Kurs i obuka - upoznajte se sa programom finansiranja COSME

Uzevši u obzir da je navedeni program finansiranja isključivo usmeren na oblast privrede, to se i navodi da je specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa programom finansiranja COSME na prvom mestu namenjen upravo zaposlenima na rukovodećim pozicijama u preduzećima, koja mogu aplicirati za njih, budući da posluju u konkretnim privrednim granama. Izuzev zaposlenima u kompanijama različite veličine i strukture, ovaj edukacija bi bila korisna i onim osobama koje su zaposlene u različitim institutima, ali i uopšteno svima čije poslovanje je vezano za privredu naše zemlje.

Tokom cele godine se na više od 20 lokacija organizuje nastava, budući da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje kako u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, a na nekoliko opština prestonice Republike Srbije, tako i u Mladenovcu, Jagodini i Kraljevu, potom u Kragujevcu, Ćupriji i Čačku, ali i u drugim gradovima.

Prema aktuelnom pravilniku ove institucije, prvo se zahteva da zainteresovano lice izvrši prijavu za praćenje odabrane vrste edukacije. Posle toga bi trebalo da dođe u prostorije one poslovnice, koja mu je najbliža, a kako bi pristupio zvaničnom upisu.


Ističemo da se upis sprovodi isključivo ukoliko je prethodno prijavljeni kandidat lično prisutan, a svakako će on na vreme da dobije sve potrebne informacije o dokumentima, koja će morati tada da donese.

Bilo kog dana, a u periodu kada je izabrano predstavništvo otvoreno, zainteresovano lice može lično da dođe i izvrši prijavu, što isto može učiniti i putem telefona. Kome god ne odgovaraju ti načini za prijavljivanje, slobodani su da informacije o sebi koje su potrebne, to jest ime i prezime, kao i datum rođenja, odnosno broj telefona, pošalju elektronski i to na zvaničnu mejl adresu konkretnog predstavništva pomenute institucije.

Moraće svaki prijavljeni da izabere gde će nastavu da prati, odnosno na koji način, budući da je u ponudi kako klasični i online seminar - upoznajte se sa programom finansiranja COSME, tako i poluindividualna, grupna i individualna edukacija. Preciznije govoreći, i klasični tip nastave i onaj koji se prati preko računara mogu da budu praćeni kroz jedan od pomenuta tri principa.Kandidat koji se odluči da časove pohađa onlajn tom prilikom mora koristiti svoj kompjuter, a poželjno je da konkretni uređaj ima što bolju, odnosno stabilniju vezu sa internetom. Da bi mu bilo omogućeno da predavanja na taj način pohađa, kandidat će morati prethodno da instalira specijalnu vrstu softvera na svoj uređaj, a ako bude bilo potrebno, u tome će mu pomoći neko od IT stručnjaka, zaposlenih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora.

Ako je izbor prijavljenog vezan za klasičan tip edukacije, to ustvari znači da prihvata obavezu lično da dolazi u najbližu poslovnicu ove institucije i predavanja pohađa u propisno opremljenim prostorijama.

O tome kada će grupna edukacija početi, u kojim će se terminima organizovati grupni kurs i obuka - upoznajte se sa programom finansiranja COSME, odnosno prema kakvoj dinamici će odlučiti kordinator za nastavu, a u relativno kratkom roku pošto se navedeni uslov bude ostvario. zahtev za promenom niti jednog segmenta se ne prihvata kod ovog tipa nastave.

Mnogo je veća sloboda data polaznicima, koji se odluče za poluindividualnu ili individualnu obuku, uzevši u obzir da se oni i o terminima održavanja časova, ali i uopšteno o datumu početka odabrane vrste edukacije i trajanju dogovaraju zajedno sa koordinatorom konkretne poslovnice organizatora i sa predavačem.

Potrebno je da napomenemo i to da ovaj kurs može biti organizovan i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću. tom prilikom će se nadležni zainteresovane firme o načinu organizacije dogovarati sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva organizatora, tako da će se nastava praktično održati upravo onako kako najviše odgovara radnicima. Ujedno je to i jedina vrsta edukacije, kod koje se dozvoljava izmena vezano za lokaciju održavanja, jer postoji mogućnost i da predavanja za zaposlene budu direktno u njihovoj firmi organizovana. Naravno da će tada nadležni biti u obavezi da konkretni prostor opreme tako, da njihovi zaposleni mogu časove na najbolji mogući način da pohađaju.

Nastavni plan stručnog kursa - upoznajte se sa programom finansiranja COSME

Predviđeno nastavnim programom da se u okviru prvog predavanja, kojim će i započeti specijalizovani seminar - upoznajte se sa programom finansiranja COSME polaznicima predstave trenutno aktuelni programi, a koji su primarno namenjeni brojnim pravnim licima koja se bave tačno definisanim delatnostima u oblasti privrede.

Podrazumeva se da će predavači ukratko objasniti ko objavljuje javni poziv za dodelu ovih sredstava, ali i sa kojom svrhom.

Najveći deo pomenute edukacije će biti usmeren na pripremu propisane dokumentacije, a podrazumeva se da će profesori pokazati svaki dokument, koji bi zainteresovani trebalo da pravilno popune. Naravno da će prisutnima biti date informacije o samom postupku apliciranja za dodelu ovih sredstava, a dobiće i informacije o tome po kom principu se raspisuje konkurs, odnosno koji se uslovi najčešće moraju ispuniti.

Takođe će biti polaznicima objašnjeno i koji je osnovni cilj pomenutog programa, a biće reči i o obezbeđivanju garancija, odnosno takozvanih kontragarancija konkretnim finansijskim institucijama.

Isto tako je predviđeno nastavnim programom da stručni kurs i obuka - upoznajte se sa programom finansiranja COSME upozna polaznike sa postupkom obezbeđivanja rizičnih kapitala za investicione fondove, a isključivo sa aspekta pomenutog programa. Sem toga, profesori će govoriti i o aktuelnom konkursu, odnosno o finansijskim sredstvima koja su tada planirana.

Da bi neko mogao da se javi na ovaj konkurs, on mora ispunjavati tačno definisane uslove, tako da će profesori značajnu pažnju tokom ove edukacije posvetiti upravo predstavljanju zahteva konkursa. A tom prilikom će, pored ostalog kandidati saznati i za koje sve oblasti poslovanja je predviđena dodela bespovratnih sredstava prema navedenom programu.

Saznaće prisutni i na koji način funkcioniše Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe network), te koja je njena osnovna svrha, a biće govora i o važnosti usaglašavanja pravne regulative naše zemlje sa onom koja važi na teritoriji zemalja članica Evropske Unije.

Sve informacije o koracima koje bi morali zainteresovani da preduzmu će prvo biti prezentovane teorijski, a nakon toga će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa programom finansiranja COSME omogućiti prisutnima da se kroz primere iz prakse upoznaju sa postupkom apliciranja na konkretni konkurs. A to znači da će polaznici naučiti i kako se zahtevana dokumentacija mora popuniti, odnosno šta je sve neophodno da prilože i u okviru kojih nadležnih institucija ta dokumenta moraju da pribave.

Budući da se radi o specifičnom programu finansiranja, te da postoje brojne nedoumice među zainteresovanima, to je predviđeno programom ove edukacije da svakom kandidatu u njenom završnom delu bude pružena mogućnost da razjasni sve eventualne nejasnoće sa nadležnim profesorima, a sa kojima će moći da razgovara o prethodno obrađenim temama.

Gde se organizuje seminar - upoznajte se sa programom finansiranja COSME i kada?

Ne postoji jedinstven odgovor na ovo pitanje, zato što se prema odluci svakog pojedinačnog polaznika i definiše kako mesto organizacije nastave, tako isto i termini u kojima se sprovodi specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa programom finansiranja COSME.

Da pojasnimo, svaki prijavljeni će izabrati između dve opcije vezano za mesto pohađanja (online i direktno u poslovnicama organizatora), odnosno između tri mogućnosti organizacije časova (individualna, poluindividualna i grupna).

Kada se predavanja organizuju u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, kandidat je obavezan da u tačno određenim terminima, a što sve zavisi od odabranog principa održavanja nastave, dolazi i pohađa časove prema klasičnom principu.

Potrebno je da ima sopstveni kompjuter svako ko se odluči da predavanja prati online, a svakako će na njega i instalirati prethodno definisani tip softvera. Naravno da mora stabilna veza sa internetom da bude dostupna u prostoru iz koga će pohađati predavanja, a kandidatima koji ne budu konkretni softver uspeli sami da instaliraju će na raspolaganju biti članovi tima za profesionalnu tehničku podršku, koji funkcioniše u okviru predstavništva institucije organizatora u svakom gradu.

Osnovna razlika između grupne, individualne i poluindividualne nastave se odnosi na broj polaznika. Dok više osoba prisustvuje grupnoj nastavi, poluindividualni kurs i obuka - upoznajte se sa programom finansiranja COSME organizuje za dvoje kandidata istovremeno, a samo jedna osoba treba da prisustvuje individualnoj nastavi.

Naravno da se primenjuje drugačiji princip organizacije, a u smislu da kod individualne i poluindividualne edukacije isključivo prijavljeni u dogovoru sa nadležnim licem jedne od poslovnica i sa profesorom, čija će dužnost biti odabranu edukaciju da vodi definišu kako će se ona odvijati, dok kod grupne nastave to isključivo ima pravo da učini ovlašćeno lice u predstavništvu organizatora, a u okviru koga se neposredno pre toga oformi grupa.

Odmah nakon kreiranja grupe koordinator za nastavu će odrediti i tačan datum početka, ali i dinamiku održavanja časova i termine. Sve te informacije će proslediti prijavljenima, sa napomenom da ne postoji mogućnost izmena ničega što prethodno bude bilo definisano.

Navedena institucija ima mogućnost da specijalizovani seminar - upoznajte se sa programom finansiranja COSME organizuje i samo za određeni broj radnika nekog preduzeća, a u kom slučaju se sprovodi takozvana korporativna obuka. Pravila navode da će direktor te firme, to jest ona osoba koja je u njoj zvanično ovlašćena, da se o načinu organizacije časova za zaposlene dogovori sa predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora. Pored toga što će precizirati dinamiku održavanja, odnosno utvrditi koliko će tačno nastava trajati, oni će se usaglasiti i oko termina u kojima će biti održana predavanja i uopšteno, oko datuma početka korporativnog kursa. Kod ovog tipa nastave postoji mogućnost i za promenom mesta održavanja, a što znači da se zaposlenima može pružiti prilika da u svojoj firmi prate predavanja. Ako to zvanično bude zahtevao direktor firme, koji je za ovaj vid edukacije zainteresovan, biće mu predočeno šta sve odabrani prostor mora da sadrži, kako bi bez ikakvih smetnji časovi mogli da budu u njemu organizovani.

U skladu sa kakvim principom se sprovodi stručna obuka i kurs - upoznajte se sa programom finansiranja COSME?

Budući da postoji nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, naglašavamo da će svaki polaznik izabrati koja od ponuđenih opcija mu više odgovara, pa će na osnovu toga i biti informisan o pravilima po kojima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - upoznajte se sa programom finansiranja COSME.

Obavezni smo da naglasimo najpre da polaznik bira gde će predavanja da prati, a u smislu da to može da učini u prostorijama predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford ili uz korišćenje svog računara.

Kandidat koji se opredeli za drugu varijantu, te izabere online edukaciju ima obavezu da izvrši propisnu instalaciju softvera na svoj kompjuter, ali i da tom uređaju omogući što stabilniju vezu sa internetom, kako bi bez ikakvih teškoća mogao časove na taj način da pohađa. Ko god ne bude uspeo samostalno da instalira namenski softver ili mu bude, eventualno potrebna pomoć za pristup predavanjima, može se obratiti zaposlenima u konkretnoj poslovnici ove institucije, a čija specijalnost jeste pružanje tehničke podrške kandidatima.

Nakon što izabere gde želi da pohađa nastavu, polaznik je obavezan i da se opredeli između tri ponuđene opcije, uzevši u obzir da se stručni seminar - upoznajte se sa programom finansiranja COSME organizuje kako kroz individualnu i grupnu, tako i kroz poluindividualnu edukaciju, koju pohađa u isto vreme dvoje polaznika.

Edukacija u grupi se sprovodi za tačno definisani broj ljudi, tako da predavanja sme pratiti najviše osmoro, a najmanje četvoro polaznika. Samim tim što je precizno definisan broj kandidata, to je i iznet zahtev da se najpre minimalan broj njih zvanično prijavi za praćenje obuke. Posle toga će koordinator za nastavu konkretnog predstavništva oformiti grupu i definisati na koji način će predavanja biti organizovana, a u smislu da će odrediti kako datum početka grupne nastave i termine sprovođenja, tako i trajanje celokupne edukacije, budući da je dužan da precizira i prema kakvoj dinamici će se časovi u tom slučaju organizovati. Apsolutno sve što pomenuto lice bude odredilo će biti na propisan način saopšteno prijavljenima, a naročito će biti naglašeno da se zahtevi za promenama i to bilo kog člana grupe ne smeju prihvatiti, jer su pravila po kojima se grupna edukacija sprovodi vrlo strogo definisana.

Polaznici koji odluče da samostalno prate časove ili to žele da učine u društvu još jednog kandidata će biti slobodni da se o načinu njihovog sprovođenja samostalno dogovore kako sa nadležnim predavačem, tako isto i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice pomenute institucije. Zapravo to znači da će oni morati da se usaglase oko termina održavanja i dinamike, ali i oko datuma početka.

Sem one edukacije, koju bi trebalo da prate isključivo pojedinačni polaznici, u ponudi ove institucije se nalazi i korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa programom finansiranja COSME, kojom prilikom se nastava isključivo sprovodi za tačno definisani broj radnika neke kompanije. U pojedinim slučajevima se može izaći u susret zahtevima klijenata, a ukoliko se proceni da je bolje časove održati u njihovoj firmi, ali tada moraju biti ispunjeni tačno propisani zahtevi, koji se odnose na sadržinu konkretnog prostora. Inače se taj tip edukacije sprovodi upravo onako kako polaznicima, odnosno nadležnima u toj kompaniji najviše odgovara, zato što se oni moraju direktno dogovoriti o načinu sprovođenja predavanja direktno sa onim licem, koje je u odabranom predstavništvu ove institucije za to zvanično i ovlašćeno.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - upoznajte se sa programom finansiranja COSME?

Ukoliko se kandidat odluči da pohađa specijalizovani seminar - upoznajte se sa programom finansiranja COSME samostalno ili da to učini kroz poluindividualnu nastavu, biće potrebno da se lično sa profesorom, ali i sa nadležnim licem izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford on dogovori oko trajanja. Svakako će se dogovoriti i oko tačnog datuma početka bilo individualne ili poluindividualne obuke, a potrebno je da zajedno definišu i termine u kojima će časovi biti organizovani.

Međutim, kod edukacije koju treba da pohađa veći broj polaznika će tačnu dinamiku održavanja da odredi koordinator za nastavu, s tim što se od prijavljenih zahteva da budu strpljivi, pošto je potrebno prvo da bude ispunjen zahtev za nastankom grupe od minimalnog broja članova. Koordinator za nastavu svake poslovnice će vrlo brzo pošto se navedeni uslov bude ostvario odrediti i dinamiku i termine i datum početka, pa o svemu tome obavestiti prijavljene.

Kada od strane nadležnih u nekom preduzeću bude bio iznet zahtev da se sprovede korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa programom finansiranja COSME, svakako će se oni o svemu ostalom, ali i o trajanju usaglasiti sa nadležnima u odabranoj poslovnici navedene institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa programom finansiranja COSME"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje