Kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima

Bez obzira da li ste zaposleni ili ne, a želite da steknete osnovna znanja vezana za uvoz i izvoz, odnosno poslove međunarodnog prometa ili, pak hoćete da naučite na koji način funkcioniše upravljanje tenderima, na raspolaganju vam je kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima, koja je sa velikom pažnjom od strane vodećih stručnjaka u ovoj oblasti osmišljena.

Nastava se organizuje u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford koje su smeštene na više od 20 lokacija u celoj zemlji, a za one kojima više odgovara takav način, je u ponudi i online kurs. U pitanju je takva vrsta nastave za čije pohađanje se zahteva da zainteresovani poseduje sopstveni računar, uzevši u obzir da će predavanja da prati uz njegovu pomoć i to putem virtuelnih učionica.

Svakako je bitno naglasiti da se i klasična i online nastava sprovode na tri načina, tako da svako ima mogućnost da izabere da li će predavanjima da pristupa individualno ili će to da učini u društvu sa još jednom osobom, a kada se sprovodi poluindividualna obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima, te isto tako postoji mogućnost i da nastavu prati u formi grupne, a što podrazumeva prisustvo više osoba predavanjima, tačnije od četvoro do najviše njih osmoro.


Striktno je definisan princip organizovanja za sva tri tipa nastave, a organizator je dužan da odredi u kojim terminima će se rad u grupama odvijati, to jest po kakvoj dinamici. Najvažnije je istaći da je iznet zahtev za formiranjem grupe i to kao primarni uslov za početak ove vrste nastave, što znači da se mora četvoro ljudi najmanje prijaviti za njeno pohađanje da bi taj tip obuke mogao da počne. A pošto se to bude i zvanično desilo, organizator će imati obavezu prvo da kreira grupu, a zatim i da tačno odredi termine, to jest dinamiku održavanja, te da posle toga u skladu sa aktuelnim pravilima obavesti sve koji su se prijavili.

Individualni kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima se organizuje po potpuno istom principu kao i nastava u paru, odnosno poluindividualna, a to znači da organizator ne utiče na termine i dinamiku, to jest na datum početka, već da polaznik dogovara to sa licem koje je ovlašćeno u konkretnoj poslovnici organizatora, to jest sa predavačem.

Sem toga, organizuje se i korporativni kurs, što je specifična vrsta nastave u tom smislu što je pohađaju oni osobe koje su zaposlene u određenoj organizaciji. Upravo iz tog razloja je i dopušteno menadžmentu konkretne kompanije da zahteva gde želi da se korporativna obuka i kurs organizuje, odnosno da navede da li će to biti u prostorijama te organizacije ili polaznicima više odgovara da nastavu prate preko interneta, te u jednoj od naših poslovnica. A isto tako je vrlo fleksibilno i vreme održavanja, to jest termini u kojima će se predavanja organizovati, kao i dinamika, a o čemu bi klijent trebalo da se dogovi sa zvaničnim predstavnikom institucije organizatora.

Prijava se vrši cele godine i to ili preko interneta, to jest mejla, odnosno lično ili putem telefona izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.Kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima - program nastave

Svi polaznici koji se budu opredelili da pohađaju ovaj kurs će u toku uvodnog predavanja da dobiju jasne informacije o osobenostima prometa robe na međunarodnom nivou, a drugi deo koji uključuje obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima je usmeren na savladavanje znanja vezanih za tendere i način na koji se njima upravlja na najbolji mogući način.

Iskusni predavači će sasvim sigurno da se potrude i da prisutnima objasne na koji način funkcioniše proces uvoza, odnosno izvoza, te kako generalno funkcioniše logistika. Tom prilikom će da nauče i koje su osnovne funkcije koje logistika ima (nabavka, proizvodnja i distribucija), ali i šta se podrazumeva pod lancem snabdevanja, kao i na koji način on funkcioniše. Zatim će im biti objašnjena relacija između logistike i transporta, a isto tako će da se upoznaju i sa različitim vrstama transporta, te sa načinom njihovog funkcionisanja, a sa stanovišta uvoza i izvoza robe različitih karakteristika.

Sledi upoznavanje sa osnovnim konceptom trgovine na međunarodnom nivou, a kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima će omogućiti prisutnima i da se vrlo detaljno upoznaju sa svim onim procedurama koje se odnose na postupak kako uvoza, tako i izvoza. Svakako će im profesori prezentovati i kroz primere pokazati koja su to dokumenta koja moraju da prate konkretnu robu u oba slučaja, ali će im isto tako objasniti i na koji način se ta dokumenta popunjavaju.

Oblast sa kojom se nakon toga upoznaju prisutni se odnosi na obaveze, odnosno odgovornosti uvoznika, to jest izvoznika, a biće im predstavljeni i osnovni oblici osiguranja.

Već je prethodno navedeno da obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima uključuje i deo koji je primarno vezan za konkursnu, odnosno tendersku dokumentaciju, a u okviru tog dela se polaznici upoznaju sa principima koji se primenjuju tom prilikom. Najpre će im biti objašnjeno kako se vrši upravljanje u slučaju javnih tendera, a zatim i koje su sve faze, generalno u toku tog procesa u opticaju.

Sledi upoznavanje sa takozvanim faktorima uspeha u okviru upravljanja tenderskom dokumentacijom, a biće reči i o indikatorima učinka koji se tretiraju kao najbitniji, što se odnose i na operativne indikatore, ali i na one koji su poznati kao strateški.

Podrazumeva se da će kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima omogućiti prisutnima da se upoznaju i sa brojnim primerima iz prakse i to u okviru oba dela koja su predviđena aktuelnim nastavnim programom.

U kojim terminima i gde se održava kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima?

Tačni termini u kojima će se obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima organizovati se definišu na osnovu toga da li se polaznik opredeli za rad u paru, to jest za pohađanje poluindividualne nastave, odnosno za onu koju može pojedinačno da prati (individualna) ili mu više odgovara da to učini zajedno sa ostalim polaznicima, a što se odnosi na grupnu obuku, kojoj prisustvuje od četvoro do osmoro ljudi u isto vreme.

Kada se bude odlučio za jednu od ponuđenih opcija, polaznik će od kordinator za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj se upisuje da dobije i tačne informacije i to ne samo o terminima, nego i o datumu početka, odnosno o dinamici. A kada je u pitanju mesto održavanja, naglasićemo da je u ponudi ne samo klasični kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima, nego i onaj tip nastave koji polaznici prate preko interneta.

Već smo pomenuli da je u našoj ponudi kako individualna, tako i grupna, odnosno poluindividualna nastava, stim što se svaka od njih organizuje po tačno utvrđenim pravilima. Tako je navedeno da se zahteva prvo kreiranje jedne grupe i to od minimum četvoro polaznika, a da bi rad u grupama uopšte i mogao da započne. Obrazovni centar Akademije Oxford će posle toga da odluči kojom dinamikom i u kojim terminima će se ta vrsta nastave organizovati, te se podrazumeva da će oni vrlo brzo po kreiranju grupe da o svemu tome obaveste prijavljene osobe.

Poluindividualna, kao i individualna obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima nude mogućnost svakom prijavljenom da se dogovori direktno sa nadležnim licem naše poslovnice, to jest sa profesorom koji će i da vodi ovu obuku o svemu i to ne samo o dinamici i o terminima održavanja, nego i o datumu početka, to jest o apsolutno svakom detalju koji se odnosi na organizaciju.

Specijalni kurs koji je predviđen za zaposlena lica, to jest onaj tip obuke koji je na raspolaganju svim zainteresovanim kompanijama, a poznat je kao korporativna nastava se može organizovati upravo tamo gde klijentima odgovara, to jest ili u prostorijama te firme ili preko interneta, ali isto tako i u konkretnoj poslovnici naše institucije. Takođe je vrlo fleksibilan princip organizacije korporativnog kursa i po pitanju datuma početka, odnosno termina održavanja, te dinamike pa se očekuje da se predstavnik naše institucije precizno o svemu tome dogovori sa ovlašćenim licem konkretne organizacije.

Na koji način se obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima organizuje?

Kako je poznato da Obrazovni centar Akademije Oxford izuzev obuke koju bi trebalo polaznici da prate u bilo kojoj poslovnici ove institucije ima takođe u ponudi i online kurs, to je i sasvim logično što se od prijavljenih očekuje da se opredele za jednu od njih. Međutim, obavezni smo i da istaknemo činjenicu da je u našoj ponudi isto tako i individualni, odnosno grupni, kao i poluindividualni kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima, tako da je predviđeno da svaki prijavljeni prvo odabere gde će nastavu pohađati, a posle toga i na koji način od svih pomenutih.

Različit je način sprovođenja sva tri tipa nastave, a najpre grupne, jer se prvo očekuje prijava najmanje četiri osobe koje žele da prate baš takvu vrstu kursa, pa se tek onda definišu svi detalji. Zapravo je reč o tome da organizator određuje kako dinamiku održavanja, isto tako i termine kod grupne nastave, a ima pravo da to učini tek pošto se grupa od najmanjeg broja članova bude formirala.

Svaki polaznik kome takav vid sprovođenja edukacije ni u kom slučaju ne odgovara iz različitih razloga, ima mogućnost da se opredeli ili za individualnu ili zapolu individualnu nastavu, jer je u tom slučaju njemu dato mnogo više slobode u odlučivanju, a vezano za princip organizacije. Pod tim se misli da svaki zainteresovani polaznik u takvim situacijama treba da se sa nadležnim predavačem, to jest direktno da koordinatorom za nastavu u okviru poslovnice organizatora u kojoj se upisuje, usaglasi oko apsolutno svih detalja koji se odnose na organizaciju. A oni bi, zapravo tom priliko trebalo prvo da definišu datum kada će individualna obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima ili nastava u paru da počne, kao i kojom dinamikom će se održavati i u kojim će to biti terminima.

Pored svega pomenutog, možemo klijentima da ponudimo i takozvani korporativni kurs, a kada su polaznici zapravo ona lica koja su u određenoj organizaciji zaposlena. Izuzev mogućnosti da se ta vrsta nastave sprovede u prostorijama te firme, mi im nudimo priliku i da ovaj vid edukacije organizujemo u prostorijama te organizacije, ali i putem internet. Podrazumeva se da će predstavnik naše institucije da se i o tome, ali i o datumu početka, te o dinamici prema kojoj bi trebalo predavanja da budu organizovana, kao i o terminima da se precizno dogovori sa ovlašćenim predstavnikom naše institucije direktno.

Koliko traje kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima?

Sa ukupnim fondom nastave od 20 sati, grupna obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima bi trebalo da traje tri dana, uzevši u obzir da dinamiku tada treba da odredi organizator, a ona je u ovom trenutku definisana sa po 6 do 7 sati svakodnevne obuke. Naravno, to može da se promeni, pa zato naglašavamo da će svi upisani koji žele da predavanja prate u grupi dobiti tačnu informaciju neposredno pošto bude bio ostvaren jedini uslov za to, to jest kada bude bila grupa od najmanje četvoro polaznika kreirana.

Za sve osobe koje interesuje kako poluindividualni, tako i individualni kurs i obuka za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima je i vrlo važna informacija vezana za trajanje, jer mi kao organizatori nemamo tu informaciju. Preciznije, način organizacije je takav da pojedinačni polaznik koji se za pomenute tipove edukacije bude odlučio treba ne samo dinamiku održavanja, nego i datum kada će početi izabrana obuka, odnosno u kojim terminima će se nastava održavati, definiše sa ovlašćenim licem u našoj poslanici i sa svojim profesorom.

Tako isto, korporativna obuka i kurs za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima podrazumeva nešto slobodniji princip organizacije, tako da trajanje te vrste nastave zavisi upravo od dogovora našeg klijenta sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice.

Spisak gradova za međunarodni robni promet i upravljanje tenderima

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje