Kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga

Istaknuta je opšta preporuka da svi koji se nalaze na funkcijama marketing menadžera, kako u privatnim, tako i u državnim preduzećima pohađaju predavanja koja uključuje stručna obuka i kurs - upoznajte se sa principima imejl marketinga. Teme koje su obuhvaćene pomenutim programom takođe će biti zanimljive i višestruko korisne i za sve koji su posredno ili neposredno u vršenju svojih poslovnih funkcija povezani sa sferom marketinga, a nije na odmet da se u rad uključe i PR menadžeri, odnosno oni koji se u okviru svojih kompanija bave odnosima sa javnošću.

Ako naznačenu edukaciju žele da pohađaju zaposleni u određenom preduzeću sprovodi se takozvana korporativna nastava koja je specifična po tome što kandidati, bilo da je prate uživo ili online mogu da odaberu mesto na kome će se obučavati. U prvom slučaju to mogu biti savremeno opremljene prostorije neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, prostor u samoj kompaniji za koju rade ili bilo koja druga lokacija koja im odgovara, a gde ima mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. U drugom slučaju, naravno polaznici mogu nastavu da prate sa bilo kog mesta, budući da to rade preko interneta uz pomoć svojih računara. Vreme kada će naznačena edukacija da startuje, kao i termine i ritam održavanja časova zajednički će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Polaznici koji se prijavljuju u statusu fizičkih lica takođe imaju priliku da se edukuju na klasičan način, te da na časove dolaze u određenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora. Njihov izbor takođe može da bude i online kurs i obuka - upoznajte se sa principuma imejl marketinga, kada je potrebno da blagovremeno sprovedu određene pripreme, to jest da na svoje računare pre početka nastave instaliraju tačno određeni tip softvera. Pomenuti postupak nije posebno težak niti zahteva specijalna informatička znanja, te se pretpostavlja da će većina kandidata uspeti da ga obavi bez ikakvih problema. Ipak, ukoliko ne budu mogli da to urade samostalno mogu da se obrate za pomoć IT stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije.


Bilo da odaberu rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni polaznici mogu da se edukuju zajedno sa još nekoliko kandidata, to jest da nastavu pohađaju u grupi. Da bi ovaj model edukacije bio kvalitetno sproveden moraju se poštovati, pre svega pravila koje se tiču veličine grupe, a prema kojima ona može da ima najmanje četiri, a maksimalno osam članova. Smatra se, zapravo da je ovaj broj pogodan za uspostavljanje kvalitetne i svrsishodne interakcije među kandidatima i stvaranje jedne dinamične atmosfere u koju će opet svaki pojedinac pronaći svoje mesto i steći predviđena znanja. Polaznici koji se opredele za ovakav pristup moraće da budu spremni da rade prema rasporedu koji im bude nametnut sa strane, to jest da poštuju termine i ritam održavanja časova, kao i datum startovanja kompletnog programa koji bude precizirao ovlašćeni koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

U ponudi je takođe i poluindividualni seminar - upoznajte se sa principima imejl marketinga, koji zajedno pohađa dvoje kandidata. Oni funkcionišu kao tandem, međusobno se pomažu, usmeravaju, savetuju, usvajaju nove informacije od svog predavača, ali svoja znanja proširuju i produbljuju i putem uzajamne komunikacije, razmene mišljenja i iskustava. Oni će, takođe moći da se najpre jedno sa drugim, a potom sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa rasporedom rada, te da tako utvrde termin startovanja edukacije, vreme i učestalost održavanja predavanja koji će im svima biti po volji.

Pojedinačnim polaznicima na raspolaganju je i individualni način rada, kada profesor obučava samo jednu osobu, maksimalno joj se posvećuje i nastoji da joj omogući da nova znanja usvaja sopstvenim ritmom. Ovo je jedna vrlo pogodna atmosfera za brzo napredovanje, budući da kandidat može da neposredno komunicira sa svojim profesorom, da mu postavlja pitanja, traži objašnjenja spornih pojmova, ali takođe i da iznosi svoje mišljenje vezano za konkretnu temu. Na taj način će i stručnjak koji vodi edukaciju steći jasan uvid u njegove sposobnosti, predznanje i eventualne oblasti u koje nije najbolje upućen, te će mu nakon svake etape davati sugestije za dalji rad i komentarisati postignuto. Pojedinci koji se budu obučavali na ovakav način moći će i da navedu kada im odgovara da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko taj plan odobri nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, on će postati zvaničan i prema njemu će se odvijati predavanja u toku čitavog programa.

Treba naravno naglasiti i da su svi koje zanima obuka i kurs - upoznajte sa principima imejl marketinga obavezni da se najpre prijave za ovu edukaciju i ovlašćenom službeniku daju svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da učine dolaskom u najbliže predstavništvo pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke sa pomenutim informacijama na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo nakon toga sprovešće se zvanični upis na seminar, kada je potrebno da svi prijavljeni lično dođu u naznačenu poslovnicu pomenute institucije i da tamo ovlašćenom službeniku predaju određena dokumenta. Pre toga će, naravno na vreme biti obavešteni koje sve zvanične spise u tu svrhu treba da pribave, a saznaće i ostale detalje vezane za pomenutu proceduru.Koje oblasti tačno izučava kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga?

U savremenom svetu, u kome internet zauzima veoma značajno mesto mejling postaje neizbežan u sferi biznisa. To su, zapravo personalizovana prodajna pisma koja kompanije elektronskim putem šalju svojim potencijalnim klijentima. Tako će specijalizovani seminar - upoznajte se sa principima imejl marketinga upravo početi pričom o fenomenu masovnog slanja mejlova, iliti takozvanom masmejlingu (massmailing). Na taj način se prilično jednostavno i svrsisihodno utiče na svest i delovanje postojećih i budućih kupaca ili korisnika, a u svakom slučaju potrebno je da sadržaji koji se u ovom vidu dostavljaju budu kvalitetni, te da predstavljaju nešto što će ciljani klijenti rado čitati. Na taj način konkretna firma uspostavlja odnos međusobnog poverenja sa svojim mušterijama, te tako unapređuje svoje poslovanje. Masovno slanje mejlova takođe podrazumeva postojanje odgovarajuće mejling liste, to jest elektronskih adresa klijenata koji jesu ili bi mogli biti zainteresovani za konkretni proizvod ili uslugu. Suštinsko pitanje je upravo u načinu prikupljanja ovih mejl adresa, to jest formiranje ciljne grupe korisnika.

Stoga će tokom narednih predavanja profesori objasniti različite metode koje se koriste za kreiranju mejling liste. Napomenuće da firme koje imaju svoj sajt mogu u tom cilju da na nekom nenametljivom mestu stave polje u koje će posetioci moći da upišu svoju mejl adresu, ali da je mnogo efikasnije ponuditi klijentima neke korisne informacije u vezi sa konkretnim proizvodom ili uslugom koje će moći da dobiju ukoliko ostave svoj mejl. To se može zatim učiniti i pomoću iskočnog prozora koji će posetioce sajta navesti da obrate pažnju na informacije koje se nude, te da požele da na mejl dobiju sadržaje koji im deluju zanimljivi i korisni. Prisutni će biti obavešteni i da prikupljanje mejl adresa može da se obavi preko posebne web stranice. To je takozvana squeeze page ili opt - in page, koja treba da bude vrlo atraktivno osmišljena i da obuhvata primamljive sadržaje za potencijalne klijente, svedočenja zadovoljnih korisnika i slično. Predavači će objasniti i specifičnosti koje se tiču linkovanja na ovakvim stranicama, odnosno navešće da na njima može da postoji samo link za unošenje mejl adrese. Takođe će istaći da se u poslednje vreme sve češće prave ove stranice u video formi, to jest korisnici mogu da na ekranu vide osobu koja im se direktno obraća ili, pak samo da čuju glas koji prezentuje odgovarajuće sadržaje. Napomenuće prisutnima i da se u svrhu dovođenja ljudi na squeeze page mogu koristiti sveprisutne društvene mreže, kao i Google AdWords reklame.

Dok traje obuka i kurs - upoznajte se sa principima imejl marketinga polaznici će saznati i kako se kreiraju marketing kampanje, što je zapravo najvažnija stavka u ovakvom načinu privlačenja klijenata. Ovlašćeni stručnjaci će naglasiti da je najpre neophodno precizno definisati cilj konkretne kampanje, to jest njen krajnji rezultat, kao i sve ono što zapravo određena firma planira da ponudi kupcima ili korisnicima svojih usluga. Potrebno je takođe tačno navesti vremenski period u kome se odvija data kampanja, a preporučljivo je i da se ona najavi dovoljno rano, kako bi se klijentima dala prilika da obezbede potrebna finansijska sredstava. Kandidati će biti obavešteni i da je od ključne važnosti za uspeh sam sadržaj poruke, koji treba da obuhvata ono što je u ponudi najatraktivnije, bilo da je reč o cenama, načinu plaćanja ili ostalim pogodnostima. Takođe je korisno staviti link na određenom sajtu, gde će korisnici moći da dobiju još potpunija oabveštenja, a nije na odmet u celu priču ubaciti i društvene mreže, te ostaviti mogućnost klijentima da konkretni njuzleter tamo proslede. Profesori će naglasiti važnost redovnog i korektnog ažuriranja sadržaja i obaveštavanja korisnika koji imaju status pratilaca na društvenim mrežama. Kandidatima će takođe biti naznačeno da se rezultati konkretne kampanje sumiraju na osnovu poređenja očekivanih i ostvarenih rezultata, te se tako uočavaju eventualni propusti i to se kasnije koristi u ostalim sličnim poduhvatima.

Govoreći o kvalitetnom sadržaju mejlova, stručnjaci će naglasiti da u njima ne bi trebalo akcenat stavljati na prodaju, već na određeni koristan i prikladan sadržaj, koji je svakako povezan sa proizvodom ili uslugom koje firma želi da plasira. Korak po korak objasniće prisutnima kako se izazivaju poželjne reakcije kroisnika i ukazati im na eventualne greške i loše procene koje treba da izbegnu.

Pre no što se okonča kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga, kandidatima će biti prezentvano i stvaranje kvalitetnih njuzletera (newsletter). Biće im najpre objašnjeno da je u pitanju publikacija koja se u određenim vremenskim intervalima distribuira korisnicima koji su se za to dobrovoljno prijavili. Uz to će naglasiti da se ovakav vid promocije ne koristi samo u prodajne svrhe, već mu je cilj i uspostavljanje odnosa poverenja sa klijentima, što dugoročno doprinosi povećanju uspešnosti biznisa. Prisutni će takođe biti upućeni u načine kreiranja kvalitetnog njuzletera, to jest sadržaja koji će privući pažnju korisnika i potencijalno ih navesti da kupuju konkretne proizvode.

Poseban deo edukacije biće posvećen načinima praćenja i analize rezultata do kojih je doveo imejl marketing, a polaznici će biti podstaknuti da postavljaju pitanja i iznose svoja iskustva i ideje vezane za konkretnu oblast. Biće im, takođe navedeno više primera uspešnih i neuspešnih njuzletera i mejlova, te će tako moći da uvide na čemu se temelje najčešće greške u ovakvim marketing poduhvatima.

U koje vreme i gde se održava stručni seminar - upoznajte se sa principima imejl marketinga?

Polaznici koji budu nastavu pohađali pojedinačno i opredele se za rad u paru moći će da napomenu kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove, te kada bi želeli da poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa principima imejl marketinga počne. Da bi taj njihov predlog, međutim postao validan moraju ga prihvatiti nadležni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, jer se i oni tretiraju kao aktivni učesnici obrazovnog procesa.

Privilegiju da utiču na raspored rada imaće i svi kandidati koji se opredele za individualnu nastavu. Oni će moći da naznače kog datuma im odgovara da edukacija startuje, kao i koji bi se termini i ritam sprovođenja časova najbolje uklopili u njihove navike i način života. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora, te će tako zajednički utvrditi plan delovanja kojim će svi biti zadovoljni. Polaznici koji se opredele za ovakav tip kursa moći će da ostvare neposrednu komunikaciju sa svojim profesorom, koji s druge strane ima mogućnost da dobije brzu povratnu informaciju o znanju osobe koju podučava i da u skladu sa tim koriguje i poboljša obrazovni proces. Individualna edukacija, takođe osamostaljuje kandidata i utiče na njegovo samopouzdanje.

Osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga neće, međutim dobiti priliku da se izjasne u vezi sa tempom rada koji im odgovara, pošto će vreme početka njihove edukacije, te termine i ritam održavanja časova da definiše koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Od članova grupe se očekuje da se datog rasporeda striktno pridržavaju i ne ulažu u vezi sa tim nikakve prigovore, jer jednostavno oni neće biti uzimani u obzir, jer ne postoji mogućnost da se kod ovakvog pristupa radi na drugačiji način. Vrlo je važno naglasiti i da je veličina grupe vrlo precizno određena, to jest da ona ne može početi da funkcioniše dok za to ne bude zainteresovano najmanje četvoro kandidata. Takođe, na ovaj način nastavu može da prati maksimalno osmoro polaznika, s obzirom na to da bi u prisustvu većeg broja njih bilo nemoguće garantovati za kvalitet obrazovnog procesa i mogućnost da se svaki pojedinac u nastavi adekvatno iskaže.

Bilo da žele da nastavu prate pojedinačno, u paru ili u grupi kandidati mogu da se opredele za rad preko interneta i da časove pohađaju pomoću svojih računara. Zbog toga je neophodno da na njih, pre početka nastave instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade samostalno, jer je reč o relativno lakom postupku. Ukoliko se, međutim ne snađu, te im bude potrebna stručna pomoć, mogu svakako da računaju na tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Takođe su im na raspolaganju i klasični časovi koji se, prema utvrđenom rasporedu odvijaju u određenom predstavništvu organizatora, gde su zainteresovani kandidati dužni da dolaze i prate predavanja u prostorijama opremljenim prema savremenim obrazovnim standardima.

Kada se na edukaciju prijave radnici nekog preduzeća sprovodi se korporativni seminar - upoznajte se sa principima imejl marketinga i to kako online, tako i na klasičan način. Polaznici koji se opredele da nastavu prate uživo mogu to da učine u namenskim prostorijama datog predstavništva organizatora, u svom radnom okruženju ili na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, ali pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. Vreme kada će ovi kandidati početi da se obučavaju, te termine i učestalost održavanja časova u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - upoznajte se sa principima imejl marketinga?

Predavanja koje će osvedočeni stručnjaci držati prijavljenima tokom odvijanja naznačenog programa mogu da se prate uživo, ali tada zainteresovani polaznici moraju da u određeno vreme dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga, kada časove prate preko interneta. Obavezni su, međutim da pre nego što nastava počne na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, a ako to ne budu uspeli da urade samostalno mogu se obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije.

Kako online, tako i na klasičan način predavanja mogu da prate i zaposleni u nekom preduzeću, za čije je poslovanje bitna pomenuta edukacija. No, ukoliko budu radili na standardni način neće morati da se obučavaju samo u okviru određene poslovnice organizatora, već i u svom radnom prostoru, kao i na svakom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje nastave. Vreme kada će ova korporativna edukacija da počne, kao i termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici mogu da traže da ovlašćeni profesor samo njih podučava, to jest da se opredele za individualni seminar - upoznajte se sa principima imejl marketinga. Oni će moći da, pre nego što nastava počne naznače koji im dani odgovaraju za održavanje predavanja, kada bi želeli da edukacija počne i kakav ritam rada će se najlakše uklopiti u njihovu ustaljenu rutinu. Ukoliko taj raspored bude prihvatljiv njihovom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora, postaće zvaničan i koristiće se sve vreme sprovođenja programa.

Ovi kandidati mogu da se opredele i za grupnu edukaciju, kada predavanjima zajedno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Oni uče razmenjujući mišljenja i iskustva, kako međusobno, tako i sa svojim predavačem, ali ne mogu ni na koji način da utiču na svoj raspored rada. Reč je o tome da će datum startovanja grupne obuke, kao i vreme i učestalost odvijanja predavanja da utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, a od članova grupe se očekuje da im se na svaki način prilagode i striktno ih se pridržavaju.

Osobama koje žele da imaju društvo tokom nastave, ali da to ne bude dinamična i aktivna atmosfera karakteristična za grupnu edukaciju, namenjena je poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa principima imejl marketinga. Tada predavač radi sa dvoje polaznika koji imaju priliku da i međusobno komuniciraju, razmenjuju mišljenja i iskustva, ali i da naznače koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, te kada je najbolje da ovaj obrazovni program počne da se sprovodi. Da bi se njihove želje ostvarile, neophodno je da za to dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Koliko traje kurs i obuka - upoznajte se sa principima imejl marketinga?

Planirano je da navedena edukacija ukupno obuhvata 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Takođe je naznačeno da će se oni održavati u vidu dvočasa, tokom 4 dana, što znači da će kandidati biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan delovanja, međutim važi samo za grupni seminar - upoznajte se sa principima imejl marketinga, budući da tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava takođe će imati ukupno 8 časova, ali će raspored zavisiti od dogovora između predstavnika njihove firme i osobe koja istupa u ime pomenute obrazovne institucije, te se tako može i razlikovati od navedenog.

Kandidati čiji izbor bude individualni obuka i kurs - upoznajte se sa principima imejl marketinga, kao i oni koji budu želeli da rade u paru imaće takođe 8 školskih časova, ali će tempo njihovog delovanja zavisiti od toga koji im termini i ritam sprovođenja predavanja budu odgovarali, pod uslovom da za to dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa principima imejl marketinga"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje