Kurs i obuka - Upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja

Želeći da zaposlenima u osiguravajućim kućama, ali i svima koji imaju interesovanje da se informišu o pravilnoj primeni navedenog zakona, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje ovu specijalizovanu edukaciju tokom cele kalendarske godine, a prema predviđenom rasporedu.

Sem za fizička lica, organizuje se i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, u kom slučaju časove isključivo pohađaju zaposleni u okviru nekog preduzeća. Tada se nastava sprovodi onako kako najviše odgovara polaznicima i njihovim nadležnima, koji se i dogovaraju sa organizatorom kako o datumu početka seminara, odnosno o dinamici održavanja časova i terminima, tako isto i o tome na kom mestu će oni predavanja da pohađaju. Zapravo je ponuđena opcija da korporativna edukacija bude organizovana u poslovnicama pomenute institucije, odnosno preko interneta, ali u određenim slučajevima može biti sprovedena i u okviru zainteresovane kompanije. U tom slučaju se očekuje da klijent obezbedi sve što je potrebno za nesmetano odvijanje nastave, s tim da će ga zaposleni u određenom predstavništvu ove institucije obavestiti o neophodnim detaljima.

Od fizičkih lica koja žele da pohađaju ovu edukaciju se prvo zahteva da se zvanično prijave, što mogu učiniti kad god žele direktno u poslovnici ili na mejl, odnosno preko telefona. Tada je važno da osim svog imena i prezimena, zaposlenom navedu i informacije za kontakt, kao i datum rođenja.


Biće obavešteni o postupku upisa, kao i o dokumentima koja će tada morati da donesu. Svakako je vrlo važno da prijavljeni lično prisustvuje upisu, budući da je to navedeno kao zvaničan zahtev organizatora.

U ponudi se nalazi kako klasičan seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, tako i onaj koji podrazumeva praćenje nastave preko interneta, što iziskuje posedovanje računara. Kandidat koji se bude opredelio za tu opciju mora da obezbedi i stabilnu internet konekciju, te da pravilno izvrši instalaciju softvera na svoj kompjuter. U tome mu mogu pomoći članovi IT sektora, koji su u svakoj poslovnici navedene institucije takođe zaposleni.

Kada se bude opredelio između varijante da nastavu prati direktno u predstavništvu organizatora ili preko interneta, svaki polaznik treba da odluči da li ga zanima individualna, odnosno poluindividualna ili grupna edukacija.

Najpre moramo napomenuti da je najbitnija razlika između svih tih vrsta obuka vezana za broj osoba, koje bi trebalo da im prisustvuju, s tim da naravno ima razlike i u tome ko donosi odluku o načinu sprovođenja časova.

Prilikom organizacije nastave u grupi se u potpunosti poštuju pravila koja definiše organizator, to jest ovlašćeno lice onog predstavništva te institucije, u kome se ostvari uslov za početak, te u kom prethodno četvoro kandidata najmanje prijavu bude izvršilo. Apsolutno sve ono što organizator bude prethodno odredio se ne dovodi u pitanje, niti je podložno promenama, tako da se ne uvažavaju zahtevi polaznika u tom slučaju.

Ako kandidat odluči da časove pohađa u paru ili samostalno, njegovo je pravo da datum kada će početi poluindividualni, odnosno individualni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja definiše u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora i sa stručnjakom, koji će izabrani tip edukacije da vodi.Kojim temama se stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja bavi?

Sve osnovne pojmove koji su navedeni u pomenutom zakonu će predstaviti profesori za vreme uvodnog predavanja, a predviđeno je da posle toga specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja uputi prisutne i u to šta se tačno definiše ovim zakonom i koji su to sve poslovi neživotnog osiguranja koji su njime obuhvaćeni.

Takođe će profesori objasniti i šta se smatra premijom osiguranja, te kako se ona u različitim slučajevima obračunava. A u tom segmentu će biti omogućeni i brojni primeri, na osnovu kojih će prisutni imati priliku da do detalja nauče samostalno da vrše obračun premije. Posle toga će detaljno objasniti i kako su premije osiguranja regulisane sa aspekta zakona o porezu, te ko se smatra obveznikom poreza na premije osiguranja. Odmah zatim će uputiti predavači prisutne i u to na koji način, a u skladu sa zakonom funkcioniše naplata premija osiguranja.

Budući da je vrlo važno i da osoba koja pohađa ovu edukaciju nauči tačno kako funkcionise obračun poreza na premije, to će stručni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja vrlo detaljno predstaviti tu temu. Polaznici će dobiti zadatak da na osnovu ponuđenih informacija samostalno obračunaju porez na konkretnu premiju. A tada će profesori da im ukažu i na greške koje su možda načinili, te će im objasniti i kako bi one trebalo u praksi da budu ispravljene.

Podrazumeva se da će biti detaljno predstavljeno i sve ono što je izuzeto od plaćanja konkretnog poreza, tako da će prisutni pored ostalog saznati i u kojim slučajevima se on ne obračunava i zbog čega.

Predviđeno je pravilnikom ove obuke da kandidati saznaju i koji je zakonski rok za plaćanje poreza na premije osiguranja, te će dobiti detaljne informacije o tome kako se pravilno vodi evidencija, a sa ciljem što bolje kontrole. Naravno da će polaznici saznati i kolika je obaveza čuvanja konkretne evidencije, a biće im objašnjeno i ko je nadležan za poslove provere.

U toku završnog dela će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja posvetiti pažnju kaznenim odredbama predstavljenog zakona, a kojom prilikom će profesori pomenuti najčešće propuste i kazne koje su propisane za to.

Ukoliko bilo koji polaznik ne bude u potpunosti razumeo neku temu, koju su predavači predstavili, biće im dopušteno da to razjasne u toku završnog predavanja, budući da je ono osmišljeno kao interaktivno, te da se očekuje učešće svih prisutnih.

Gde će biti održan specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja i u kojim terminima?

Isključivo na osnovu odabira svakog pojedinačnog polaznika zavisi i gde se sprovodi ova edukacija i kada se održava, jer svako od njih bira koji tip nastave će pohađati.

Naime, u ponudi je klasični i online kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, a i jedan i drugi vid nastave se mogu pohađati kako u grupi ili individualno, tako u paru, odnosno putem takozvane poluindividualne edukacije.

Ko god se bude opredelio da časove pohađa na klasičan način ima obavezu da im prisustvuje u samoj poslovnici institucije organizatora, a koju pre toga bude on lično odabrao.

Nasuprot tome, edukacija koja se pohađa onlajn podrazumeva da kandidat to može učiniti odakle god želi, a ako ima računar, odnosno stabilnu internet konekciju i ako pravilno instalira tačno određenu vrstu softvera. Podrazumeva se da bi prijavljeni trebalo potpuno samostalno instalaciju da izvrši, ali Obrazovni centar Akademije Oxford omogućuje i pomoć IT stručnjaka po potrebi svakome od njih.

S obzirom na to da je u ponudi kako individualna i grupna, tako i poluindividualna edukacija, trebalo bi da se svaki prethodno prijavljeni kandidat opredeli između te tri varijante.

U principu, najrigorozniji je princip koji se poštuje kada se organizuje grupna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, zato što ne postoji mogućnost izmena niti jednog segmenta, koje neposredno pre toga bude definisao ovlašćeni koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica. Svakako će biti posebno istaknuto pojedincima sve te informacije, a oni moraju znati i da grupni tip nastave ne počinje dok se 4 osobe minimum ne prijave u jednoj od poslovnica. Stvar je u tome da bi trebalo od četvoro do najviše osmoro ljudi časovima tom prilikom da prisustvuju, pa je zato i formiranje grupe od najmanjeg broja članova navedeno kao jedini i osnovni uslov za početak nastave u grupi.

Naravno da se drugačija pravila primenjuju kada se organizuje individualna nastava, odnosno poluindividualni tip obuke, a jedina razlika između njih je vezana za broj polaznika, budući da jedno lice prati individualnu, a njih dvoje pristupaju poluindividualnoj obuci. Zajedno sa nadležnim predstavnikom konkretne poslovnice organizatora, ali i sa predavačem koji će konkretni vid kursa da vodi će se jedan ili dvoje kandidata dogovoriti oko toga na koji će način časovi biti organizovani, a u smislu da će precizirati dinamiku i termine njihovog održavanja, kao i datum početka izabrane vrste kursa.

Ukoliko bude bilo potrebno da se određeni broj radnika neke kompanije sa temom pomenute edukacije upozna, može biti organizovan korporativni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja. Reč je o vrsti nastave koja se sprovodi uz maksimalno poštovanje zahteva klijenta, koji i definiše način organizacije časova zajedno sa ovlašćenim licem izabranog predstavništva institucije organizatora. Zapravo se oni usaglašavaju kako oko dinamike i termina u kojima će predavanja biti organizovana, tako isto i oko mesta na kome će zaposleni pratiti časove i oko datuma početka korporativne obuke. U slučaju da bude zahtevano da radnici predavanja pohađaju u svojoj firmi, organizator će obavestiti klijenta o tome šta se mora sve naći u tom prostoru, odnosno na koji način on mora biti opremljen da bi nastava mogla da bude organizovana.

Na koji način se kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja organizuje?

Isključivo od odluke pojedinaca zavisi kako će pohađati časove, uzevši u obzir da se stručna obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja može pratiti kako putem individualne i poluindividualne, tako isto i u okviru grupne edukacije, a svaka od njih se organizuje i online i direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a prema klasičnom principu.

Svi oni polaznici koji izaberu nastavu da pohađaju onlajn imaju obavezu kao prvo da obezbede računar, a kao drugo da mu osiguraju stabilnu vezu sa internetom i da izvrše pravilnu instalaciju softvera, koji će im služiti prilikom pristupanja predavanjima. U svakoj poslovnici navedene institucije su zaposleni i stručnjaci u IT sektoru, koji će pomoći svakom kandidatu prilikom pristupa predavanjima ili u toku instalacije softvera, a ukoliko bude naišao na neku poteškoću.

Potrebno je napomenuti i to da se kako online, tako i klasična edukacija mogu pohađati na nekoliko načina, tako da svaki kandidat ima mogućnost da izabere da li će pohađati grupni ili poluindividualni seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, odnosno da li mu više odgovara individualni tip edukacije, pa će posle toga dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije.

U principu, glavna razlika između svih njih je vezana za broj polaznika koji bi trebalo da prisustvuju predavanjima, jer poluindividualnu nastavu prate njih dvoje, grupnu više kandidata, a individualnoj pristupa samo jedna osoba.

Naravno da se donekle razlikuje i princip organizacije, te navodimo da se individualna i poluindividualna edukacija organizuju prema dogovoru profesora, koordinatora za nastavu i polaznika, dok se kod grupne nastave isključivo definisanje detalja vezano za organizaciju prepuštaju ovlašćenom licu određenog predstavništva institucije organizatora. Kažemo određenog, zato što grupni tip edukacije može biti organizovan samo ukoliko u toj poslovnici 4 osobe minimum izvrše prijavu, budući da ih je toliko potrebno za kreiranje jedne grupe. Inače su pravila koja se poštuju prilikom sprovođenja grupnog tipa kursa vrlo stroga, tako da se ne dozvoljavaju izmene onoga što koordinator odredi, pa čak i ako član konkretne grupe to bude eventualno zahtevao.

Isto tako ova institucija može da organizuje i nastavu za radnike, koji su u konkretnom preduzeću zaposleni. Tom prilikom se sprovodi takozvani korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, a isključivo prema smernicama koje zajedno određuju nadležni predstavnici institucije organizatora i zainteresovane firme. Oni se dogovaraju i o datumu početka kursa, ali i o mestu njegovog održavanja, odnosno trajanju i terminima. Važno je da u slučaju promene lokacije sprovođenja predavanja budu ispoštovani zahtevi koji se odnose na opremljenost prostora, a sa kojima će naravno nadležni u konkretnoj firmi detaljno prethodno da budu upoznati.

Koliko dana ukupno će trajati specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja?

Princip organizacije individualne i poluindividualne edukacije je poseban zato što podrazumeva da detalje vezano za način organizacije nastave definišu zajedno profesor, polaznici i koordinator za nastavu. Upravo iz tog razloga i navodimo da specijalizovani seminar - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja koji se na taj način organizuje može trajati onoliko dana, koliko pomenuta lica zajedno budu definisala.

Tačan raspored časova je prijavljenima na raspolaganju vrlo brzo po kreiranju grupe, a u kojoj mora najmanje četiri polaznika da bude prisutno, zato što je to utvrđeno pravilnikom pomenute institucije.

Uzevši u obzir da se po zahtevu može organizovati i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, a da se zahtevi klijenata maksimalno ispunjavaju u tom slučaju, oni dogovaraju kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen i to sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica ove institucije. A to zapravo znači da oni određuju i koliko dana će korporativni tip edukacije trajati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa osnovama Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje