Kurs i obuka za Computer system engineering

Na prvom mestu mora biti naglašeno da svaka osoba koju interesuje kurs i obuka za Computer system enginnering mora da poseduje radno iskustvo u oblasti inženjeringa, a kako bi mogla da sa razumevanjem prati ovu edukaciju.

Bez obzira kog dana tokom godine, svako ko želi može da se za praćenje ove nastave prijavi direktno u prostorijama poslovnice organizatora, jer se pomenuti kursa organizuje prema važećem nastavnom programu. Izuzev toga je omogućeno i da zainteresovani polaznici prijavu izvrše preko mejla, a mogu i da određenu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford kontaktiraju putem telefona.

Na svakome od njih je odluka kako će da prate nastavu, jer je u ponudi online obuka i kurs za Computer system enginnering, kao i klasična vrsta edukacije, a koja im omogućuje da predavanja pohađaju u jednoj od naših poslovnica.


Zajedničko za oba tipa nastave jeste da polaznici treba da izaberu da li će da je prate u paru (poluindividualna nastava), u grupi (prisutno je od 4 do 8 ljudi) ili individualno. A na osnovu tih informacija će saznati i u kojim terminima će nastava biti organizovana, odnosno kada će početi i koliko će trajati, to jest kojom dinamikom će biti sprovedena predavanja.

Radi se o tome da je princip koga se pridržava poluindividualni i individualni kurs i obuka za Computer system enginnering potpuno isti, ali svakako se razlikuje samo broj osoba koje pohađaju nastavu. Svaki polaznik koji je za jednu od njih zainteresovan, sa nadležnim licima u našoj poslovnici, odnosno sa svojim profesorom treba da dogovori detalje koji se odnose na organizaciju, to jest da definiše kako tačan datum početka, tako i termine održavanja, odnosno trajanje (dinamiku).

Polaznici kojima više bude odgovaralo da predavanjima pristupaju u grupama bi trebalo da znaju da je način sprovođenja tog tipa edukacije potpuno drugačiji, pošto tada isključivo organizator donosi odluku o svemu što je prethodno navedeno. Da budemo precizniji, za početak grupne nastave se prvo zahteva prijava minimalnog broja polaznika, to jest njih četvoro, a nakon toga se i pristupa odlučivanju kako o datumu početka, tako i o dinamici, odnosno o termina u kojima će ova edukacija da bude sprovedena. Samim tim što je sve unapred određeno, moramo naglasiti da nema mesta izmenama, tako da se savetuje svakome ko se za grupnu nastavu odluči da prethodno dobro razmisli da li mu odgovara sve navedeno.Napomenućemo i to da svi oni polaznici koji budu odlučili da predavanja prate preko interneta svakako moraju da obezbede optimalne uslove za rad, to jest obavezni su da poseduju računar, kao i da za praćenje predavanja na njega instaliraju specijalizovani softver.

Organizuje se i korporativna obuka i kurs za Computer system enginnering, a na način koji liči onome po kome se sprovode individualna i poluindividualna nastava. Zainteresovana kompanija i tom slučaju iznosi sve zahteve, a organizator nastoji da ih na njih što bolje odgovori.

Kurs i obuka za Computer system enginnering - nastavni program

Izuzev što mora da poseduje određeni nivo iskustva u oblasti kompjuterskog inženjeringa, svako koga zanima specijalizovana obuka i kurs za Computer system enginnering svakako mora da bude upoznat i sa makar osnovnim matematičkim znanjima. Ovo se zahteva baš zato što se pomenuta oblast smatra idealnom kombinacijom matematičkih analiza, računarskih nauka i kompjuterskog inženjeringa. A sa tim u vezi se, naravno očekuje i da svaki pojedinačni polznik poseduje viši nivo znanja vezanih za rad na računarima.

Moramo da napomenemo da se ovaj kurs sprovodi primrano na računarima, a da svaki polaznik koji bude želeo da nastavu prati na klasičan način, to jest u našim poslovnicama, može da bude potpuno uveren da će mu biti omogućeno da koristi opremu čiji kvalitet je izuzetan. Upravo iz tog razloga mi sa sigurnošću možemo da kažemo i da će ti polaznici imati vrhunsku edukaciju, tako da iznosimo sve potrebne garancije za njen visok kvalitet. Budući da je u ponudi naše institucije i online kurs i obuka za Computer system enginnering, polaznici koji nju budu odabrali da prate će morati da znaju da Obrazovni centar Akademije Oxford u tom slučaju neće moći da im pruži nikakve garancije u vezi sa njenim kvalitetom, ali samo zato što ne poseduje informacije koje se odnose na kvalitet računara pojedinačnog polaznika, a preko koga će on da prati nastavu tom prilikom.

Polaznici će da dobiju i informacije od predavača vezano za osnovni cilj koji primena koncepata kompjuterskog inženjeringa ima u praksi, te će da nauče i u kojoj situaciji je najbolje ta pravila primenjivati.

Isto tako će i da nauče po kom principu se vrši analiza, a kako bi se ustanovilo koji je kompjuterski sistem u konkretnom slučaju najbolje primeniti, to jest na osnovu kojih informacija se uopšteno može izabrati odgovarajući sistem. Posebno će im biti ukazano na to koliko je važno prilikom izbora voditi računa o principima bezbednosti, ali i o performansama samog sistema, te o svim ostalim detaljima koji će svakako da imaju uticaja na pravilan izbor u određenoj situaciji.

Uzevši u obzir da u oblast delovanja stručnjaka za Computer system enginnering spada i testiranje konkretnih sistema, to će se i ova obuka baviti tim segmentom. Podrazumeva se da će prisutni morati na primerima da pokažu u kojoj meri su razumeli teorijski deo koji se na pomenutu oblast odnosi.

A upoznaće se i sa individualnnim digitalnim komponentama, te će im biti objašnjeno i šta se podrazumeva pod visokim performansama konkretnog sistema. Svakako će da nauče i kako se izrađuje plan, odnosno na koji način se pristupa dizajniranju sistema mikroprocesora, ali i šta se podrazumeva tačno pod pojmom arhitektura računarske mreže i kako se ona povezuje, to jest dizajnira na osnovu zahteva koje iznese klijent.

Sobzirom na to da je vrlo važno i da svako ko želi da se sertifikuje za ovo zanimanje bude upoznat sa praktičnim radom, to je predviđeno i da obuka i kurs za Computer system enginnering veći deo posveti upravo tome. A to znači da će prisutni morati po završetku praćenja predavanja, to jest teorijskog dela da pristupe praktičnom, tako da je njihova obaveza da na što bolji način odgovore na zahteve sa kojima će ih upoznati predavači.

Gde se održava kurs i obuka za Computer system enginnering i u kojim terminima?

U okviru svoje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u zemlji, u kojoj se jave zainteresovane osobe se sprovodi obuka i kurs za Computer system enginnering, ali je u ponudi i online vrsta edukacije. A za nju je specifično to što se očekuje od polaznika da imaju lični računar i da predavanje prate uz njegovo korišćenje, to jest uz primenu posebnog softvera.

Poluindividualni, individualni i grupni kurs su tipovi nastave koji se sprovode na oba pomenuta načina, a trebalo bi da se svako ko vrši prijavu pojedinačno odluči koji tip nastave će da prati.

Ako je njegova odluka vezana za edukaciju koja podrazumeva prisustvo dvoje polaznika ili za onu koja se odnosi na praćenje nastave samo jedne osobe, onda bi trebalo da zna i da je u pitanju specifičan tip nastave. Zapravo je zainteresovanim polaznicima tada omogućeno da se oko organizacije precizno dogovore sa nadležnim licima u našoj poslovnici i sa svojim profesorima. A tom prilikom će oni da se usaglase oko datuma kada će početi ili poluindividualna ili individualna obuka, kao i oko dinamike njenog održavanja, ali će isto tako da definišu precizno termine.

Nasuprot tome, grupni kurs i obuka za Computer system enginnering zahteva da se prvo prijavi najmanje četiri osobe, jer je definisano da u grupama može da bude od toliko njih do najviše osmoro. A kada se bude kreirala grupa od najmanje tolikog broja osoba, onda će se odrediti i datum njenog početka, stim da je definisano da organizator tada treba da kaže u kojim terminima će se ta edukacija sprovoditi i po kakvoj dinamici. Naravno, zvanično lice naše institucije će o svemu tome da pojedinačno obavesti svakog prijavljenog.

Takođe i korporativni kurs je u ponudi naše institucije, a način na koji se ta vrsta edukacije organizuje je isto prilično slobodan, jer klijent u tom slučaju može da se opredeli prvo gde će njegovi zaposleni da prate nastavu (u našoj poslovnici, u prostorijama određene firme ili preko interneta), a posle toga će da se sa predstavnikom naše institucije dogovori i oko svih ostalih detalja, to jest sa njim će definisati datum početka, dinamiku održavanja i termine

Po kom principu se održava obuka i kurs za Computer system enginnering?

Svaki polaznik pojedinačno će prilikom upisivanja da bude informisan o tome da je u ponudi naše institucije i klasični i online kurs i obuka za Computer system enginnering, te da može da pristupa nastavi na tri načina, to jest da je potrebno da tom prilikom on izvrši izbor između praćenja predavanja individualno, u paru i u grupi.

Predviđeno je da u grupama bude prisutno najviše 8 polaznika, a da ih je najmanje četvoro, tako da se tek nakon prijavljivanja tolikog broja ljudi i može kreirati jedna grupa i generalno, može da počne nastava. Svakako je definisano da Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje na koji način će ova vrsta nastave da bude organizovana, to jest da definiše termine i dinamiku sprovođenja predavanja, a datum određuje po ispunjenju navedenog zahteva. Svi polaznici koji se budu opredelili za ovakvu vrstu nastave će morati, dakle da sačekaju da se napravi grupa, a kako bi mogla nastava da počne.

Zato je način na koji se sprovodi individualna i poluindividualna obuka i kurs za Computer system enginnering potpuno drugačiji i to najpre zato što je dopušteno pojedinačnom polazniku koji odluči da tako prati predavanja, da se oko datuma početka, dinamike održavanja i termina dogovori sa licem koje u našoj poslovnici nadležno, odnosno direktno sa onim profesorom koji će i da sprovodi konkretnu obuku.

Na gotovo potpuno isti način se organizuje i korporativna obuka, uzevši u obzir da je u tom slučaju zainteresovanom klijentu omogućeno da navede sve zahteve koji se odnose na organizaciju i to ovlašćenom licu naše poslovnice, pa da se potom sa njim precizno dogovori oko tačnog datuma kada će korporativni kurs i obuka za Computer system enginnering da počne, ali i oko trajanja i termina, pa čak može i da zahteva da se nastava organizuje u prostorijama koje on odredi, iako je u ponudi svakako i online, odnosno klasična edukacija, a koju bi zaposleni u toj kompaniji trebalo da pohađaju u našoj poslovnici.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za Computer system enginnering?

Između 4 i 5 meseci će trajati obuka i kurs za Computer system enginnering, ali samo ukoliko se neko opredeli da nastavu pohađa u grupi. Tačnije, njen princip organizacije je takav da naša institucija odlučuje o trajanju, to jest da upravo ona određuje dinamiku održavanja i termine, a precizno pruža obaveštenja o svemu tome polaznicima kada se kreira grupa, stim da je određeno da mora biti najmanje četvoro prrijavljeno da bi ona bila kreirana. Zapravo je određeno da nastavni fond čini 150 časova, a kada je u pitanju rad u grupi, onda na mesečnom nivou polaznici imaju obavezu da pohađaju 35 časova u toku jednog meseca. Važno je naglasiti da će svi koji se prijave za praćenje ove vrste nastave biti obavešteni o svemu, ali kada se napravi konkretna grupa.

Trajanje ostalih tipova edukacije koje imamo u ponudi se ne može unapred navesti, ali samo zato što se i korporativni i individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za Computer system enginnering sprovode prema gotovo istovetnom principu. Tačnije, ili pojedinačni polaznik ili zainteresovana firma u tom slučaju treba da se dogovore i o trajanju, ali i o svemu ostalom što je vezano za organizaciju sa predstavnikom naše institucije.

Spisak gradova za Computer system engineering

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje