Kurs i obuka za dizajnera odeće

Bez obzira da li smatrate da imate talenta za crtanje i dizajniranje ili ne, dovoljno je samo da imate interesovanje za savladavanje veština koje su potrebne za dizajniranje odevni predmeta, a o svemu ostalom će da se pobrinu stručnjaci čija je dužnost da kurs i obuka za dizajnera odeće bude sprovedena prema aktuelnom nastavnom programu.

Napomenuli bismo podatak da su predavači iskusni modni dizajneri, koji će preneti i svoja znanja i iskustva svima koji budu prisustvovali ovom kursu i na taj način im i omogućiti da savladaju sve što je potrebno da bi sa uspehom samostalno dizajnirali različite odevne predmete.

Osim mogućnosti da nastavu prate preko interneta, svima koji su zainteresovani je ponuđeno i da predavanjima prisustvuju na klasičan način, to jest u jednoj od naših poslovnica, a tačni termini i ostali segmenti organizacije će zavisiti od toga da li će neko da ovaj kurs prati kroz poluindividualnu ili individualnu nastavu, dok je u našoj aktuelnoj ponudi i rad u grupama.


Dakle, neophodno je da se prilikom upisa svaki pojedinačni polaznik opredeli prvo gde će da prati nastavu, a posle toga treba i da jasno navede za koju od svih ponuđenih vrsta nastave se odlučio.

Ipak, da bi bio u mogućnosti da se opredeli za jednu od njih, on mora da bude upoznat sa svim detaljima koji se odnose na organizaciju, a oni su najrigorozniji najpre kada je u pitanju grupni kurs i obuka za dizajnera odeće. Početak te vrste nastave je jedini uslovljen i taj uslov je vezan za prijavljivanje dovoljnog broja polaznika (4 osobe), te on svakako mora biti ispunjen pre početka tog tipa kursa. Kada bude bila zvanično napravljena grupa, prijavljeni će da dobiju zvanično obaveštenje od strane zaposlenih u našoj instituciji, tako da će saznati kada će da počne grupna obuka, a zatim i u kojim terminima je predviđeno da budu održavana predavanja, te po kojoj dinamici će se ta vrsta nastave organizovati.

A poluindividualni, kao i individualni kurs i obuka za dizajnera odeće se organizuje prema drugačijem principu, te on uključuje i znatno viši nivo slobode odlučivanja svakog pojedinačnog polaznika. Njima je zapravo tada dozvoljeno da se sa nadležnim licem predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori, na prvom mestu kada će da počne ona vrsta kursa koju on bude izabrao da pohađa, a zatim i u skladu sa kojom dinamikom i u kojim precizno terminima će se predavanja održavati.Svakako moramo da istaknemo činjenicu da se organizuje i korporativna obuka i kurs za dizajnera odeće, ako je potrebno, kada klijent, to jest ona organizacija koja je zainteresovana za ovu vrstu kursa i treba iznese svoje zahteve, tako da ta vrsta nastave može da bude organizovana prema onom principu koji će polaznicima ujedno i najviše da odgovara.

Što se tiče prijave, naglašavamo da je ona otvorena neprekidno, tako da sve zainteresovane osobe imaju pravo da prijavljivanje izvrše putem broja telefona jedne od poslovnica organizatora, a isto tako, ako žele mogu da dođu lično i u prostorijama konkretne poslovnice se prijavite, te imaju mogućnost i da da svoje podatke pošalju na mail naše institucije.

Koje oblasti obrađuje kurs i obuka za dizajnera odeće?

Od sticanja osnovnih znanja i veština će početi obuka i kurs za dizajnera odeće, a što znači da će polaznici na samom početku da se upoznaju sa vrstama linija i načinom skiciranja figura koje su vrlo važan segment u ovoj oblasti. Tom prilikom oni imaju obavezu da ispunjavaju zahteve predavača, a ako žele zaista da u navedenom roku savladaju predviđena znanja, to jest moraju da vežbaju ono što im bude bilo prezentovano tokom nastave kada se to od njih bude zahtevalo.

Za vreme trajanja ove obuke će profesori uz ovaj, rekli bismo praktičan deo, svakako polaznike da ukratko upoznaju i sa istorijom dizajniranja odevnih predmeta, kao i sa trendovima koji su kroz istoriju mode bili prisutni i sa njihovim osnovnim karakteristikama. Zatim će da ih predstave i celokupan proces realizacije, a u smislu da će im biti objašnjeno na koji način se određena ideja mora razviti da bi mogla da bude prezentovana, odnosno ugrađena u određeni odevni predmet koji se dizajnira. Takođe će polaznici da nauče i kako se pristupa izradi tehničkog crteža, a predavači će ih ukratko upoznati i sa osnovnim smernicama koje se odnose na postupak modelovanja.

Samim tim što su boje i pravilan odabir materijala ponekad i presudni za uspešnost određenog odevnog predmata koji se dizajnira, to će kurs i obuka za dizajnera odeće posebnu pažnju da posveti upravo upoznavanju prisutnih sa različitim materijalima i njihovim osnovnim karakteristikama. Takođe će predavači da pristupe različitim specijalizovanim vežbama pomoću kojih se polaznicima približava princip definisanja toplih i hladnih boja, odnosno uz pomoć kojih će i da se upoznaju sa osnovnim smernicama vezanim za pravilno kombinovanje boja.

Pored svega što uključuje ova obuka, predviđeno je nastavnim programom i da polaznici savladaju osnovna znanja koja se odnose na izradu kroja, ali će taj segment isključivo da bude vezan za krojeve osnovnih modela pantalona i sukanja, te majci, stim da svako ko želi ima mogućnost da se i u toj oblasti samostalno usavrši vremenom.

Mada o tome ne misli baš mnogo polaznika koji se opredeljuju da upišu ovu obuku, činjenica je da se uvek postavlja pitanje šta mogu da učine sa kolekcijom koju izrade. Upravo i o tom vrlo važnom segmentu vodi računa obuka i kurs za dizajnera odeće, jer je odredbama nastavnog plana predviđeno da njen završni deo bude usmeren na prezentovanje izrađene kolekcije. A tom prilikom će prisutni da steknu znanja koja se odnose na osnove takozvanog brendiranja, to jest plasiranja konkretnih ideja i proizvoda sa ciljem kreiranja poznatog brenda. Time će svi oni biti upoznati sa čitavim postupkom vezanim za izradu odeće, od ideje, preko dizajniranja, te izrade tehničke skice i odabira materijala, kao i boja, pa do plasiranja na tržište.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka za dizajnera odeće?

Kada je u pitanju mesto održavanja, svi zainteresovani moraju znati da postoje dva načina, tako da se obuka i kurs za dizajnera odeće sprovodi i u našim poslovnicama ili se pristupa praćenju nastave preko interneta. A termini održavanja nastave zavise isključivo od toga da li će pojedinačni polaznik da izabere rad u grupi ili želi da predavanja prati putem individualne, odnosno poluindividualne nastave.

O tačnim terminima, ali i o dinamici održavanja će kod grupne vrste nastave da odluči zvanični organizator ovog kursa, a tu je prisutno i ograničenje koje se odnosi na njegov početku. Zapravo, kako u grupama može da bude prisutno najmanje četvoro polaznika, a najviše ih sme biti osmoro, tako je i zvanični početak ove vrste nastave uslovljen upravo prijavljivanjem minimalnog broja polaznika, to jest onoliko njih koliko je neophodno za formiranje jedne grupe.

Suprotno od toga, način na koji se individualni i poluindividualni kurs i obuka za dizajnera odeće organizuje se bitno razlikuje, jer polaznici u tom slučaju imaju dozvolu da odrede datum kada će ona vrsta nastave koju izaberu da počne, ali treba i da definišu termine, odnosno tačnu dinamiku održavanja. U principu, oni sve to treba da preciziraju sa konkretnim profesorom koji će i da vodi obuku, ali i sa onim licem koje je ovlašćeno u našoj poslovnici za to, to jest sa koordinatorom za nastavu.

Naša je obaveza da pomenemo i to da je u ponudi korporativna obuka i kurs za dizajnera odeće, a kada se nastava organizuje prema smernicama koje navodi klijent, to jest ona kompanija koja želi da ovaj kurs prati određeni broj lica koja su u okviru nje i zaposlena. Zato je bitno istaći činjenicu da korporativni kurs može da bude sproveden na način koji upravo njima odgovara, to jest ili u konkretnoj poslovnici naše institucije ili preko interneta, a možemo i da organizujemo nastavu u onim prostorijama koje će klijent u tom slučaju da odredi.

Na koji način se organizuje kurs i obuka za dizajnera odeće?

Kako je definisano da obuka i kurs za dizajnera odeće bude organizovan dvojako, to jest u poslovnicama institucije organizatora u bilo kom gradu i online, tako isto svaki pojedinačni polaznik bira i koju će vrstu nastave da prati, jer su u ponudi poluindividualna, grupna i nastava koja je namenjena pojedinačnom polazniku, odnosno individualna. A podrazumeva se da je za svaku od njih precizno određen način organizacije, ali i broj polaznika, to jest broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju tom tipu nastave. Tako je za rad u grupi određeno prisustvo između četvoro i osmoro ljudi, za individualnu je definisano prisustvo jednog polaznika, a kod poluindividualne je dozvoljeno da nastavi prisustvuju istovremeno dve osobe.

Tačne termine održavanja i dinamiku u slučaju poluindividualne i individualne nastave određuje polaznik, a on će se isto tako i o datumu kada će konkretni kurs i obuka za dizajnera odeće da počne dogovoriti sa predavačem.

Organizator je dužan da kod grupne nastave odredi i kojom dinamikom i u kojim terminima će se kurs organizovati, ali tom prilikom mora da bude ispoštovan i uslov koji je vezan za početak te vrste nastave. Zapravo je uslovljen početak grupne nastave formiranjem grupe, ali je takođe i precizno definisano da je potrebno najmanje četiri osobe da izvrše prijavu, a kako bi konkretna grupa mogla da bude formirana, pa tek posle toga ta vrata obuke može da počne.

A po potrebi možemo da sprovedemo i korporativni kurs i to u skladu sa zahtevima naših klijenata, što znači da korporativna obuka i kurs za dizajnera odeće može da bude organizovan tamo gde zaposlenima u toj organizaciji najviše bude odgovaralo, to jest ili u prostorijama određene kompanije ili u našoj poslovnici ili preko interneta.

Koliko traje kurs i obuka za dizajnera odeće?

Kada se uzme u obzir činjenica da prema nastavnom programu obuka i kurs za dizajnera odeće obuhvata 120 časova ukupno, a da kod grupne nastave dinamiku održavanja ima obavezu da definiše Obrazovni centar Akademije Oxford, to je u ovom trenutku određeno da ta vrsta nastave traje približno 4 meseca. A svakako se podrazumeva da će preciznije detalje da sazna svaki pojedinačni polaznik kada bude bio ostvaren uslov za početak ove vrste nastave, odnosno kada bude bila napravljena grupa u kojoj mora da se nađe 4osobe najmanje, tako da će svi prijavljeni da dobiju informacije ne samo o dinamici, nego i o terminima, odnosno o datumu početka ovog tipa kursa.

Ipak, mi nismo u mogućnosti da ovom prilikom kažemo koliko će da traje i individualni kurs i obuka za dizajnera odeće, kao i nastava za dvoje polaznika, to jest poluindividualni kurs, jer je predviđen drugačiji princip organizacije. Tada se svaki polaznik mora dogovoriti i o tačnoj dinamici održavanja predavanja sa nadležnim licima, odnosno on ima obavezu da sa profesorom precizira i datum početka i termine u kojima će se jedna od tih vrsta nastave organizovati.

Takođe nismo u prilici ni da definišemo trajanje korporativnog kursa, pošto se i u tom slučaju klijent mora dogovoriti o potrebnim detaljima vezanim za organizaciju i to direktno sa predstavnikom naše institucije.

Spisak gradova za dizajnera odeće

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje