Kurs i obuka za digitalno preduzetništvo

Sasvim očekivano se javila potreba da bude organizovana i specijalizovana obuka i kurs za digitalno preduzetništvo, a koji će sve zainteresovane polaznike da upozna sa ovom vrlo važnom oblašću u savremenom poslovanju. Oni će, tom prilikom predviđena saznanja da dobiju od vrhunskih stručnjaka, a koji će se pobrinuti da svakom pojedinačnom polazniku pristupe na adekvatan način.

U ponudi naše institucije je nastava koja se organizuje uz primenu posebno dizajniranog softvera, a preko interneta, kao i uobičajen način organizovanja, to jest nastava koju će zainteresovani polaznici da prate upravo u onoj poslovnici Akademije Oxford koju oni budu lično izabrali. Pomenućemo i to da uz individualnu nastavu, možemo da organizujemo i grupnu, a kada nastavi prisustvuje veći broj polaznika, to jest od četvoro do njih najviše osmoro, te isto tako omogućujemo i praćenje nastave u paru, a koja je poznata kao poluindividualna, kada je prisutno dvoje njih.

Sasvim je jasno i da svaka od pomenutih vrsta nastave ima jasno navedena pravila po kojima mora da bude organizovana, a sa kojima će apsolutno svaki prijavljeni da bude precizno upoznat kada bude vršio upis.


Na prvom mestu moramo da naglasimo da se grupni kurs o obuka za digitalno preduzetništvo organizuje tek onog trenutka kada se za to stvore uslovi, budući da datum njenog početka zavisi od broja zainteresovanih, to jest prijavljenih, tako da je neophodno da se napravi grupa od najmanje četiri osobe. Isto tako je važno i da svako ko se opredeli za ovu vrstu nastave zna, da organizator donosi odluku u kojim terminima će se grupna nastava odvija, te definiše i termine, ali i dinamiku, a svakako o tome obaveštava zvanično sve koji su se prijavili za pohađanje ove vrste obuke.

A sve navedeno se, naravno odnosi i na online kurs, ali i na onaj koji polaznik pohađa u jednoj od naših poslovnica.

Što se tiče preostala dva tipa nastave koja imamo u ponudi, svi koji se za njihovo pohađanje budu prijavili, će svakako biti u mogućnosti da ne samo termine, nego i datum početka, kao i tačnu dinamiku, definišu direktno sa nadležnim licem organizatora, odnosno sa profesorom.Akademija Oxford može, takođe da se pohvali činjenicom da po zahtevu zainteresovane kompanije može da organizuje i korporativni kurs, a kada će sve vezano za način sprovođenja nastave da direktno definiše predstavnik te organizacije i naše institucije.

Svi koje interesuje obuka i kurs za digitalno preduzetništvo, te žele da se prijave za pohađanje, to mogu da učine cele kalendarske godine i to ili preko mejla ili broja telefona određene poslovnice, ali mogu i da dođu lično u njene prostorije i upravo na taj način izvrše zvaničnu prijavu za pohađanje odabrane vrste nastave.

Savladavanje kojih veština omogućuje kurs i obuka za digitalno preduzetništvo?

Uzevši u obzir da je u pitanju prilično obimna obuka i kurs za digitalno preduzetništvo, profesori će se potruditi i da maksimalno poštuju module koji su navedeni u nastavnom planu.

Prvo će upoznati sve prisutne sa oblašću finansijskog računovodstva, odnosno knjigovodstva, to jest sa osnovnim pravilima koja za ove oblasti važe, a zatim i sa definicijom takozvanog pojma digitalnog preduzetništva. A u okviru te oblasti postoji više oblasti koje su zastupljene u zvaničnom nastavnom programu, tako da će svi polaznici imati prilike da se, pored ostalog upoznaju i sa predviđenim zakonskim procedurama koje se odnose na otvaranje takozvanog digitalnog preduzeća. Isto tako će da nauče i kako se može uz pomoć primerenih analiza kreirati digitalna prodavnica.

Iako je u pitanju poslovanje koje funkcioniše na specifičan način, neophodno je da bude izrađen ne samo biznis plan, već i plan marketinga, tako da će profesori nastojati da svim prisutnima približe sve te oblasti. Svako koga zanima kurs i obuka za digitalno preduzetništvo, svakako mora da zna da Akademija Oxford polaznicima omogućuje i korišćenje vrhunske računarske opreme. A zapravo to podrazumeva da će svi oni biti u mogućnosti da kroz praktičnu primenu stečenih znanja usavrše digitalno preduzetništvo i primene te veštine samostalno u praksi i to na kvalitetan način.

Sledeća oblast sa kojom se upoznaju polaznici ovog kursa je vezana za digitalni marketing, što znači da bi trebalo svi oni da steknu dovoljno znanja koja će im biti potrebna ne samo za kreiranje online preduzeća, već i za pravilno optimizovanje sadržaja za web pregledače, tako da će se najpre upoznati sa osnovama rada u Wordpress - u. Biće reči i o reklamiranju takvih sadržaja, a što se odnosi na upoznavanje sa izradom digitalnih reklama, odnosno prezentovanja konkretnog preduzeća putem različitih društvenih mreža. Svakako će da nauče i kako se izrađuju različiti materijali koji su potrebni za internet kampanju na konkretnim društvenim mrežama.

A ono što je važno i što bi svaki polaznik apsolutno trebalo da zna jeste da se pred njega svakako stavlja zahtev da poseduje makar osnovnu računarsku pismenost, a kako bi mogao da prati nastavu. Ipak, bez obzira da li je polaznik imao prilike da radi u nekoj kompaniji koja je bila usmerena na digitalno preduzetništvo ili nije, činjenica je da mu obuka i kurs za digitalno preduzetništvo nudi sasvim zadovoljavajući nivo znanja, čijom će pravilnom primenom moći u budućnosti da stekne mnogo bolje veštine u profesionalnom smislu, a koje su primarno vezane za konkretnu oblast.

Pored svega pomenutog, predavači će prisutnima omogućiti i da steknu uvid u način funkcionisanja digitalnog preduzetništva i to će učiniti kroz brojne primere, koje će oni obezbediti prisutnima. Tada će, pored ostalog imati priliku da shvate na koji način generalno funkcioniše digitalno preduzetništvo, te šta je sve potrebno preduzeti pre nego što se neka kompanija usmeri isključivo na ovaj tip poslovanja. A isto tako će im ukazati i na brojne nedostatke ovakvog načina poslovanja, ali i na prednosti koje ono ima, te će im svakako pojasniti i kako se mogu ukloniti greške koje u poslovanju ovog tipa vrlo često mogu da nastanu.

Poseban akcenat će biti stavljen i na kreiranje različitih online oglasa i reklama. Takođe će naučiti i kako funkcioniše planiranje marketinških kampanja, ali i na koji način se formira i planira budžet za njih. Da bi digitalno preduzetništvo moglo da funkcioniše na besprekoran način, neophodno je da osoba koja je za njegovo vođenje kvalifikovana bude upoznata i sa digitalnom analitikom, pa će obuka i kurs za digitalno preduzetništvo takođe pažnju da posvete ovoj oblasti.

Naravno, svi zainteresovani polaznici će imati prilike da nauče i na koji način funkcioniše takozvani mobilni marketing, a sa aspekta poboljšanja poslovanja, ali će im biti prezentovani i različiti alati koji se za uređaje ove vrste najčešće koriste.

Najvažnije za svaki prijavljeni zna da je ova obuka usmerena na prvom mestu na sticanje osnovnih znanja iz oblasti digitalnog preduzetništva, a što je ujedno i odličan polazni osnov za dalji profesionalni razvoj i usavršavanje i to svakog pojedinačnog polaznika.

U kojim terminima i gde se organizuje kurs i obuka za digitalno preduzetništvo?

Izuzev mogućnosti da nastavu pohađa preko interneta, svaki polaznik može da se opredeli i za onaj tip kursa koji uključuje uobičajen način sprovođenja, to jest održavanje predavanja u prostorijama organizatora. Za bilo koji od pomenutih načina praćenja nastave da se opredeli, svakako bi trebalo da zna da osim grupne, postoji i individualna obuka i kurs za digitalno preduzetništvo, kao i poluindividualna vrsta nastave, a koju bi trebalo istovremeno da pohađa dva polaznika.

Što se tiče termina održavanja, oni se razlikuju isto kao i dinamika, ali i tačan datum početka, jer je predviđen potpuno različit način sprovođenja svih pomenutih tipova obuke.

Poluindividualni i individualni kurs i obuka za digitalno preduzetništvo su na taj način koncipirani da je svakom polazniku dopušteno da se o svemu prethodno navedenom dogovori direktno sa svojim profesorom.

A grupni tip nastave, koji pohađa od četvoro do najviše osmoro polaznika, se sprovodi na drugačiji način. Zapravo, Akademija Oxford kao zvaničan organizator, tada određuje dinamiku po kojoj će predavanja da se održavaju, ali i definiše termine, stim da datum početka zavisi isključivo od broja prijavljenih polaznika. Tačnije, prvo je potrebno da se kreira grupa od minimum četvoro prijavljenih, a kako bi počela bilo online obuka i kurs za digitalno preduzetništvo, bilo nastava koja se sprovodi u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford.

Kako je organizovana obuka i kurs za digitalno preduzetništvo?

Sobzirom na to da je u našoj ponudi ne samo klasičan tip nastave, ali i kurs i obuka za digitalno preduzetništvo koja se sprovodi preko interneta, na prvom mestu je važno da se svako ko vrši prijavu opredeli između ta dva načina praćenja nastave.

Isto tako je neophodno da svaki prijavljeni zna da se predavanja mogu pratiti u grupama (broje od četvoro do osmoro polaznika), odnosno u paru (poluindividualna nastava) ili potpuno samostalno, a kroz individualnu nastavu, te da se sve ovo primenjuju i u okviru nastave koja se organizuje u našim poslovnicama i u slučaju praćenja nastave preko interneta.

A što se tiče individualne i poluindividualne obuke, one podrazumevaju sasvim drugačiji način sprovođenja u odnosu na rad u grupama. Naime, svaki polaznik koji se bude opredelio za jednu od njih će imati priliku da precizira tačan datum početka ili poluindividualne ili individualne nastave sa nadležnim profesorom, ali će sa njim da se dogovori i o terminima kada će predavanja biti održavana, te o dinamici.

Nasuprot takvom načinu organizacije je grupni kurs i obuka za digitalno preduzetništvo, a za čiji početak je prvo potrebno da se prijavi najmanje 4 polaznika, posle čega će organizator odlučiti u kojim terminima će se konkretna vrsta nastave odvijati, kao i prema kojoj dinamici. A upravo o svemu tome će zvanično lice organizatora naknadno da obavesti apsolutno svakoga ko je prijavu već izvršio, stim da se to odnosi i na online obuku i na onu koju neko želi da prati u konkretnoj poslovnici naše institucije.

Koliko traje kurs i obuka za digitalno preduzetništvo?

Uzevši u obzir da je predviđeno da polaznici prate ukupno 142 časa nastave, to je definisano da grupna obuka i kurs za digitalno preduzetništvo traje ukupno 2 meseca, a dinamikom od dva do tri časa na dnevnoj osnovi. O tome će, svakako svi prijavljeni da dobiju informacije na vreme, odnosno pošto se bude prijavilo dovoljno njih i oformi se grupa.

Kako je način prema kome se poluindividualni kurs i obuka za digitalno preduzetništvo, te individualna nastav organizuju, to svaki polaznik treba da se usaglasi sa profesorom ne samo oko datuma početka odabranog tipa obuke, nego isto tako i oko termina. A budući da oni zajedno treba da odrede i dinamiku održavanja, u pojedinim slučajevima čitava obuka ove vrste traje kraće nego grupna nastava, a kada se polaznik opredeli za intenzivnije pohađanje, te u pojedinim i duže.

Korporativna obuka i kurs za digitalno preduzetništvo mora da ispoštuje ukupan nastavni fond koji je predviđen, ali će zato Akademija Oxford da se potrudi da u potpunosti ispuni zahteve polaznika, to jest lica koja su u organizaciji koja i zahteva ovu obuku zaposlena.

Spisak gradova za Digitalno preduzetništvo

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje