Kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda

Od svakoga ko ima želju da se upozna sa načinom na koji se vrši dizajniranje ambalaže za različite vrste proizvoda se očekuje da ima minimum osnovna znanja koja se odnose na korišćenje računara i različitih specijalizovanih programa za tu svrhu.

Bitno je istaći činjenicu da kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda omogućuje zainteresovanima ne samo da se upoznaju sa osnovama vezanim za dizajn proizvoda, odnosno ambalaže, već i da savladaju znanja koja će moći vremenom da prošire i na taj način postanu zaista profesionalni dizajneri koji su usko specijalizovani isključivo za kreiranje ambalaže za bilo koji tip proizvoda. Stim u vezi, profesori čija je dužnost da vode pomenutu obuku će se potruditi da svi prisutni za vreme trajanja nastave steknu praktična znanja, a sve to će se apsolutno odraziti na kvalitet njihovog samopouzdanja koje će imati prilike da pokažu na konkretnom radnom mestu nakon što završe ovaj kurs.

Ko god to želi, može da se prijavi za praćenje nastave i to tokom cele kalendarske godine u radno vreme poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford lično. Takođe je otvorena mogućnost i da osobe koje interesuje obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda prijavu izvrše preko mejla ili da to učine direktno putem broja telefona jedne od poslovnica naše institucije.


Kada je u pitanju način na koji se nastava sprovodi, sve osobe imaju mogućnost izbora, budući da je u ponudi kako obuka preko interneta, isto tako i ona vrsta nastave koju polaznici mogu da prate u prostorijama jedne od naših poslovnicama. A kada budu izvršili izbor između ta dva tipa kursa, oni će se takođe opredeliti i to već prilikom upisa, za individualnu, grupnu ili poluindividualnu obuku, uzevši u obzir da sve one mogu biti organizovane na dva pomenuta načina.

Za rad u grupama je predviđeno prisustvo više osoba nastavi, tako da grupni kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda uključuje prisustvo najviše osmoro ljudi, stim da ih minimum kod ovog tipa nastave može biti prisutno četvoro dece. A upravo to se i smatra osnovnim zahtevom koji mora biti ispunjen da bi bila kreirana jedna grupa, a ujedno je to i uslov za početak ove vrste kursa. Dakle, kada se bude prijavilo toliko polaznika najmanje, to znači da je grupa formirana i da svi koji su prijavu izvršili pre toga, od strane organizatora dobijaju sve potrebne smernice, to jest bivaju informisani o datumu početka, odnosno o terminima održavanja predavanja i o dinamici, jer sve to u slučaju grupne nastave definiše zvanični organizator.

Drugačiji je način prema kome se individualni i poluindividualni kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda organizuju, a na prvom mestu zato što u tom slučaju polaznici treba da se opredele, to jest da usaglase zahteve sa predavačem i to kako o tačnom datumu početka, tako isto i o dinamici održavanja jedne od pomenutih vrsta nastave, odnosno treba da preciziraju i tačne termine.A gotovo istovetan je način na koji se sprovodi korporativna obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda, pošto u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford svakako nastoji da na pravi način izađe u susret zahtevima koje će određena firma da navede. Ističemo da se ova vrsta nastave može organizovati i u prostorijama određene organizacije i preko interneta, kao i u jednoj od naših poslovnica, a što naravno zavisi od zahteva koje će konkretna organizacija da iznese prilikom zvaničnog dogovora sa predstavnikom naše institucije.

Koje oblasti izučava kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda?

Na samom početku će predavači da objasne svima koji prate ovaj kurs koje su osnovne karakteristike vezane za ambalažu različitih proizvoda, odnosno o čemu je potrebno da vode računa kada prave osnovnu skicu.

Zatim će obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda da predstavi polaznicima različite vrste ambalaža i njihove specifičnosti. U tom delu će da se upoznaju sa time kako izgleda ambalaža za mlečne proizvode, odnosno konditorske i, generalno za prehrambene proizvode. Podrazumeva se da će im profesori pokazati na primerima i po kom principu se vrši dizajniranje pakovanja za takozvane praškaste proizvode, ali i kako bi trebalo da izgleda ona ambalaža u koju se pakuzuju različiti farmaceutski i kozmetički proizvodi. Biće im predstavljena i pakovanja za proizvode u hemijskoj industriji, ali i mnogi drugi tipovi ambalaže. Da bi polaznici mogli da odgovore na aktuelne zahteve u konkretnoj oblasti, predavači će im prikazati i dobro urađenu ambalažu, ali i onu koja nije zadovoljila zahteve tržišta, pa se i tretira kao nekvalitetma. A prisutni bi trebalo da na osnovu znanja koja su prethodno stekli u vezi sa osnovnim karakteristikama različitih vrsta pakovanjaažao da mogu sami da kažu koje su greške prisutne u njima. Svakako, ako ne budu to mogli da učine samostalno, onda će im profesori sve to bolje objasniti, te isto tako i jasno ukazati na to kako da se takve greške u praksi ne događaju.

Biće reči i o razvoju ambalaže kroz istoriju, a obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda podrazumeva i upoznavanje polaznika sa različitim tipovima materijala koji se koriste tom prilikom, kao i sa pravilnim izborom onoga koji će moći da na najbolji mogući način odgovori na konkretne zahteve. Takođe će im biti omogućeno i da se upoznaju sa osnovnim elementima pakovanja, a obaveza je predavača da prisutne uputi i u takozvanu ekološku ambalažu, ali i da im objasni i pruži tumačenje za različite oznake koje obavezno moraju da se nađu na pakovanju za određenu vrstu proizvoda.

Važno je da polaznici savladaju sve segmente dizajniranja, pa će iz tog razloga predavači da im objasne i na koji način se konstruiše rasklop koji će u potpunosti da odgovara konkretnom proizvodu, odnosno kako se dizajniraju etikete, kao i takozvana omotnica kad je potrebno. Uz to će da se upoznaju i sa osnovama dizajniranja takozvane transportne, ali i komercijalne (direktne i indirektne) amlabalaže.

Prisutni će imati obavezu i da učestvuju u praktičnom delu ovog kursa, a u okviru koga će pokazati da su razumeli znanja koja su im prezentovana za vreme trajanja predavanja, te da mogu i sasvim samostalno da ih primene, odnosno da dizajniraju ambalažu u skladu sa zahtevima i klijenta i samog proizvoda.

Na kom mestu i kada će će održati kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda?

Decidno je određeno da se obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda nudi u dva vida, to jest da svaki pojedinačni polaznik vrši odabir između praćenja nastave u jednoj od poslovnica organizatora i preko interneta.

A što se tiče tačnih termina održavanja, to će zavisiti samo od odluke svakoga ko vrši upis vezano za tip nastave koji želi da prati. Kako je u ponudi ne samo grupni kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda, već i individualna, ali i poluindividualna nastava, to se i način njihove organizacije razlikuje. Upravo zato se i očekuje da se svaki polaznik odluči za jednu od njih, a svakako će nakon tog i biti informisan o tačnim terminima, kao i o dinamici. Zapravo, o tome brine kod grupne nastave isključivo naša institucija, ali je način sprovođenja individualnog i poluindividualnog kursa drugačiji, jer o svim detaljima, kao i o datumu početka odlučuju zajedno polaznik i njegov predavač.

Bitno je da napomenemo i da grupna obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda iziskuje prvo prijavljivanje određenog broja polaznika da bi mogla ta vrtsa nastave da bude organizovana. Zapravo je određeno da od četvoro do osmoro ljudi bude prisutno u okviru grupe, pa se stoga i zahteva prvo prijava minimalnog broja osoba, a zatim i zvanično formiranje grupe, te se posle toga i definišu ostali detalji, o čemu se svako pojedinačno i obaveštava.

Što se tiče termina, odnosno mesta održavanja korporativne obuke, to će samo zavisiti od želja i potreba polaznika, to jest onih lica koja su u određenoj kompaniji zaposlena, odnosno onima kojima i jeste namenjena korporativna obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda.

Kako se obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda sprovodi?

Ukoliko znate da se pored online nastave, isto tako organizuje i klasičan kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda, te da je predviđeno da polaznici vrše izbor između poluindividualne, odnosno grupne i individualne vrste nastave, onda će vam biti sasvim jasno zbog čega prvo svi prijavljeni moraju da dobiju sve potrebne informacije, a kako bi mogli da se opredele za konkretnu vrstu nastave, pošto je način na koji se organizuju sasvim različit.

Ako hoćemo da budemo precizni, individualna i poluindividualna obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda se organizuju na potpuno isti način, ali je različit broj osoba koje prisustvuju nastavi, jer je samo jednom polazniku dozvoljeno pohađanje individualne nastave, dok je predviđeno pristupanje njih dvoje poluindividualnom kursu. A način organizacije ova dva tipa nastave je prilično jednostavan i podrazumeva da će se zainteresovani polaznici sa profesorom i zvaničnim koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici naše institucije dogovoriti prvo o tome kada će početi ta vrsta kursa, a zatim i prema koji dinamici i kada, to jest u kojim terminima će da bude organizovana nastava.

Ipak, da bi grupni kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda mogla da bude organizovana, neizostavno mora da bude prijavljeno najmanje četvoro polaznika koji žele da pohađaju tu vrstu nastave. O tačnim terminima, kao i o dinamici sprovođenja nastave u grupi, odluku donosi nadležno lice u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj taj polaznik vrši upis, a to čini tek nakon ostvarenja pomenutog zahteva.

Korporativni kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda takođe predviđa vrlo specifičan način organizacije, pošto je tada, jednostavno rečeno sve prepušteno klijentu, te se na osnovu njegovih zahteva vezano za mesto održavanja, datum, termine i dinamiku i sprovodi ta vrsta nastave.

Koliko traje kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda?

Prema odredbama nastavnog programa po kome se obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda i sprovodi je tačno definisano 80 časova nastave, a koje će osobe zainteresovane za rad u grupi pohađati oko tri meseca.Tom prilikom će naša institucija, kao zvaničan organizator da tačno odredi dinamiku održavanja, ali isto tako i da definiše termine, a to neće moći da učini odmah po prijavljivanju polaznika. Da budemo precizni, ova vrsta nastave će moći da počne tek kada se grupa od najmanje četvoro polaznika bude oformila, tako da će i svi oni posle toga dobiti precizno obaveštenje o svim potrebnim detaljima.

Trajanje poluindividualne i individualne nastave se definiše između polaznika i predavača, jer tako iziskuje način organizacije. Radi se o tome da oni treba da se dogovore ne samo o dinamici i o terminima, nego i o datumu kada će kako poluindividualni, tako i individualni kurs i obuka za dizajn ambalaže proizvoda da počne. Samo iz tog razloga mi ne možemo ovom prilikom da navedemo koliko ta vrsta nastave može da traje, jer će i polaznici i predavači tu informaciju dobiti tek nakon što budu postigli dogovor o prethodno navedenim detaljima.

Takođe, Obrazovni centar Akademije Oxford svakako ne može da kaže ni koliko će da traje korporativna obuka i kurs za dizajn ambalaže proizvoda, jer 80 časova nastavnog programa isto može da bude raspoređeno dinamikom koju će da definišu predstavnik zainteresovane firme i naše institucije.

Spisak gradova za dizajn ambalaže proizvoda

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje