Kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže

Svim onim veštinama koje treba da poseduje osoba specijalizovana za komunikacije sa klijentima preko društvenih mreža, odnosno za kreiranje marketinških strategija u digitalnoj sferi, će zainteresovanima da prezentuje obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže koja se organizuje cele kalendarske godine u okviru poslovnica Akademije Oxford, te je isto tako omogućeno i online pohađanje nastave. Polaznici koji se za tu varijantu praćenja nastave budu opredelili treba da znaju da predavanja u tom slučaju prate kroz virtuelne učionice, a svakako će se oni prilikom prijavljivanja, to jest upisivanja za pohađanje ovog kursa opredeliti za jednu od tih tipova nastave.

Ipak, moraju znati da se one organizuju kako po pravilima poluindividualne nastave, isto tako i kroz individualnu, a postoji mogućnost i da prate predavanja u grupi. Samim tim što su u zvaničnoj ponudi organizatora čak tri tipa nastave, napominjemo da je osnovna razlika između njih vezana za broj prisutnih, ali se razlikuje naravno i način organizovanja.

Tako, u grupi uvek bude prisutno od četvoro njih do najviše osmoro, u okviru poluindividualne nastave je predviđeno dvoje polaznika, a individualna logično podrazumeva da pojedinačni polaznik samostalno prati predavanja.


Što se tiče principa organizovanja, najzahtevniji je grupni kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže, jer tada polaznik ima obavezu da prihvati dinamiku i termine koje će isključivo da odredi zvaničan organizator. A isto tako je vrlo važno da neko ko je zainteresovan za pomenuti tip nastave zna da se od njega zahteva na prvom mestu strpljenje, jer prvo mora da bude formirana grupa u kojoj će se naći najmanje četiri prijavljena polaznika, a tek posle toga se i definiše dinamika održavanja, to jest termini, o čemu se pojedinačno obaveštava svaki prijavljeni.

Ne samo individualna obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže, nego i nastava u paru, to jest poluindividualna, podrazumevaju istovetan princip organizovanja, jer u tom slučaju pojedinačni polaznik precizira prvo datum početka sa nadležnim licem određene poslovnice, odnosno direktno sa profesorom, te se sa njima i dogovara o terminima kada će predavanja da budu organizovana, kao i o dinamici.

Kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže koja se sprovodi za zaposlene u okviru neke firme će biti sprovedena na način koji će u potpunosti odgovarati klijentu, to jest osobama koje bi trebalo da pohađaju ovu vrstu kursa. Tako, možemo nastavu da organizujemo i u prostorijama konkretne firme i u našoj poslovnici, kao i preko interneta.

Prijava se vrši preko telefona jedne od naših poslovnica u toku cele godine, odnosno zainteresovani mogu da se prijave i preko mejla, ali isto tako i da lično dođu i zvanično izvrše prijavu u prostorijama konkretne poslovnice Akademije Oxford.Šta izučava kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže?

Sa osnovnim pojmom digitalne marketinške strategije će imati mogućnost da se upozna svako koga interesuje obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže, a zatim će predavači ukratko da prezentuju i osnovni princip komuniciranja na različitim društvenim mrežama koje su u savremenom svetu dostupne (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter i druge).

Polaznici će da nauče i kako se izrađuje marketinški plan, odnosno kako se prethodno pristupa analizi poslovnog okruženja, kao i tržišta, ali će predavači da im ukažu i na činjenicu koliko je pravilna analiza konkurencije u toj situaciji ne samo poželjna, nego i neophodna.

Biće im prezentovane i različite digitalne marketinške strategije, odnosno način njihove implementacije. Kada se organizuje korporativni kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže, postoji mogućnost da se primeri u ovom, ali i u ostalim delovima nastave prilagode potrebama polaznika, pa ako to bude zahtev konkretne kompanije, predavači će se potruditi da ga u potpunosti ispune kako bi polaznicima te vrste kursa značajno olakšali usvajanje predviđenih znanja.

A biće reči i o procesu koji je vezan za formiranje i izradu strateškog plana koji je vezan za digitalne medije, te će prisutni uz to da nauče i na koji način funkcioniše proces kreiranja konkretne digitalne marketinške kampanje i to korak po korak. Posebno će profesori da vode računa o praktičnom delu, pa će polaznici da dobiju zadatak da izrade određenu strategiju na osnovu datih parametara, odnosno u skladu sa znanjem koje im je prethodno prezentovano.

Kada se kreira konkretna strategija, odnosno plan za njeno sprovođenje posebno se obraća pažnja i na definisanje ciljeva koje bi ona trebalo da ostvari, te će predavači i sa time svakako da upoznaju polaznike. Naučiće ih i koje se sve tehnike i metode primenjuju prilikom osmišljavanja i dizajniranja konkretnih marketinških strategija, ali i kako se one prilagođavaju osobenostima različitih društvenih mreža.

Na primerima će svaki polaznik koga obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže zanima, te koji odluči da prati konkretnu vrstu nastave, da nauči i kako se vrši analiza zadovoljstva klijenata, odnosno koji se sve parametri analiziraju u okviru analitike, ali i kako generalno funkcioniše praćenje preko analitike. Tada će profesori da im objasne i na koji način se analiziraju dostupni podaci, te kako se uočavaju eventualne greške u konkretnoj marketinškoj kampanji. Svakako će da im objasne i kako se uočeni propusti mogu u budućnosti izbeći, ali i šta je potrebno učiniti da se već napravljene greške isprave, a bez izazivanja ikakvog negativnog efekta.

Pored toga će polaznici imati prilike i da se upoznaju sa osnovnim SEO alatima (Search Engine Optimisation), to jest imaće priliku da savladaju i osnove optimizovanja sadržaja, a biće im objašnjeno i na koji način se vodi komunikaciju u okviru različitih društvenih mreža.

Kada i gde se održava kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže?

Obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže se organizuje u toku cele godine prema zvaničnom nastavnom planu u okviru svih onih poslovnica Akademije Oxford u kojima se prijave osobe zainteresovane za pohađanje, ali se omogućuje i njeno praćenje preko interneta. Svaki pojedinačni polaznik se prvo opredeljuje za jednu od ta dva tipa nastave, a posle toga odlučuje i hoće li je pratiti u grupi, u paru ili samostalno, pošto su sve te vrste nastave u našoj oficijelnoj ponudi.

Termini u kojima se održava grupna nastava, kao i dinamika se definišu od strane organizatora i to tek kada se bude ispunio osnovni uslov za organizaciju tog tipa kursa, to jest onog trenutka kada se grupa od minimalno četvoro polaznika u jednoj poslovnici bude oformila. Svakako je važno naglasiti da u grupi može biti najviše osmoro njih prisutno, jer se upravo na taj način održava i izuzetan kvalitet nastave.

Poluindividualni kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže se organizuje na isti način kao i individualna nastava, ali se razlikuje isključivo broj prisutnih osoba, jer poluindividualnu pohađa njih dvoje, a individualnu polaznik prati samostalno. U tom slučaju će nadležni profesor sa svakim pojedinačnim polaznikom da se dogovori prvo o datumu kada će izabrana obuka da počne, a zatim će zajedno da definišu i dinamiku održavanja, kao i termine.

Kod korporativne obuke se uslovi organizacije definišu precizno između predstavnika kompanije koja je zainteresovana za tu vrstu nastave i predstavnika institucije organizatora, jer korporativni kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže može da bude organizovana i u našim poslovnicama i u prostorijama koje klijent odredi, ali i preko interneta, a što samo zavisi od potreba zaposlenih u određenoj firmi.

Kako se organizuje obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže?

Definisano je da svaki pojedinačni polaznik prvo iznese odluku da li ga interesuje online kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže ili će, ipak nastavu da pohađaju na klasičan način, to jest u prostorijama jedne od naših poslovnica. A zatim je vrlo važno da se opredeli i između individualne nastave, kojoj će prisustvovati samostalno, odnosno poluindividualne, koju će pohađati sa još jednim polaznikom ili grupne, a koju istovremeno prati od 4 do 8 osoba.

Ipak, da bi bio u mogućnosti da donese odluku koju od svih tih vrste nastave će da prati, on svakako mora da zna da zvaničan organizator definiše kojom dinamikom i u kojim terminima će se grupni kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže organizovati, ali i da ta vrsta nastave može da počne tek kada se dovoljno njih prijavi za njeno pohađanje, to jest kada se oformi grupa od minimum 4 polaznika. A svi oni će biti precizno obavešteni o apsolutno svim detaljima koji se odnose na njenu organizaciju, ali to tek kada navedeni uslovi budu i zvanično ispunjeni.

Oni polaznici koji su zainteresovani za nešto slobodniji način organizovanja nastave, imaju na raspolaganju poluindividualni ili individualni kurs, jer on podrazumeva dogovor o dinamici i o terminima, kao i o datumu početka direktno između predavača i pojedinačnog polaznika.

A ako je u pitanju korporativni kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže, napominjemo da nastava može da bude održana i u prostorijama firme koja je zahteva, ali i u našoj poslovnici, kao i online, te da se princip njene organizacije svakako određuje u skladu sa dogovorom koji će predstavnik te firme imati sa predstavnikom organizatora.

Koliko traje kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže?

Samim tim što je određeno precizno da grupna obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže traje ukupno četiri sedmice, a da nastavni program čini 30 časova, to je definisano da svake nedelje polaznici u okviru grupne nastave imaju 7 do 8 časova. Naravno, kada se bude kreirala jedna grupa precizno će biti obavešteni svi koji su prijavu izvršili o potrebnim detaljima i to ne samo vezano za dinamiku, nego isto tako i za datum početka, ali i za tačne termine u kojim će se nastava u grupi organizovati.

Nasuprot tome su individualni i poluindividualni kurs i obuka za digitalne marketinške strategije i društvene mreže, a u smislu da polaznici u toj situaciji definišu sa nadležnim profesorima baš sve što se odnosi na organizaciju, tako da se i trajanje ovih tipova nastave donekle razlikuje u odnosu na grupni kurs. Tačnije, oni se mogu odlučiti da intenzivnije prate predavanja, pa će izabrana vrsta obuke da traje svakako kraće nego grupna, ali isto tako mogu da navedu i zahtev da jednu od pomenutih vrsta obuke pohađaju slabijimm intenzitetom, što znači da će ovaj kurs u toj situaciji vrlo verovatno trajati duže nego nastava u grupi.

Ukoliko bilo koja kompanija želi da bude za njene zaposlene organizovana korporativna obuka i kurs za digitalne marketinške strategije i društvene mreže, trebalo bi da navede jasne zahteve vezano za mesto organizovanja na prvom mestu, a zatim i za način njenog organizovanja, tako da će tek posle dogovora između predstavnika naše institucije i te organizacije biti precizirano i koliko će ta vrsta nastave trajati.

Trajanje: 30 školskih časova

Cena

Individualna nastava: 30,000 RSD

Poluindividualna nastava: 25,000 RSD po polazniku.

Grupna nastava: 20,000 RSD po polazniku.

Teme

 1. Osnovni principi komuniciranja na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter i druge).
 2. Izrada marketinskog plana
 3. Analiza konkurencije
 4. Marketinška strategija
 5. Strateški plan
 6. Analiza zadovoljstva klijenata (praćenje preko analitike)
 7. Osnovni SEO alati

Spisak gradova za digitalne marketinške strategije i društvene mreže

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje