavca donosi već u prvih dvadesetak sekundi razgovora, te je vrlo važno da se na samom početku on predstavi kao osoba od poverenja, koja dobro obavlja svoj posao i da na određeni način zainteresuje i privuče klijenta. Ovde će profesori posebno govoriti o efektima neverbalne komunikacije, koja može imati presudnu ulogu u pridobijanju kupaca.

Prisutni će dalje dobiti informacije o sledećim fazama prodajno razgovora, koje obuhvataju isticanje ponude, utvrđivanje činejnica, dogovor o potrebama kupca, prezentaciju ponude, definisanje detalja i slično. Svaki od pomenutih segmenata će predavači detaljno objasniti, a navešće i još nekoliko saveta za uspešno otvaranje prodajnog razgovora, poput onoga da treba biti opušten i prirodan, iskren kod davanja komplimenata i pokazivanja intersovanja, te da je potrebno izbegavati određene teme i ne iznositi stavove u vezi sa oblastima koje mogu biti intrigantne u bilo kom pogledu. Takođe će polaznicima ukazati na signale koji mogu da se pojave u razgovoru, kao znakovi da je klijent zainteresovan za kupovinu, a koje bi valjalo na pravi način i u odgovatrajućem trenutku iskoristiti. Najzad će ih uputiti u načine zaključenja prodaje i mogućnosti za dobijanje preporuke od zadovoljnog kupca, što je izuzetno bitan element čitavog procesa.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa?

Kandidati koji budu želeli da se edukuju u društvu još nekoliko osoba radiće prema rasporedu koji bude napravio ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. On će, dakle da precizira kada počinje grupni kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa, ali i kojim danima i u koje vreme će se održavati časovi. Nijedan član grupe, kojih može biti najmanje četvoro, a najviše osmoro neće moći da utiče na pomenuti plan delovanja, već će svi morati da mu se, uz manje ili veće ustupke, prilagode i slede ga sve do kraja sprovođenja programa.

Oni koji budu odabrali poluindividualni pristup radiće zajedno sa još jednim kandidatom, ali će biti u mogućnosti da se sa svojim profesorom i koordinator za nastavu u okviru određene poslovnice organizatora dogovaraju u vezi sa svim elementima koji se tiču organizacije obrazovnog programa. Tako će odrediti termin početka nastave, kao i vreme i učestalost održavanja časova koji će svima da odgovaraju.

Moguće je i da ovlašćeni profesor tokom naznačene edukacije podučava samo jednog kandidata, kada se zapravo sprovodi individualni seminar - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa. U tom slučaju dotični polaznik može da naznači kao da mu odgovara da nastava počne, kao i koji termini i tempo rada bi najmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu. U vezi sa time će svakako morati da budu konsultovani i ovlašćeni predstavnik organizatora, kao i stručnjak koji vodi obuku, te će se pronaći rešenje kojim će prijavljeni, ali i drugi učesnici u obrazovnom procesu biti zadovoljni.

Bilo da rade samostalno, u paru ili u grupi, pojedinačni polaznici mogu da prate nastavu uživo, odnosno da u tom cilju dolaze u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora. Takođe im je omogućeno da se edukuju online, to jest preko interneta, ali su pre toga obavezni da sprovedu određenu pripremu. Od njih se, zapravo očekuje da na svoj kompjuter instaliraju tačno određeni tip softvera pomoću koga će moći da na ovakav način pohađaju časove. Budući da postupak uopšte nije komplikovan, većina kandidata uspeva samostalno da ga obavi na osnovu uputstava koja su im data, ali se svakako u slučaju potrebe mogu svakog dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Ukoliko je potrebno edukovati zaposlene u nekoj kompaniji, sprovešće se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa koji se kako klasično, tako i online odvija prema rasporedu utvrđenom od strane zvaničnog reprezenta date firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Oni će definisati, zapravo kada će program početi da se sprovodi, te kojim danima i u koje tačno vreme će se održavati časovi. Treba istaći da kandidati koji žele da prate klasična predavanja mogu da se obučavaju u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, ali i u adekvatnom prostoru svoje kompanije, te na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje nastavnog procesa.

Kako je organizovan kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa?

Osobama koje nastavu žele da pohađaju kao pojedinci omogućeno je da se obučavaju preko interneta, ali i da odaberu klasični seminar - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa. Ako njihov izbor bude prva opcija, predavanja će pratiti pomoću računara, te su obavezni da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver. To će najverovatnije uspeti da urade samostalno, jer je u pitanju jednostavan postupak, a ukoliko budu imali nekih teškoća u ovom poduhvatu mogu se svakako obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakom predstavništvu organizatora. oni koji se odluče za standardnu nastavu imaće časove u namenskim prostorijama najbliže poslovnice navedene obrazovne institucije.

Kada polaznik bude odlučio da li mu više odgovara online ili klasična nastava, imaće obavezu i da se opredeli između individualne, poluindividualne i grupne edukacije. Prva podrazumeva obrazovnu situaciju u kojoj profesor podučava samo jednu osobu i poklanja joj svu svoju pažnju, te na taj način omogućava da ona napreduje sopstvenom brzinom. Ovakav pristup pruža priliku dotičnom kandidatu i da u velikoj meri utiče na organizaciju rada, budući da će moći u vezi sa terminima i učestalošću održavanje časova, te sa početkom same edukacije da se dogovori sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualni obuka i kurs - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa radiće zajedno sa još jednom osobom i tako će biti u prilici da naznače kada im odgovara da seminar počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko se sa ovim predlogom saglasi njihov profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, raspored će postati zvaničan i po njemu će se odvijati navedeni program.

U slučaju da se prijavljeni odluče za grupnu edukaciju, pratiće predavanja zajedno sa još minimalno troje, a maksimalno sedmoro drugih osoba, sa kojima će uspostaviti vrlo raznovrsnu i bogatu komunikaciju i na taj način ostvarivati predviđene obrazovne ciljeve. Ovi kandidati neće imati, međutim priliku da, na osnovu svojih zahteva i potreba definišu plan delovanja, već će vreme početka njihove obuke, termine i ritam sprovođenja časova da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije, a od njih se očekuje da mu se maksimalno prilagode.

Kada se rukovodstvo određene kompanije odluči da na navedenu edukaciju pošalje svoje zaposlene, sprovodi se korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa, koji se odvija kako na klasičan način, tako i online, naravno u skladu sa željama kandidata. Ovde je važno pomenuti da oni koji budu želeli da prate nastavu na standardni način mogu da odaberu mesto na kome će se obučavati, a na raspolaganju su im prostorije najbliže poslovnice organizatora, njihov radni prostor, kao i svaka druga lokacija na kojoj ima tehničkih uslova za adekvatno sprovođenje i praćenje predavanja. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka njihovog programa odrediće sporazumno osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko je planirano da traje seminar - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa?

Ukupan nastavni fond predviđen za pomenutu edukaciju obuhvata 14 školskih časova, a naznačeno je i da će oni da se održavaju u vidu dvočasa, koji traju po 90 minuta, tokom 4 dana.

Ovaj tempo rada važi, međutim isključivo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa, jer tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora, dok članovi grupe na to ne mogu da utiču.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativne nastava imaće isti broj časova, ali ne nužno i njihov raspored, jer će o tome zajednički da odluče zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije.

Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa, kao i edukacija koja se sprovodi samo za jednu osobu predviđen je isti broj od 14 školskih časova, ali tada raspored rada u dogovoru utvrđuju sami polaznici, ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa fazama prodajnog ciklusa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje