Kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol)

Sa osnovnim ciljem da osobama koje su inače već zaposlene u okviru diplomatskog predstavništva bilo koje zemlje, odnosno onima koji obavljaju poslove u nekoj organizaciji međunarodnog tipa, ali i svima koji imaju želju da nauče kako funkcioniše diplomatski protokol, a uz to imaju i viši nivo znanja engleskog jezika je i osmišljena ova vrsta edukacije. Podrazumeva se da će nastavu voditi isključivo stručnjaci koji poseduju višegodišnje iskustvo u oblasti diplomatije, a sa željom da ga na najbolji mogući način prenesu polaznicima kursa.

Svako ko ispunjava pomenute uslove bi, na prvom mestu trebalo da kontaktira najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi izvršio prijavu za praćenje ove nastave. Vrlo je važno da se lično pojavi prilikom upisa i naravno, da donese potrebnu dokumentaciju, stim da će predstavnik institucije organizatora da ga detaljno o svemu informiše. Ističemo da osim što može preko mejla da pošalje potrebne podatke, svaki zainteresovani kandidat je u mogućnosti i da putem telefona ostvari kontakt sa zaposlenima u našoj poslovnici, odnosno da ako to želi dođe lično kako bi izvršio prijavu.

Obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) se organizuje u svakoj poslovnici pomenute institucije, ali je takođe omogućeno kandidatima i da nastavu prate odakle god žele, budući da se u ponudi nalazi i edukacija koja se prati preko interneta. Neophodno je da svako ko bude izabrao takav način praćenja predavanja ima sopstveni kompjuter, kao i da na njega, a u skladu sa smernicama koje će mu dati ovlašćeno lice organizatora, instalira namenski softver, kako bi bio u mogućnosti da pristupa predavanjima.


Istaknuto je da se obe vrste nastave mogu pratiti na tri načina, s, obzirom na to da se organizuje kako individualni, tako i grupni kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol), ali i nastava poznata kao poluindividualna, te se i očekuje da svaki prijavljeni navede putem koje od njih će da prati predavanja.

Iako je primarna razlika između svih pomenutih vrsta edukacije vezana na prvom mestu za broj polaznika koji bi trebalo da im prisustvuju, isto tako se razlikuje uopšteno i princip njihove organizacije. A pod tim mislimo na činjenicu da organizator navodi kog datuma će da počne nastava u grupi, odnosno kojom dinamikom će polaznici imati obavezu da prate predavanja, kao i u kojim terminima, a sve to kod individualne, odnosno poluindividualne nastave određuju zajedno pojedinačni polaznik i njegov profesor, to jest ovlašćeni koordinator za nastavu naše poslovnice. Da pojasnimo, dakle u grupama može da bude od 4 najmanje, pa do osmoro najviše osoba prisutno, a uslovljen je početak ovakve vrste nastave upravo prijavljivanjem minimalnog broja polaznika. Kada se to bude desilo, organizator će definisati apsolutno svaki detalj koji se odnosi na organizaciju, a što svakako neće moći da se izmeni u slučaju da pojedinačni polaznik bude imao potrebu za tim, pa se i očekuje da ovu vrstu nastave svakako prate osobe kojima to bude apsolutno i odgovaralo, to jest koje mogu da se prilagode svemu što organizator bude definisao.

Ali se zato individualna i polu, individualna obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) organizuju na drugačiji način, tako da prijavljeni i njihovi predavači, odnosno kordinatori za nastavu konkretno izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford definišu zajedno apsolutno svaki segment organizacije. Osim što bi trebalo da se dogovore o tome kada će tačno kako nastava za jednu, tako i ona koju bi trebalo da pohađaju dve osobe da počne, svakako bi morali i da se usaglase oko dinamike po kojoj će se predavanja sprovoditi, ali i oko termina.

Ističemo da se sve to isto, manje ili više može primeniti i kada se sprovodi takozvani korporativni kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol), jer u tom slučaju predstavnik određene kompanije treba dogovorom sa ovlašćenim licem naše poslovnice da definiše zaista svaki detalj. Ne samo da moraju da se usaglase oko termina i dinamike održavanja nastave, već i oko datuma njenog početka, ali u ovom slučaju i oko mesta održavanja. Pomenuli smo to zato što naša institucija može u potpunosti profesionalno da odgovori na zahtev svake zainteresovane firme, to jest njenih ovlašćenih lica, a ako žele da omoguće zaposlenima praćenje predavanja u okviru te firme.Čime se bavi kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol)?

Osnovni uslov da bi osoba koja želi da se upozna sa konkretnom oblašću mogla to na maksimalno profesionalan način da učini, svakako podrazumeva da prvo mora da sazna kako se tačno definiše uopšte pojam protokola. A specijalizovanaobuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) će upravo od toga i da počne, pa kada predavači budu objasnili prisutnima sve to, oni će se fokusirati i na specijalnu vrstu poslovnog protokola, koja je isključivo korišćena među onim licima koja su angažovana od strane diplomatskih predštavništava različitih zemalja, te koja su u međunarodnim organizacijama bilo kog tipa zaposlena. Tada će naučiti i koliko je značajno da takvo lice poznaje pravila diplomatskog protokola, ali i u kojoj meri je važno da zna na koji način funkcioniše kako pisana diplomatska komunikacija, tako i usmena.

Svakako će prisutni imati prilike da učestvuju i u različitim vežbama, tačnije simulacijama određenih situacija, a što će im omogućiti i značajno bolje shvatanje ove tematike, pa će na taj način povećati i ličnu sigurnost u svoj rad, čime će doprineti i poboljšanju imidža organizacije ili predštavništva u kome su zaposleni.

Kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) će isto tako obuhvatiti i oblast koja je vezana na građenje ličnog poslovnog imena svakog pojedinačnog kandidata, tako da će profesori da objasne zbog čega je prvi utisak izuzetno važan, to jest šta je potrebno da učine kako bi ostavili što bolji utisak na sagovornika. Naravno da će se govoriti i o neverbalnoj komunikaciji, a koja ima izuzetni uticaj upravo na taj segment, te će biti govora i o takozvanom poslovnom protokolu. A u tom segmentu će predavači detaljno ukazati polaznicima na osnovnu razliku između poslovnog protokola, sa jedne strane i diplomatskog, sa druge.

Isto tako će kroz praktične vežbe, u kojima će učestvovati prisutni biti precizno objašnjeno šta se smatra poželjnim ponašanjem na različitim mestima i u različitim situacijama, a zatim će fokus da bude štavljen na komunikaciju pisanim putem. U tom delu će profesori, između ostalog objasniti kako se šalju pozivnice za određene vrste dogadaja, a zatim i kako bi trebalo pristupiti organizaciji dogadaja u oblasti diplomatije, što uključuje apsolutno sve segmente, počev od njegovog pravilnog planiranja, preko osmišljavanja konkretnog događaja, pa do njegove realizacije. U tom smislu će prisutne naučiti i na koji način se koriste zastave u određenim situacijama, odnosno kako se izrađuje raspored sedenja u kolima ili za stolom na nekom prijemu, na primer, ali će biti i vrlo precizno objašnjeno kako funkcioniše princip oslovljavanja u toj vrsti komunikacije.

Apsolutno svako ko bude želeo da se edukuje u ovoj oblasti, to jest ko bude pohađao navedenu obuku će svakako poboljšati umeće komunikacije i to kako u pisanom, tako i u usmenom obliku, a u sferi svog delovanja. Podrazumeva se da će polaznici imati mogućnost i da znanja koja će im omogućiti obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) da steknu, te će svakako moći da ih primene i u svakodnevnom životu, to jest primarno u poslovnoj komunikaciji. Zahvaljujući tome će oni poboljšati ne samo ugled diplomatskog predštavništva ili pak međunarodne organizacije u kojoj su angažovani, već i svoj lični ugled među kolegama, odnosno saradnicima.

Kada i gde se održava kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol)?

Bilo koja osoba koja bude vršila prijavljivanje, to jest upisivanje za praćenje ovog kursa, mora da bude informisana da tada ima mogućnost da časovima pristupa u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Isto tako, može da se opredeli i za nastavu preko interneta, a kada je u pitanju online obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol). Zahteva se da svako ko ima želju ili potrebu predavanja da prati na takav način obezbedi računar, to jest da na osnovu informacija koje će da dobije od predstavnika organizatora, ali i da na njega instalira specijalnu vrstu softvera.

Predviđeno je da se i online i druga pomenuta vrsta edukacije organizuju ili kroz individualnu, odnosno grupnu nastavu ili putem one koja je poznata kao poluindividualna.

Broj osoba koje bi svaku od njih trebalo da pohađaju se, naravno razlikuje, ali i način njihovog sprovođenja, stim da je predviđena da zvanično ovlašćeni predstavnik određene poslovnice organizatora odluči kojom dinamikom i u kojim terminima će se grupni kurs i obuka odvijati - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol), a da naknadno odredi i datum početka. Reč je o tome da je početak ovakve vrste edukacije moguće da bude sproveden tek kada se jedini uslov za to bude i ostvario, a on podrazumeva kreiranje grupe. Definisano je da najmanje četiri lica moraju biti prijavljena, kako bi određena grupa bila formirana i kako bi uopšte startovala ova vrsta nastave. Svi koji se budu odlučili tako da pohađaju časove, dakle moraju prvo da sačekaju kreiranje grupe, ali i da prihvate u potpunosti sve što će institucija organizatora, to jest njen predstavnik da definiše, jer ništa od toga neće moći da bude izmenjeno, a ukoliko to bude određeni klijent zahtevao.

Moramo istaći i da je u ponudi naše institucije isto tako i poluindividualna, to jest individualna obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol). Obaveza nam je da naglasimo da će predstavnik u jednoj od naših poslovnica i to u kojoj se polaznici budu prijavili za praćenje jedne ili druge vrste nastave, sa njima direktno, kao i sa profesorom koji će voditi edukaciju da dogovori datum početka, kao i termine u kojima će se sprovoditi taj tip edukacije, ali i dinamiku (trajanje).

Takođe moramo pomenuti informaciju da se u ponudi naše institucije nalazi i posebna vrsta obuke, a prvenstveno zato što je ona, uopšteno govoreći namenjena svim osobama koje su u nekoj kompaniji zaposlene na višim pozicijama, te koje imaju želju i da se sertifikuju za pomenutu oblast. Sa tim u vezi je naročito dobro da istaknemo i informaciju da se korporativni kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) može organizovati u potpunosti onako kako to nadležna lica u okviru zainteresovane kompanije budu želela. A pored mogućnosti da časove pohađaju preko interneta ili u našoj poslovnici, tim polaznicima je takođe ponuđena mogućnost da edukacija bude sprovedena u samoj kompaniji, stim da će se lice koje je u toj firmi ovlašćeno dogovoriti sa koordinatorom za nastavu jedne od naših poslovnica i o svim ostalim detaljima.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol)?

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford predstavništva ima na više od 20 lokacija u celoj zemlji, to se i obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) u njima i sprovodi, ali je u opticaju i mogućnost da zainteresovani časove pohađaju putem interneta. A ko go se bude odlučio za pohađanje online nastave je obavezan da obezbedi računar, koji koristi stabilnu vezu sa internetom, kao i da na njega instalira poseban tip softvera, budući da se nastava pohađa putem virtuelnih učionica.

Kako jedna, tako i druga vrsta edukacije može da bude sprovedena na tri načina, a što znači da svaki pojedinačni prijavljeni vrši izbor između praćenja predavanja u grupi, zatim u paru i sasvim samostalno, budući da je u ponudi ove institucije i grupni i poluindividualni, ali i individualni kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol).

Od najmanje četvoro polaznika do njih, maksimalno osmoro je predviđeno da prati grupnu vrstu nastave, a kod poluindividualne predavanjima prisustvuje njih dvoje, dok je individualna rezervisana za po jednu osobu.

Način na koji se nastava za više polaznika, to jest grupna organizuje, podrazumeva da zvanično ovlašćeni predstavnik poslovnice organizatora posle prijavljivanja minimum četvoro polaznika formira grupu, a odmah zatim i određuje kog datuma će taj tip edukacije početi, zatim i u kojim terminima će se predavanja sprovoditi i kakvom dinamikom, a svakako odmah nakon toga je dužan da precizno obavesti svakoga ko je prijavu do tada izvršio. Ukoliko nekom od članova konkretne grupe ne bude odgovaralo sve to, on treba da zna da neće moći da bude ostvaren njegov zahtev za promenom bilo kog segmenta organizacije, već da ima na raspolaganju individualnu ili poluindividualnu nastavu, koje uključuju mnogo slobodniji način sprovođenja.

Dakle, napominjemo da se poluindividualna obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) organizuje potpuno isto kao i nastava koju bi trebalo da prati jedna osoba, to jest individualna. A u tom slučaju koordinator za nastavu određene poslovnice institucije organizatora, profesori i prijavljeni polaznik koji je izabrao da časove na taj način prati, moraju zajedno da odrede kako datum početka odabrane vrste nastave, tako isto i dinamiku, ali i termine sprovođenja časova.

Kada je u pitanju vrsta edukacije koja je na prvom mestu namenjena svim onim osobama koje su u okviru kompanije bilo koje vrste zaposlene, ističemo da se ona može organizovati na zahtev klijenta i to prema svim principima koji su do ovog trenutka navedeni, ali i na nekom drugom mestu. Tačnije, klijent kome je potrebno da korporativni kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) bude organizovana, mora da apsolutno sve zahteve precizno navede predstavniku institucije organizatora. A oni mogu da se odnose i na promenu mesta održavanja nastave, budući da neretko menadžment neke kompanije želi da zaposlenima omogući organizaciju predavanja u okviru njenih prostorija, tako da će predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford sasvim sigurno taj zahtev na najbolji mogući način i da ostvari.

Koliko će da traje kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol)?

Sobzirom na to da bi svaki pojedinačni polaznik svakako trebalo da ima određena znanja vezano za protokol i pravila njegovog funkcionisanja, to je nastavnim programom po kome se obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) i organizuje predviđeno svega osam školskih časova. A što se tiče trajanja nastave, ono jedino može biti prethodno definisano kada se neko odluči da predavanja prati u grupi, budući da predstavnik institucije organizatora u tom slučaju treba da odredi ne samo trajanje, nego treba i da definiše dinamiku, kao i datum početka. Naravno da će to da učini tek kada se bude ostvario glavni uslov za početak tog tipa edukacije, odnosno kada bude bila napravljena grupa od minimalnog broja članova. Ističemo da je u ovom trenutku određeno da polaznici nastavu u grupi pohađaju tri do četiri dana u proseku, a svakako će ih ovlašćena lica naše poslovnice na vreme obavestiti detaljno o tome, pošto ove informacije naravno podležu promeni. Moramo napomenuti da kada se neki polaznik opredeli za vraijantu da predavanja prati ili u paru ili samostalno, on neizostavno mora da bude informisan da se poluindividualni i individualni kurs i obuka - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) organizuje na potpuno drugačiji način. A preciznije rečeno, svaki pojedinačni polaznik i njegov predavač, odnosno ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford tada definišu sve, a na prvom mestu datum početka, zatim i trajanje, ali treba da se opredele i kojom dinamikom će predavanja da pohađaju.

Isti je način na koji se korporativni kurs organizuje, stim da su tada isključivo polaznici ona lica koja su u sklopu određene firme zaposlena, a svakako će klijenti saznati koliko će korporativna obuka i kurs - uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol) da traje i to odmah pošto se njihovi nadređeni sa predstavnikom naše institucije o tome budu dogovorili.

Spisak gradova za kurs i obuku "Uvod u diplomatski protokol (Diplomatic protocol)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje