Kurs i obuka - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije

Pored toga što bi trebalo proizvođači u oblasti farmaceutskih proizvoda da pohađaju ovu edukaciju, slobodni smo da kažemo da je stručni seminar - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije namenjen zaposlenima u onim kompanijama, koje su i zvanični distributeri u toj oblasti. Takođe bi valjalo da zastupnici određenih farmaceutskih kuća pristupe praćenju nastave, kao i oni koji se bave prometom kako medicinskih sredstava, tako isto i dijetetskih suplemenata, ali i lekova i ostalih proizvoda farmaceutske industrije. Svima njima će znanja, koja ova specijalizovana edukacija nudi biti od izuzetne koristi, jer će im pomoći da poboljšaju marketinšku politiku, a samim tim i celokupno poslovanje svoje firme.

Napominjemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje za dve grupe polaznika, odnosno za pravna lica i njihove zaposlene, kao i za pojedinačne polaznike.

Pravilo je da svaki pojedinac, koji je zainteresovan da prati ovu obuku treba neposredno pre upisa da izvrši prijavu. Tom prilikom će dostaviti ili lično ili putem telefona osnovne podatke o sebi, odnosno ime i prezime, kontakt informacije i datum rođenja, a ponuđena je i mogućnost elektronskog prijavljivanja.


Upis se sprovodi prema aktuelnim pravilima ove institucije, kojom prilikom je svaki kandidat u obavezi da bude prisutan. Svako od njih će na za to predviđen način da bude obavešten o svim onim dokumentima, koja će morati da priloži.

Izuzev mogućnosti koja podrazumeva klasičan vid edukacije, odnosno praćenje predavanja u poslovnicama ove institucije širom Srbije, organizuje se i online kurs i obuka - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije.

Svaki polaznik koji odluči preko interneta časove da prati će to učiniti uz pomoć svog kompjutera, što i jeste navedeno kao glavni uslov za praćenje nastave na taj način. Preko specijalnog softvera se u tom slučaju edukacija organizuje, a njega će kandidat samostalno na svoj računar da instalira. Bude li se dogodilo da naiđe na neki problem u toku postupka instalacije, može se obratiti zaposlenima u konkretnom predstavništvu, koji su upravo za pružanje tehničke podrške primarno i zaduženi.

Institucija organizatora u ponudi ima tri tipa nastave, tako da se i klasična i online obuka mogu pohađati ili u paru (poluindividualna) ili u grupi (prisutno je više osoba) ili samostalno, a kada nastavu prati samo jedan polaznik.Svakako se radi i o drugačijem principu organizacije, odnosno o tome ko definiše način na koji se sprovode predavanja.

Tačan datum početka nastave u grupi će odmah nakon njenog formiranja, odnosno prijavljivanja minimalnog broja kandidata u tom predstavništvu da odredi nadležno lice konkretne poslovnice. Takođe će precizirati i termine održavanja časova, kao i to u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja da budu organizovana, to jest koliko će tačno grupna edukacija da traje.

Kada se neko opredeli da predavanja pohađa u društvu još jedne osobe ili sasvim samostalno, biće mu dopušteno da se sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici, kao i sa profesorom dogovori oko svih detalja, koji se odnose na način sprovođenja predavanja. A pod tim mislimo na činjenicu da je neophodno da se usaglase kako oko trajanja i datuma početka, tako i oko termina u kojima će pratiti časove.

Pomenuli smo da ova institucija osim nastave namenjene fizičkim licima ima i onu, koja je namenjena preduzećima, odnosno njihovim radnicima. Neophodno je da se direktor te kompanije, to jest ona osoba koja poseduje adekvatna ovlašćenja, dogovori direktno sa nadležnim licem u predstavništvu organizatora o tome kog datuma će početi korporativna obuka i kurs - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije, te koliko će trajati i u kojim terminima će radnici predavanjima da pristupaju. Takođe, naglašavamo da se ovom prilikom dopušta i promena mesta organizacije, tako da u okviru određene firme polaznici mogu da prate predavanja. Klijent koji to bude zahtevao će dobiti informacije o svemu što mora obezbediti u odabranom prostoru, sa ciljem sprovođenja nastave u skladu sa predviđenim pravilnikom.

Šta izučava stručna seminar - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije?

Oblast marketinga je za poslovanje svakog pravnog lica izuzetno važna, ali da bi i marketinške kampanje imale adekvatan efekat, one moraju biti usklađene sa aktuelnim zakonima, a što je od posebnog značaja za konkretnu oblast.

Sakako će stručna obuka i kurs - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije i početi prezentovanjem onih odredbi trenutno važećeg Zakona o oglašavanju, a koje se primarno odnose upravo na ovu industriju.

Iako je predviđeno da fokus bude stavljen na zakonsku regulativu, koja važi u našoj zemlji, predavači će se osvrnuti i na odredbe konkretnog zakona, a koje se primenjuju na nivou zemalja koje pripadaju teritoriji Evropske Unije.

Pored toga će biti govora i o najavama izmena važećeg Zakona o oglašavanju Republike Srbije, te će tom prilikom učesnici edukacije moći da diskutuju sa predavačem o konkretnoj temi, odnosno da iznesu svoje mišljenje o tim izmenama.

U skladu sa nastavnim planom, a prema kome se stručni kurs i obuka - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije organizuje, predviđeno je da profesori detaljno objasne prisutnima koje su odredbe tog Zakona primenljive ne samo na lekove, a koji se izdaju na recept, odnosno bez njega, već i na dijetetske suplemente, te na kozmetičke proizvode i medicinska sredstva.

Biće im objašnjeno i kako funkcioniše inspekcijski nadzor u ovoj oblasti, te na koji način se postupa ukoliko dođe do kršenja odredbi važećeg Zakona o oglašavanju, a kojima je regulisano prezentovanje proizvoda u okviru farmaceutske industrije.

Polaznici će imati prilike i da na osnovu primera nauče koji vid marketinga je poželjan u ovom slučaju, a predviđeno je da specijalizovani seminar - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije prezentuje i najčešće greške koje se u praksi mogu javiti. Profesori će, naravno objasniti prisutnima i na koji način se one mogu izbeći, odnosno kako se mora postupati da do njih uopšte ne bi ni došlo.

Kada i gde se obuka i kurs - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije organizuje?

S obzirom na to da se u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford organizuje kako korporativni seminar - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije, tako i nastava namenjena isključivo fizičkim licima, to se princip njihovog sprovođenja svakako razlikuje.

Najpre da naglasimo da se onaj vid edukacije, koji je isključivo radnicima angažovanim u nekoj firmi namenjen, sprovodi u okviru kako grupne, tako i individualne i poluindividualne, a ovlašćeno lice određene firme bira da li će njegovi radnici pohađati časove online ili u predstavništvu konkretne obrazovne institucije. Pravilnikom je predviđeno da će se vlasnik te kompanije, to jest osoba koja je za to ovlašćena, dogovaraju kako oko tačnog datuma početka korporativne edukacije, tako i oko dinamike njenog održavanja i termina. Ipak, za razliku od nastave namenjene pojedincima, korporativna se može organizovati i na drugoj lokaciji, odnosno u toj firmi. Neophodno je da predviđeni prostor bude opremljen onako kako navode aktuelna pravila, a sa njima će klijent svakako na propisan način da bude upoznat.

Svaki pojedinačni polaznik treba da izabere između tri tipa edukacije, što znači da može nastavu pohađati ili individualno ili u paru, odnosno u grupi.

Samo jedna osoba treba da pristupi individualnoj obuci, a dvoje njih treba da prate poluindividualnu. Kako o datumu početka, tako i o dinamici, odnosno o terminima u kojima će biti održan poluindividualni ili individualni kurs i obuka - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije će se dogovarati, sa jedne strane koordinator za nastavu i predavač, a sa druge jedan ili dvoje polaznika, sve u zavisnosti od toga koji tip nastave budu izabrali da pohađaju.

Po precizno određenim pravilima se organizuje edukacija za grupu polaznika, kada je predviđeno prisustvo tačno definisanog broja osoba. Kada se to bude dogodilo u jednoj od poslovnica, biće potrebno da koordinator za nastavu odredi kog datuma bi trebalo da počne grupni kurs, te u kojim terminima će biti predavanja organizovana i koliko će, uopšteno govoreći nastava da traje, uzevši u obzir da će precizno odrediti i kakvom dinamikom će časovi da budu održavani. Kako se grupna obuka sprovodi po precizno definisanim pravilima, a koja određuje ovlašćeno lice određenog predstavništva, tako se i očekuje od članova jedne grupe da se tih pravila pridržavaju.

Uz to što će morati da izabere vrstu nastave koju želi da prati, prijavljeni će se opredeliti i između online i klasičnog načina organizacije.

Direktno u poslovnici navedene institucije će biti održavana predavanja za sve one kandidate, koji budu izabrali uobičajen princip praćenja predavanja.

A polaznici kojima više odgovara da specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije bude organizovan onlajn će časove pratiti sa ma kog mesta, jer se u tom slučaju edukacija održava preko njihovog kompjutera. Tačnije putem virtuelnih učionica, a uz primenu tačno određenog softvera će kandidati da prate časove tom prilikom. Naravno da će samostalno izvršiti instalaciju predviđenog softvera svako od njih, a ako bude bilo neophodno, u tome će im pomoći visokokvalifikovani IT stručnjaci, koji čine tim svake poslovnice konkretne institucije.

Po kakvom principu se sprovodi stručni kurs i obuka - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije?

Kako je dostupno nekoliko načina za pohađanje ove specijalno osmišljene edukacije, to je i jasno zbog čega se pre svakog prijavljenog stavlja zahtev da on samostalno odluči hoće li stručni seminar - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije pohađati na uobičajen način ili preko interneta, odnosno da li će nastavu pratiti putem poluindividualne, grupne ili individualne.

U namenskim prostorijama određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford će biti sprovedena klasična edukacija, dok sa različitih mesta može biti praćena onlajn nastava. Posedovanje kompjutera izneto je kao zvaničan zahtev za polaznike koji se opredele za tu varijantu, pošto se u tom slučaju časovi organizuju uz primenu specijalne vrste softvera. Naravno da će kandidat njega instalirati na svoj uređaj, a valjalo bi i da prilikom praćenja nastave obezbedi nesmetan rad, odnosno kvalitetnu internet konekciju. S obzirom na to da ova institucija zapošljava i IT stručnjake, to će svaki polaznik koji bude imao problem ili neku nejasnoću u toku postupka instalacije, upravo od njih dobiti neophodnu pomoć.

Za oba pomenuta tipa edukacije je predviđeno da se mogu organizovati na jedan od tri ponuđena načina, tako da bi svaki kandidat trebalo da odluči da li će nastavu pohađati samostalno, u paru ili u grupi.

Koordinator za nastavu odredjuje i kojim tempom će časovi biti organizovani i u kojim terminima, te kada će taj tip edukacije zvanično da počne. Naravno, mora da bude kreirana prvo jedna grupa, a tom prilikom je dovoljno da se najmanji broj kandidata prijavi. Zahteva se od svakoga od njih u tom slučaju da se tih smernica pridržava, zato što se promene ne smeju izvršiti po zahtevu članova te grupe.

Sem toga, prijavljenima je na raspolaganju i mogućnost da predavanjima pristupaju potpuno samostalno, ali i u paru, pošto je u ponudi ove institucije kako individualna edukacija, tako i poluindividualna. U tom slučaju se primenjuju drugačija pravila nego kod grupnog tipa nastave, te se zahteva da kandidat zajedno sa ovlašćenim licem tog predstavništva organizatora i sa onim predavačem, koji bi trebalo konkretni tip edukacije da vodi, definiše na koji način će časovi biti organizovani. Osim što će se usaglasiti oko datuma početka izabrane vrste nastave, moraće da preciziraju i trajanje, ali i u kojim bi trebalo terminima da budu sprovedena predavanja.

Uz nastavu koja je pojedincima namenjena, u zvaničnoj ponudi pomenute institucije isto tako se nalazi i korporativni kurs i obuka - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije. Taj tip edukacije se organizuje na zahtev vlasnika nekog preduzeća, odnosno njegovog zvanično ovlašćenog predstavnika. Moramo naglasiti i to da pomenuta institucija može ispuniti zahtev klijenta i ukoliko se javi potreba da radnici te firme časove prate na drugoj lokaciji. Iako se u ponudi nalazi i online i nastava koja se sprovodi direktno u poslovnicama institucije organizatora, časovi u ovom slučaju mogu biti organizovani i u samoj kompaniji. Podrazumeva se da će obaveza klijenta u tom slučaju biti da omogući nesmetano tačno određenom broju svojih radnika da nastavu prate bez ikakvih poteškoća, pa će oni biti informisani o tome kako odabrani prostor mora da bude opremljen. Osim o mestu održavanja, potrebno je da se koordinator za nastavu navedene institucije i klijent dogovore i o tome kog datuma će korporativna obuka da startuje, te da odrede koliko će trajati nastava i u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju.

Koliko će ukupno da traje stručni seminar - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije?

O načinu na koji će ukupan fond časova nastavnog programa biti raspoređen, odnosno o tome po kakvoj dinamici će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije, a prilikom sprovođenja poluindividualne ili individualne nastave polaznik će se samostalno dogovoriti sa organizatorom. Samo to i jeste razlog zbog čega Obrazovni centar Akademije Oxford ne može da navede koliko će tačno trajati nastava namenjena jednom polazniku ili ona, koju treba dvoje njih da prati.

Međutim, to je moguće navesti prilikom sprovođenja grupne edukacije, zato što se ona na drugačiji način održava. Svakako će nakon formiranja jedne grupe ovlašćeno lice organizatora i da obavesti prijavljene o tačnom rasporedu ukupnog nastavnog fonda.

Ovlašćeni predstavnik određenog preduzeća će između ostalog sa nadležnima u poslovnici organizatora definisati koliko će da traje korporativni kurs i obuka - upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije, a svakako će se i u ostalim segmentima organizacije oni usaglašavati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se zakonskim odredbama o reklamiranju u oblasti farmaceutske industrije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje