Kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije

Zaposleni koji na svom radnom mestu imaju dodira sa carinskim zakonom Republike Srbije, a kompanija u kojoj su angažovani se bavi uvozom ili izvozom, bi trebalo da pristupe praćenju ove edukacije. Specijalizovana obuka i kurs za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije je, svakako namenjena i svim onim licima, koja se u okviru carinskog postupka bave zastupništvom, ali i uopšteno onima koji su zaposleni u firmama,a čije je poslovanje vezano za spoljnu trgovinu.

Izuzev nastave, za koju je predviđeno da je pohađaju pojedinačni polaznici, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativni kurs, a kada samo radnici te firme imaju obavezu časove da prate. Princip kojim se rukovodi organizator tom prilikom je gotovo isti kao i kada predavanjima treba da pristupe pojedinačni polaznici, ali je jedina razlika vezana za mesto njenog održavanja. Zapravo, samo u tom slučaju organizator dozvoljava da polaznici časove pohađaju izvan prostorija određene poslovnice, ali uz uslov da se odabere prostor koji može dobro da odgovori na propisane zahteve. Ovlašćeno lice u okviru zainteresovane kompanije će biti u obavezi da se lično sa koordinatorom za nastavu dogovori kako bi radnici tog preduzeća trebalo časove da prate, to jest da definiše ne samo mesto održavanja, nego i termine i dinamiku, kao i datum početka.

Za edukaciju koju treba pojedinačni kandidati da pohađaju je predviđeno tri načina organizacije, to jest individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, a nastava se prati ili online ili prema klasičnom principu.


Neophodno je da zainteresovani koriste svoj kompjuter, ako žele predavanja da pohađaju online, ali će isto tako njihova obaveza biti i da potpuno samostalno namenski softver na njega instaliraju. Tehnička podrška će, svakako biti omogućena svakom pojedinačnom polazniku, koji za tim bude izrazio zahtev.

U više od 20 gradova institucija organizatora ima poslovnice, te se na tim lokacija i sprovodi onaj tip edukacije, koji podrazumeva klasičan princip.

Samo jedan polaznik pristupa praćenju individualne nastave, a o svemu se dogovara sa predavačem, koji je nadležan za njeno vođenje, kao i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnice. Važno je da se oni usaglase i oko toga kog datuma će zvanično nastava da počne, odnosno da preciziraju i u kojim terminima će časovi da budu održavani, te kakvom dinamikom. A isti je princip koji se primenjuje kada se sprovodi poluindividualna obuka i kurs za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, ali dvoje kandidata u tom slučaju treba da prate nastavu.

Za organizaciju grupne edukacije se primenjuje sasvim drugačiji princip, a koji je svakako i mnogo složeniji. Prvo se mora prijaviti najmanje 4 osobe, koje su zainteresovane da grupnu nastavu prate ili na klasičan način ili online, a odmah nakon toga će konkretna grupa biti oformljena. Koordinator tog predstavništva zatim određuje dinamiku održavanja časova, termine i datum početka, pa na tačno određen način o svemu obaveštava sve članove te grupe. Iznet je zahtev da se svih tih smernica oni moraju pridržavati, jer zahtev bilo kog kandidata za njihovom promenom ne može da bude ispunjen.

Tokom cele godine su zainteresovani pozvani da se prijave, ako žele da pohađaju specijalizovani seminar za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, a svakako lično dolaze u prostorije konkretne poslovnice organizatora zarad upisa i donose svu potrebnu dokumentaciju. Sem mogućnosti da prijavu izvrše lično, dozvoljeno im je i da odabrano predstavništvo kontaktiraju telefonom ili da na zvaničan mejl ove institucije pošalju sve potrebne informacije (prezime i ime, datum rođenja, podaci za kontakt).Stručni seminar za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije - plan i program nastave

Jasno je da će svaki polaznik ove specijalizovane obuke, najpre morati da sazna šta se precizno pod pojmom deklarisanja robe podrazumeva, te na koji način je taj proces zamišljeno da bude sproveden, a u skladu sa važećim zakonskim regulativama na teritoriji naše zemlje.

Odmah nakon što prisutne budu upoznali sa osnovnom definicijom, profesori će govoriti i o mogućnostima da se kroz taj postupak prođe na što jednostavniji i brži način, budući da je upravo to i navedeno kao osnovni cilj koji specijalizovani kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije ima.

Prema programu nastave, biće obrađena i tema koja se odnosi na mogućnost da se ukine ovlašćenje, koje se daje zarad sačinjavanja Izjave o poreklu, a navodi se na fakturi za konkretnu robu, ali će prisutni naučiti i šta je potrebno da učine, kako bi se u određenim situacijama oslobodili obaveze koja se tiče carinskog duga i njegovog plaćanja.

Da bi zaista bio ostvaren osnovni cilj koji pomenuta edukacija ima, važno je da prisutni budu detaljno upoznati i sa svim onim situacijama koje, u realnosti mogu da se dogode, a koje mogu da dovedu do različitih prekršaja i to kako vezano za sam postupak deklarisanja robe, tako i za onaj koji se tiče obaveze plaćanja prethodno obračunatog carinskog duga.

Prisutni će da dobiju i jasne smernice o tome na koji način se postupa kada se zahteva odobrenje za izvršenje takozvanog pojednostavljenog postupka deklarisanja robe različite vrste.

Na primerima koje će profesori učiniti dostupnim svim polaznicima kursa će oni, svakako imati priliku da uvide razliku između toga kako se pomenuto odobrenje dobija za robu različitog porekla, te će i da saznaju koja sve roba može da bude oslobođena od plaćanja navedenih dažbina, a kada to jednostavno nije moguće.

Sva znanja koja stručna obuka i kurs za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije ima da ponudi zainteresovanima, bi trebalo da budu sasvim dovoljna da oni ovladaju primenom svih onih pravila, koja se tiču sprovođenja postupka za deklarisanje robe na znatno jednostavniji način. Upravo iz tog razloga će svaki polaznik ove edukacije biti u prednosti, jer će naučiti sve šta je potrebno da uradi kako ne bi načinio nikakav prekršaj tokom tog postupka, te da ne bi izgubio prava koja su mu, eventualno dostupna.

S obzirom na to da je institucija organizatora zamislila da ova specijalizovana obuka bude organizovana u skladu sa pravilima interaktivne nastave, jasno je da će svaki pojedinačni kandidat imati, svakako pravo da razreši bilo koju nejasnoću, koju u vezi sa ovom temom možda i bude imao.

Kada i na kom mestu se organizuje kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije?

Prvenstveno je potrebno da se svaki prijavljeni odluči koji od ponuđenih tipova nastave će pratiti, ali i da li će to učiniti online ili u predstavništvu organizatora, a kako bi mogao da dobije informacije koje se odnose na termine u kojima se održava specijalizovana obuka i kurs za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, odnosno da sazna na kom mestu se sprovodi edukacija.

Da pojednostavimo sve ovo, te da naglasimo i to da postoji opcija praćenja predavanja na klasičan način, a tada bi zainteresovani polaznici morali časove da pohađaju u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Računar se zahteva da poseduje svako ko odluči ovaj kurs da pohađa online, a takođe je važno da bude informisan i o celokupnom procesu instalacije namenskog softvera na taj uređaj. Potrebno je da svaki zainteresovani samostalno taj softver instalira, a svakako je dostupna i profesionalna podrška u tehničkom smislu, u slučaju da tokom tog procesa ima neku teškoću.

Kako online, tako i klasična edukacija mogu da budu organizovane ili u formi individualne, odnosno poluindividualne nastave ili za grupu polaznika, pa je samim tim i naročito bitno da se svaki prijavljeni odluči zvanično koji vid edukacije mu odgovara po karakteristikama najviše.

Najjednostavniji je način na koji se organizuje kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, za razliku od grupne edukacije, koja uključuje posebno strogo definisana pravila.

Naime, polaznici koji budu odlučili časove da prate ili samostalno ili sa još jednom osobom bi trebalo kako datum početka odabrane vrste edukacije, isto tako i dinamiku, odnosno termine njenog održavanja da odrede zajedno sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora i sa profesorom, čije će zaduženje biti da nastavu vodi.

Od najmanje četvoro do najviše osmoro kandidata ima dozvolu da bude prisutno u okviru konkretne grupe, a svakako je osnovni uslov za početak tog tipa edukacije upravo vezan za njeno formiranje, odnosno za zvanično prijavljivanje minimalnog broja kandidata. Koordinator za nastavu onog predstavništva u kome se dovoljan broj lica bude prijavio će biti u obavezi da definiše ne samo kog datuma će grupni seminar za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije da počne, već i da precizira koliko će trajati, to jest kakvom tačno dinamikom će se edukacija sprovoditi i u kojim će terminima to da bude. Zahteva se od svakog prijavljenog, odnosno člana određene grupe da se navedenih pravila svakako pridržava, a mora imati na umu da nijedan zahtev koji se odnosi na njihovu promenu ne biva prihvaćen.

Bitno je da naglasimo i to da se pomenuti kurs može isključivo organizovati i za lica koja su u nekoj firmi zaposlena, a korporativna obuka uključuje nešto drugačija pravila. Naime, klijentu je dozvoljeno da iznese zahtev za izmenom mesta njegovog održavanja, ali je takođe i njegova obaveza da konkretni prostor opremi onako kako je propisano. A o svim ostalim detaljima, vezano za organizaciju nastave specijalno namenjene zaposlenim licima će se ovlašćeni predstavnik određene poslovnice organizatora dogovoriti sa licem, koje je za te poslove zaduženo u okviru određene kompanije.

U kojim terminima i na kom mestu se organizuje obuka i kurs za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije?

Neophodno je da svako ko odluči specijalizovani seminar za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije da pohađa, ima na umu činjenicu da se predavanja mogu organizovati na jedan od tri načina (individualna, grupna i poluindividualna edukacija), a da je omogućeno kako praćenje nastave online, tako i na onaj način koji važi za klasičan.

Zahteva se od svakog polaznika, koji odluči prema klasičnom principu predavanja da prati, da u prethodno određenim terminima bude prisutan u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj je odlučio da izvrši prijavu i da se upiše.

Sasvim suprotno od toga, online edukaciju zainteresovani mogu da prate odakle god žele, jer će preko sopstvenog kompjutera pohađati predavanja, a specijalnu vrstu softvera će imati obavezu na njega i da instaliraju, u skladu sa važećim pravilnikom. Koji god kandidat ne bude mogao sa uspehom da instalira tu vrstu softvera, će dobiti adekvatnu i stručnu tehničku podršku.

Isto tako se od svakog prijavljenog zahteva da nakon toga odluči i koji princip nastave od ponuđenih mu najviše odgovara, to jest da li će predavanja da prati individualno ili će se opredeliti za grupnu edukaciju, ali je u ponudi i poluindividualni kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, kada dve osobe pristupaju predavanjima.

Nastava koju bi trebalo da prati veći broj polaznika podrazumeva vrlo precizno određena pravila, budući da se primarno zahteva kreiranje konkretne grupe, koja mora najmanji broj članova da okupi, ali se zahteva i da svaki prijavljeni maksimalno ispoštuje svaki segment, koji će u tom slučaju odrediti ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice. Moramo, svakako napomenuti i to da grupu čini najviše 8 ljudi, a da ih minimum prijavu mora izvršiti četvoro. Inače, sve što organizator bude prethodno definisao, to jest termine održavanja, te dinamiku i datum početka, svi polaznici treba maksimalno da ispoštuju, a trebalo bi da znaju i to da ako iznesu zahtev za izmenom bilo čega, on sigurno neće moći da bude ispunjen.

Za sprovođenje individualne edukacije se primenjuju ista pravila koja podrazumeva i poluindividualni seminar za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, a ona su posebno slobodna i svakako idu na ruku polaznicima. Kako o datumu početka, tako i o dinamici, ali i o terminima održavanja bilo poluindividualne, bilo individualne edukacije svaki prijavljeni se precizno dogovara sa nadležnim predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice organizatora.

Pored nastave koju bi trebalo pojedinačni polaznici da pohađaju, Obrazovni centar Akademije Oxford svakako može da odgovori profesionalno i na zahtev nadležnih u kompanijama različite strukture, a koji imaju potrebu da svojim radnicima omoguće pristup ovom kursu. Neophodno je da se koordinator za nastavu u instituciji organizatora o svakom segmentu sprovođenja korporativnog kursa dogovori sa onom osobom, koja je nadležna za to u određenom preduzeću. Potrebno je istaći da je ovo jedini vid edukacije koji može da bude organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, a uz obavezan uslov da se klijent pridržava svih pravila koja se odnose na opremljenost tog prostora.

Specijalizovani kurs i obuka za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije - trajanje

Sa ukupno 8 školskih časova, koliko ih je obuhvaćeno nastavnim programom, grupna obuka i kurs za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije bi trebalo da traje 4 dana. A samim tim se podrazumeva da će članovi konkretne grupe nastavu pohađati dinamikom, koja podrazumeva po 2 školska časa, to jest po 90 minuta nastave dnevno.

Obaveza nam je da naglasimo da se ove informacije tiču samo edukacije koja se u grupi sprovodi, a da ih svakako treba uzeti sa određenom rezervom, jer organizator ima pravo i da sve navedene smernice koriguje.

U slučaju da se neki polaznik opredeli časove da pohađa putem individualne ili one vrste nastave, koju je predviđeno da pohađaju 2 osobe, a koja je znana i kao poluindividualna, on će podatke o trajanju, kao i o svim ostalim segmentima definisati sa nadležnim licima konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford (predavač i koordinator za nastavu).

Slobodno možemo reći da se skoro isti princip primenjuje i kada se organizuje korporativni seminar za deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije, samo što se u tom slučaju nadležno lice određene kompanije o svemu mora usaglasiti sa koordinatorom za nastavu izabrane poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Deklarisanje robe u skladu sa Carinskim zakonom Republike Srbije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje