Kurs i obuka za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata

Uzevši u obzir činjenicu da se u savremenim uslovima poslovanja mora biti veoma preduzimljiv i snalažljiv, preporučeno je da sve osobe koje se, posredno ili neposredno bave programiranjem pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovana obuka i kurs za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata. Ciljnu grupu naznačene edukacije predstavljaju i vođe timova koji rade na ostvarivanju konkretnih poslovnih zadataka i poduhvata, ali i menadžeri programa i projekata.

Ukoliko su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici nekog preduzeća sprovešće se korporativna nastava koju oni mogu da prate preko interneta ili na klasičan način. U slučaju da njihov izbor bude druga opcija, mogu na časove da dolaze u neku od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford koje se nalaze na više od 20 lokacija na području Republike Srbije, a takođe mogu da se obučavaju i u svom radnom okruženju, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji na kojoj ima uslova za adekvatno sprovođenje i praćenje predavanja. Raspored rada za ove polaznike, odnosno vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum početka kompletnog programa u dogovoru će odrediti zvanični reprezent kompanije koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Pojedinačni kandidati mogu da nastavu prate u grupi, u paru ili nezavisno od ostalih. Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka za koriscenje Skram metodologije u realizaciji projekata imaće priliku da sa svojim profesorom ostvare vrlo blisku komunikaciju, da mu postavljaju pitanja, razgovaraju o konkretnoj temi i iznose svoje stavove i ideje. Kako neće imati kome da se prilagođavaju, moći će da predviđene obrazovne sadržaje savlađuju tempom koji im najviše odgovara, a nadležni predavač će učiniti sve da im maksimalno prilagodi način prezentovanje novih informacija i tako im omogući da lako i brzo ostvare željene ciljeve. Polaznici koji se opredele za ovakav pristup imaće i mogućnost da pre početka nastave naznače kada im odgovara da počnu sa obukom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko to bude prihvatljivo stručnjaku koji vodi seminar i koordinatoru za nastavu u datoj poslovnici organizatora, predloženi raspored će se zvanično usvojiti i po njemu će se sprovoditi predavanja sve do kraja edukacije.


Oni koji se opredele za poluindividualnu obuku pratiće predavanja zajedno sa još jednom osobom i, praktično funkcionisati kao tandem u nastavi. Ovo je zapravo najjednostavniji vid grupnog delovanja, gde oba kandidata jednako dolaze do izražaja, međusobno se pomažu i podržavaju, a nove informacije i znanja stiču i putem međusobne komunikacije, razmene mišljenja i iskustava. Imajući u vidu da je u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, prijavljenima je omogućeno da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom navedene obrazovne institucije dogovaraju u vezi sa svim aspektima organizacije nastave, te tako mogu zajednički da utvrde datum kada će edukacija početi, te dane i satnicu po kojoj će se održavati predavanja.

Kandidati koji žele da se edukuju u neprestanoj interakciji sa drugima mogu da odaberu grupni seminar za koriscenje Skram metodologije u realizaciji projekata i da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju kroz komunikaciju sa svojim kolegama. Nastavu na ovaj način može da prati maksimalno osam osoba, budući da bi sa većim brojem ljudi bilo jako teško ostvariti kvalitetnu dinamiku i omogućiti svakome da se adekvatno razvije u pomenutom obrazovnom procesu. Takođe, grupa ne može da se formira dok za ovakav vid obrazovnog delovanja ne bude prijavljeno najmanje četvoro polaznika, te je stoga neophodno ponekad da oni budu strpljivi i sačekaju da se pomenuti uslov ispuni. Oni koji odaberu ovakav model edukacije treba da znaju da ni na koji način neće moći da utiču na organizaciju nastavnog procesa, odnosno da shodno svojim potrebama i zahtevima definišu termine i učestalost održavanja predavanja, kao i datum za početak kursa, pošto će sve ove detalje unapred da utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Bilo da rade pojedinačno, u grupi ili u paru, ovi polaznici mogu nastavu da prate online, odnosno da se obučavaju preko interneta, ali u tom cilju moraju da prethodno sprovedu određenu pripremu. Potrebno je, naime da na svoj računar instaliraju namenski softver, što nije posebno zahtevan postupak i većina kandidata može da ga obavi samostalno, ali je svakako organizator za one koji se ne budu snašli obezbedio pomoć informatičkih stručnjaka u svakoj poslovnici pomenute institucije. Ovim polaznicima na raspolaganju je i klasična nastava kada će na predavanja, prema rasporedu koji budu dobili treba da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora.

Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata treba najpre da se za to prijave i da nadležnom službeniku navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici pomenute institucije, preko telefona ili slanjem poruke sa pomenutim sadržajem na odgovarajuću mejl adresu. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se zvanični upis na seminar, kome su oni dužni da lično prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, vreme i mesto odvijanja pomenute procedure svim kandidatima će biti na vreme saopšteni.Čime se bavi kurs i obuka za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata?

Budući da je za postizanje poslovnih uspeha veoma bitna agilnost, stručnjaci koji budu angažovani će sve polaznike, kada startuje seminar za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata najpre upoznati sa agilnim razvojem softvera. Napomenuće i da su danas najpoznatije metode u naznačenoj oblasti ekstremno programiranje (XP), kao agilni jezik uzora za razvoj softvera u timu, zatim industrijsko ekstremno programiranje (IXP), Skram, agilno modeliranje, te adaptivni razvoj softvera, različite „crystal“ metode, kao što je recimo crystal clear, metod dinamičnog razvoja sistema (DSDM), kao i razvoj vođen karakteristikama (FDD), „suvi“ razvoj (lean development) i agile unified process (AUP). U okviru ove teme takođe će biti reči i o agilnoj dokumentaciji, ICONIX - u, MSF - u (Microsoft Solutions Framework), metodi agilnih podataka, te o refaktorisanju baza podataka.

Na narednim časovima ovlašćeni profesori će istaći da je Skram iterativna agilna metodologija koja je prilično fleksibilna i omogućava razvojnim timovima da na vreme odreaguju u situacijama kada naručilac promeni svoje zahteve, budući da se smatra da oni ne mogu da budu precizno definisani na početku razvoja. Polaznici će, između ostalog saznati i da Skram poseduje efikasne i prilično jednostavne metode za podelu uloga i zaduženja u okviru tima, kako bi se svako koncentrisao na deo za koji odgovara. Govoreći o principima navedene metodologije, ovlašćeni stručnjaci će kandidatima kojima je namenjena obuka i kurs za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata objasniti da ona počiva na transparentnosti, ispitivanju i prilagođavanju. Dakle, svi elementi procesa moraju da budu vidljivi osobama koje odgovaraju za rezultate konkretnog poduhvata, a posmatrači treba da imaju isti pogled na stvari. Kada je u pitanju ispitivanje, nadležni stručnjaci će napomenuti da učesnici Skrama moraju redovno da ispituju napredak kako bi se na vreme otkrile nepoželje varijacije. Ovi postupci se sprovode u određenim trenucima tokom rada i ne bi trebalo da budu previše česti. Kandidatima će biti objašnjeno da se, ukoliko je utvrđeno da jedan ili više elemenata procesa odstupa od odgovarajućih okvira, vrši prilagođavanje kako bi se u najvećoj mogućoj meri smanjile nepodudarnosti.

Na predavanjima koja slede profesori će se baviti upravljanjem razvojem proizvoda, koji povezuje različite discipline poput marketinga, finansija i sličnog. Polaznicima će biti napomenuto da je potrebno da svaka firma pronađe način upravljanja razvojem proizvoda koji joj najviše odgovara i da pri tom mora uzeti u obzir sve faktore koji na pomenuti proces utiču. Osobe za koje se bude organizovao kurs i obuka za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata biće upućene i na radno okruženje koje ona podrazumeva, te će im tako profesori predstaviti uloge u ovom procesu. Saznaće da skram vođa (eng. scrum master) osigurava da su svi članovi tima dobro razumeli i usvojili navedenu metodu, te da pomaže članovima razvojnog tima da adekvatno iskorste znanja i veštine koje poseduju. On može da bude deo razvojnog tima, ali ne bi trebalo da bude i vlasnik proizvoda (eng. product owner), koji je zapravo odgovoran za upravljanje listom zadataka proizvoda, koja mora da bude transparentna. Razvojni tim (development team) sastavljen je od profesionalaca svih postrebnih specijalnosti. Optimalni broj njegovih članova kreće se između 5 i 9 osoba, a sve one imaju jednak tretman, nezavisno od količine posla koji obavljaju.

Pre nego što se edukacija privede kraju, predavači će govoriti o primeni agilne metodologije u projektnom menadžmentu, te objasniti prisutnima kako da izaberu i organizuju procese u svim fazama razvoja i kako da osmisle realne planove. Uputiće ih i u principe dobre prakse kako bi isporučili proizvode u kratkim vremenskim intervalima, dobili brze povratne informacije od klijenata i neprestano usavršavali proizvode, uz aktivnu saradnju sa korisnicima i prilagođavanje promenama.

Gde i kada se odvija stručni seminar za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata?

Lokacija na kojoj će se obučavati polaznici koji pomenutu edukaciju pohađaju u statusu zaposlenih u nekom preduzeću zavisiće od toga da li se oni opredele za klasični ili online rad. Ukoliko se korporativna obuka i kurs za korišćenje Skram m metodologije u realizaciji projekata sprovodi preko interneta, polaznici će moći da se edukuju sa bilo kog mesta koje im za to odgovora, budući da će predavanja pratiti preko svojih računara. Ako se, pak opredele za standardnu nastavu, imaće na raspolaganju moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, odgovarajući prostor u firmi za koju rade i svaka druga lokacija na kojoj postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za sprovođenje nastave. Vreme i učestalost održavanja njihovih časova, kao i datum za početak kursa zajednički će da odrede ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Osobe koje nastavu pohađaju pojedinačno mogu da rade odvojeno od ostalih, odnosno da se obučavaju prema principima individualne edukacije. Oni će, takođe moći da prate predavanja uživo ili online, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će raditi. U prvom slučaju moraće da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora prema definisanom rasporedu, dok će u drugoj varijanti moći da predavanja prate preko svojih računara, odnosno sa bilo kog mesta koje im za to odgovara. Osim toga, dobiće i mogućnost da pre početka edukacije navedu kada im odgovara da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Ukoliko se sa tim saglase nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, predloženi raspored će početi zvanično da se upotrebljava i tako će ovi polaznici moći sa mnogo manje stresa i opterećenja da prođu pomenuti program. Pored toga, dobiće i priliku da predviđene obrazovne rezultate ostvaruju tempom koji im odgovara, budući da će se čitav obrazovni proces maksimalno prilagoditi njihovim sposobnostima, mogućnostima i brzini kojom usvajaju nove informacije.

Za one koji žele da se edukuju u paru kreiran je poluindividualni kurs i obuka za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata, koji takođe može da se prati preko interneta ili uživo. Ako se nastava odvija online, kandidati naravno mogu da je prate sa bilo kog mesta koje smatraju odgovarajućim, dok će ukoliko se opredele za klasičnu nastavu morati da dolaze u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo navedene institucije. Ovi polaznici će biti u mogućnosti i da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te tako utvrde termine i ritam održavanja predavanja, kao i datum za početak edukacije koji će im svima odgovarati.

Grupna nastava se sprovodi za najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih koji će, ukoliko predavanja budu pratili uživo zajedno dolaziti na časove u odgovarajuću poslovnicu pomenute institucije prema rasporedu koji budu dobili ili će, pak raditi pomoću svojih računara sa mesta koje im za to najviše odgovara, ako se opredele za online nastavu. Ni u jednom slučaju, međutim neće moći da svojim zahtevima utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, pošto će sve te pojedinosti, odnosno termine za održavanje časova, datum početka sprovođenja programa i uopšteni tempo delovanja da utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a kandidati će morati da ga u potpunosti prihvate. Kako u ovom procesu učestvuje veliki broj osoba, jednostavno nije moguće izaći svima u susret kada je u pitanju plan delovanja, te zbog toga doneta odluka da taj posao obavi osoba koja nije direktno uključena u nastavu, a polaznici moraju da se uz manja ili veća odricanja svemu tome prilagode.

Bilo da rade u grupi, u paru ili pojedinačno, osobe koje nastavu pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da odaberu online seminar za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata i da predavanja pohađaju preko interneta. Tada će, međutim imati obavezu da pre toga na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera, a ukoliko to ne budu mogli samostalno da obave mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije i dobiju odgovarajuću tehničku podršku. Na raspolaganju im je takođe i klasična obuka, kada će na časove u određenim terminima morati da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora i tamo prate predavanja ovlašćenih stručnjaka u prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovanja.

Kako je organizovana obuka i kurs za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata?

Pojedinačni kandidati mogu da nastavu prate zajedno sa još nekoliko drugih polaznika, ali međutim neće moći da određuju kada će grupni kurs i obuka za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata da počne, kao ni kojim danima i u koliko sati će da se održavaju časovi. Sve te pojedinosti unapred će da definiše ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a prijavljeni u vezi sa tim neće moći da podnose nikakve prigovore, već će tokom celokupnog programa nastavu da prate prema tom rasporedu. Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše vrlo precizno je određena njena veličina, te tako ona može da se smatra kreiranom tek kada obuhvata minimalno četvoro polaznika, dok takođe u njenom sastavu ne sme da bude ni više od njih osmoro, jer bi tada kvalitet obrazovnog rada mogao da bude doveden u pitanje.

Individualna edukacija namenjena je onima koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom. Ovde se veoma vodi računa o ličnim karakteristikama kandidata i nastava se maksimalno tome prilagođava. Oni, dakle mogu da napreduju u skladu sa svojim sposobnostima, mogućnostima i interesovanjima, a omogućena je i veća sistematičnost u radu jer se dosledno ostvaruju unapred postavljeni ciljevi. Nadležni profesor takođe može da tokom edukacije stekne jasnu sliku o napretku konkretnog polaznika i da u skladu sa tim koriguje i poboljša svoj nastavni rad. Ovaj pristup odlikuje i jedan fleksibilan koncept određivanja rasporeda. Naime, pošto se tada nastava odvija po sistemu „jedan na jedan“, što znači da predavač radi samo sa jednim polaznikom kome je, stoga moguće maksimalno izaći u susret kada je reč o terminima i ritmu održavanja časova i datumu za početak obuke. On će dakle izneti svoje predloge, a zatim će se u vezi sa tim konsultovati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, ali će se svakako nastojati da se u što većoj meri ispoštuju zahtevi konkretnog kandidata.

Osobe koje žele da se obučavaju zajedno sa još jednim kolegom mogu da pohađaju poluindividualni seminar za koriscenje Skram metodologije u realizaciji projekata. To je zapravo jedan tandemski rad koji omogućava sučeljavanje stavova, dijalog između kandidata, kao i njihovu aktivnu komunikaciju sa nadležnim predavačem. Oba člana tima jednako dolaze do izražaja tokom nastave i treniraju se u ispoljavanju maksimalne tolerancije prema stavovima drugih ljudi, što će im svakako pomoći i u realnom životu i poslovanju.Oni takođe imaju priliku da sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora zajednički definišu vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin za početak celokupnog programa, te tako naprave raspored kojim će svi biti podjednako zadovoljni.

Bilo bi se obučavaju pojedinačno, u grupi ili u paru, ovi kandidati mogu nastavu da prate preko interneta, za šta će zapravo koristiti svoje računare. Upravo zbog toga su obavezni da na njih, pre početka nastave instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije uspeti da urade samostalno jer postupak uopšte nije komplikovan. Ukoliko bude onih koji se ne snađu ili budu imali nekih pitanja i nedoumica, svakako se mogu obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora, gde će njihov problem biti rešen brzo i efikasno. Ovi kandidati takođe mogu nastavu da prate uživo, odnosno na standardni način, kada su obavezni da u utvrđenim terminima dolaze u određeno predstavništvo organizatora i tamo, u savremeno opremljenim prostorijama prate predavanja osvedočenih eksperata.

Kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u određenoj firmi sprovodi se korporativna obuka i kurs za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata. Tada polaznici predavanja mogu da prate preko interneta, ali i na klasičan način i u takvoj situaciji im je omogućeno da odaberu mesto na kome će se edukovati. Nude im se odgovarajuće prostorije najbližeg predstavništva navedene institucije, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i bilo koja druga lokaciji koju oni smatraju pogodnom ukoliko tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za sprovođenje nastave. U svakom slučaju, vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za početak celokupnog programa sporazumno će da odrede zvanični reprezent konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko će da traje kurs i obuka za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata?

Prema planu organizatora predviđeno je da navedena edukacija ukupno traje 14 školskih časova, tačnije rečeno 630 minuta. Takođe je predviđeno da se dvočasi, u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 7 dana.

Kandidati za koje se bude organizovao korporativni seminar za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata imaće isti broj časova, ali će međutim njihov raspored da zavisi od dogovora između zvaničnog predstavnika firme u kojoj su zaposleni i koordinatora za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.

Oni koji se budu obučavali individualno ili u paru takođe će imati 14 časova, ali će u velikoj meri moći da utiču na termine i ritam održavanja predavanja, o čemu će se dogovarati sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Gore navedeni tempo delovanja validan je zapravo isključivo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs za korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata, budući da tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Korišćenje Skram metodologije u realizaciji projekata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje