Kurs i obuka za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima

Istaknuta je najtoplija preporuka da osobe koje stoje na čelu projektnih i drugih timova u svom radnom okruženju svakako pohađaju specijalizovani seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima. Ovom edukacijom bi, takođe valjalo da budu obuhvaćeni i menadžeri svoh sektora i nivoa, budući da je za efikasno rukovođenje neophodno stvoriti podsticajnu atmosferu i neometani protok informacija. Pored pomenutih, naznačenim predavanjima bi bilo vrlo dobro da prisustvuju i osobe koje su u organizacijama za koje rade upućene na neposrednu komunikaciju sa drugima, jer će tako savladati neke vrlo korisne tehnike i unaprediti svoje profesionalno delovanje.

Da bi omogućio svim polaznicima da pronađu odgovarajući način rada, organizator je u svoju ponudu uvrstio nekoliko različitih modela za odvijanje obrazovnog procesa. Tako pojedinačni kandidati mogu da pohađaju klasične časove, odnosno da na predavanja dolaze u utvrđenim terminima u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i tamo se edukuju u prijatnoj atmosferi i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Oni takođe imaju priliku da časove prate preko interneta, to jest da se za njih organizuje online obuka. Za ovaj pristup potrebno je, međutim da se unapred pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera. Taj postupak ne zahteva posebna informatička znanja i većina prosečnih kandidata može samostalno da ga obavi, a ukoliko bude onih koji se ne snađu najbolje ili budu želeli nešto da pitaju, organizator je obezbedio mogućnost kontaktiranja IT stručnjaka u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Bilo da nastavu prate uživo ili preko interneta, polaznici mogu da se obučavaju nezavisno od ostalih, to jest da se za njih sprovede individualna obuka i kurs za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima. U takvoj situaciji omogućeno im je da rade tempom koji im odgovara, budući da nemaju kome da se prilagođavaju, ali i da svom profesoru postavljaju pitanja, sa njim diskutuju o konkretnoj temi i, uopšteno iznose svoje stavove i ideje, što će predavaču svakako pomoći da o konkretnoj osobi formira odgovarajući stav i prilagodi joj način izlaganja gradiva. Prijavljeni će imati i tu privilegiju da mogu gotovo u potpunosti da organizuju svoj raspored rada. Biće, naime zamoljeni da navedu kada im odgovara da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju predavanja. U vezi sa tim će, međutim morati da se dogovore i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, budući da svi akteri obrazovnog procesa moraju da učestvuju u odlučivanju o pomenutim detaljima.


U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna nastava, odnosno obuka koju istovremeno pohađa dvoje polaznika. Oni zajednički dostižu predviđene obrazovne ciljeve, pomažu i upućuju jedno drugo, a nove informacije dobijaju i putem međusobne komunikacije, razmene ideja, iskustava i mišljenja. Dozvoljeno im je takođe da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije dogovore oko svih pojedinosti vezanih za organizaciju nastave. Tako će moći da utvrde vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum za startovanje kompletnog programa koji će svima da odgovara.

Osobama koje žele da proširuju svoja znanja putem komunikacije sa drugima i kojima prija rad u dinamičnoj atmosferi namenjen je grupni kurs i obuka za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima. One, međutim treba da znaju da će u određenim situacijama biti obavezne da strpljivo sačekaju dok se grupa ne formira, pošto je za to neophodno prijavljivanje minimalno četvoro polaznika. Sa manjim brojem ljudi ne može se, zapravo uspostaviti dovoljno bogata i svrsishodna interakcija i na određeni način postići napredak u radu. Takođe, u sastavu jedne grupe ne sme da bude više od osmoro kandidata, jer bi veći broj osoba onemogućio individualni napredak svakog pojedinca i nastavu u skladu sa pravilima koja su predviđena za ovaj model edukacije. Niko od članova grupe neće moći da, na osnovu svojih potreba definiše datum za početak seminara, kao ni termine i ritam održavanja časova, već će sve to unapred da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Pošto je zapravo nemoguće napraviti raspored kojim će svi kandidati da budu zadovoljni, odlučeno je da će taj posao da obavi osoba koja nije direktno uključena u nastavni proces, a od članova grupe se očekuje da se tome, uz manja ili veća odricanja u potpunosti prilagode.

Za zaposlene u nekom preduzeću sprovodi se korporativna nastava i to kako na klasični način, tako i preko interneta. Polaznici koji se odluče za standardno praćenje predavanja mogu na njih da dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, a njihovi časovi takođe mogu da se sprovode i u firmi za koju rade, kao i na svakom drugom mestu na kome postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za odvijanje obrazovnog procesa. Bilo za koju varijantu da se opredele, kandidati će raditi prema rasporedu definisanom od strane zvaničnog predstavnika konkretne kompanije i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, koji će zapravo da odrede datum kada obuka počinje, kao i termine i ritam sprovođenja predavanja.

Svi koji žele da pohađaju specijalizovani seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima treba najpre da se za to prijave, te da nadležnom službeniku naznače svoje lične podatke, odnosno prezime, ime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Taj postupak mogu da obave elektronskim putem, to jest slanjem poruke pomenutog sadržaja na mejl adresu organizatora, preko telefona ili jednostavno dolaskom u najbliže predstavništvo navedene institucije. Nakon toga biće pozvani na upis, kome su dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju dokumenta koja će im blagovremeno biti tačno navedena. Takođe će na vreme biti obavešteni i o tačnom mestu i vremenu sprovođenja pomenute procedure.Obuka i kurs za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima - plan i program

Međusobno opštenje predstavlja ključni faktor uspeha u poslovnom svetu. Tako će kandidati na uvodnim časovima koje obuhvata kurs i obuka za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima biti upoznati sa elementima ovog procesa. Budući da je u pitanju zaista složena interakcija među ljudima, profesori će predstaviti prisutnima njene činioce, te će najpre govoriti o pošiljaocu, odnosno enkoderu, kao osobi koja pokreće postupak komuniciranja i saopštavanja poruke. Zatim će predstaviti primaoca, to jest dekodera koji prihvata poruku i tumači njeno značenje, kao i samu poruku koja se sastoji od ideja, osećanja i misli. Biće reči i o ostalim elementima komunikacijskog procesa, tačnije o kanalu (medijatoru), kao sredstvu ili metodu kojim se poruke prenose, o povratnoj informaciji, odnosno o odgovoru primaoca na dobijenu ponudu i o opažanju, koje je prisutno kod oba učesnika. Na narednim predavanjima nadležni stručnjaci će se baviti planiranjem odgovarajuće poruke, te će navesti da je u tom smislu najvažnije da njen sadržaj bude razumljiv kako pošiljaocu, tako i primaocu.

Posebni časovi biće posvećeni komunikaciji u konfliktnim situacijama, te će tako prisutni saznati da je posebno tada potrebno sagledati širu perspektivu i podeliti je sa sagovornikom. Svi koji budu pratili stručni seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima biće upućeni u načine zdrave razmene informacija u pomenutim prilikama, koji upravo dovode do rešavanja problema. Ovaj postupak se odvija prema određenim pravilima, te će tako predavači pre svega govoriti o potrebi da se tada jasno i precizno sagovorniku saopšte razlozi zbog kojih je došlo do nesporazuma, kako bi se stvari izgladile na željeni način. Osim toga će istaći da je potrebno voditi raćuna o željama i osećanjima osobe sa kojom se komunicira, jer ona mora da oseti da je dovoljno uvažena i poštovana kako bi pokazala želju da se konflikt pozitivno reši. Profesori će se takođe osvrnuti na odnose sa sagovornikom u ovakvim problematičnim situacijama, a s tim u vezi napomenuće da je potrebno sačuvati sklad i pronaći ravnotežu između sopstvenih i stavova osobe sa kojom se razmenjuju informacije. Istaći će, uz to da je potrebno verovati u sebe i istupati sa odgovarajućom dozom samopouzdanja, te upoznati polaznike sa tehnikama kojim se to postiže.

Pre nego što se završi obuka i kurs za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima, ovlašćeni stručnjaci će predstaviti pozitivne i negativne poruke, te objasniti da se prvima izražavaju želje, potrebe, osećanja, zahtevi i da se one odnose na tačno određene probleme. Izražavaju se rečima koje neće da napadaju, osuđuju ili pretpostavljaju, već će podstaći na konkretnu akciju i dovesti do rešenja date situacije. Nasuprot ovim, takozvanim „Ja porukama“ stoje „Ti poruke“ koje su karakteristične za nasilnu komunikaciju i izazivaju poniženje, povlačenje i kontranapad. Kandidati će saznati da ove poruke nude gotova rešenja, koriste etiketiranja, napadanja, ocenjivanja, kažnjavanja, te podstiču odbrambene mehanizme i defanzivnu komunikaciju. Najzad će stručnjaci govoriti o načinima predstavljanaj ideja i koncepata tokom komunikacijskog procesa, te će tako polaznici naučiti da sve to urade efikasno i u kratkom roku, a takođe će moći da prilagode poruke koje žele da pošalju potrebama i percepciji primalaca. Na taj način će unaprediti svoje komunikacijske i socijalne veštine, što će svakako rezultirati uspehom i na ostalim poljima.

Na kojoj lokaciji i kada se odvija kurs i obuka za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima?

Mesto na kome će se edukovati zaposleni u određenoj kompaniji koji žele da pohađaju ovu nastavu zavisiće od toga da li se oni opredele za standardna ili predavanja koja se sprovode preko interneta. Ukoliko se korporativni seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima prati uživo, polaznici mogu da imaju časove u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u svom radnom okruženju ili na bilo kojoj lokaciji na koju postoje uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Ako se, međutim odluče za online nastavu, predavanja mogu da prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, pošto će to činiti pomoću svojih kompjutera. U svakom slučaju, datum kog će ovi polaznici početi sa obukom, termine i ritam održavanja njihovih predavanja sporazumno će odrediti osoba koju je imenovala konkretna kompanija i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Pojedinačni kandidati takođe imaju priliku da rade preko interneta ili na klasični način, od čega će naravno zavisiti i mesto na kome će se edukovati. U prvom slučaju sami će odabrati lokaciju, ali će biti obavezni da pre početka nastave na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. To će verovatno većina njih uspeti da obavi samostalno, a ukoliko im to ne pođe za rukom mogu svakog dana tokom radnog vremena da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu pomenute institucije. Ako budu želeli da nastavu prate uživo, moraće da dolaze u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pohađaju predavanja.

Kako u klasičnim tako i u virtuelnim učionicama polaznici mogu nastavu da prate zajedno sa još nekoliko drugih osoba. Tada se zapravo sprovodi grupna obuka i kurs za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima i to u najbližem predstavništvu navedene institucije, ako se nastava prati uživo ili na mestu koje polaznici odaberu, u slučaju da predavanja pohađaju preko interneta. Veličina grupe je definisana vrlo preciznim pravilima i ona ne može početi sa radom dok se za to ne prijavi najmanje četvoro kandidata.Takođe, na ovaj način nastavu zajedno može da prati maksimalno osam osoba i sve će morati da se prilagode rasporedu koji unapred bude definisao koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Biće, dakle obavezne da poštuju termine i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak sprovođenja kompletnog programa i u vezi sa tim neće moći da iznose neke svoje lične zahteve.

Poluindividualna edukacija namenjena je onima koje žele da pohađaju predavanja u paru i tada mogu da na časove dolaze u određenu poslovnicu organizatora, ukoliko budu odabrali da rade na klasični način ili da, pak sami odrede lokaciju na kojoj će se edukovati, ako nastavu prate online. U svakom slučaju biće im omogućeno da navedu kada žele da počnu sa obukom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. U vezi sa tim će morati da se dogovore sa svojim profesorom i koordinatorom u instituciji organizatora, i tek kada ova službena lica budu prihvatila njihov predlog traženi plan delovanja će postati zvaničan.

Osobama koje žele da dobiju potpunu posvećenost nadležnog predavača namenjen je individualni kurs i obuka za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima. One će dolaziti na časove u najbliže predstavništvo pomenute institucije, ako se odluče za klasični tip praćenja predavanja ili će raditi online i moći sami da odaberu lokaciju na kojoj će pohađati nastavu. U svakom slučaju biće im omogućeno da navedu raspored rada koji im najviše odgovara, to jest da preciziraju kada žele da edukacija počne i koji termini i ritam održavanja nastave bi se najbolje uklopili u njihov način života i ispunjavanje drugih obaveza. Taj predlog će razmotriti njihov profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora, a svakako će se nastojati da se maksimalno izađe u susret zahtevima konkretnog kandidata i tako mu se omogući da se bolje organizuje i uz manje stresa i opterećenja prođe kroz ovaj program.

Na koji način se sprovodi seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima?

Svi koji su na nastavu prijavljeni kao fizička lica mogu da se opredele za klasičnu edukaciju i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u odgovarajuću poslovnicu organizatora. Tamo će pratiti predavanja osvedočenih stručnjaka u prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje odgovaraju savremenim obrazovnim standardima. Za njih takođe može da se sprovede i online obuka i kurs za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima, kada časove prate preko interneta, a uz pomoć svojih računara. Upravo su zbog toga obavezni da na njih instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da rade na ovakav način. Za taj postupak im nisu potrebna posebna informatička znanja jer zaista nije posebno komplikovan, a uz to će dobiti i sva potrebna uputstva. Ako se ipak ne budu snašli, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije i tako brzo i efikasno rešiti svoj problem.

Bilo za koju od pomenutih varijanti da se odluče, kandidati mogu da pohađaju individualnu nastavu, odnosno da budu jedini koje će ovlašćeni profesor podučavati tokom obrazovnog procesa. Iako na prvi pogled izgleda da je predavač glavni nosilac aktivnosti, prijavljeni sve vreme edukacije biva aktivno uključen u komunikaciju, izražava svoje stavove, mišljenja i ideje, diskutuje u vezi sa temama koje se obrađuju, te i na taj način produbljuje i proširuje svoje znanje. Od stručnjaka koji vodi seminar dobijaće savete vezane za dalji rad i komentare koji se odnose na postignute rezultate, pa će tako moći da eventualno koriguje svoje stavove i u određenom vremenskom periodu postigne ono što se od njega očekuje. Kako se edukuje odvojeno od ostalih i nema kome da se prilagođava, dotični polaznik će moći da radi tempom koji mu najviše odgovara, a celokupan tok edukacije biće prilagođene njegovim sposobnostima i ličnim karakteristikama. Takođe će dobiti priliku da navede kada bi želeo da počne sa obukom, kao i termine i ritam održavanja časova koje bi najbolje uklopio u svoje ostale obaveze. Ukoliko se sa tim budu saglasili profesor i ovlašćeni reprezent institucije organizatora, traženi raspored će postati zvanično prihvaćen i primenjivaće se do kraja kursa.

Osobama koje žele da rade u društvu, ali da to ne bude veliki broj ljudi namenjen je poluindividualni kurs i obuka za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima. Tada zapravo nastavu zajedno prati dvoje kandidata koji funkcionišu kao tandem, međusobno se pomažu i jednako su zastupljeni u obrazovnom procesu, a takođe mogu da proširuju i produbljuju svoje kompetencije putem međusobne komunikacije, razmene iskustava, ideja i mišljenja. Oni, uz to mogu da navedu kada im odgovara da počnu sa radom, kao i termine i učestalost održavanja časova koje će se najlakše uklopiti u njihov ustaljeni životni ritam. U vezi sa tim će se zatim konsultovati sa profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora pa će, ako se i ova zvanična lica saglase sa time moći da prate predavanja prema rasporedu koji su naveli.

Grupna nastava sprovodi se za polaznike koji uživaju u zajedničkom radu i to za minimalno njih četvoro, a ne više od osmoro. Upravo zbog toga su polaznici obavezni da sačekaju da se za ovaj tip edukacije prijavi dovoljan broj kandidata, a takođe će morati da prihvate termine koje bude unapred odredio koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije. Pored toga će biti obavezni i da se prilagode dinamici rada i terminu utvrđenom za početak sprovođenja programa, jer će tako svi biti stavljeni u ravnopravni položaj, što je za ovaj način rada veoma važno, jer tada grupa funkcioniše kao celina i zajednički ostvaruje predviđene obrazovne ciljeve.

Ukoliko se zvaničnom predstavniku institucije organizatora obrati rukovodstvo ili predstavnik neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju navedenu edukaciju, sprovodi se korporativni seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima i to kako na standardni način, tako i online. Oni polaznici koji budu želeli da uživo prate nastavu moći će da dolaze na časove u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice navedene institucije, ali i da imaju predavanja u svom radnom okruženju ili na nekom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja. O svim karakteristikama koje odabrana lokacija treba da poseduje na vreme će biti obavešten predstavnik date kompanije, a njegov zadatak će biti da zajedno sa koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora odredi datum kada će početi kurs, termine i učestalost održavanja predavanja.

Koliko po planu traje obuka i kurs za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima?

Predviđeno je da se ova edukacija odvija kroz 8 školskih časova, a takođe je navedeno da će se tokom 4 dana održavati dvočasi, u trajanju od po 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima, kao i oni koji se budu edukovali u paru imaće isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Polaznici za koje se bude sprovodila korporativna nastava radiće takođe tokom 360 minuta, ali će tempo njihovog delovanja i termine održavanja predavanja u dogovoru da definišu zvanični predstavnik firme u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Naznačeni raspored rada važi zapravo samo za kandidate koji budu pohađali grupni seminar za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima, jer tada o terminima i ritmu rada odlučuje isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku za efikasno komuniciranje u posebnim okolnostima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje