Kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo

Specifične oblasti u okviru bankarstva su predmet izučavanja sa kojim najpre prisutne upoznaje kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo, a pohađanje nastave omogućuje zainteresovanim polaznicima da se specijalizuju za pružanje bankarskih usluga u navedenim oblastima, a kako bi značajno poboljšali svoj poslovni imidž. Predavači i stručnjaci koji su bili zaduženi da osmisle nastavni program, a po kome se ovaj kurs organizuje su se maksimalno potrudili da ovu materiju približe i onim osobama koje imaju iskustva u bankarskim poslovima, ali isto tako i onima koji se prvi put sa njima susreću.

Postoji mogućnost da se pohađa online obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo što pred zainteresovane stavlja zahtev o posedovanju računara, a u slučaju da im takva vrsta nastave ne bude odgovarala, Obrazovni centar Akademije Oxford svakako organizuje i onu vrstu nastave koja se smatra klasičnom, jer se sprovodi u prostorijama ove institucije.

Budući da se i jedna i druga vrsta nastave organizuju za po jednog polaznika, to jest kroz individualnu, odnosno za više njih, a kada se zapravo sprovodi grupni kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo. Podrazumeva se i to da svi koji su zainteresovani mogu nastavu i u našim poslovnicama i preko interneta da prate sa još jednim zainteresovanim polaznikom, to jest u okviru takozvane poluindividualne.


Osim što se razlikuje broj osoba koje mogu da prisustvuju konkretnoj vrsti obuke, isto tako se razlikuje i princip njihove organizacije, tako da svaki kandidat koji bude odlučio na ovaj kurs prati u grupi, istovremeno treba i da prihvati termine koje u toj situaciji treba da definiše organizator, koji odlučuje i o dinamici. A isto tako naša institucija brine i o datumu kada će ta vrsta nastave da počne, ali on ne može biti određen prilikom upisa polaznika, kao što je to slučaj kod poluindividualne i individualne nastave i to najpre zato što je prvo potrebno da se najmanje četiri polaznika prijavi i upiše, to jest važno je da najpre bude prvo bude kreirana jedna grupa. Svakako je naglašeno da najviše osam osoba može prisustvovati ovom tipu nastave, a kada bude bila napravljena grupa koju čini najmanji broj polaznika (njih četvoro), svi upisani će da dobiju precizne podatke ne samo o tačnom datumu početka, nego i o terminima u kojima će se predavanja održavati, kao i preciznoj dinamici.

Potpuno je drugačiji način na koji se organizuje i individualna, kao i poluindividualna obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo, a na prvom mestu zato što tada polaznik odlučuje i kada će početi i kojom dinamikom i u kojim terminima će se organizovati predavanja u okviru jedne od tih vrsta obuke. Tačnije rečeno, polaznik je u obavezi da sve te detalje koji se odnose na organizaciju, definiše kako sa profesorom koji bi trebalo da vodi ovu obuku, tako isto i sa koordinatorom za nastavu u našoj poslovnici.

Kada je u pitanju prijavljivanje za pohađanje ovog kursa, naglašavamo da postoji tri načina, a da su prijave otvorene u toku cele godine. Sve zainteresovane osobe imaju pravo prvo da fizički dođu u jednu od poslovnica organizatora u bilo kom gradu i da se tako prijave, a zatim mogu i da kontaktiraju konkretno predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford putem telefona ili, pak da svoje podatke pošalju na zvaničan mejl organizatora.

Obaveza nam je da naglasimo i to da se u našoj oficijelnoj ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo, a što je specifična vrsta nastave u tom smislu što je namenjena osobama koje su zvanično zaposlene u okviru jedne kompanije. Način na koji se taj tip kursa sprovodi takođe je prilično slobodan, a najpre liči na princip organizacije koji se primenjuje u slučaju individualne, odnosno poluindividualne obuke i to na prvom mestu zato što je nadležnim licima u okviru zainteresovane kompanije dozvoljeno da iznesu zahtev ne samo o tačnom datumu početka, odnosno o terminima održavanja i dinamici sprovođenja predavanja, već i o mestu gde će se korporativni kurs organizovati. Zapravo, mi možemo nastavu da organizujemo na već opisane načine, to jest u okviru jedne od naših poslovnica ili preko interneta, ali ćemo svakako ispuniti zahtev kompanije koja želi da korporativna obuka bude organizovana u prostorijama koje ona lično bude izabrala.Šta izučava kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo?

Ko god bude želeo da se specijalizuje za navedene oblasti, neizostavno mora da ima znanja vezano za korišćenje računara i to makar na osnovnom nivou, a kako bi bio u mogućnosti da sa razumevanjem prati ovaj kurs.

Koje su osnovne osobenosti globalnog bankarstva, ali i koji su to principi koji se primenju u takozvanom investicionom bankarstvu, su pitanja na koja će najpre da dobije odgovor svako ko se bude opredelio da pohađa ovu specijalizovanu obuku.

A nakon što budu dobili odgovore na ova pitanja, polaznici će imati priliku i da se upoznaju sa načinima investiranja, tako da će se obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo svakako usmeriti i na upoznavanje prisutnih sa najuspešnijim berzama u svetu, a pod čim se misli se da će predavači primarno da govore o načinu poslovanja, to jest investiranja u okviru Njujorške i Londonske berze. Podrazumeva se da će svakako da se ukratko osvrnu i na one specifičnosti koje se odnose na berze u ostalim delovima sveta, a na prvom mestu se tu misli na nemačku berzu.


Sa ciljem da se usavrše u oblasti investicionog bankarstva, a kako bi u najvećoj meri povećali i šanse za zaposlenjem na znatno višoj radnoj poziciji, polaznici će imati prilike da nauče i na koji način, uopšteno funkcioniše vrednovanje različitih, javnih i privatnih kompanija, ali i koje se tačno metode u toku tog procesa koriste. Zatim će im predvači objasniti i šta je to premija, te na koji način se pristupa njenom preciznom određivanju, a isto tako će biti reč i o različitim dokumentima koji se u okviru investicionog bankarstva najčešće primenjuju, tako da će svaki polaznik imati mogućnost da nauči i kako se koji od njih popunjava.

Nastavnim planom je takođe predviđeno i da se prisutni upoznaju sa osnovnim specifičnostima bankarskog poslovanja na teritoriji najvećih država, a kako bi mogli eventualno da po sticanju validnog sertifikata za globalno i investiciono bankarstvo pokušaju da potraže posao u struci i van teritorije naše zemlje.

Predviđeno je da kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo ponudi prisutnima mogućnost da učestvuju u različitim situacijama koje će biti simulirane u skladu sa onima koje se tretiraju kao realne, odnosno sa kojima bi svako ko želi da se specijalizuje za konkretnu oblast mogao da se u praksi sretne. Sama činjenica da će svaki polaznik imati priliku da uzme aktivno učešće u takvim situacijama bi treablo da bude sasvim dovoljna da svaki polaznik stekne sigurnost u sebe, odnosno u svoja znanja iz oblasti koje su predmet ovog kursa, a sve to će sasvim sigurno i da vrlo pozitivno utiče na kvalitet njegovog budućeg poslovanja.

Gde i kada se kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo održava?

Svi koji su zainteresovani da prate ovaj kurs moraju znati da se nastava organizuje, praktično na dva mesta i to kako u jednoj od poslovnica naše institucije, tako isto i putem interneta. A onaj prolaznik koga interesuje online obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo bi trebalo da poseduje sopstveni računar, uzevši u obzir da će upravo preko njega da prati nastavu. Jednostavnije rečeno, to će učiniti uz pomoć specijalizovanog softvera, to jest putem vortuelnih učionica.

Bez obzira gde budu želeli da pohađaju nastavu, moraće da se odluče da li će to uraditi u grupi, odnosno individualno ili u paru, a sva ta tri tipa nastave se sprovode po tačno definisanim pravilima. Primarna razlika između njih se odnosi na broj osoba koje joj mogu prisustvovati, pa između četvoro i osmoro polaznika može da prati grupnu nastavu, samo jedan pohađa individualnu, a poluindividualni kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo je namenjen za dve osobe.

O dinamici i o terminima održavanja kod grupne nastave odlučuje zvanični organizator, dok je kod druge dve vrste obuke predviđeno da o tome brinu zajedno polaznici i predavač, te da se oni dogovaraju i o tačnom datumu početka.

Međutim, neophodno je istaći vrlo važnu činjenicu vezanu za početak grupnog kursa, uzevši u obzir da je on zvanično uslovljen prijavljivanjem dovoljnog broja osoba. Reč je o tome da se zahteva najmanje četiri osobe da izvrše prijavu i to kako za online, tako i za onu nastavu koju će pratiti u našim poslovnicama, pa da se tek posle toga formira grupa. A nakon što se to bude desilo, zvanično lice organizatora ima dužnost da detaljno obavesti svakoga pojedinačno ko je izvršio prijavu i to prvo o datumu kada će grupna obuka da počne, a zatim i o terminima u kojima je predviđeno da se predavanja organizuju, kao i o tačnoj dinamici.

Ističemo da naša institucija može da organizuje i nastavu za zaposlene u nekoj kompaniji, a kada se zapravo sprovodi korporativna obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo. U principu je tada dozvoljeno licima koja su u konkretnoj kompaniji nadležna da navedu kada im odgovara da nastava počne, odnosno da sa ovlašćenim licem naše poslovnice preciziraju i termine održavanja, kao i dinamiku.

Na koji način se organizuje obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo?

Uzevši u obzir da se prijavljenima pruža mogućnost opredeljenja između klasične i onlajn nastave, te da se i jedna i druga mogu organizovati na tri načina, to jest kako kroz individualnu i poluindividualnu, tako i u okviru grupne nastave, to se i način na koji se kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo organizuje svakako razlikuje.

Nastava koja je okarakterisana kao poluindividualna i koju treba da pohađa dvoje polaznika, se sprovodi na potpuno isti način kao i ona vrsta obuke koja je namenjena samo jednoj osobi, to jest individualna. A to znači i da je svaki pojedinačni polaznik sasvim slobodan da odredi, u dogovoru sa koordinatorom za nastavu te poslovnice i profesorom, kada će bilo individualna, bilo poluindividualna obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo da počne. Oni se takođe usaglašavaju i oko toga u kojim tačno terminima će predavanja u tom slučaju da se održavaju i prema kakvoj dinamici.

Sve prethodno pomenuto uopšte ne važi kod grupne nastave, a najpre zato što organizator donosi odluku o terminima njenog održavanja, kao i o dinamici. Datum početka i za ovu vrstu nastave se određuje tek kada se osnovni zahtevi za njen početak bude ispunio, to jest pošto se bude prijavilo najmanje četiri osobe koje žele da nastavu u grupi pohađaju ili na klasičan način ili preko interneta. Posle oformljenja grupe, organizator informiše sve prijavljene o prethodno pomenutim detaljima, tako da će vrlo brzo saznati ne samo kada će da počne ova vrsta edukacije, nego i u kojim terminima će morati da prate predavanja, kao i kakvom tačno dinamikom će to biti.

Način na koji se korporativni kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo sprovodi u velikoj meri podseća na onaj koji je predviđen za organizaciju individualne i poluindividualne nastave. Zapravo, u tom slučaju je dozvoljeno ovlašćenim licima kompanije čiji zaposleni bi trebalo da prate ovu obuku da se opredele kog tačno datuma će ona početi, to jest po kojoj dinamici i u kojim terminima će biti organizovana nastava.

Koliko traje obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo?

Podrazumeva se da je tačno određen nastavni fond i u ovom slučaju on podrazumeva 40 časova, tako da grupni kurs i obuka za globalno i investiciono bankarstvo traje ukupno oko dva meseca. Svakako će detalje vezano za dinamiku održavanja saznati svaki prijavljeni kada se bude kreirala grupa i to ona u kojoj mora da bude minimum 4 polaznika, a tada će organizator da definiše i datum početka, odnosno termine održavanja.

A kada je u pitanju trajanje bilo poluindividualne ili individualne nastave, moramo istaći činjenicu da bez obzira za koju od njih da je pojedinačni polaznik zainteresovan, princip njihove organizacije je gotovo istovetan, te se samo razlikuje broj osoba koje bi predavanjima trebalo da prisustvuju. Svakako informaciju o trajanju i jednog i drugog tipa kursa, Obrazovni centar Akademije Oxford ne može da pruži zainteresovanim i to prvenstveno zbog principa organizacije. Stvar je u tome da se individualna i poluindividualna obuka i kurs za globalno i investiciono bankarstvo sprovode tako da polaznici određuju ne samo termine i dinamiku održavanja, već čak i datum početka i to u direktnom kontaktu sa profesorom, koji je je nadležan i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj se upisuju.

Gotovo sve to isto se odnosi i na takozvani korporativni kurs, a koji se organizuje takođe u skladu sa zahtevima koje u tom slučaju ima klijent, to jest određena firma, pa se samim tim i trajanje razlikuje od slučaja do slučaja.

Spisak gradova za globalno i investiciono bankarstvo

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje