Kurs i obuka - Upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi

Nadležni u kompanijama koje se bave proizvodnjom, a čiji je polje delovanja je vezano za upravljanje tim sektorom, odnosno za upravljanje odeljenjem ljudskih resursa u firmama takvog tipa, svakako bi trebalo da pohađaju ovu specijalno osmišljenu edukaciju. Naravno da stručna obuka i kurs - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi i teme, kojima se bavi mogu biti od koristi i onim stručnjacima, koji su zaposleni na poziciji menadžer za upravljanje kvalitetom ili menadžer proizvodnje, ali i svakome ko na svom radnom mestu ima dodira sa izradom kalkulacija, a primarno sa aspekta vremenskih normi. Podrazumeva se da vlasnici bilo kog preduzeća, kao i nadležni različitih sektora, te svi koji su zainteresovani, mogu da se prijave za pohađanje pomenute edukacije.

U vreme kada je otvorena bilo koja poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford se pojedinačni polaznici mogu prijaviti, a to mogu učiniti kako putem telefona, tako isto i ličnim dolaskom u predstavništvo pomenute institucije koja im je najbliža. Svakako mogu zahtevane informacije, to jest datum svog rođenja, ime i prezime, te broj telefona i da na mejl adresu pošalju.

Posle toga će ih kontaktirati nadležno lice te poslovnice i detaljno informisati o dokumentima koja bi trebalo da pripreme. Naročito je važno da svaki kandidat koji, prema navedenim smernicama bude izvršio prijavu, u predstavništvo ove institucije u dogovoreno vreme dođe lično, pošto se upis može izvršiti samo ukoliko je on prisutan.


Istakli bismo i to da se i korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi po zahtevu pravnih lica može organizovati i to za određeni broj zaposlenih tog preduzeća. Na koji način će časovi da budu u tom slučaju sprovedeni će odlučiti zajedno predstavnik konkretne poslovnice i zainteresovanog preduzeća, a u smislu da će definisati datum početka korporativnog kursa, kao i termine održavanja predavanja i trajanje nastave, jer će zajedno da odluče i kako bi trebalo ukupan broj časova da bude raspoređen, odnosno na koliko dana. Svakako mora biti posebno naglašeno da se samo korporativni seminar - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi može organizovati i na drugom mestu, a primarno u okviru zainteresovane firme. Biće potrebno da željeni prostor klijent opremi kako se zahteva, a podrazumeva se da će nadležno lice konkretnog predstavništva ove institucije da ga obavesti o zahtevima koje će morati tom prilikom da ispuni.

Ako fizička lica žele da pohađaju ovu edukaciju, njima je na raspolaganju mogućnost da je pohađaju ili individualno ili u grupi, odnosno u paru i to kroz poluindividualnu nastavu, a svaka od njih se može organizovati i online i na način, koji se smatra klasičnim, a kada polaznici časove pohađaju u prostorijama konkretne poslovnice.

Trebalo bi i da se svaki prijavljeni opredeli između svih pomenutih opcija, kako bi dobio dodatne informacije o načinu organizacije časova.

Pravilo je da se o tome koliko će trajati poluindividualni ili individualni seminar - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi dogovaraju prijavljeni sa zvanično ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora, ali i sa profesorom. Ne samo da će se oni usaglasiti oko datuma početka, nego će definisati i u kojim terminima će časovi biti održani i koliko će generalno nastava trajati, odnosno prema kakvoj dinamici će predviđeni broj časova da bude raspoređen.

Sasvim su drugačija pravila kod sprovođenja grupne edukacije, zato što o načinu organizacije predavanja vodi računa isključivo onaj stručnjak, koji je u jednoj od poslovnica navedene institucije upravo za te poslove i zadužen. Prostije rečeno, koordinator za nastavu će definisati i termine održavanja časova i datum početka grupne edukacije, kao i dinamiku, odnosno raspored predavanja. Postoji samo jedna stvar na koju on ne može uticati, a ona je vezana za zvaničan početak grupne nastave, zato što mora dovoljan broj zainteresovanih pojedinaca prijavu da izvrše, kako bi bila grupa od minimalnog broja polaznika kreirana. Pošto se grupa od minimalnog broja kandidata bude kreirala, organizator će definisati kako datum početka, tako isto i sve ostale detalje, pa obavestiti prijavljene o tome. Neophodno je reći i to da se zahtevi polaznika u vezi sa izmenama ma kog segmenta kod ovog tipa edukacije ne mogu prihvatiti, zato što je tako pravilnikom institucije organizatora definisano.Program specijalizovane obuke - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi

Početak ove edukacije će biti usmeren na upoznavanje prisutnih sa definicijom vremenskih normi, a svakako će im posle toga stručni kurs i obuka - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi predstaviti prisutnima na koji način su one regulisane aktuelnim zakonom. Tom prilikom će biti prvo uopšteno predstavljen Zakon o radu Republike Srbije, s tim što će naročit akcenat biti stavljen upravo na one njegove tačke, koje su vezane za radno vreme zaposlenih i za njihove obaveze i prava.

Prisutni će dobiti precizne informacije o tome kojom prilikom se moraju vremenske norme rada definisati, a u smislu da će im profesori objasniti zašto je to vrlo važno kako za definisanje radnih kapaciteta, tako i za organizaciju, planiranje i kontrolu proizvodnog procesa. A naučiće i kako se definisanje vremenskih normi odražava na kalkulaciju ličnog dohotka zaposlenih i na obračun cene određenog proizvoda.

Isto tako će im biti kroz primere objašnjeno kako se na osnovu definisanih vremenskih normi može pratiti koliko je zaposleni produktivan, te će saznati i kako to utiče na celokupan proizvodni proces u okviru tog preduzeća.

Takođe će biti predstavljeni i primeri, a na osnovu kojih će polaznici saznati kako se praktično određuju vremenske norme, odnosno koji sve parametri moraju biti tom prilikom uzeti u obzir.

Podrazumeva se da će stručni seminar - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi ponuditi polaznicima i mogućnost da nauče da koriste brojne savremene alate, koji se u praksi koriste za merenje učinka zaposlenih, odnosno koji utiču posredno i na određivanje vremenskih normi.

Saznaće i kako na poboljšanje efikasnosti zaposlenih može uticati i poboljšanje uslova rada, odnosno pribavljanje sredstava koja će imati pozitivan uticaj na proizvodni proces.

Naravno da će specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi omogućiti polaznicima da nauče računski da obračunavaju norme, ali će ih profesori upoznati i sa takozvanom studijom vremena, te će imbiti predstavljeni i ostali postupci koji se u praksi vrlo često koriste.

Osim već pomenutih, lica koja prate ovu specijalizovanu edukaciju će dobiti i jasne informacije o tome zbog čega se u praksi, u pojedinim slučajevima prethodno definisane vremenske norme moraju ispitati, te će naučiti i kako njihovo pravilno definisanje ima uticaja na poboljšanje motivacije zaposlenih, pa samim tim i na celokupan proizvodni proces u određenom preduzeću.

Biće im u tom segmentu dozvoljeno i da profesore pitaju sve što ih interesuje, a ukoliko ma koju od prethodno predstavljenih tema nisu baš najbolje shvatili.

Gde se i kada organizuje kurs i obuka - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi ?

Izuzev opcije da nastavu pohađa u okviru one poslovnice organizatora, u kojoj pre toga bude izvršio prijavu i zvaničan upis, svaki pojedinačni polaznik isto tako ima mogućnost i da se opredeli za online seminar - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi.

Naravno da će morati nastavi u tom slučaju da pristupa preko svog kompjutera, ali je neizostavno važno i da namenski softver na njega instalira. Kako je osnovni cilj da se i onlajn edukacija sprovodi prema pravilima i maksimalno kvalitetno, to je naveden zahtev da računar mora imati što bolju vezu sa internetom. Svakom polazniku kome bude bio potreban savet vezano za instalaciju softvera, ali i za pristup online edukaciji, se može obratiti specijalnom timu svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, koji čine stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške.

S obzirom na to da se i online i klasična edukacija mogu sprovoditi na tri načina, to znači da svako fizičko lice koje želi da prati nastavu ima obavezu da odluči i da li ga interesuje grupna ili poluindividualna obuka i kurs - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi, odnosno da li mu više odgovara da predavanja prati potpuno samostalno, a kojom prilikom se sprovodi individualna edukacija.

Kada se bude grupa u jednoj poslovnici oformila, koordinator za nastavu tog predstavništva određuje na koji način će časovi biti organizovani. A uz to što će definisati u kojim terminima će oni biti sprovedeni, odrediće i preciznu dinamiku njihovog održavanja, te se podrazumeva da će i zvanično odlučiti o tome kog datuma će grupna edukacija početi. Ističemo da se ovaj tip nastave sprovodi po izuzetno strogim pravilima, tako da čak i ako neki kandidat bude zahtevao promenu ma kog segmenta, organizator nema pravo to da uzme u obzir ni u kom slučaju.

Smernice prema kojima se sprovodi individualna nastava su ne samo slobodnije od prethodno opisanih, nego i iste kao i kada predavanja treba dve osobe u isto vreme da pohađaju, odnosno kada se sprovodi poluindividualni seminar. Stvar je u tome da se sloboda u odlučivanju daje kandidatima, koji definišu kako datum početka, tako i dinamiku održavanja časova i termine zajedno sa ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu navedene institucije i sa onim profesorom, čija će dužnost biti da vodi ili poluindividualnu ili individualnu obuku.

Izuzev edukacije koju treba fizička lica da prate, ova institucija organizuje i korporativni seminar - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi, što je poseban vid nastave, koji je namenjen zaposlenima u okviru bilo kog pravnog lica. Svi zahtevi direktora kompanija, odnosno vlasnika ili nadležnih će biti tom prilikom uzeti u obzir i na najbolji mogući način ispunjeni. Pravilo je da se klijenti direktno sa ovlašćenim licem institucije organizatora moraju dogovoriti kako o terminima sprovođenja časova za zaposlene, tako isto i o trajanju, to jest o dinamici, a svakako će odrediti i kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne. Ono što razlikuje tu vrstu edukacije od one, namenjene fizičkim licima jeste činjenica da se nastava po potrebi može organizovati i u samoj firmi. Naravno da prostor, u kome bi trebalo časovi da budu sprovedeni mora da bude opremljen u skladu sa trenutno važećim pravilima, te se podrazumeva da će organizator klijente zainteresovane za tu opciju detaljno informisati o zahtevima koji moraju tada biti ispunjeni.

Na koji način se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi sprovodi?

Precizno su definisana pravila koja se poštuju kada se u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje stručni seminar - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi za fizička lica, to jest kada nastavu pohađaju pojedinci. Obaveza je da se oni odluče da li će časove pohađati preko interneta ili u predstavništvu pomenute obrazovne institucije, odnosno da li će to učiniti u okviru grupne, poluindividualne ili individualne.

Da pojasnimo, od odluke svakog prijavljenog zavisi da li će na klasičan način predavanja da pohađa, to jest da dolazi u poslovnicu organizatora, a kako bi pratio časove ili će to učiniti preko sopstvenog računara, kada se nastava sprovodi online.

Svaki prijavljeni koji se odluči za drugu navedenu opciju bi morao da ima svoj računar i da na njega specijalnu vrstu softvera pre početka instalira. Njegova je obaveza, isto tako da stabilnu internet vezu obezbedi u konkretnom prostoru iz koga će predavanja da pohađa. S obzirom na to da su IT stručnjaci, takođe zaposleni u okviru navedene institucije, oni pružaju kandidatima uslugu tehničke podrške po potrebi.

Posle odluke o tome na kojoj lokaciji će nastavu pohađati, polaznik mora da se odluči i da li će je pratiti u formi individualne, grupne ili poluindividualne.

Princip njihove organizacije se donekle razlikuje, ali je svakako glavna razlika vezana za broj prisutnih polaznika. Tako se grupni kurs i obuka - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi organizuje za maksimalno osmoro ljudi, a četvoro njih najmanje moraju izvršiti prijavu, da bi bila napravljena grupa i da bi taj tip nastave počeo. Poluindividualnu edukaciju će pratiti dve osobe, a individualnoj samo jedan polaznik pristupa.

Prilikom sprovođenja grupno kursa se ne uzimaju u obzir zahtevi prijavljenih vezano za organizaciju nastave, zato što i termine u tom slučaju, ali i dinamiku sprovođenja predavanja, kao i datum početka grupnog seminara određuje koordinator za nastavu. Dakle, kada se u konkretnom predstavništvu ove institucije bude oformila grupa, on će sve to definisati i obavestiti prijavljene polaznike.

Međutim, ako neko odluči da nastavu prati ili u paru ili sasvim samostalno, obavezan je da se sa nadležnim predavačem i sa onim stručnim licem, koje je u konkretnoj poslovnici organizatora za to i ovlašćeno, usaglasi kako oko datuma početka ili individualnog ili poluindividualnog kursa, tako i oko dinamike po kojoj će časovi biti održani i termina.

Izuzev edukacije koja je namenjena fizičkim licima, ova institucija može po zahtevu da organizuje i nastavu, koju će zaposleni u nekom preduzeću da pohađaju. S obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi održava za tačno definisanu ciljnu grupu, zahtevi nadležnih u određenoj firmi se ispunjavaju u najvećoj meri koja je moguća. A to ustvari znači da će se nadležno lice zainteresovane kompanije usaglasiti oko načina održavanja časova za zaposlene sa predstavnikom institucije organizatora. Isto tako bi oni trebalo da se dogovore i oko tačnog mesta sprovođenja časova, jer po želji klijenta oni mogu biti održani i u njihovoj firmi. Svakako tada opšti uslovi moraju biti ispunjeni, a organizator će detaljno zainteresovano klijenta sa njima upoznati.

Koliko će trajati dana stručni seminar - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi ?

Podrazumeva se da će svaki član određene grupe biti naknadno informisan o tačnoj dinamici, odnosno o rasporedu predviđenog broja časova, zato što se prvo mora kreirati grupa od najmanjeg broja članova, a da bi koordinator za nastavu mogao ove podatke da definiše.

Naglašavamo da prijavljeni mogu dobiti informacije o trajanju nastave samo u slučaju kada se opredele za rad u grupi, zato što se i poluindividualni i individualni kurs organizuju na drugačiji način. Naime, o tome po kom principu će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju će se dogovoriti ili dvoje prijavljenih ili jedan i to sa predavačem, ali i sa nadležnima u odabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Gotovo je isto pravilo po kome se organizuje korporativni kurs i obuka - upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi, tako da se nadležno lice u okviru firme, zainteresovane za sprovođenje edukacije za njene radnike dogovara o svemu, pa i o trajanju, a sa zvanično ovlašćenim predstavnikom u ma kojoj poslovnici institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa zakonskom regulativom vremenskih normi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje