Kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining)

Profesionalni analitičari su na prvom mestu svrstani u ciljnu grupu kandidata kojima je namenjena obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining), a naravno edukaciju može da prati i svako ko ima želju da se sa ovom vrstom analize upozna na pravi način. Neophodno je da svaki polaznik poseduje osnovna znanja vezano za korišćenje računara, jer je predviđeno upoznavanje sa specijalizovanim softverom koji se za ovu vrstu analize koristi.

Inače, zainteresovani bi trebalo prvo da izvrše prijavu za praćenje nastave, to jest da kontaktiraju najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford telefonom ili da dođu direktno u njene prostorije, odnosno da na zvaničnu mail adresu pomenute institucije sve relevantne podatke pošalju (ime, prezime, datum rođenja i broj telefona).

A kada budu izvršili prijavu, dobiće informaciju od koordinatora za nastavu i kog datuma tačno će biti organizovan upis, te je tada potrebno na prvom mestu da budu lično prisutni, a zatim i da dostave svu dokumentaciju koja se zahteva, kao i da navedu kako će pohađati nastavu.


Naime, u ponudi je online kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining), ali i ona vrsta edukacije koja se smatra klasičnom i uključuje praćenje predavanja direktno u poslovnicama ove institucije. A da bi zainteresovanima bilo dozvoljeno da časove pohađaju online, oni moraju obezbediti adekvatan kompjuter, te na njega treba i da instaliraju poseban tip softvera.

Pored mogućnosti da i jedan i drugi vid edukacije prate potpuno samostalno, a kroz individualnu nastavu, polaznicima je takođe dozvoljeno i da to učine sa još jednom osobom, a kroz poluindividualnu, odnosno sa više njih, kada se sprovodi grupna obuka.

Svakako se podrazumeva da će svaki prijavljeni imati prilike da se odluči za jednu od ovih vrsta edukacija, ali mora da zna da je način na koji se organizuje rad u grupama prilično strog. Tačnije, tada bi zainteresovani prvo morali da sačekaju formiranje jedne grupe, a zatim bi trebalo da prihvate sve što će u tom slučaju koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i da definiše (datum početka, dinamika održavanja i termini).Ali zato oni polaznici koji budu odlučili da časove prate ili samostalno ili u paru imaju veliku slobodu u odlučivanju, a u smislu da oni direktno sa predstavnikom naše institucije određuju kako termine održavanja i datum početka, tako i dinamiku sprovođenja nastave.

Korporativna obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining) je posebna vrsta edukacije, jer predavanjima pristupaju isključivo zaposleni u okviru neke kompanije. Tada je dozvoljeno predstavniku konkretne firme da se sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora o svemu detaljno dogovori. A kako se radi o posebnoj vrsti nastave, koja se sprovodi primarno po zahtevu klijenta, dozvoljeno je da ona bude organizovana i na nekoj drugoj lokaciji, ako to klijent zahteva. Prvenstveno je omogućeno da bude sprovedena u prostorijama kompanije klijenta, stim da će on svakako morati da se i o tome i o svemu ostalom vezano za sprovođenje ove edukacije dogovori sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining) - nastavni program

U toku uvodnog predavanja će profesor da objasni prisutnima šta se tačno podrazumeva pod pojmom eksplorativna analiza, odnosno šta zapravo znači Data mining koncept. Specijalizovana obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining) obrađuje celokupan proces vršenja ovakve analize, a uz primenu specijalizovanog softvera.

Budući da je veći deo nastave usmeren na praktičan rad, a koji se odvija na računarima, to je predviđeno i da svaki polaznik ima barem osnovna znanja koja se odnose na korišćenje računara. Moramo napomenuti i to da institucija organizatora u svim svojim poslovnicama poseduje računarsku opremu vrhunskog kvaliteta, tako da se u potpunosti garantuje za visok nivo edukacije ukoliko se pohađa klasični kurs tip nastave. Međutim, svim onim osobama koje se opredele za praćenje nastave online, ne mogu biti iznete garancije za kvalitet predavanja i uopšteno sprovođenja ove obuke, jer organizator nije upoznat sa performansama uređaja na kome će polaznik tada da prati predavanja.

Osnovni cilj koji kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining) ima jeste da zainteresovanima ponudi dovoljno znanja da mogu samostalno da koriste specijalnu vrstu softvera, koji se primenjuje kod eksplorativne analize, kao i da ovladaju takozvanom klaster analizom, ali i da nauče koji još tipovi analize postoje, a koji utiču na poboljšanje poslovanja, sa akcentom na asocijativnu analizu. Kako su profesori koji vode pomenuti kurs, stekli visok nivo iskustva u vršenju različitih analiza, sa primarnim fokusom na Data mining, to podrazumeva da će oni tokom sprovođenja ove edukacije da se potrude i da svoja znanja, odnosno realna iskustva na adekvatan način prenesu polaznicima.

Biće reči i o načinu obrade podataka koji su prikupljeni u različitim vrstama izveštaja, a posebna pažnja će da bude obraćena na različite zakonitosti koje se mogu uočiti u tim podacima. Zapravo će predavači na brojnim primerima iz prakse da objasne prisutnima i šta su to klasteri, odnosno kako se definišu celine u različitim izveštajima i ostalim tipovima poslovnih podataka. Zatim će im biti pojašnjeno i na koji način se oni obrađuju, to jest kako u tom slučaju funkcioniše takozvana eksplorativna analiza.

S obzirom na to da se na zahtev klijenata organizuje i korporativna obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining), dozvoljeno je ovlašćenim licima zainteresovane kompanije da od nadležnog predavača zahteva da ovu obuku prilagodi polaznicima, to jest zaposlenima u toj kompaniji. Tačnije, moguće je da različiti primeri koji se prezentuju tokom nastave i u teorijskom i u praktičnom delu, budu uzeti iz oblasti poslovanja konkretne firme, a ako njeno ovlašćeno lice proceni da će zaposleni lakše tako usvojiti znanja koja ovaj kurs predviđa.

Dakle, ko god bude pohađao ovu edukaciju bi trebalo da u potpunosti ovlada svakim delom procesa poznatog kao Data mining, tako da po završetku praćenja nastave on može potpuno samostalno i maksimalno profesionalno da sva ta pravila primenjuje u praksi, te da na taj način ostvaruje pozitivan učinak na poslovanje firme na globalnom nivou.

Kada i gde se kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining) organizuje?

Dozvoljeno je svakom pojedinačnom polazniku, praktično govoreći da odredi gde će da pohađa nastavu, to jest u kojim terminima pošto mu je na raspolaganju više mogućnosti, pa on sam treba da izabere.

Na prvom mestu naglašavamo da se organizuje klasična nastava, a koja uključuje praćenje predavanja direktno u poslovnici organizatora, stim da je u ponudi i online obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining). Takva vrsta edukacije se sprovodi preko interneta, to jest preko polaznikovog računara, te on tom prilikom ima takođe obavezu da ispoštuje pravilo vezano za instalaciju specijalizovanog softvera, jer će upravo na taj način biti u mogućnosti i da pohađa nastavu.

A budući da se i online i klasična edukacija mogu pratiti na tri načina, to jest individualno u grupi ili u paru, predviđeno je da svaki upisnik odabere onaj način koji mu upravo najviše i odgovara. Najpre da naglasimo da grupni kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining) podrazumeva prisustvo više osoba u isto vreme, stim da je precizno definisano da ih može biti maksimalno 8, a minimalno 4 u jednoj grupi, jer je to ujedno i optimalan broj osoba za sprovođenje kvalitetne edukacije. Ipak, koga god interesuje ovakva vrsta nastave, mora da zna i to da svakako nije omogućeno da ona počne odmah po prijavljivanju, kao što je to slučaj kod preostale dve, pošto se ovde uvek mora sačekati prvo kreiranje grupe i to one u kojoj mora biti najmanje četiri osobe prijavljeno. Zatim organizator određuje sve detalje, ali ističemo da je ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici jedino koje ima pravo i obavezu da odredi termine u kojima će se grupni tip edukacije sprovoditi, odnosno da definiše i dinamiku, ali i datum njenog početka. Takođe se podrazumeva da nema mesta promeni ničega od pomenutog, pa se od svakog pojedinačnog polaznika koji je zainteresovan da nastavu prati na ovaj način i zahteva da apsolutno sve to prihvati.

Suprotno od grupne, individualna obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining) se organizuje na mnogo slobodniji način, a on je zapravo potpuno isti kada se sprovodi nastava za dve osobe u isto vreme, to jest ona koja je poznata kao poluindividualna. Preciznije govoreći, ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici organizatora, odnosno profesor, kao i prijavljeni pojedinačni kandidat, će u tom slučaju zajedno da definišu svaki segment organizacije. A to znači da će oni prvo da se usaglase oko datuma početka, pa će onda definisati i tačne termine održavanja bilo individualne ili poluindividualne nastave i na kraju će se dogovoriti oko dinamike, to jest oko njenog trajanja.

Gotovo da je potpuno isti način na koji se organizuje takozvani korporativni kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining), stim što su u tom slučaju polaznici isključivo osobe koje su u nekoj organizaciji zaposlene. Baš zato što se radi o posebnoj vrste nastave, omogućeno je da klijent zahteva da se ona sprovede u njegovim prostorijama, ali isto tako predviđeno je i da se on o apsolutno svim segmentima organizacije ove vrste nastave dogovori sa predstavnikom naše institucije.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining)?

Ne samo da postoji mogućnost da se kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining) prati na uobičajen način, to jest da polaznici dolaze u prostorije poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u gradu u kome su se upisali, već je takodje u ponudi i najsavremeniji tip nastave koji se sprovodi online. Kome god više odgovara praćenje predavanja online, naravno mora u posedu da ima sopstveni računar, a svakako se podrazumeva i da će biti obavezan da na njega prethodno instalira određeni softver, stim da kroz virtuelne učionice taj polaznik pristupa časovima.

Budući da je dva tipa edukacije u ponudi, to se svakako očekuje da pojedinačni polaznik odluči koju od njih će da prati, ali je isto tako dužan i da naglasi da li mu više odgovara nastava koja se odvija za samo njega pojedinačno ili ona koju bi trebalo sa još jednom osobom da prati, to jest poluindividualna, te je svakako u ponudi i grupna obuka, a tom prilikom je od četvoro do osmoro polaznika prisutno.

Osnovna razlika je, naravno vezana za broj osoba kojima je dozvoljeno da prisustvuju predavanjima, međutim svaki pojedinačni polaznik mora da zna da se one sprovode po drugačijem principu.

Tačnije, grupna obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining) se odvija na jedan način, a poluindividualna i individualna podrazumevaju potpuno isti princip organizacije.

Ipak, mora se istaći da je posebno strog način sprovođenja edukacije u grupi, a prvenstveno stoga što institucija organizatora u tom slučaju definiše zaista svaki segment, to jest određuje i kog datuma će da počne nastava i u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana, pa čak i kakvom će to biti dinamikom. Ali ima samo jedna stvar na koju organizator u ovom slučaju ne može da utiče i odnosi se na početak nastave. Zapravo, grupni kurs može da počne tek kada glavni i osnovni zahtev za to bude bio ispunjen, to jest kada u jednoj od poslovnica organizatora prijavu za njeno praćenje bude izvršilo najmanje 4 polaznika, a nevezano za to da li će nastavu da prate online ili u poslovnici. Ovlašćeno lice institucije organizatora, u kojoj je taj uslov ostvaren će nakon toga definisati sve segmente koji su prethodno pomenuti i detaljno obavestiti svakog prijavljenog. Obaveza nam je da naglasimo da čak i ako polaznik bude zatražio promenu termina ili eventualno datuma početka, odnosno dinamike, organizator nije u mogućnosti da tu promenu dozvoli, tako da obično ovu vrstu edukacije prate osobe koje imaju više slobodnog vremena na raspolaganju, to jest koje mogu da prihvate sve što organizator definiše.

Naravno, uvek se može desiti da nekome ne odgovara takav princip organizacije, ali i za tu situaciju postoji rešenje, jer su u ponudi, kako individualni, tako i poluindividualni kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining), a koji nisu uopšte toliko zahtevni u smislu organizacije. Svaka osoba koja se opredeli edukaciju da prati na jedan od navedenih načina, će imati tada pravo da se kako sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, tako i sa predavačem, dogovori i oko datuma početka, kao i oko dinamike održavanja, odnosno termina.

Obrazovni centar Akademije Oxford može izaći u susret zahtevu bilo koje firme koja želi svojim zaposlenima da omogući praćenje ove edukacije. A korporativna obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining), takođe podrazumeva fleksibilan princip organizacije, pošto tada predstavnik konkretne institucije može da zahteva ne samo da nastava počne onda kada njemu i njegovim zaposlenima odgovara, to jest da se održava u terminima i dinamikom koju će on odrediti u dogovoru sa predstavnikom naše institucije, već isto tako može i da zahteva promenu mesta njenog održavanja, a u smislu da prvenstveno može da bude sprovedena u prostorijama te kompanije.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining)?

S obzirom na to da je 12 časova predviđeno nastavnim programom, a čije smernice u potpunosti poštuje obuka i kurs za eksplorativnu analizu (Data mining), to je i definisano koliko će da traje nastava, a ako polaznik bude izabrao da je pohađa u grupi. Zapravo, jedino tada Obrazovni centar Akademije Oxford ima pravo da unapred navede njeno trajanje, to jest da odredi dinamiku, jer je njegova obaveza da definiše i to i datum početka i termine održavanja za taj tip edukacije, ali se uvek prvo mora oformiti grupa od minimalnog broja članova da bi ta vrsta nastave mogla da počne.

Dakle, dinamikom od po 90 minuta nastave na dnevnom nivou, a što je po dva školska časa u toku jednog dana, grupna obuka će da traje ukupno šest dana, stim da će o potrebnim detaljima svaki prijavljeni biti blagovremeno obavešten.

Kako se individualni i poluindividualni kurs i obuka za eksplorativnu analizu (Data mining), kao i korporativna edukacija sprovode po sasvim drugačijem principu, to naša institucija ni u kom slučaju ne može zainteresovanima da kaže koliko će odabrana vrsta nastave da traje. Tačnije, oni će to saznati onog trenutka kada sa nadležnim licem konkretne poslovnice organizatora budu definisali sve te, ali i mnoge druge detalje koji se odnose na sprovođenje konkretnog tipa edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku eksplorativne analize (Data mining)

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje