Kurs i obuka za dizajn automobila (Car design)

Jedini i osnovni zahtev koji je stavljen pred apsolutno svakog kandidata koji želi da se upozna sa oblašću dizajniranja automobila jeste poznavanje rada na računaru, stim što se znanje korišćenja programa AutoCAD u svakom slučaju smatra prednošću.

Obuka i kurs za dizajn automobila (Car design) se organizuje u svim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a polaznici tada imaju priliku da koriste vrhunsku računarsku opremu. A u slučaju da nekome ne odgovara takav princip sprovođenja nastave, on ima mogućnost da se opredeli za praćenje predavanja preko interneta, ali u tom slučaju organizator nema pravo da garantuje za kvalitet nastave, pošto se ona tada sprovodi isključivo preko računara pojedinačnog polaznika.

Takođe je vrlo važno da naglasimo da svako ko vrši prijavu treba da izabere između tri tipa nastave koje imamo u ponudi, to jest da definiše da li predavanja želi da prati u grupi, a koju čini od četvoro do osmoro ljudi ili mu više odgovara da pohađa individualnu nastavu, to jest onu koja je okarakterisana kao poluindividualna i koju u isto vreme prati dvoje polaznika.


Naravno, razlikuje se način sprovođenja svih ovih tipova obuka, a sa njima biva pojedinačno upoznat svako ko bude izvršio prijavu i upis prema pravilima. Grupni kurs i obuka za dizajn automobila (Car design) ispred svih koji su za njeno praćenje zainteresovani stavlja zahtev prvo da sačekaju i to da se prijavi dovoljno ljudi, odnosno da se napravi grupa. Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford pod grupom smatra od 4 do najviše 8 polaznika, to znači da svako ko je odlučio da ovaj kurs prati na taj način ima obavezu prvo da pričeka da se prijavi minimum 4 osobe, to jest da se kreira grupa, pa tek kada se bude ostvario taj zahtev organizator uzima na sebe da formira grupu, a posle toga treba i da odredi termine i dinamiku, što je ujedno i njegova obaveza u ovom slučaju. Svakako da posle toga ovlašćeno lice u određenoj poslovnici organizatora treba i da obavesti na propisan način sve koji su izvršili prijavu pre toga i to prvo o datumu kada će grupna obuka i kurs za dizajn automobila (Car design) da počne, a zatim i o terminima u kojima će se održavati predavanja i na kraju o tačnoj dinamici.

Potpuno suprotno od toga, individualna i poluindividualna obuka omogućuju svakom zainteresovanom da u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i svojim profesorom precizira i termine održavanja i datum početka, kao i dinamiku sprovođenja predavanja.

U velikoj meri je fleksibilan i način na koji se korporativni kurs i obuka za dizajn automobila (Car design) organizuje, jer tada predstavnik firme koja želi da ovu edukaciju prate njeni zaposleni treba da se dogovori sa ovlašćenim predstavnikom organizatora prvo o tome gde će se nastava sprovoditi, to jest da li u toj kompaniji ili u našim poslovnicama, mada možemo čak da ponudimo i korporativni kurs preko interneta, a što sve zavisi od zahteva klijenta. Isto tako je neophodno da se oni dogovore i o načinu sprovođenja nastave, to jest da li će biti organizovana grupna ili možda poluindividualna, pa čak i individualna korporativna obuka.Prema tačno utvrđenom planu se nastava organizuje tokom cele godine, a osobe koje ispunjavaju osnovni uslov i žele da se upoznaju sa navedenom oblašću mogu da se prijave kad god im to bude odgovaralo. Otvorene su čak tri mogućnosti za prijavu, a najčešće se zainteresovani odlučuju da konkretnu poslovnicu institucije organizatora kontaktiraju telefonskim putem i na taj način se prijave, mada im je dopušteno i da lično dođu u njene prostorije, odnosno da na zvaničnu mail adresu organizatora pošalju sve podatke koji su bitni za upis, poput na primer imena i prezimena, datuma rođenja i podataka za kontakt.

Obuka i kurs za dizajn automobila (Car design) - program edukacije

Podrazumeva se da zainteresovani kandidati, uz potrebna znanja vezana za korišćenje osnovnih računarskih programa, svakako treba da imaju želju da se specijalizuju upravo za dizajniranje automobila. Ukratko sa istorijom dizajniranja četvorotočkaša u svetu, ali i u našoj zemlji će sve prisutne da upoznaju predavači, te će posebno istaći uspehe pojedinačnih domaćih dizajnera automobila, a poseban akcenat će biti stavljen na brojne inovativne metode koje se u okviru konkretne oblasti primenjuju.

Zatim će nastavni program koga se kurs i obuka za dizajn automobila (Car design) maksimalno pridržava da prisutne upozna i sa osnovnim karakteristikama programa AutoCAD, a na kome se primarno nastava i odvija. Uz to će im biti objašnjeno i koji se još računarski programi koriste za rad, ali će biti ukratko upućeni i u njihove osnovne karakteristike, te u to na koji način se može u okviru njih raditi.

Svakako će profesori govoriti i o aktuelnim trendovima na svetskom nivou, a kada je u pitanju oblast dizajniranja automobila, te će kroz praktičan rad omogućiti svakom prisutnom da primeni sve što je imao prilike da nauči za vreme trajanja pomenutog kursa.

Iako je obuka i kurs za dizajn automobila (Car design) najpre usmrena na praktičan rad, jer će polaznici imati prilike da u toku svakog predavanja primenjuju znanja iz teorijskog dela, vrlo je važno da imaju na umu da će predavači neprekidno da im pružaju i teorijska znanja koja su predviđena važećim programom. Upravo zato što se nastava organizuje na taj način, svi koji odluče da je prate će imati šansu da postignu značajan nivo samostalnosti u navedenoj oblasti, a samim tim će se i njihova sigurnost i kvalitet rada podići na znatno viši nivo, što sve ima za cilj da im omogući da se nesmetano bave ovim poslom i to mogu da učine gotovo odmah pošto budu završili sa praćenjem nastave.

Prisutni će, između ostalog da nauče i na koji način se pristupa izradi tehnčkog crteža, te koje su njegove osnovne karakteristike. Savladaće i pojam perspektive u oblasti automobilskog dizajna, a naučiće i kako se vrši skiciranje, odnosno šta je ilustracija i na koji način se ona izrađuje. Svakako će da usavrše i 3D modelovanje u okviru konkretnih računarskih programa, ali će da se upoznaju i sa pojmom takozvanog renderovanja.

U oblasti dizajna automobila je vrlo važno voditi računa i o kvalitetu unutrašnjosti automobila, a ne samo o njegovoj spoljašnjosti, tako da kurs i obuka za dizajn automobila (Car design) obuhvata i savladavanje tehnika vezanih za dizajniranje enterijera automobila, iako je akcenat nastavnog plana svakako stavljen na dizajniranje njegovog eksterijera. Naravno, predavači će govoriti i o osnovnim pravilima koja se odnose na aerodinamiku, ali i na to koliko je važno da dizajner o njima vodi računa i da ih ispoštuje.

Podrazumeva se da će polaznici imati mogućnost da se upoznaju i sa osnovama teorije boja, a sa akcentom na njenoj primeni u oblasti automobilskog dizajna.

Završetak ovog specijalizovanog kursa je usmeren na izradu projekta prema zadatim zahtevima, a u okviru koga će pojedinačni polaznik imati priliku da pokaže i primeni u praksi sva znanja koja je stekao za vreme trajanja ove obuke, i to najpre tokom njegovog teorijskog dela.

Kurs i obuka za za dizajn automobila (Car design) - mesto i vreme održavanja

Od potreba i zahteva svakog pojedinačnog polaznika će zavisiti ne samo mesto na kome se održava obuka i kurs za dizajn automobila (Car design), već i vreme, to jest termini. U principu, u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford je onaj tip nastave koji podrazumeva pohađanje predavanja i praktičnog dela u našim poslovnicama, kao i obuka online, tako da svako od njih prilikom prijave treba da izabere gde će pratiti nastavu, odnosno na koji način.

A isto tako je u ponudi kako individualni, tako i grupni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za dizajn automobila (Car design), što dalje znači da se očekuje od svakoga pojedinačno ko vrši prijavu da se za jednu od tih vrsta nastave i opredeli.

Osnovna razlika je vezana za broj osoba koje prisustvuju predavanjima, pa tako samo jedan polaznik može da prati individualnu, a u grupnoj je prisutno između četvoro i osmoro njih, te u okviru poluindividualne nastave predavanjima prisustvuje dvoje polaznika. Kako se razlikuje broj polaznika kojima je omogućeno da prisustvuju odabranom tipu obuke, tako se razlikuje i način organizacije za svaku od ponuđenih vrsta nastave.

Prilično je jednostavan način sprovođenja za individualni i poluindividualni kurs, jer je svakom polazniku koji se za praćenje bilo koje od njih bude odlučio dopušteno u toj situaciji da izabere u kojim terminima želi da prati predavanja, odnosno po kojoj dinamici će se to dogoditi, kao i kada želi da počne kako poluindividualna, tako i individualna obuka.

Ali je zato sasvim drugačiji način na koji se grupna obuka i kurs za dizajn automobila (Car design) sprovodi i to prvo zato što se mora prijaviti najmanje četiri osobe koje će formirati jednu grupu, pa se tek posle toga pristupa definisanju navedenih detalja, ali u tom slučaju isključivo organizator ima pravo da odluči kojom dinamikom i u kojim tačno terminima će da budu sprovodena predavanja. A odmah po formiranju grupe bi trebalo o tome da obavesti svakog pojedinačnog polaznika i to u skladu sa navedenim pravilima.

Kako naša institucijama organizuje takozvani korporativni kurs, to moramo da naglasimo da je i način sprovođenja tog tipa edukacije zapravo vrlo jednostavan i da umnogome podseća na princip prema kome se odvija poluindividualni i individualni kurs i obuka za dizajn automobila (Car design). Zapravo se u toj situaciji dozvoljava kompaniji koja želi da ovu vrstu obuke pohađaju njeni zaposleni da odluči prvo gde će se nastava organizovati, a zatim i kada će početi, odnosno po kom principu će se sprovoditi, kojom dinamikom i u kojim terminima. Svakako se o svim tim detaljima nadležna lica u okviru te firme moraju dogovoriti sa zvaničnim predstavnikom naše institucije.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za dizajn automobila (Car design)?

Da bi svi zainteresovani mogli da saznaju kako će se organizovati kurs i obuka za dizajn automobila (Car design), to jest u kojim terminima i kojom dinamikom, pred njih su stavljeni zahtevi da prvo izaberu između online i klasične nastave, a zatim i da se opredele sa koliko će polaznika pratiti predavanja, to jest hoće li će to učiniti u paru, u grupi ili potpuno samostalno, budući da im Obrazovni centar Akademije Oxford nudi kako poluindividualni, tako i grupni i individualni tip nastave.

Sasvim je logično i što svaka od pomenutih vrsta nastave uključuje sasvim različit način organizacije, stim da moramo da istaknemo vrlo važnu informaciju i to da je princip sprovođenja poluindividualne i individualne nastave potpuno isti, a da je osnovna razlika između njih vezana za broj osoba koje mogu da joj prisustvuju. A taj princip je vrlo slobodan i pojedinačnom polazniku omogućuje da se sa nadležnim profesorom dogovori u kojim terminima će se konkretna nastava realizovati, a zatim i po kakvoj dinamici i kada će tačno početi bilo poluindividualna, bilo individualna obuka i kurs za dizajn automobila (Car design).

U našoj ponudi je i mogućnost praćenja predavanja u grupi, a tada polaznici moraju prvo da pričekaju da se ostvari osnovni zahtev, to jest da se oformi grupa zainteresovanih polaznika u kojoj mora da se nađe njih najmanje četvoro. A pošto pomenuti uslov bude bio ispunjen, svi oni će da na tačno definisan način dobiju obaveštenja od strane organizatora o dinamici održavanja predavanja, odnosno o tačnom datumu kada će ta obuka da počne, kao i o terminima, što se očekuje da u potpunosti poštuju.

Osim toga,pomenuta institucija svim firmama koje to žele može da ponudi nastavu za zaposlene, a u tom slučaju se organizuje takozvani korporativni kurs i obuka za dizajn automobila (Car design). Sobzirom na to da se u našoj instituciji uvek nastoji da se ispune zahtevi klijenata, to se čini i u ovom slučaju, pa je i način organizacije usmeren na to da nadležna lica konkretne firme navedu i kada im odgovara da nastava počne i u kojim terminima i kakvom dinamikom bi trebalo predavanja da prate njihovi zaposleni, te bi trebalo i da se opredele između toga da li će korporativna obuka da bude organizovana u našim poslovnicama ili preko interneta, odnosno u prostorijama konkretne firme.

Kurs i obuka za dizajn automobila (Car design) - trajanje

Svakog dana u toku u jedne sedmice će polaznici koji se opredele za grupni kurs prisustvovati nastavi u trajanju od po 4 sata, a uzevši u obzir da nastavni fond podrazumeva ukupno 80 sati edukacije, to znači da obuka i kurs za dizajn automobila (Car design) kada se organizuje u vidu grupne nastave traje ukupno četiri sedmice, to jest mesec dana. Zapravo, dinamiku održavanja ove vrste nastave, kao i tačne termine definiše isključivo zvanični organizator ovog kursa, ali o tome može da obavesti prijavljene tek onog trenutka kada bude bio ispunjen primarni zahtev za početak - formirana grupa i to od minimalno četiri osobe, a najviše ih može biti prisutno osmoro.

Trajanje preostale dve vrste nastave koje imamo u ponudi, to jest one namenjene za dvoje polaznika istovremeno (poluindividualna) i individualne se nikada ne može unapred navesti, jer to nije u skladu sa principom njihove organizacije. Ustvari, onaj polaznik koji izabere da pohađa bilo koju od pomenutih vrsta obuka ima obavezu da se o svim detaljima, poput recimo datuma početka i termina održavanja, a prvenstveno o dinamici, direktno dogovori sa nadležnim licem u odabranoj poslovnici organizatora i profesorom, tako da ne postoji mogućnost da se jasno navede koliko traje bilo individualni ili poluindividualni kurs i obuka za dizajn automobila (Car design).

Napominjemo i to da trajanje korporativnog kursa takođe ne može da bude prethodno navedeno, jer i ono zavisi od potreba firme koja je za taj vid edukacije zainteresovana. A menadžment određene organizacije ima obavezu da sve prethodno navedene detalje definiše sa onim licem definiše koje je u jednoj od poslovnica organizatora za to zvanično i ovlašćeno.

Spisak gradova za dizajn automobila (Car design)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje