Kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo)

U principu, svako ko iole ima znanja u oblasti finansija ili je zaposlen u nekoj firmi koja posluje u oblasti osiguranja, a ima želju da se upozna i sa savremenim aktuarstvom, bi trebalo da se odluči da prati specijalizovani seminar za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo).

Svako ko želi da pristupi ovo edukaciji prvo mora da izvrši prijavljivanje, a nakon toga se obavezuje da dođe lično u određenu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi bio izvršen zvaničan upis, te treba svakako da dostavi i dokumentaciju koja je obavezna.

Ne samo da zainteresovani može lično da dođe u predstavništvo organizatora i tako izvrši prijavu, nego je isto tako dozvoljeno i da to učini preko mejla ili broja telefona. Sve one osobe kojima najviše bude odgovarao elektronski način prijavljivanja, će svakako morati da izuzev svog imena i prezimena, u tom mejlu napišu i kog datuma su rođeni i da navedu informacije za kontakt, a kako bi ovlašćeno lice organizatora moglo da ih blagovremeno informiše o njihovim obavezama vezano za upisivanje.


Što se tiče same nastave, izuzev one koja se odvija u poslovnicama ove obrazovne institucije širom Srbije, omogućena je i online obuka i kurs za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo), a taj tip edukacije će kandidati da pohađaju uz primenu specijalne vrste softvera, koji moraju instalirati na svoj računar. A u slučaju da se dogodi da neki prijavljeni ne može da izvrši njegovu pravilnu instalaciju, potrebno je da kontaktira organizatora, kako bi mu bila pružena puna podrška.

Pored toga je predviđeno da se i klasična i online nastava organizuju na jedan od tri načina, to jest ili za po jednog polaznika (individualna) ili za njih dvoje (poluindividualna) ili u grupi (nastavi prisustvuje od 4 do 8 kandidata).

Svaka od ponuđenih vrsta edukacije se organizuje na tačno definisan način, a sa detaljima će kandidati biti upoznati prilikom upisa. Da bi grupni kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) u nekoj poslovnici ili online mogla da bude organizovana, najpre se zahteva da bude napravljena grupa i to od minimum četvoro polaznika, a predviđeno je maksimalno osmoro da bude prisutno prilikom sprovođenja te vrste edukacije. Podrazumeva se da će svaki prijavljeni prvo sačekati da bude ostvaren ovaj zahtev, a zatim će od kordinatora za nastavu poslovnice u kojoj se prijavio da dobije sve potrebne informacije o principu sprovođenja, to jest saznaće kada će početi grupni vid edukacije, te kojom dinamikom će se predavanja organizovati i kada, to jest u kojim terminima, jer tom prilikom isključivo organizator donosi odluku o svemu ovome. Samim tim što je takav princip organizacije, to nije dozvoljeno da nijedan kandidat zahteva izmenu ne samo termina, nego i datuma početka, odnosno dinamike održavanja.

Upravo iz tog razloga sve osobe koje nemaju mogućnost da nastavu pohađaju na taj način, mogu da se odluče ili da je prate individualno ili u paru, budući da je princip sprovođenja i jedne i druge vrste nastave prilično fleksibilan. Da budemo precizniji, osoba koja se odluči ili za poluindividualni seminar za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) ili za individualni, treba pre početka da se o terminima održavanja i o dinamici dogovori sa predavačem koji će konkretni tip edukacije da vodi, kao i sa ovlašćenim licem određene poslovnice, ali i da sa njima precizira kog tačno datuma će da počne nastava.

U onoj situaciji kada se javi potreba za edukacijom zaposlenih, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima posebnu vrstu nastave, koja je poznata kao korporativni kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo). Način na koji se časovi tada organizuju se prilagođava potrebama polaznika, tako da ovlašćeno lice određene kompanije treba da obavesti predstavnika institucije organizatora o tome kada zaposlenima najviše odgovara da nastava počne, odnosno kakvom dinamikom časovi treba da budu organizovani i, naravno u kojim terminima. A ako direktor zainteresovane firme bude procenio da će zaposlenima više da odgovara da nastavu ne prate u poslovnici organizatora ili online, on može da zvanično zahteva promenu mesta njenog održavanja. Vrlo je važno u tom slučaju da on bude prethodno informisan o uslovima koji moraju biti ispunjeni, da bi se nastava održala ili u prostorijama neke firme ili na nekoj drugoj lokaciji.Nastavni plan stručnog kursa za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo)

Činjenica je da brojne osiguravajuće kuće upravo tehniku poznatu kao aktuarstvo primenjuju u svom poslovanju, tako da će svi koji budu odlučili da pohađaju specijalizovani seminar za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) imati prilike da se upoznaju sa njegovom osnovnom definicijom. Profesori će u toku uvodnog predavanja svakako prisutnima da objasne i čime se tačno ova nauka bavi, odnosno koje se sve metode prilikom analize posledica rizika sa finansijskog aspekta koriste. A pod tim se prvenstveno misli kako na različite statističke metode, tako i na matematičke, odnosno finansijske, te će svi polaznici imati prilike i na praktičnim primerima da vide u kojim situacijama se koja vrsta metode mora primeniti.

Takođe je aktuelnim nastavnim programom, a prema kome se stručna obuka i kurs za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) organizuje, predviđeno da svaki polaznik nauči i šta se sve procenjuje uz primenu pravila koja navodi aktuarstvo. A imaće prilike da nauče i da se, obično upravo uz primenu ovih pravila nastoji da se dođe do najboljeg mogućeg rešenja, kako bi bio izbegnut rizik klijenta, a bez obzira da li se radi o pravnom licu ili fizičkom.

Definisano je i da svaki prijavljeni nauči kakvi su to ugovori, koji moraju biti tom prilikom pripremljeni, odnosno koja je sve dokumentacija potrebno da bude obrađena da bi postupak aktuarstva doneo najbolje rezultate.

Osnovni cilj koji stručni kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) ima jeste da licima koja su zainteresovana omogući ne samo da steknu teorijska znanja, nego i da ih primene u praksi. Iz tog razloga je nastavnim programom i predviđeno da svaki polaznik uzme udela i u praktičnom delu, a kada se vrše sve potrebne analize, odnosno kada se sprovodi postupak aktuarstva. Nakon što svi prisutni budu ispunili zahteve predavača u tom segmentu, biće izvršena i analiza svakog rada pojedinačno, a kako bi profesori mogli na licu mesta da im ukažu na greške koje su možda načinili, jer će im to biti od velike koristi kada budu primenjivali konkretne tehnike samostalno.

Gde se održava stručni kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) i u kojim terminima?

Od svakoga ko vrši prijavu za praćenje ove edukacije se očekuje da se odluči na koji način će nastavu da prati, budući da je u ponudi kako online obuka i kurs za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo), kao i nastava koja se odvija prema klasičnom principu, a da se svaka od njih organizuje ili za individualnog polaznika ili za njih dvoje ili u grupi.

Svaki onaj kandidat koji bude doneo odluku da nastavu prati online je u obavezi da tom prilikom koristi sopstveni računar i da na njega instalira softver, koji je zato i osmišljen. A ako prijavljeni bude imao bilo kakav problem prilikom instalacije softvera, može da se obrati tom prilikom nadležnom licu u poslovnici organizatora u kojoj je izvršio prijavu.

Takođe naglašavamo da je obaveza svakoga ko bude doneo odluku da nastavu prati na klasičan način, da dođe u tačno određeno vreme u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford u kome će biti predavanja organizovana.

Princip koji se poštuje kada se organizuje individualni kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) je potpuno isti kao kada se sprovodi nastava za dve osobe istovremeno, to jest poluindividualna. Najjednostavnije rečeno, tada prijavljeni u dogovoru sa onim stručnjakom koji će biti zadužen za vođenje edukacije i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica organizatora, određuje ne samo kog datuma će ili individualna ili poluindividualna nastava da počne, nego i u kojim terminima će časovi da budu organizovani i koliko će, generalno obuka da traje, uzevši u obzir da treba da se dogovore i kojim tempom će predavanja da se sprovode.

Neko ko se bude opredelio za grupni seminar za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) će prvo morati da pričeka da se dovoljan broj polaznika prijavi, odnosno da se oformi grupa od najmanje četvoro ljudi, a da bi zvanično ovlašćeno lice te poslovnice moglo da odredi po kom principu će se nastava organizovati. Preciznije rečeno, koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se dovoljan broj osoba bude prijavio će nakon toga da formira grupu, ali i da odredi, na prvom mestu kada će grupni kurs da počne, a zatim i da precizira termine održavanja, kao i trajanje. Sve to je prijavljeni dužan da bez pogovora prihvati, budući da ne postoji mogućnost da zahteva bilo kakve izmene.

U slučaju da se javi potreba za edukacijom zaposlenih u nekoj kompaniji, tom prilikom će biti organizovana specijalizovana, takozvana korporativna obuka i kurs za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo), što je vrsta edukacije koja podrazumeva potpuno slobodan princip sprovođenja. U tom slučaju, zvanično ovlašćeno lice firme koja je zainteresovana, treba da se kako o terminima i o dinamici održavanja nastave, tako i o datumu njenog početka, dogovori sa onom osobom koja je u određenoj poslovnici ovlašćena za to. Postoji, takođe mogućnost i da klijent iznese zahtev za izmenom mesta na kome će tada edukacija da bude organizovana, ali je vrlo važno da tom prilikom budu ispoštovana pravila koja su vezana za osobenosti konkretnog prostora.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo)?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford maksimalno poštuje zahteve svih svojih polaznika, to ne čudi da je ponuda za ovu vrstu edukacije naročito obimna. Tačnije, prvo postoji mogućnost da se pohađa klasičan kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo), a zatim i da nastava bude organizovana online, te je za oba tipa edukacije omogućeno praćenje predavanja ili samostalno, kada se sprovodi individualna nastava ili u grupi, u kojoj je prisutno više kandidata (od četvoro do osmoro njih), te u paru, u kom slučaju se sprovodi edukacija poznata kao poluindividualna.

Prvo što svaki prijavljeni mora da izabere jeste da li će nastavu pohađati u prostorijama određenog predstavništva institucije organizatora ili online, ali tada mora na svoj računar da instalira poseban tip softvera.

Odmah nakon toga bi svaki prijavljeni trebalo da odluči i sa koliko još osoba će nastavu da prati, odnosno da li će to učiniti sasvim samostalno.

Ukoliko se neko opredeli za individualnu edukaciju, treba da ima na umu da se ona organizuje potpuno isto kao i poluindividualni seminar za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo), a koji pohađa u isto vreme dvoje kandidata. Takođe mora da zna da se tada odluka vezano za datum početka, odnosno dinamiku održavanja časova i termine, svakako prepušta najpre tom kandidatu, a potom i profesoru, te koordinatoru za nastavu, sa kojima će se o svemu tome precizno i dogovoriti.

A u slučaju da nekoga više zanima grupni kurs, on mora da prihvati tačno određenu dinamiku i termine, ali i precizno definisan datum početka te vrste edukacije, budući da u tom slučaju ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora o tome odlučuje. Naime, predviđeno je da prvo bude napravljena grupa, a koja neizostavno mora da broji najmanje četvoro polaznika, da bi pomenuti tip edukacije počeo, te je precizno definisano da najviše osmoro ljudi može prisustvovati nastavi u grupi. Inače, nije dozvoljeno menjati ni dinamiku održavanja, ni termine, ali ni datum koji je određen za njen početak, a ako neki kandidat ima potrebu za tim, pa se svakako zahteva da se prijavljeni u potpunosti pridržavaju svega definisanog.

Isto tako je vrlo važno istaći činjenicu da je u ponudi ove institucije i korporativna obuka i kurs za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo), što je specifičan tip edukacije u tom smislu zato što je prvenstveno namenjen zaposlenim licima u određenoj firmi. A da bi oni nastavu mogli da pohađaju onako kako im najviše odgovara, omogućeno je direktoru, to jest zvaničnom predstavniku te firme da sve segmente organizacije precizno dogovori sa ovlašćenim licem predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Dozvoljeno je čak, tom prilikom da bude iznet i zahtev koji se odnosi na izmenu mesta održavanja nastave, ali je posebno važno istaći da se klijent u tom slučaju obavezuje da u potpunosti ispoštuje sve zahteve koje određena lokacija mora da ispuni, a kako bi zaposleni pohađali nastavu na maksimalno kvalitetan način.

Koliko će kurs i obuka za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) da traje?

S obzirom na to da je tako zamisljen princip organizacije, isključivo u slučaju kada se sprovodi grupna obuka i kurs za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo), unapred se može navesti koliko će nastava da traje.

A sve to ne važi ukoliko se kandidat opredeli za nastavu u paru ili individualnu, odnosno ako neka kompanija zahteva da bude organizovan korporativni vid edukacije.

Dakle, sa 8 školskih časova, koliko je uvrštenu u zvanični program prema kome se grupni seminar za analizu finansijskih posledica rizika (aktuarstvo) organizuje, ta vrsta nastave će trajati 4 dana ukupno. Tačnije, definisano je da u toku jednog dana kandidati treba da pohađaju predavanja u trajanju od po 2 školska časa. Dodatne informacije ne samo o trajanju grupne edukacije, nego i o terminima njenog održavanja, kao i o datumu kada će početi, svi zainteresovani dobijaju nakon što osnovni uslov za početak bude bio ispunjen, to jest onog trenutka kada se najmanje 4 kandidata bude prijavilo, te bude zvanično jedna grupa kreirana.

Spisak gradova za kurs i obuku analize finansijskih posledica rizika (aktuarstvo)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje