Kurs i obuka za BB Glow tretman lica

Ne očekuje se od zainteresovanih nikakvo posebno predznanje, pa je u tom smislu specijalizovana obuka i kurs za BB Glow tretman lica apsolutno svakome namenjena. Jedino je važno da žele da se upoznaju i teoretski i praktično sa ovim izuzetno interesantnim i trenutno vrlo aktuelnim kozmetičkim tretmanom.

S obzirom na to da je akcenat ove stručne edukacije stavljen prvenstveno na praksu, to moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford ima saradnju u svakom gradu, u kome ima poslovnicu sa najboljim kozmetičkim salonima, a koji već dugo godina posluju. pa u tom smislu garantuje za kvalitet praktičnog dela obuke.

Međutim, dostupna je i opcija da polaznik samostalno pronađe kozmetički salon, u kome će praktični deo ove edukacije da pohađa. Uzevši u obzir da institucij organizatora nije u tom slučaju upoznata sa načinom poslovanja konkretnog salona, to neće biti garantovano polaznicima ni za kvalitet praktičnog dela edukacije, a o tome će svako od njih na vreme i biti informisan.


U suštini je najbitnije da svi koji su zainteresovani za pohađanje ove stručne obuke izvrše prijavljivanje, a kojom prilikom moraju poštovati pravilnik navedene obrazovne institucije. Neophodno je da osim svog imena i prezimena, u prijavi navedu i broj telefona i datum rođenja, te da sve te informacije dostave ili na mail adresu ili da ih izdiktiraju nadležnima u konkretnom predstavništvu lično, odnosno preko telefona.

A sledeće što moraju znati kandidati jeste da je njihovo prisustvo obavezno u momentu kada bude bio vršen zvaničan upis. Prethodno će ih predstavnici institucije organizatora informisati o tome koja dokumenta će biti u obavezi prilikom upisivanja da dostave.

A kako postoji mogućnost da specijalizovani kurs i obuka za BB Glow tretman lica bude organizovan na tri načina, to podrazumeva da svaki kandidat bira hoće li nastavu pohađati u paru, u grupi ili samostalno. Inače teorijski deo ove edukacije može biti pohađan i na klasičan način, to jest u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora, odnosno u specijalizovanom salonu ili putem računara, tako da kandidati između tih opcija treba i da se opredele.

Pravilnikom institucije organizatora je određeno da prilikom pohađanja individualne nastave svaki polaznik ima pravo da precizira sa predstavnicima pomenute obrazovne institucije kako će časovi biti održani. Jednostavno rečeno, on će u tom slučaju najpre sa predavačem, a potom i sa nadležnim koordinatorom za nastavu da se usaglasi najpre oko datuma početka individualne edukacije, a potom i oko termina u kojima će časovi da budu organizovani. Zatim je neophodno da definišu i koliko će ukupno trajati obuka, to jest da preciziraju kakva će dinamika biti poštovana prilikom sprovođenja časova.

Sve to isto će biti primenjeno i kada je u pitanju specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica, koji se organizuje u formi poluindividualne nastave, a u kom slučaju dvoje kandidata moraju da prisustvuju i predavanjima i praktičnom delu obuke.

Uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i nastava za grupu polaznika, to mora biti predočeno svakom zainteresovanom na vreme da se od njega očekuje da bude strpljiv, pošto će tek naknadno biti informisan o datumu početka kursa. Naime, radi se o tome da ova obrazovna institucija predviđa prisustvo četvoro do osmoro ljudi u tom slučaju, pa je iznet i zvaničan zahtev da grupa od minimalnog broja osoba mora biti formirana. Dakle tek posle prijavljivanja najmanje četiri osobe u okviru dotične poslovnice, ovlašćeni koordinator za nastavu ima pravo da odluči kako će časovi biti organizovani. U suštini on definiše datum početka nastave u grupi, te odlučuje o dinamici sprovođenja časova i o tome u kojim će terminima oni da budu organizovani. A i pored toga on nema pravo da odluči koliko će ukupno da traje grupni kurs i obuka za BB Glow tretman lica, već je taj podatak dostupan svakom pojedinačnom kandidatu prilikom prijavljivanja, jer se on definiše od strane nadležnih i primenjuje se za svaku poslovnicu ove obrazovne institucije, to jest za svaku formiran u grupu. Nije dozvoljeno da bude promenjeno bilo šta od navedenog, pa će to biti posebno istaknuto svakom članu grupe.

Naveli smo ranije da sva tri tipa edukacije mogu biti organizovana na dva načina, to jest da teoretski deo kandidati mogu pohađati online ili u okviru jedne od poslovnica ove obrazovne institucije, kojom prilikom će biti primenjena pravila klasičnog tipa edukacije.

A da bi mogao bez ikakvih smetnji da pohađa nastavu onlajn, kandidat mora prvo osigurati stabilnu vezu sa internetom u izabranom prostoru i to u toku trajanja svakog predavanja, zatim mora instalirati prethodno definisanu vrstu softvera i na kraju mora koristiti sopstveni računar, čije karakteristike treba da budu u skladu sa zahtevima institucije organizatora. Podrazumeva se da će o svemu tome biti informisan polaznik na vreme, kako bi optimalne uslove za rad obezbedio. A ako ne bude bio u prilici da izvrši samostalno instalaciju programa ili ako mu nešto ne bude bilo jasno tokom trajanja predavanja, može kontaktirati nekoga od zaposlenih u IT sektoru konkretne poslovnice.

Iako je možda neobično, moramo napomenuti da ova edukacija može biti organizovana i u formi korporativne. A obzirom na to da određeni broj zaposlenih predavanja tada treba da pohađaju, to će organizator izaći u susret zahtevima predstavnika zainteresovane kompanije. Postoji mogućnost da teoretski deo edukacije bude organizovan i u okviru te kompanije, a isključivo onda kada budu ispunjeni propisani uslovi. Inače je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da se predstavnik jedne od poslovnica mora dogovoriti sa klijentom ne samo o mestu održavanja teorijskog dela nastave, već i o tome kog datuma bi trebalo da počne korporativna obuka i kurs za BB Glow tretman lica, te u kojim terminima će taj broj zaposlenih biti obavezni da pristupe časovima. Isto tako je pomenutim pravilnikom predviđeno da se oni usaglašavaju i oko rasporeda predavanja, to jest oko toga kakve će dinamika biti neizostavno poštovana kada budu časovi organizovani, što dovodi do određivanja trajanja nastave za zaposlene.

Stručna obuka i kurs za BB Glow tretman lica - nastavni program

S obzirom na to da je u pitanju jedan od trenutno najnovijih tretmana lica, to je izuzetno značajno da svaki polaznik bude upoznat sa činjenicom da se radi o potpuno bezbednom tretmanu, što će posebno biti naglašeno u toku uvodnog predavanja. A odmah zatim će svako ko bude pohađao specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica dobiti informaciju i o tome u kojim slučajevima je preporučljivo da bude korišćen taj tretman. Profesor će objasniti i u kojoj meri se stimuliše koža u tom slučaju, te da li ovaj tretman ima uticaja na smanjenje određenih nedostataka na koži lica, kao što su tamni podočnjaci, različite vrste fleka i ožiljaka, kao i crvenilo.

Trebalo bi da predavač posle toga obavesti prisutne o rezultatima, koji se primećuju nakon izvršenog tretmana.

Kao što smo već pomenuli, u pitanju je prilično nov tretman na tržištu, pa iz tog razloga postoje i određene zablude, koje se plasiraju. Upravo o njima će govoriti predavač nakon toga, a kako bi omogućio prisutnima da razumeju sve benefite koje takva vrsta tretmana lica može da ponudi.

Naučiće svako ko bude pohađao ovu edukaciju i kakva se vrsta fluida koristi prilikom sprovođenja ovog tretmana. Takođe će biti govora i o serumu, koji se koristi sa ciljem podmlađivanja kože, a svakako će specijalizovana obuka i kurs za BB Glow tretman lica prisutnima ponuditi objašnjenja i u vezi sa samim tretmanom.

Nakon svega toga će profesor demonstrirati kako bi trebalo tretman da funkcioniše u praksi, a posebno će obratiti pažnju na greške koje mnogi čine prilikom njegovog izvršenja. Samim tim što će predstaviti i različite greške, on će ukazati prisutnima i na to šta je potrebno da učine tokom svog rada, da bi takve greške izbegli, to jest da bi celokupan tretman izvršili maksimalno korektno.

U toku praktičnog dela, koji takođe obuhvata specijalizovani kurs, predviđeno je da svaki kandidat dobije mogućnost da u praksi pokaže u kojoj je meri shvatio ono o čemu je profesor pre toga govorio, odnosno što je objasnio prilikom predstavljanja samog tretmana.

Ova interaktivna edukacija u potpunosti je prilagođena potrebama polaznika, tako da bi nakon završetka svako od njih trebalo da je osposobljen da taj tretman u praksi samostalno izvrši i to bez ikakve greške. Podrazumeva se da za vreme trajanja nastave svaki polaznik ima dozvolu da postavi pitanje predavaču u vezi sa bilo kojom temom, koju nije u potpunosti razumeo.

Specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica - lokacija i vreme organizacije nastave

Kada budu vršili prijavljivanje za pohađanje ove stručne edukacije svi pojedinačni polaznici će biti u obavezi da obaveste zaposlene u okviru prethodno izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford najpre o tome gde im odgovara da stručna obuka i kurs za BB Glow tretman lica bude organizovana, a zatim i na koji način.

Vrlo je važno napomenuti i to da će svako od njih dobiti precizne informacije o tome da se u zvaničnoj ponudi navedene obrazovne institucije nalazi kako mogućnost pohađanja nastave na klasičan način, tako isto i nastava online. A pravilnikom je predviđeno da se i jedan i drugi tip edukacije mogu organizovati kako u formi poluindividualne i grupne nastave, tako isto i za samo jednog kandidata, kojom prilikom će biti organizovan individualni tip edukacije.

Uzevši u obzir da se u ponudi ove obrazovne institucije sve te opcije nalaze, potpuno je jasno zbog čega se od svakog pojedinačnog polaznika očekuje da izabere gde će pohađati predavanja i prema kom principu.

Posebno ističemo da pomenuta obrazovna institucija posluje na više od 35 lokacija na teritoriji Republike Srbije. A u okviru apsolutno svake poslovnice može biti prema klasičnom principu organizovana nastava. Dovoljno je da zainteresovani polaznik pronađe poslovnicu koja se nalazi u njegovom gradu, to jest koja mu je najbliža, pa da u njoj i pohađa na klasičan način časove.

Druga opcija koja se nalazi u ponudi podrazumeva organizaciju nastave online. U tom slučaju će polaznik biti u obavezi da predavanjima pristupa uz korišćenje sopstvenog računara. A da bi specijalizovani kurs i obuka za BB Glow tretman lica bez ikakvih smetnji bio organizovan i tom prilikom, potrebno je najpre da bude korišćen kompjuter odgovarajućih performansi, zatim da za sve vreme trajanja nastave bude dostupna stabilna veza sa internetom i da kandidat samostalno instalira tačno definisanu vrstu programa. Informacije o postupku instalacije softvera će polaznicima biti na vreme date, a od njih se svakako očekuje da kroz celokupan postupak prođu potpuno samostalno. Tim zadužen za pružanje tehničke podrške je dostupan u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, pa se upravo tim stručnjacima polaznici i mogu obratiti ako ne uspeju da instaliraju softver sa uspehom ili ako budu naišli na bilo kakav problem za vreme trajanja nastave.

S obzirom na to da se i onlajn edukacija i klasična mogu organizovati za grupu polaznika, tako isto i za samo jednog kandidata i za dvoje njih u isto vreme, to se očekuje da svaki prijavljeni kandidat odabere da li će nastavu pohađati u grupi ili u formi individualne, odnosno poluindividualne. A kada to bude saopštio zaposlenima u okviru konkretne poslovnice institucije organizatora, dobiće i detaljne informacije o načinu sprovođenja časova.

Između četvoro i osmoro ljudi treba da prisustvuje nastavi u grupi, a da bi njen kvalitet bio održan. Iz tog razloga je upravo i iznet zahtev institucije organizatora da grupa od četiri kandidata najmanje u okviru jedne od poslovnica mora biti formirana, kako bi specijalizovani seminar za BB Glow tretman lica uopšte mogao da bude na taj način organizovan. Samim tim i ne postoji mogućnost da prijavljeni dobije informaciju o tome kog datuma će grupna obuka početi, pošto to isključivo zavisi od broja zainteresovanih, odnosno prijavljenih. U momentu kada budu vršili prijavu će kandidati dobiti informaciju o tome koliko će nastava trajati, s obzirom na to da nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije imaju obavezu samo to unapred da definišu. A pošto u okviru konkretne poslovnice bude oformljena grupa od najmanjeg broja članova, koordinator će biti dužan da odredi kako datum početka nastave, isto tako i u kojim će terminima časove polaznici pohađati i kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude poštovana. Naravno da će o svemu tome biti članovi te grupe obavešteni na propisani način i u propisanom roku, uz obaveznu napomenu da se njihovi zahtevi vezano za izmene ma kog segmenta ne smeju prihvatiti, pošto je tako pravilnikom institucije organizatora određeno.

A ako neko bude želeo predavanja da pohađa samostalno, na raspolaganju mu je individualni tip edukacije. Pre nego što objasnimo na koji način će biti u tom slučaju nastava organizovana, moramo napomenuti i to da poluindividualna obuka, kada dvoje polaznika predavanja pohađaju, podrazumeva potpuno isti princip organizacije. Zapravo je predviđeno da se u dogovoru sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim licem odabranog predstavništva institucije organizatora moraju polaznici dogovoriti o detaljima u vezi sa sprovođenjem časova. Uz to što će definisati kog datuma bi trebalo da počne nastava u paru ili ona, koja je poznata kao „ jedan na jedan “, njihova je obaveza da se dogovore i o svemu ostalom. A to znači da će se usaglasiti o principu sprovođenja predavanja, pa će samim tim definisati i koliko bi ukupno trebalo nastava da traje, te će zajedno odlučiti o datumu početka obuke i o tome u kojim će terminima jedan ili dvoje polaznika časove da pohađaju.

Na osnovu zahteva nadležnih u nekoj kompaniji može da bude organizovan i korporativni kurs i obuka za BB Glow tretman lica. Uzevši u obzir da isključivo određeni broj zaposlenih te kompanije treba tada predavanja da pohađaju, organizator maksimalno izlazi u susret zahtevima klijenta. U tom smislu navodimo da će se direktor zainteresovane firme dogovoriti direktno sa ovlašćenim licem u prethodno odabranom predstavništvu pomenute obrazovne institucije kako o lokaciji održavanja časova, tako isto i o svemu ostalom. Ako postoji potreba da nastava bude organizovana u okviru tog preduzeća, nema razloga da ta promena ne bude dozvoljena, ali isključivo ukoliko klijent sve propisane uslove za nesmetani rad obezbedi. Inače će te predstavnik institucije organizatora i zainteresovane firme dogovoriti i o tome kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne, a definisaće i termine sprovođenja časova za zaposlene i dinamiku. Upravo zato što oni treba da se usaglase i oko tačnog rasporeda časova, odlučiće i o tome koliko bi trebalo nastava u konkretnom slučaju da traje ukupno. Sve to će zatim na propisani način biti prosleđeno onim radnicima tog preduzeća, koji treba korporativni tip nastave da prave.

Stručni kurs i obuka za BB Glow tretman lica - trajanje

Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik, odnosno fizičko lice koje želi da pohađa stručni seminar za BB Glow tretman lica, u trenutku zvaničnog prijavljivanja naglasi zaposlenima u okviru jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford na koji način želi nastavu da pohađa. Prethodno će svako od njih dobiti informaciju o tome da ova obuka može biti organizovana kako u formi poluindividualne i individualne, tako isto i za grupu polaznika.

Naročito je važno da svaki pojedinačni polaznik u momentu kada vrši prijavu odluči koja mu opcija najviše odgovara, jer od toga između ostalog zavisi i koliko će dugo nastavu pohađati, pošto se primenjuju drugačija pravila organizacije.

Ukoliko je odluka kandidata da časove pohađa samostalno imaće dozvolu i da se sa predstavnicima institucije organizatora dogovori o tome koliko će ona trajati, odnosno na koliko dana će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Sem toga, profesor i koordinator za nastavu će se sa tim polaznikom dogovoriti i o datumu početka individualnog kursa, ali i o tome u kojim će terminima časovi da budu organizovani, te svakako o tome koliko će ukupno nastava trajati.

Mada dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da budu poštovana potpuno istovetna pravila kao i kada je u pitanju individualna obuka i kurs za BB Glow tretman lica. Zato i napominjemo da će svako od njih naknadno dobiti informacije o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u paru.

Prilikom organizacije ove stručne obuke za grupu polaznika će biti primenjena potpuno drugačija pravila, a koja su u velikoj meri strožija. Naime, radi se o tome da isključivo nadležni u okviru pomenute obrazovne institucije u tom slučaju imaju i pravo i obavezu da odrede koliko će edukacija trajati. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da će 6 časova zvaničnog nastavnog programa tom prilikom da bude raspoređeno na 4 dana. A dodatno će biti informisan svaki član grupe kog datuma će početi obuka, kao i o tome u kojim će terminima časovi da budu održani i kako će biti raspoređeni, uzevši u obzir da se prvo zahteva formiranje grupe od četiri člana najmanje.

Vlasnici ili direktorki bilo koje kompanije, odnosno njeni nadležni predstavnici imaju pravo da zahtevaju organizaciju nastave namenjene zaposlenima. S obzirom na to da se korporativni tip edukacije organizuje shodno zahtevima klijenta, to se primenjuju prilično slobodna pravila organizacije. Biće dozvoljeno nadležnima u okviru konkretnog preduzeća da u dogovoru sa predstavnikom jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije precizno definišu koliko će korporativni tip nastave da traje, jer je predviđeno da se oni dogovaraju i o tome na koji način će biti raspoređen ukupan broj časova, koji je predviđen nastavnim programom. Zato i naglašavamo da će radnici te kompanije naknadno da dobiju informacije o tome koliko će ukupno u tom slučaju da traje kurs.

Spisak gradova za kurs i obuku za BB Glow tretman lica

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje