Kurs i obuka za dizajnera nameštaja

Često se zanimanje dizajnera nameštaja vezuje za osobu koja se specijalizuje za dizajn enterijera, ali moramo naglasiti da su u pitanju dva različita sektora, iako se dizajniranje nameštaja svakako donekle svrstava u uređenje enterijera. Kako je u pitanju osnovni kurs i obuka za dizajnera nameštaja, to mi od prijavljenih osoba ne zahtevamo nikakva prethodna znanja u ovoj oblasti, iako smatramo prednošću ako je neki polaznik imao prilike da stekne osnovna znanja koja se odnose na dizajniranje nameštaja.

Svakako će svi koji budu izvršili prijavu ili lično u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili preko mejla, te broja telefona bilo kog predstavništva organizatora, morati da u trenutku upisa, o čijem datumu organizacije će biti obavešteni, prilože i obavezna dokumenta. A da bismo mogli da obavestimo polaznike o dinamici održavanja nastave, te o terminima i datumu početka, odnosno o mestu održavanja, oni moraju da se opredele za jednu od ponuđenih opcija.

Što se tiče mesta održavanja, izuzev online nastave koju će pratiti odakle god imaju želju, a preko računara, mi organizujemo naravno i onu koja je uobičajena i koju će zainteresovani pohađati u onoj našoj poslovnici koja im je najbliža, to jest koju budu sami odabrali. O datumu početka, dinamici i terminima sprovođenja jedne od ponuđenih vrsta nastave će prijavljeni biti informisani kada se budu opredelili između praćenja predavanja u grupi, odnosno putem poluindividualne ili individualne nastave.


Obuka i kurs za dizajnera nameštaja koja uključuje prisustvo više polaznika, to jest između njih četvoro i osmoro, podrazumeva da naša institucija treba da odredi kojom dinamikom i u kojim terminima će grupna nastava da bude organizovana. A koordinator za nastavu to može da učini kada se prijavi zahtevani broj osoba, jer je neophodno da se četvoro polaznika najmanje prijavi sa željom da prati pomenutu vrstu nastave. Posle toga će se kreirati grupa i definisati datum početka, dinamika i termini, a zatim će i biti zvanično obavešteni svi koji su upisani.

Drugačiji je način na koji se poluindividualna obuka i kurs za dizajnera nameštaja namenjena za dvoje polaznika organizuje, stim da se po istom principu organizuje i nastava za pojedinačnog polaznika, odnosno individualna. A taj način je ujedno i vrlo slobodan, jer je pojedinačnom polazniku prepušteno da definiše princip organizacije, što znači da on tada treba da sa profesorom odredi kog datuma će tačno da počne ona obuka koju je izabrao, ali i da sa njim definiše dinamiku održavanja i termine.

Obaveza nam je da istaknemo činjenicu koja se odnosi na ponudu organizacije ovog kursa za kompanije, jer se u tom slučaju sprovodi takozvana korporativna obuka i kurs za dizajnera nameštaja, koja uključuje i određene specifičnosti. A one se ogledaju u tome da će ovlašćeno lice te firme morati da zvanično obavesti poslovnicu naše institucije o tome gde želi da nastava bude organizovana, ali i po kom principu će to biti učinjeno, što ćemo mi ispoštovati koliko god da je moguće.


Obuka i kurs za dizajnera nameštaja - program nastave

U skladu sa segmentima tačno definisanog nastavnog programa se sprovodi kurs i obuka za dizajnera nameštaja, a po planu se prvog časa svi prisutni moraju upoznati sa osnovama dizajna enterijera, dok se svakako akcenat stavlja na dizajniranje nameštaja.

Profesori će nakon toga da se usredsrede na samu izradu različitih komada nameštaja, a u smislu da će polaznicima prvo da objasne kako se pronalazi ideja, te na koji način se ona mora razviti. Podrazumeva se da će ih uputiti i u to kako se izrađuje skica za neki deo nameštaja, te šta sve treba da sadrži tehnički crtež i kako se on prezentuje.

Takođe će obuka i kurs za dizajnera nameštaja da omogući prisutnima da se upoznaju sa materijalima koji se u praksi najčešće koriste u tu svrhu, a u tom delu će im biti objašnjeno i koje su osobenosti i karakteristike svakoga od njih. Zatim će se predavači osvrnuti i na savremene trendove u oblasti dizajna nameštaja, ali će govoriti i o razvoju nameštaja kroz istoriju, te će ukazati polaznicima i na osnovne karakteristike koje su u ovoj oblasti bile prisutne u različitim epohama.Kao što je pomenuto, kurs i obuka za dizajnera nameštaja, uz teorijski deo uključuje i sticanje praktičnih znanja u okviru konkretne oblasti. A samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford posebno vodi računa o kvalitetu nastave, kao i o opremi koju polaznici koriste u našim prostorijama, to sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će im biti dostupna oprema vrhunskog kvaliteta. Ali, ipak to ni u kom slučaju nismo u prilici da kažemo i za online kurs, jer u toj situaciji polaznik nastavu prati preko računara koji poseduje, pa kako nismo upoznati sa njegovim performansama, to i ne možemo da budemo sigurni da će taj tip obuke da bude sproveden na odgovarajući način.

Tokom praktičnog dela će prisutni imati priliku da koriste različite programe koji se primenjuju u oblasti dizajniranja, te se svakako od svakog polaznika očekuje i da je imao prilike da do tog trenutka stekne makar osnovnu računarsku pismenost, a bilo bi preporučljivo da oni svakako makar poznaju osnovna pravila koja se odnose na rad sa tim programima. Svakako će im biti objašnjeno kako se program Adobe Photoshop koristi za tu svrhu, ali i na koji način se dizajniranje nameštaja može izvršiti u programima poput na primer AutoCAD - a ili 3 D StudioMax - a.

Nakon što bude završio sa pohađanjem ovog kursa, svaki polaznik će imati dovoljan nivo i teorijskih, ali i praktičnih znanja iz navedene oblasti, tako da će i moći da samostalno osmišljava različite komade nameštaja.

Na kom mestu i kada se održava kurs i obuka za dizajnera nameštaja?

Kada je u pitanju mesto gde se organizuje obuka i kurs za dizajnera nameštaja, postoje dve mogućnosti, jer sprovodimo i nastavu u našim kancelarijama u različitim gradovima širom Srbije, kao i preko interneta. Online nastavu polaznici prate uz korišćenje ličnog računara, a tom prilikom primenjuju softver koji je specijalno dizajniran upravo za tu svrhu.

Vreme održavanja i klasične i onlajn nastave samo zavisi, takođe od izbora pojedinačnog polaznika između tri mogućnosti, uzevši u obzir da je u našoj ponudi i grupna, kao i poluindividualna i individualna obuka i kurs za dizajnera nameštaja. Tačno je definisano ko određuje termine, dinamiku i datum održavanja za svaki tip nastave, a ovlašćeno lice naše poslovnice ima obavezu da te detalje podeli sa svakim prijavljenim, kako bi mu omogućio da izabere onu vrstu nastave čiji način organizacije mu najviše odgovara.

Kada je u pitanju nastava u grupi, u tom slučaju dinamiku i termine treba da odredi isključivo naša institucija, kao i datum početka. Međutim potrebno je prvo da se za njeno pohađanje zvanično prijavi najmanje četiri osobe, a tek posle organizator ima pravo da odredi sve to, kao i datum početka i da o tome na propisan način obavesti upisane.

Kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka za dizajnera nameštaja podrazumevaju apsolutno isti način organizacije, a razlika je naravno u broju osoba kojima je dozvoljeno da te vrste nastave pohađaju. Generalno, oba tipa nastave se odnose na onaj princip koji podrazumeva da se polaznici o dinamici, terminima i datumu početka dogovaraju direktno sa predavačima, a uz prisustvo ovlašćenog koordinatora za nastavu.

Ponudićemo i specijalizovanu obuku za lica koja su zaposlena u nekoj organizaciji ukoliko je potrebno, a i korporativna obuka i kurs za dizajnera nameštaja podrazumeva prilično fleksibilan način sprovođenja. Pod tim se misli da će zaposleni u toj kompaniji pohađati ovaj kurs u skladu sa onom dinamikom i u onim terminima kada bude odredio menadžment konkretne firme, stim da mora pomenute zahteve zvanično i da iznese našem predstavniku. Takođe, korporativni kurs može da bude organizovan na ponuđene načine, to jest u našim poslovnicama ili preko interneta, ali mi možemo takođe da ostvarimo zahtev kompanije koja želi da se nastava organizuje u prostorijama koje sama bude izabrala.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za dizajnera nameštaja?

U ponudi naše institucije su, sa jedne strane online kurs i obuka za dizajnera nameštaja, a sa druge je ona vrsta nastave koja je poznata kao klasična, što znači da se pojedinačni polaznik obavezuje da prisustvuje nastavi u jednoj od naših poslovnica.

Podrazumeva se da se svako ko vrši prijavu i upis mora za jednu od njih dve odlučiti, ali je vrlo važno i da se opredeli između tri tipa nastave koja organizujemo, to jest da izabere grupnu, individualnu ili poluindividualnu.

Primarna razlika između njih se odnosi na broj osoba koje imaju pravo da prisustvuju predavanjima, jer ih u grupi može biti od četvoro do osmoro, a kod poluindividualne nastave je omogućeno prisustvo dve osobe predavanjima, te je za individualnu specifično to što samo jedan polaznik treba da pohađa tu vrstu obuke.

Kurs i obuka za dizajnera nameštaja koja se odnosi na sprovođenje predavanja u grupi uključuje i obavezu da termine i dinamiku odredi naša institucija, odnosno organizator. Inače, ta vrsta obuke ima jedno vrlo važno ograničenje, to jest zahtev koji mora da bude ispunjen kako bi grupni kurs mogao započeti. A radi se o kreiranju jedne grupe, budući da mora da se najmanje 4 polaznika prijavi i da se napravi jedna grupa, da bi organizator mogao da definiše predviđene segmente, kao i da odredi datum kada će taj tip nastave početi.

Sasvim suprotno od toga se organizuje poluindividualna, kao i individualna obuka i kurs za dizajnera nameštaja, jer će svaki polaznik pojedinačno koji izabere da prati jedan od tih tipova nastave morati da navede u kojim terminima želi da je prati, kao i po kojoj dinamici će to učiniti i kog datuma će početi poluindividualna ili individualna nastava.

Pored toga, korporativni kurs i obuka za dizajnera nameštaja se takođe organizuje, a firma koja je za tu vrstu nastave zainteresovana će da jasno navede kada želi da ona počne, kao i u kojim terminima i kojom dinamikom će njeni zaposleni da je pohađaju. Isto tako ćemo omogućiti da se taj tip nastave organizuje ili u našoj poslovnici ili preko interneta, a možemo da ostvarimo zahtev kompanije koja želi da korporativni kurs polaznici prate u prostorijama te kompanije, o čemu će se svakako dogovoriti sa predstavnikom naše institucije.

Koliko će da traje kurs i obuka za dizajnera nameštaja?

Postoji utvrđeno trajanje kursa za vrste nastave koje se u našoj ponudi organizuju na tačno opisan način. Predviđeno je 30 školskih časova nastave prema aktuelnom programu.

Upravo zbog principa organizacije, a koji podrazumeva da se polaznici dogovaraju ne samo o datumu početka i o tačnim terminima u kojima će se poluindividualni ili individualni kurs i obuka za dizajnera nameštaja organizovati, već zajedno određuju i po kojoj dinamici će to biti, mi ne možemo da navedemo koliko ove vrste nastave traju. Zapravo, oni mogu da se opredele za manje ili više intenzivnu dinamiku, pa će od toga i da zavisi trajanje kako individualnog, tako i poluindividualnog kursa.

A nismo u prilici da navedemo podatak ni koliko će da traje korporativna obuka i kurs za dizajnera nameštaja, jer je i tu način organizacije drugačiji, a podrazumeva da će se predstavnik kompanije koju interesuje takva vrsta edukacije o svemu pomenutom dogovoriti i to sa zvanično ovlašćenim predstavnikom naše institucije.

Spisak gradova za dizajnera nameštaja

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje