Obuka i kurs za hospitality menadžera

Menadžer ugostiteljskog objekta, odnosno hospitality manager je zanimanje koje je vrlo traženo, a naročito u većim gradovima i to ne samo na teritoriji naše zemlje, nego i u celom svetu. U pitanju je vrlo odgovorno radno mesto, budući da najpre od znanja i umeća osobe koja se za njega kvalifikuje, zavisi kompletan rad čitavog objekta, tako da je i kurs i obuka za hospitality menadžera usmerena na upoznavanje svih prisutnih sa neophodnim detaljima, koji će im omogućiti da ovaj posao obavljaju vrlo odgovorno i profesionalno.

Izuzev mogućnosti da predavanja prate preko interneta, polaznicima se nudi prilika i da pristupaju praćenju nastave u jednoj od naših poslovnica, a predviđeno je da takođe da odaberu i da li će pohađati predavanja u okviru grupne nastave ili će to učiniti kroz individualnu, te poluindividualnu obuku.

A svakako kada se budu opredelili, oni će od ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici saznati i sve što je vezano za organizaciju. Svaka osoba koja bude odlučila da nastavu pohađa u vidu grupe, mora da ima na umu da taj tip edukacije ne može početi onda kada to odgovara prijavljenima, to jest da uvek mora da se pričeka prijavljivanje određenog broja polaznika. Da budemo precizniji, u grupama biva prisutno između najmanje 4 i najviše osmoro ljudi, pa se baš iz tog s tim u vezi i traži da bude prvo napravljena grupa od najmanjeg broja osoba, a onda Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje kada će grupni kurs da počne, odnosno koliko će da traje, kao i u kojim tačno terminima će zainteresovani da pristupaju predavanjima. Naglašavamo da se zahteva prihvatanje svega navedenog, budući da ne postoji mogućnost da se izmene svi navedeni detalji.Princip koji poštuje poluindividualni i individualni kurs i obuka za hospitality menadžera je potpuno drugačiji od opisanog, a ujedno je i prilično slobodan. Polaznicima je u tom slučaju omogućeno da zahtevaju kojom dinamikom će se određena vrsta nastave sprovoditi, odnosno u kojim terminima i kada će početi. A trebalo bi da oni sve to definišu sa profesorom koji će sprovoditi ovaj kurs, tako da se i individualna i poluindividualna obuka zapravo organizuju upravo onako kako se oni budu dogovorili.

Ističemo i da se nastava organizuje cele godine i to prema odredbama tačno definisanog programa, a što znači da svi koji žele da se kvalifikuju za hospitality menadžera mogu da izvrše prijavu svakog radnog dana direktno u određenoj poslovnici organizatora. Naravno, u slučaju da im takav princip prijavljivanja ne odgovara, otvorena je mogućnost i da se jave telefonom i tako se prijave, ali isto tako mogu ako žele i da na zvaničan mejl organizatora pošalju svoje podatke.

Naša institucija će se pobrinuti da organizuje i posebnu obuku, a koju bi trebalo da pohađaju članovi određene firme. Tačnije, korporativna obuka i kurs za hospitality menadžera podrazumeva organizaciju po zahtevu klijenta i u skladu sa njegovim potrebama, a taj tip edukacije će moći da bude sproveden čak i u određenoj kompaniji, ako tako nešto odgovara klijentu.

Obuka i kurs za hospitality menadžera - plan i program edukacije

Koje su sve odgovornosti koje ima menadžer ugostiteljskog objekta i, generalno za izvršavanje kojih poslova je osoba zaposlena na ovom radnom mestu zadužena, su osnovna pitanja na koje će prisutnim polaznicima ove edukacije da na najbolji mogući način predavači pruže odgovor. Naravno, određeno je i da kurs i obuka za hospitality menadžera obuhvati deo koji se odnosi na osobine koje bi trebalo da poseduje osoba koja želi da stekne vlasništvo nad zvanično priznatim sertifikatom za navedeno zanimanje.

Na prvom mestu će biti reči o obavezi koja se odnosi na osoblje, a u smislu da će predavači govoriti o važnosti njihovog pravilnog organizovanja i vođenja, ali i da menadžer ugostiteljskog objekta mora imati uvid i u njihovu radnu aktivnost, te da neizostavno mora da vrši adekvatan nadzor, a bez ometanja njihovog radnog učinka. U tom delu će svakako prisutni da dobiju potrebna znanja koja se odnose na upravljanje ljudskim resursima, a podrazumeva se i da će im predavači govoriti o principu pravilnog odabira kandidata za određeno radno mesto, jer i to spada u domen delovanja ovih menadžera.

Upoznaće se i sa oblašću koja se odnosi na finansijska sredstva, tako da će im biti omogućeno da nauče i kako bi trebalo planirati troškove, odnosno kako da na što bolji način konkretna finansijska sredstva budu raspoređena. Uz to, obuka i kurs za hospitality menadžera uključuje i segment koji se odnosi, generalno na kontrolu troškova i upravljanje materijalnim sredstvima koja su na raspolaganju u tom trenutku. Kako menadžer ugostiteljskog objekta treba da bude u neposrednom kontaktu i sa dobavljačima, to je vrlo važno da tokom ovog kursa nauči i na koji način bi trebalo da sa njima pregovara, odnosno kako da utvrdi cenu usluge za koju ih zadužuje, a kako bi sa njima imao što bolji profesionalni odnos.

Posebno je važno da hospitality menadžer bude komunikativan, te da poseduje odlične sposobnosti organizacije, ali se očekuje da bude i strpljiv, rečit i da poseduje visok nivo komunikacionih veština. Podrazumeva se isto tako i da osoba koja će biti zadužena da određeni ugostiteljski objekat bilo kog tipa vodi, mora da poseduje viši nivo znanja makar engleskog jezika, iako se uvek smatra prednošću ukoliko je savladao i neki drugi strani jezik. Ovde je bitno pomenuti i da se primarno očekuje da konkretni jezik zna u govornom obliku, mada je poželjno da je savladao i njegovu primenu u pisanoj formi.

Da bi se neko okarakterisao kao pravi profesionalac, odnosno vrhunski hospitality menadžer, vrlo je važno i da poznaje poslovni bonton, ali i da je imao prilike da se upozna i sa pravilima ponašanja koja se primarno vezuju za oblast ugostiteljstva. Upravo iz tog razloga, kurs i obuka za hospitality menadžera uključuje i ovu oblast, tako da će predavači da kroz primere i simulaciju različitih situacija omoguće prisutnima da se upoznaju sa najčešće primenjivanim pravilima u navedenoj oblasti.

Sa osnovnim principima pripreme i serviranja hrane će se takođe upoznati svi polaznici ovog kursa, a profesori će im posebno ukazati na važnost implementacije konkretnih standarda za navedenu oblast, budući da je jedan od zadataka koje menadžer ugostiteljskog objekta bilo koje vrste ima, vezan upravo za nadzor primene određenih standarda.

Određeno je da se ovaj kurs primarno fokusira na teorijski deo, ali će svakako prisutni moći da kroz brojne primere iz prakse, odnosno simuliranje različitih realnih situacija, primene ta znanja, što će im olakšati i razumevanje gradiva koje je predviđeno navedenim programom.

U kojim terminima se kurs i obuka za hospitality menadžera održava i gde?

Pored toga što će termini u kojima se obuka i kurs za hospitality menadžera sprovodi biti definisani nakon prijavljivanja, odnosno upisivanja pojedinačnog polaznika, tom prilikom će se odrediti i mesto održavanja. A izuzev mogućnosti da ovaj kurs prate putem interneta, to jest uz korišćenje sopstvenog uređaja, te primenom specijalizovanog softvera, polaznicima se isto tako pruža prilika i da nastavu pohađaju na onaj način koji važi za uobičajeni, a kada bi predavanjima trebalo da pristupaju u jednoj od naših poslovnica širom zemlje.

Ono što je važno naglasiti jeste da se oba tipa nastave sprovode na jedan od tri načina, tako da zainteresovani biraju da li će nastavu da prate samostalno i to putem individualne, odnosno da li će to učiniti u paru, a što podrazumeva sprovođenje poluindividualne obuke, te isto tako imaju mogućnost i da predavanja prate u formi grupnog kursa. A tom prilikom je najvažnije da poseduju informaciju da je precizno određen broj polaznika koji mogu da pohađaju nastavu u grupi, to jest da ih može biti od 4 do 8 najviše. Isto tako je zahtevano da se prvo najmanji broj njih prijavi za praćenje online ili nastave u poslovnicama organizatora, a da bi moglo da se pristupi određivanju kako datuma početka, tako i termina, ali i dinamike održavanja. Naglašavamo da o svemu tome isključivo odluku može da donese institucija organizatora, a da je neophodno da polaznici prihvate sve definisano.

Kada je u pitanju nastava za jednog ili dvoje polaznika, napominjemo da se i individualni i poluindividualni kurs i obuka za hospitality menadžera organizuju na način koji u velikoj meri ide u prilog polaznicima. Da stvar bude jednostavnija, pomenućemo i to da svako od njih pojedinačno, a ko želi da prati ovakvu vrstu edukacije, treba i da odredi koliko će ona trajati i to smislu da će definisati dinamiku, odnosno termine održavanja i datum njenog početka u direktnom kontaktu sa koordinatorom za nastavu naše poslovnice i profesorom.

Takođe se sprovodi i korporativni kurs i obuka za hospitality menadžera i to na zahtev klijenta, a u pitanju je nastava koje se sprovodi za zaposlene u nekoj firmi. Tada se svakako posebna pažnja obraća i na ispunjenje zahteva menadžmenta te firme, tako da se ovaj tip edukacije može organizovati i u našem predstavništvu i u određenoj kompaniji, ali i preko interneta. Termine održavanja, odnosno tačno mesto, ali i dinamiku će isključivo tom prilikom da definiše klijent sa zvanično ovlašćenim predstavnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Na koji način se obuka i kurs za hospitality menadžera organizuje?

Kada se uzme u obzir činjenica da se na prvom mestu sprovodi klasični, a zatim i online kurs i obuka za hospitality menadžera, te da su u našoj ponudi tri tipa nastave, to jest grupna, individualna i poluindividualna, sasvim je i logično što mi omogućujemo svakom pojedinačnom polazniku da se opredeli na koji način će pristupati predavanjima. Samim tim će i znati koliko će otprilike da traje nastava, ali i u kojim terminima će biti organizovana, to jest kada će tačno početi, jer to isključivo može da se definiše tek kada on bude odabrao jedan od ponuđenih tipova edukacije.

Dakle, da naglasimo i da je najstrožiji princip po kome se sprovodi grupna obuka i kurs za hospitality menadžera, jer tada organizator odlučuje praktično rečeno o svemu osim o datumu početka, koji se mora sačekati i to samo zato što je uslovljen kreiranjem grupe. Određeno je da ona mora da broji četvoro polaznika najmanje, tako da osobe koje odaberu da prate tu vrstu nastave moraju da u potpunosti ispoštuju sve što u tom slučaju odredi organizator, sobzirom na to da se ni termini, a ni dinamika, ali ni datum početka ne mogu promeniti.

Svako ko bude izabrao da prati ili nastavu u paru ili za pojedinačnog polaznika, mora da zna da je princip njihove organizacije zapravo izuzetno slobodan, jer je jednostavno rečeno sve prepušteno polazniku. Ustvari, on ima obavezu da odredi kako tačan datum početka, tako i u kojim terminima će se ili individualni kurs i obuka za hospitality menadžera ili poluindividualna nastava organizovati, a uz to je neophodno i da sa zvaničnim licem jedne od naših poslovnica, odnosno sa određenim profesorom, definiše i dinamiku održavanja.

Obaveza nam je da pomenemo i to da možemo da sprovedemo posebnu vrstu obuke, to jest da se u našoj ponudi nalazi i korporativni kurs. A u pitanju je vrlo specifičan vid edukacije, koji je na prvom mestu namenjen zaposlenima, pa pošto je u pitanju relativno zahtevna ciljna grupa polaznika, organizator se trudi da princip pohađanja nastave prilagodi njihovim zahtevima, tako da se pomenuti tip obuke može organizovati na sve prethodno opisane načine, ali i u prostorijama koje nadležna lica u okviru određene organizacije budu odredila.

Koliko je određeno da traje kurs i obuka za hospitality menadžera?

Ističemo da se može pružiti informacija zainteresovanima isključivo o tome koliko traje obuka i kurs za hospitality menadžera ako se pohađa u grupi, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford kao zvaničan organizator, u tom slučaju određuje ne samo tačnu dinamiku, odnosno trajanje, nego i termine održavanja, ali i datum početka. A sve to se određuje tek u trenutku kada zvanično bude bio ostvaren osnovni zahtev i bude kreirana grupa sačinjena od minimalno 4 polaznika. Budući da ukupno 40 časova uključuje važeći nastavni fond, to organizator određuje da grupni tip edukacije traje dva meseca, to jest 8 sedmica, a dinamika je takva da svake nedelje imaju po 5 časova. A o svim neophodnim detaljima će oni, naravno da budu podrobno obavešten, tako da će saznati i koliko će tačno da traje ta vrsta nastave.

Nasuprot tome, ne može unapred da se kaže koliko će tačno da traje ni poluindividualni ili individualni, ali ni korporativni kurs i obuka za hospitality menadžera. Sasvim je jasno da je osnovni razlog za to vezan isključivo za princip njihove organizacije, tako da će i polaznici i zaposleni u nekoj kompaniji moći da dobiju te informacije tek pošto se usaglase oko detalja sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa zvaničnim predstavnikom određene poslovnice organizatora.

Spisak gradova za hospitality menadžera

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje