Kurs i obuka - Upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa

Pored toga što je seminar za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa namenjen licima koja su zaposlena upravo u odeljenju ljudskih resursa u okviru određene kompanije, predviđeno je da nastavu prate i sve one osobe koje su, uopšteno zaposlene na menadžerskim pozicijama i to u različitim sektorima neke firme. Svakako bi bilo dobro da se u navedenoj oblasti edukuju i svi oni koji u određenoj firmi obravljaju posao u oblasti administracije, kao i uopšteno svako ko ima potrebu ili želju da nauči na koji način funkcioniše proces upravljanja rizicima u pomenutoj oblasti, to jest ko ima potrebu da se upozna sa konkretnim odredbama aktuelnog Zakona o radu.

Svakog radnog dana u toku godine je dozvoljeno da zainteresovani izvrše prijavu, a ako žele da pohađaju ovu obuku. Pored opcije da dođu (lično) u prostorije bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi se zvanično prijavili, postoji i opcija da se prijave preko mejla ili broja telefona. Ko god se bude opredelio za varijantu prijavljivanja na mejl, ima obavezu da u njemu izuzev svog imena i prezimena, napiše i datum rođenja, kao i broj mobilnog telefona, odnosno podatke za kontakt.

Dobro je da pomenemo da se organizuje i korporativna obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, a u slučaju da predstavnik neke firme to od organizatora zahteva. Radi se o tome da se taj tip edukacije sprovodi baš onako kako to odgovara polaznicima, to jest osobama koje su u toj kompaniji zaposlene. Pored mogućnosti da nastavu prate online ili u poslovnicama institucije organizatora, kandidati imaju mogućnost da pomenutu vrstu edukacije prate i u prostorijama firme u kojoj su zaposleni, a o tome se dogovoraju predstavnik organizatora i kompanije klijenta, kao i o svim ostalim segmentima sprovođenja edukacije.


Kada je u pitanju seminar za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa koji bi trebalo da pohađaju fizička lica, napominjemo da se nastava organizuje u brojnim poslovnicama organizatora, te da svakako postoji mogućnost i da zainteresovani predavanja prate online. Tada se od njih zahteva da imaju lični kompjuter i da pre početka nastave na njega instaliraju softver, koji je praćenju tog tipa nastave i namenjen, te će ih ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj se budu upisali, svakako detaljno obavestiti o svemu tome.

U ponudi je kako grupni kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, koja podrazumeva da nastavu pohađa od 4 do 8 ljudi u isto vreme, tako i onaj vid edukacije koji uključuje praćenje predavanja od strane samo jedne osobe (individualna), kao i njih dvoje (poluindividualna), tako da bi svaki prijavljeni trebalo prilikom upisa da napomene i koji tip edukacije ga interesuje, a kako bi mogao da dobije sve potrebne informacije vezano za njeno organizovanje.

Poluindividualna i individualna nastava se sprovode na specifičan način, budući da svaka osoba koja je za neku od njih zainteresovana, treba da u dogovoru sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu one poslovnice u kojoj želi i da prati nastavu, definiše princip njenog organizovanja, a u smislu da u dogovoru sa njima treba da precizira kog datuma će edukacija da počne, zatim kojom dinamkom i u kojim terminima bi trebalo da se izabrani tip nastave sprovede.

Iako se pomenute vrste nastave odvijaju u skladu sa vrlo fleksibilnim principom, činjenica je da grupni seminar za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa podrazumeva mnogo strožiji način organizacije. Na prvom mestu se od prijavljenih, to jest od upisanih kandidata očekuje da prihvate sve što će, naknadno, zvanično ovlašćeno lice u poslovnici organizatora da definiše (datum početka, termini i dinamika održavanja časova), jer se ništa od toga ne može promeniti, a ukoliko neki kandidat to bude tražio. Zatim je neophodno i da svako od njih bude strpljiv nakon prijavljivanja, jer se zahteva najpre formiranje grupe, a koja broji minimum 4 kandidata, pa se potom formira grupa i određuje sve što je navedeno prethodno, te se tek nakon toga obaveštavaju prijavljeni o apsolutno svakom segmentu organizacije.Kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa - nastavni program

Sa različitim vidovima rizika koji se, vrlo često mogu sresti u oblasti HR - a će već u toku prvog časa, sve polaznike da upozna specijalizovani seminar za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa.

Polaznici će, naravno da nauče i koji su to tačno rizici primećeni u okviru različitih faza u toku poslovanja svakog zaposlenog, a u smislu da će im profesori na prvom mestu precizno objasniti kakvi su rizici prisutni u trenutku kada neko počinje da radi, odnosno kada menja radnu poziciju i u onoj situaciji kada on želi da prestane da radi, to jest kada on da otkaz, ali i kada dobije otkaz od poslodavca, pa dolazi automatski i do raskida ugovora. Zatim će predavači ukazati polaznicima i na situaciju koja se odnosi na proces koji je vezan za zlostavljanje na radu, to jest na njegovo pravilno sprečavanje, a svakako će im precizno objasniti i koji su sve rizici tada primećeni. Naravno da će svaki taj segment biti adekvatno potkrepljen i različitim primerima iz prakse, a kako bi se na taj način prisutnima pružila prilika da u još većoj meri usvoje znanja koja obuhvata obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa.

Kako sve veći broj osoba odlučuje da se zaposli na nekim od takozvanih povremenih ili privremenih poslova, odnosno bivaju angažovati prema odredbama ugovora o delu, to se i podrazumeva da će predavači da se osvrnu na sve rizike koje takvo radno angažovanje nosi sa sobom.

Sa tim u vezi je dobro istaći i da će svaki polaznik ovog kursa da bude upoznat upravo sa onim odredbama aktuelnog Zakona o radu, a sa kojima će imati prilike da dođe u dodir u praksi i to kako bi znanja koja su obuhvaćena nastavnim programom, što bolje utvrdio.

Podrazumeva se da će svaki polaznik da nauči i kako je potrebno da se ponaša u situaciji kada, na primer određeni zaposleni želi da da otkaz, to jest da zvanično raskine ugovor koji je potpisao sa profesorom. A svakako će svi prisutni da budu upoznati i sa poželjnim modelom postupanja ako se dogodi bilo koji vid zlostavljanja na radu, te će biti informisani i o rizicima koje može da donese premeštanje nekog zaposlenog na dugo radno mesto, a sve to sa stanovišta upravljanja rizicima u oblasti HR - a.

Osnovni uslov za ispunjenje svrhe koju kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa ima jeste da svi prisutni nauče kako sve do sada pomenuto, tako i način za što efikasnije otklanjanje potencijalno rizičnih situacija u okviru konkretnog segmenta poslovanja.

Kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa - mesto i vreme održavanja

Samo od izbora svakog pojedinačnog kandidata između toga da li će nastavu da pohađa preko interneta ili direktno u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, odnosno da li će to da učini putem poluindividualne, individualne ili grupne nastave, zavise i mesto i vreme održavanja ovog kursa.

Kada je u pitanju online obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, podrazumeva se da zainteresovani kandidat mora da ima sopstveni računar, kao i da ima obavezu da na njega, neposredno pre početka nastave instalira namenski softver.

Princip po kome se grupni kurs sprovodi je specifičan u tom smislu, da se prvo mora prijaviti najmanje četvoro polaznika koji su zainteresovani za praćenje nastave na taj način, a navedeno je da ih osmoro maksimalno može biti prisutno u jednoj grupi. Koordinator za nastavu one poslovnice u kojoj se bude formirala grupa, to jest u kojoj se prijavi dovoljan broj polaznika će, zatim odrediti datum kada će grupni kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa da počne, odnosno definisaće termine i dinamiku po kojoj će nastava da se održava. Podrazumeva se da se ništa od toga ne može izmeniti, a ako pojedinačni polaznik bude zahtevao, tako da on mora da prihvati sve što organizator u tom slučaju definiše.

Ako bilo kom kandidatu takav princip organizacije nastave ne bude odgovarao, na raspolaganju mu je ili individualna ili poluindividualna obuka, a koje podrazumevaju takav način organizovanja gde je, praktično rečeno sve podređeno željama kandidata. Dakle, on će se o datumu kada će ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa da počne da počne dogovoriti direktno sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu, a zajedno će takođe da definišu i dinamiku održavanja, odnosno termine.

Ostalo je da pomenemo još i to da naša institucija nudi mogućnost organizacije specijalizovane obuke za zaposlene u nekoj kompaniji, a korporativni kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa se sprovodi onako kako klijentu odgovara. Preciznije rečeno, on se sa ovlašćenim licem u jednoj od naših poslovnica dogovara kako o terminima održavanja i o datumu početka, tako i u dinamici, ali i o svim ostalim detaljima, a primrano o mestu sprovođenja edukacije, uzevši u obzir da se korporativni kurs može organizovati i u prostorijama kompanije koja je za njega zainteresovana.

Kako se organizuje obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa?

U opticaju je kako online kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, tako i ona vrsta edukacije koja podrazumeva organizaciju predavanja direktno u prostorijama konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Jedini uslov za pohađanje nastave online jeste posedovanje sopstvenog kompjutera, a svaki kandidat u tom slučaju instalira posebnu vrstu softvera na njega, kako bi mogao da prati predavanja.

Za klasičnu i za online nastavu je predviđeno da se odvija ili u grupi ili za dvoje polaznika (polouindividualna) ili za samo jednog (individualna), a sve one se sprovode prema tačno definisanim pravilima.

Nastava koju će da prati jedan polaznik ili njih dvoje istovremeno, to jest individualna ili poluindividualna obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa podrazumevaju vrlo sloboda način organizacije, jer svaki zainteresovani kandidat u tom slučaju definiše sa predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom kako termine i dinamiku održavanja, tako i datum početka.

Međutim, ako nekome više odgovara da ovu edukaciju prati u grupi, prvo što mora da pričeka jeste njeno formiranje, to jest prijavljivanje najmanje četiri osobe koje žele da prate nastavu na taj način. Zatim će ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora odrediti ne samo datum kada će grupni kurs da počne, nego i dinamiku održavanja, odnosno termine i o tome će, naravno da obavesti sve prijavljene na tačno propisan način. Savetuje se da se za praćenje nastave po ovom principu odluče osobe koje imaju više slobodnog vremena, pošto nije moguće da se izmeni ništa od pomenutog na njihov zahtev.

Isto tako se, po želji klijenta može organizovati korporativni kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, a tada predstavnik zainteresovane kompanije treba sa predstavnikom organizatora da se dogovori ne samo o datumu početka, te o dinamici i terminima, nego i da preciziraju mesto održavanja, jer je omogućeno na zahtev da se korporativna obuka sprovede i u prostorijama koje će ovlašćeno lice te firme da odredi.

Koliko će da traje kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa?

Budući da je samo za grupni tip edukacije navedeno da organizator odredi dinamiku održavanja, termine i datum početka, to se isključivo može reći koliko će tačno da traje samo grupna obuka i kurs za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa. U principu, sa nastavnim fondom od 4 školska časa, definisano je da edukacija koja se organizuje u grupi traje ukupno 2 dana, a u tom slučaju je određena dinamika od po 90 minuta nastave u toku dana, to jest po 2 školska časa.

Ukoliko, pak nekoga interesuje korporativni kurs ili nastava namenjena za jednog, odnosno dvoje polaznika, to jest individualni ili poluindividualni kurs i obuka za upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa, tada je predviđeno da se zainteresovani polaznik ili predstavnik određene firme, sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora dogovara i o trajanju, to jest o dinamici, ali i o terminima održavanja, te će zajedno da odrede i tačan datum početka početka ovog kursa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upravljanje rizicima u oblasti ljudskih resursa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje