Kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design

Osnovni uslov koji mora da ispuniti svako koga interesuje kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design jeste da mora da bude upoznat sa korišćenjem računara, odnosno neophodno je da je pre toga imao prilike da se upozna makar sa osnovama rada u specijalizovanim programima, a koji na prvom mestu služe za kompjutersku animaciju, odnosno izradu igrica, kao i za vizuelne efekte.

Podrazumeva se da će polaznici imati prilike da savladaju sva znanja iz konkretnih oblasti i da će po završetku ovog kursa svakako biti u prilici da samostalno dizajniraju neki igricu po zahtevima klijenta, odnosno da kreiraju različite kompjuterske animacije, te da koriste brojne vizuelne efekte sa kojima će ih profesori podrobno upoznati.

Moramo naglasiti da se obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design sprovode na vrhunskoj opremi kojom je svaka poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford opremljena, ali to samo pod uslovom da polaznici žele nastavu da prate u našim poslovnicama. Takođe imamo u ponudi i online kurs, ali u tom slučaju mi ne možemo da pružimo garancije za visok kvalitet nastave, pošto se ona u tom slučaju odvija preko računara zainteresovanog polaznika i to uz korišćenje softvera koji je upravo za tu svrhu i kreiran. Ono što je važno da svako zna jeste da se i online i obuka koja se organizuje u našim poslovnicama mogu sprovesti na tri načina, tako da će svako od njih pojedinačno da se opredeli kako će da prati predavanja, to jest da li će to da učini u okviru grupe ili sa još jednim polaznikom, a putem poluindividualne nastave ili će se ipak odlučiti da kurs prati potpuno samostalno, a kada biva organizovana individualna obuka.


Sasvim logično, svaka od pomenutih vrsta nastave predviđa potpuno drugačiji način organizacije, stim što je ta različitost najuočljivija kod grupne nastave. A razlog za to jeste prvo što je početak rada u grupi uslovljen prijavom minimalnog broja osoba, kako bi grupa mogla da bude formirana. Ustvari to znači da se mora prijaviti najmanje četvoro njih, jer je to ujedno i broj osoba koji je naveden kao minimalan za kreiranje grupe, a isto tako je precizno navedeno da ih može tom prilikom prisustvovati nastavi najviše osmoro. Posle toga će naša institucija da odredi u kojim terminima će predavanja u tom slučaju da se organizuju, to jest tačno će da definiše i dinamiku sprovođenja nastave u grupi i pojedinačno će svakog upisanog polaznika o tome i da obavesti.

Znatno je slobodniji princip prema kome se ne samo individualni kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design organizuje, već i nastava u paru, odnosno poluindividualna. A ono što se u tom slučaju razlikuje je vezano samo za broj polaznika, uzevši u obzir da individualnu pohađa samo jedna osoba, a poluindividualni kurs treba da prati njih dvoje. Kada smo rekli da je fleksibilniji način organizacije, pod tim smo mislili na činjenicu da će zainteresovani polaznik sve što se odnosi na organizaciju konkretne vrste nastave koju želi da prati, to jest datum njenog početka i dinamiku održavanja, kao i termine isključivo morati da usaglasi sa licem koje je u našoj poslovnici za to nadležno, kao i sa onim profesorom koji će izabranu vrstu obuke i da vodi.

Isto tako se organizuje i korporativna obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design, a taj tip nastave može da se sprovede i u određenoj kompaniji, odnosno u njenim prostorijama i preko interneta, kao i u jednoj od naših poslovnica, što sve zavisi od toga kako klijentu, to jest njegovim zaposlenima bude odgovaralo.Napominjemo da se ovaj kurs organizuje cele godine i to u tačno definisanim terminima, pa je zato dopušteno svima koji su zainteresovani da se svakog dana prijave. A to mogu da učine telefonom, kada će kontaktirati konkretnu poslovnicu zvaničnog organizatora, ali i lično u bilo kom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, te im nudimo mogućnost i da elektronskim putem izvrše prijavu, kada svoje podatke šalju na zvaničan mejl naše institucije.

Obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design - nastavni plan

Na prvom mestu smo u obavezi da istaknemo vrlo važnu činjenicu koja se odnosi na korišćenje opreme za vreme trajanja ovog kursa, a koja je vrhunskog kvaliteta i nalazi se u okviru predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u svakom gradu. Ipak, isto tako je naša dužnost da naglasimo i to da mi nismo u mogućnosti da pružimo potrebne garancije ukoliko se neko bude odlučio da ovu obuku prati putem interneta, jer se u tom slučaju ona sprovodi preko računara tog polaznika.

Određeno je da kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design na početku bude usmerena na upoznavanje svih prisutnih sa pojmom kompjuterske animacije, a sa akcentom na takozvanoj 3 D animaciji. U tom segmentu će profesori da im kratko ukažu na to kako se pojam animacije razvijao, te će biti reči i o osnovnim pojmovima vezanim za ovu oblast. Isto tako će da im predstave i osnove takozvanog 3 D modeliranja, a zatim će da prisutnima objasne šta je to Flash animacija i kako se sa njom radi.

Sledi rad u programu Adobe Photoshop, sa posebnim akcentom na upoznavanju sa različitim alatima koji se koriste prilikom obrade fotografija. Svakako će u tom delu da nauče kako se vrše korekcije boja, odnosno na koji način se pristupa obradi konkretne fotografije u ovom programu, a upoznaće i način na koji se ona priprema za štampu, te kako se izvozi, ali i na koji način se mogu primeniti različiti efekti u ovom programu.

Pored toga će polaznici da usavrše i rad sa programom Autodesk Maya, gde će naučiti između ostalog i koji su osnovni principi modeliranja, ali i kako se uz primenu ovog programa radi sa animacijom, te kako funkcioniše podešavanje osvetljenja. A potom sledi savladavanje oblasti koja se odnosi na dizajniranje igrica, a u okvru koje će svi polaznici ovog kursa da nauče da koriste i neke od naprednijih funkcija u konkretnoj oblasti.

Budući da je obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design primarno usmerena na praktičan deo, to se i podrazumeva da će svi prisutni na licu mesta dobiti priliku da u praksi primene znanja koja su stekli i ranije i u toku teorijskog dela ovog kursa. Predavači će se tom prilikom potruditi i da obrate pažnju na rad svakog polaznika pojedinačno, a kako bi primetili eventualne greške i svakome od njih na to ukazali, ne bi li ih prisutni ispravili. Upravo na taj način će oni mnogo bolje i moći da primene sva znanja iz konkretnih oblasti, a nakon što po završetku ove obuke počnu zaista da rade posao za koji su se školovali.

Gde i kada se kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design održava?

Mesto na kome se obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design organizuje prvenstveno će zavisiti od izbora svakoga pojedinačno ko vrši prijavu, pošto je u našoj ponudi onaj tip nastave koji polaznici mogu da pohađaju u jednoj od naših poslovnica, te isto tako i nastava koja se provodi preko interneta.

Oba pomenuta tipa obuke se organizuju na tri načina, tako da se pred svakog pojedinačnog polaznika ostavlja mogućnost da nastavu prati u grupi, odnosno da to učini individualno ili u paru. A kada bude vršio odabir, polaznik mora da bude upoznat sa detaljima koji se odnose na organizaciju, jer se grupna obuka sprovodi po potpuno drugačijem principu. Naime, tada se zahteva da organizator odluči u kojim terminima će predavanja da budu sprovedena, odnosno po kojoj dinamici. Ali, samo jedan detalj koji se odnosi na organizaciju nema nikakve veze sa organizatorom, već isključivo sa ispunjenjem osnovnog zahteva za početak te vrste nastave, odnosno sa prijavljivanjem određenog broja polaznika. A da bi polaznici znali zbog čega se zahteva prijava najmanje četiri osobe za početak ovog tipa kursa, oni moraju da znaju i da je toliko određeno najmanje članova da broji jedna grupa, te je takođe precizno definisano da ih osmoro može biti prisutno najviše. Nakon što pomenuti zahtev, odnosno uslov bude bio ispunjen, svi će oni dobiti tačne podatke i to najpre o datumu kada će grupnu kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design da počne, ali isto tako i o terminima, odnosno i o definisanoj dinamici.

Trebalo bi da svaki polaznik koji bude odabrao da ovaj kurs prati samostalno ili u paru, a kada se sprovodi poluindividualna nastava, sa profesorom koji je u tom slučaju nadležan, odnosno sa koordinatorom za nastavu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford apsolutno sve detalje koji se odnose na organizaciju precizira. Tačnije, tada bi oni trebalo prvo da se dogovore o tome kada će tačno početi ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design, a poslet toga se očekuje takođe da definišu i tačne termine održavanja nastave, ali i da preciziraju po kojoj dinamici će se ona vrsta kursa koju budu izabrali i odvijati.

Kako se organizuje po zahtevu neke kompanije i korporativni kurs, tako ćemo naglasiti da je način njihovog sprovođenja isto prilično fleksibilan, tako da menadžment konkretne kompanije o svemu mora da postigne dogovor direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom naše institucije.

Kako se obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design organizuje?

Da bismo mogli da tačno navedemo sve detalje koji se odnose na organizaciju ove obuke, prvo moramo da istaknemo činjenicu da se organizuje kako onlajn kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design, a koju polaznici prate preko računara odakle god žele, tako isto i uobičajena vrsta nastave, kada oni predavanja treba da prate direktno u prostorijama jedne od naših poslovnica.

Isto tako je naša obaveza da naglasimo da se i jedna i druga vrsta nastave koje smo prethodno naveli organizuju kako za dve osobe u isto vreme, odnosno u skladu sa poluindividualnom nastave, tako i grupna, a koju treba da pohađa najmanje četiri, odnosno najviše osam osoba. Uz to ćemo zainteresovanima da ponudimo praćenje ovog kursa individualno, a što logično podrazumeva da je taj polaznik sam prisutan tokom nastave.

Dinamika i termini se određuju isključivo kod grupne nastave od strane organizatora, dok je način na koji se ne samo poluindividualna obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design, nego i individualna nastava sprovodi sasvim drugačiji.

Prvo da naglasimo da se nastava u grupi ni u kom slučaju ne može organizovati odmah pošto neki polaznik bude izvršio prijavu, odnosno nakon što se bude upisao, kao što je to slučaj kod druge dve vrste nastave, ali je to tako zato što je jasno definisan osnovni uslovi za početak rada u grupi. Pre nego što navedemo koji je to zahtev, moramo istaći činjenicu da jedna grupa broji od četvoro do osmoro ljudi, pa je samo iz tog razloga u pitanju zahtev koji je vezan za kreiranje grupe. A to ustvari znači da se mora najmanje četiri osobe prijaviti i to kako za praćenje nastave u našim poslovnicama, tako i za online kurs, pa se tek onda pristupa određivanju dinamike i termina, kao i talnog datuma početka.

Prethodno smo pomenuli da se individualna, kao i polu individualna obuka sprovode na drugačiji način, što znači da svaki polaznik koji bira jednu od njih ima apsolutnu slobodu u donošenju odluke vezano za termine održavanja, odnosno dinamiku i datum početka. Tada je njegova obaveza da navedene zahteve iznese nadležnom licu u našoj poslovnici, kao i svom profesoru i da se zatim sa njima dogovori na koji način će biti organizovan bilo individualni, bilo poluindividualni kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design.

Sično tome se organizuje i takozvana korporativna nastava, stim što tada sve detalje dogovara predstavnik konkretne kompanije sa zvanično ovlašćenim licem u poslovnici organizatora.

Koliko treba da traje kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design?

Kako je određeno da grupna obuka i kurs traje ukupno šest sedmica, te je od 40 časova sačinjen nastavni fond, to i navodimo da pomenuta vrsta nastave uključuje u proseku po 6 do 7 časova na nedeljnom nivou. Međutim, mi se svakako moramo ograditi od navođenja preciznog trajanja ove vrste kursa, a najpre zato što će o detaljima vezanim za dinamiku, odnosno termine održavanja grupne obuke svaki prethodno prijavljeni i upisani kandidat da bude informisan i to nakon što osnovni zahtev bude bio ispunjen, odnosno onog trenutka kada bude grupa od minimalnog broja članova formirana.

Isto tako mi nismo u mogućnosti da precizno navedemo ni koliko traje individualni, odnosno poluindividualni kurs i obuka za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design i to isključivo zbog principa po kome se te vrste nastave organizuju. Radi se o tome da je pojedinačnom polazniku dozvoljeno da se direktno sa koordinatorom za nastavu, to jest sa onim profesorom koji će biti dužan da sprovede ovaj kurs dogovori kako oko tačnog datuma kada će početi izabrana vrsta nastave, tako i oko termina i dinamike. Samim tim ove vrste nastave mogu da traju i više od vremena koje je predviđeno za rad u grupi, ali i manje, a što će pojedinačni polaznik saznati kada bude usaglasio sve zahteve sa pomenutim osobama.

Kada je zahtev usmeren da se organizuje korporativna obuka i kurs za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design, klijent bi trebalo da zna da ta vrsta nastave može da traje različito od grupne, jer je takođe način sprovođenja drugačiji, to jest ta vrsta nastave se organizuje najpre u skladu sa potrebama i zahtevima polaznika.

Spisak gradova za kompjutersku animaciju, vizuelne efekte i game design

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje